NOVYNETTE tbl flm 1x21 (blis.PVC/PVDC/Al)

ávislosti od Vášho stavu môže vykonať niektoré ďalšie testy.

Neužívajte Novynette
· keď máte (alebo ste v minulosti mali) krvné zrazeniny (trombóza) v krvných cievach nôh, pľúc (embólia) alebo v iných orgánoch,
· keď máte (alebo ste v minulosti mali) srdcový infarkt alebo mozgovú príhodu,
· ak máte (alebo ste v minulosti mali) ochorenie, ktoré môže byť predzvesťou srdcového infarktu (napr. angina pectoris, ktorá spôsobuje silnú bolesť na hrudníku) alebo mozgovej príhody (napr. prechodná mierna mozgová príhoda bez zvyškových účinkov),
· keď máte ochorenie, ktoré môže zvýšiť riziko trombózy (tvorby krvných zrazenín) v tepnách. To platí pre nasledujúce ochorenia:
· cukrovka s poškodením krvných ciev
· veľmi vysoký krvný tlak
· veľmi vysoké hladiny tukov v krvi (cholesterol alebo triglyceridy),
· keď máte poruchu zrážanlivosti krvi (napr. nedostatok proteínu C),
· keď máte (mali ste) istú formu migrény spojenú napr. s poruchami zraku, poruchami reči alebo slabosťou či zníženou citlivosťou ktorejkoľvek časti Vášho tela,
· keď máte (mali ste) zápal pankreasu (pankreatitídu),
· keď máte alebo ste v minulosti mali ochorenie pečene a funkcia Vašej pečene stále nie je v norme,
· keď máte alebo ste mali nádor pečene,
· keď máte (mali ste) alebo je podozrenie, že máte rakovinu prsníka, alebo pohlavných orgánov,
· keď máte akékoľvek nevysvetliteľné krvácanie z pošvy,
· keď ste alergickí (precitlivení) na etinylestradiol alebo dezogestrel, alebo na ktorúkoľvek ďalšiu zložku Novynette. To sa dá rozpoznať podľa svrbenia, vyrážky alebo opuchu.

Buďte zvlášť opatrní pri užívaní Novynette
V niektorých situáciách musíte byť pri užívaní Novynette alebo akejkoľvek inej kombinovanej hormonálnej antikoncepcie obzvlášť opatrná, a môže byť potrebné, aby Vás pravidelne kontroloval lekár. Ak sa na Vás vzťahuje ktorýkoľvek z nasledujúcich stavov, musíte o tom upovedomiť Vášho lekára pred začatím užívania Novynette. Taktiež sa musíte spojiť s lekárom, ak sa u Vás počas užívania Novynette rozvinie alebo zhorší ktorýkoľvek z uvedených stavov:
· keď blízky príbuzný má alebo mal rakovinu prsníka
· keď máte ochorenie pečene alebo žlčníka
· keď máte cukrovku
· keď máte depresiu
· keď máte Crohnovu chorobu alebo ulceratívnu kolitídu (zápalové ochorenie čriev)
· keď máte HUS (hemolytický uremický syndróm; ochorenie krvi, ktoré spôsobuje poškodenie obličiek)
· keď máte kosáčikovitú anémiu (dedičné ochorenie červených krviniek)
· keď máte epilepsiu (pozri "Užívanie iných liekov")
· keď máte SLE (systémový lupus erythematosus; ochorenie imunitného systému)
· keď máte ochorenie, ktoré sa prejaví až pri tehotenstve alebo pri predchádzajúcom užívaní pohlavných hormónov (napr. strata sluchu, porfýria (ochorenie krvi), tehotenský herpes (kožná vyrážka s pľuzgierikmi počas tehotenstva), Sydenhamova chorea (ochorenie nervov, pri ktorom dochádza k náhlym pohybom tela)
· keď máte alebo ste niekedy mali chloazmu (zlatohnedé pigmentové fľaky na koži, tzv. "tehotenské fľaky", najmä na tvári). V takomto prípade sa vyhýbajte priamemu vplyvu slnečného svetla alebo ultrafialového žiarenia.
· keď máte dedičný angioedém (opuch podkožného tkaniva), produkty obsahujúce estrogény môžu zhoršiť príznaky angioedému. Ak zažijete príznaky angioedému ako opuch tváre, jazyka a/alebo hrtanu a/alebo ťažkosti pri prehĺtaní alebo žihľavka spolu s dýchacími ťažkosťami, mali by ste bezodkladne navštíviť svojho lekára.

Tabletka a trombóza
Žilová trombóza
Užívanie akejkoľvek kombinovanej tabletky, vrátane Novynette, zvyšuje riziko rozvoja žilovej trombózy (tvorba krvnej zrazeniny v cieve) u užívateky v porovnaní so ženami, ktoré neužívajú žiadne (antikoncepčné) tabletky.
Riziko žilovej trombózy sa u užívateliek kombinovaných tabletiek zvyšuje:
· so zvyšujúcim sa vekom,
· s nadváhou,
· ak niektorý z Vašich blízkych príbuzných mal zrazeniny krvi (trombóza) v nohe, pľúcach alebo iných orgánoch v nízkom veku,
· ak musíte podstúpiť operáciu, akúkoľvek dlhšiu imobilizáciu alebo ak ste mali vážny úraz. Je dôležité, aby ste povedali Vášmu lekárovi, že užívate Novynette, nakoľko môže byť potrebné, aby bola liečba prerušená. Váš lekár Vám povie, kedy môžete zasa začať užívať Novynette. Je to zvyčajne dva týždne po tom, ako opustíte lôžko.

Tepnová trombóza
Užívanie kombinovaných tabletiek sa spája so zvýšením rizika tepnovej trombózy (upchatie tepny), napr. v krvných cievach srdca (srdcový infarkt) alebo mozgu (porážka).
Riziko tepnovej trombózy u užívateliek kombinovaných tabletiek sa zvyšuje:
· Ak fajčíte. Dôrazne Vám odporúčame prestať fajčiť, ak užívate Novynette, najmä ak ste staršia ako 35 rokov.
· ak máte zvýšený obsah tuku v krvi (cholesterol alebo triglyceridy)
· ak máte vysoký krvný tlak
· ak máte migrénu
· ak máte srdcové ťažkosti (chlopňovú poruchu, poruchu srdcového rytmu).

Prestaňte užívať Novynette a spojte sa so svojím lekárom, ak spozorujete možné príznaky trombózy, ako sú:
· silná bolesť a/alebo opuch jednej z Vašich nôh
· náhla silná bolesť v hrudníku, ktorá môže zasahovať ľavé rameno
· náhla dýchavičnosť
· náhly kašeľ bez zjavnej príčiny
· akákoľvek nezvyčajná silná alebo dlhotrvajúca bolesť hlavy alebo zhoršenie migrény
· čiastočná alebo úplná slepota alebo dvojité videnie
· ťažkosti pri rozprávaní alebo neschopnosť rozprávať
· závrat alebo mdloby
· slabosť, nepríjemné pocity alebo necitlivosť ktorejkoľvek časti tela.

Tabletka a rakovina
U žien, užívajúcich kombinované tabletky bola rakovina prsníka o trochu častejšie, avšak nie je známe, či to súvisí s liečbou. Môže byť, že u žien, užívajúcich kombinované tabletky sú nádory odhaľované častejšie preto, lebo ich lekári častejšie vyšetrujú. Výskyt nádorov prsníka sa po vysadení kombinovanej hormonálnej antikoncepcie postupne znižuje. Je dôležité, aby ste si pravidelne kontrolovali prsníky a spojili sa so svojím lekárom, akonáhle zistíte akúkoľvek hrčku.

U užívateliek tabletky boli v zriedkavých prípadoch hlásené nezhubné nádory pečene a ešte menej často zhubné nádory pečene. Spojte sa so svojím lekárom, ak máte nezvyčajnú silnú bolesť brucha.

Krvácanie medzi periódami
Počas prvých mesiacov užívania Novynette môžete zažiť neočakávané krvácanie (krvácanie mimo týždňovú prestávku). Ak toto krvácanie trvá dlhšie ako niekoľko mesiacov, alebo ak sa objaví až po niekoľkých mesiacoch, musí Vás vyšetriť lekár.

Čo musíte urobiť, ak sa v týždňovej prestávke neobjaví krvácanie
Ak ste užili všetky tablety správne, nevracali ste, ani ste nemali silnú hnačku, a neužívali ste iné lieky, je vysoko nepravdepodobné, že by ste boli tehotná.
Ak sa očakávané krvácanie nedostaví dvakrát za sebou, môžete byť tehotná. Bezodkladne sa spojte so svojím lekárom. Nezačnite užívať ďalšie balenie, pokým si nie ste istá, že nie ste tehotná.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Taktiež povedzte každému lekárovi alebo zubnému lekárovi, ktorí predpisujú iné lieky (alebo vydávajúcemu lekárnikovi), že užívate Novynette. Oni Vám môžu povedať, či potrebujete prijať ďalšie antikoncepčné opatrenia (napr. kondóm) a prípadne ako dlho.

· Niektoré lieky môžu znížiť antikoncepčný účinok Novynette, alebo môžu spôsobiť neočakávané krvácanie. Tieto zahrnujú lieky na liečbu epilepsie (napr. primidón, fenytoín, barbituráty, karbamazepín, oxkarbamazepín, topiramát, hydantoíny, felbamát) a tuberkulózy (napr. rifampicín), alebo infekcie HIV (ritonavir, nevirapín) alebo ďalších infekčných ochorení (grizeofulvín, ampicilín, tetracyklín) a rastlinné lieky s ľubovníkom bodkovaným.

· Ak chcete počas užívania Novynette použiť lieky s obsahom ľubovníka bodkovaného, poraďte sa najprv so svojím lekárom.

· Novynette môže znížiť účinnosť iných liekov, napr. liekov s obsahom cyklosporínu, alebo antiepileptika lamotrigínu (toto môže viesť k zvýšeniu frekvencie záchvatov).

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Tehotenstvo a dojčenie
Nesmiete užívať Novynette počas tehotenstva. Ak otehotniete alebo si myslíte, že ste tehotná, prestaňte užívať Novynette a bezodkladne sa spojte so svojím lekárom.
Novynette sa nemá užívať počas dojčenia. Ak dojčíte a chcete užívať tabletky, musíte to najprv prebrať s lekárom.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Počas užívania Novynette môžete viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Novynette
Tento liek obsahuje laktózu. Ak Vám lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. AKO UŽÍVAŤ NOVYNETTE

Vždy užívajte Novynette presne tak, ako Vám povedal lekár. Ak si nie ste istá, preverte si to u lekára. Každé balenie Novynette obsahuje 1 kalendárový pásik s 21 filmom obalenými tabletami alebo 3, 6, 13 kalendárových pásikov s 21 filmom obalenými tabletami. Kalendárový pásik bol navrhnutý, aby Vám pomohol pripomenúť užitie tablety.

Pásik je označený dňami v týždni, podľa ktorých sa užívajú tablety. Každý deň máte užiť jednu tabletu 21 dní v smere šípky až do využívania celého balenia.

Potom nasleduje 7 dní, kedy nemáte užívať tablety. Počas 7 dní bez tabliet, na 2. alebo 3. deň budete mať menštruácii podobné krvácanie z vysadenia, t.j. Váš "mesačný cyklus".

Ďalší pásik začnite na 8. deň (po 7 dňoch bez tabletky) – hoci krvácanie ešte neskončilo. Pokiaľ užívate Novynette správne, vždy začnete užívať nový pásik v ten istý deň týždňa, a vždy budete mať mesačný cyklus v ten istý deň každý mesiac (každých 28 dní).

Mali by ste sa pokúsiť užívať tabletku každý deň v rovnaký čas. Najjednoduchšie je urobiť to ako poslednú vec večer alebo ako prvú vec ráno.

Tabletu užite celú, zapite vodou.

Začatie prvého balenia

Ak ste v predchádzajúcom cykle neužívali perorálnu antikoncepciu
Užite prvú tabletu v prvý deň Vášho cyklu. To je deň , kedy začína krvácanie. Užite tabletu, označenú príslušným dňom týždňa (napr. ak Váš cyklus začne v utorok, užite z balenia tabletu označenú utorok). V smere šípky pokračujte v užívaní jednej tablety denne, pokým nie je pásik prázdny.
Ak začnete na 2.-5. deň Vášho cyklu, mali by ste počas prvých siedmich dní používať aj inú metódu antikoncepcie, ako napr. kondóm, no toto platí iba pre prvé balenie.

Zmena inej kombinovanej hormonálnej antikoncepcie, alebo kombinovaného antikoncepčného vaginálneho kruhu alebo náplasti na Novynette
Novynette začnite užívať v prvý deň po skončení obdobia bez tabliet Vašej predchádzajúcej tabletky (alebo po poslednej neúčinnej tablete Vašej predchádzajúcej antikoncepcie). V prípade použitia vaginálneho kruhu alebo transdermálnej náplasti má žena začať užívať Novynette najlepšie v deň odstránenia, avšak najneskôr vtedy, keď má prísť k nasledujúcej aplikácii.

Zmena z progestogénového prípravku (iba progestogénová tabletka, injekcie, implantát alebo progestogén uvoľňujúce vnútromaternicové teliesko (IUD))
Z iba progestogénových tabliet môžete zmeniť kedykoľvek (z implantátu alebo IUD v deň ich odstránenia, z injekcií v deň, kedy sa má podať ďalšia injekcia) ale vo všetkých týchto prípadoch treba prijímať dodatočné ochranné opatrenia (napr. kondóm) počas prvých 7 dní užívania tabliet.

Po spontánnom potrate
Riaďte sa pokynmi lekára.

Po pôrode
Po pôrode môžete začať užívať Novynette medzi 21 a 28 dňom. Ak začnete neskôr ako na 28. deň, musíte počas prvých siedmich dní užívania Novynette používať takzvané bariérové metódy (napr. kondóm). Ak ste po pôrode mali pohlavný styk predtým, ako ste (znova) začali užívať Novynette, musíte sa najprv uistiť, že nie ste tehotná, alebo počkať do najbližsšej menštruácie.
Ak si nie ste istá, kedy začať, poraďte sa so svojím lekárom.

Ak dojčíte a chcete (znova) začať po pôrode užívať Novynette
Prečítajte si časť "Dojčenie".

Ak užijete viac Novynette ako máte
O vážnych škodlivých dôsledkoch užitia priveľa tabliet Novynette nie sú žiadne informácie. Ak užijete naraz viac tabliet môžete mať príznaky ako nevoľnosť a vracanie. Mladé dievčatá môžu mať vaginálne krvácanie. Ak ste užili priveľa tabliet Novynette alebo ak zistíte, že ich užilo dieťa, požiadajte o radu lekára alebo lekárnika.

Čo robiť, ak ste zabudli užiť Novynette
· Ak ste neužili tabletu počas menej ako 12 hodín, antikoncepčná ochrana nie je znížená. Užite tabletu hneď ako si spomeniete, a zvyšné tablety užívajte v zvyčajný čas.
· Ak sa oneskoríte pri užití tablety viac ako 12 hodín, môže byť antikoncepčná ochrana znížená. Čím viac tabliet ste zabudli užiť, tým je riziko zníženia ochrany pred otehotnením vyššie.
· Riziko nedostatočnej ochrany pred otehotnením je najväčšie ak zabudnete užiť tabletu zo začiatku pásika alebo na jeho konci. Preto sa máte vždy držať nasledujúcich pravidiel (pozri tiež diagram nižšie):

· Viac ako jedna zabudnutá tableta z jedného pásika
Spojte sa s lekárom.

· Jedna zabudnutá tableta v 1. týždni
Užite zabudnutú tabletu hneď ako si spomeniete, aj keby to znamenalo, že užijete dve tablety naraz. Ďalej užívajte tablety ako zvyčajne, a počas nasledujúcich 7 dní prijímajte ďalšie opatrenia, napr. kondóm. Ak ste mali pohlavný styk v týždni pred vynechaním tablety, alebo ste zabudli začať po období bez tabliet užívať nový pásik, musíte si uvedomiť, že hrozí riziko tehotenstva. V takomto prípade sa poraďte so svojím lekárom.

· Jedna zabudnutá tableta v 2. týždni
Užite tabletu hneď, ako si spomeniete, aj keď budete musieť užiť dve tablety naraz. Ďalej užívajte tablety ako zvyčajne. Ochrana pred otehotnením nie je znížená a preto netreba prijímať ďalšie opatrenia.

· Jedna tabudnutá tableta v 3. týždni
Možete si vybrať jednu z dvoch možností:
Užite tabletu hneď, ako si spomeniete, aj keď budete musieť užiť dve tablety naraz. Ďalej užívajte tablety ako zvyčajne. Namiesto obdobia bez tabliet, prejdite priamo k užívaniu tabliet z ďalšieho pásika. Veľmi pravdepodobne budete mať krvácanie z vysadenia na konci druhého pásika, ale tiež počas neho môžete zažiť špinenie alebo medzimenštruačné krvácanie.
Môžete tiež ukončiť užívanie tabliet a prejsť na 7-dňové obdobie bez tabliet (poznačte si deň, v ktorý ste vynechali tabletku). Ak chcete začať nový pásik, v zvyčajný deň začatia užívania tabliet, môže Vaše obdobie bez tabliet trvať menej ako 7 dní.

· Ak budete nasledodvať jedno z týchto odporúčaní, budete chránená pred otehotnením.

· Ak ste zabudli ktorúkoľvek z tabliet pásika a počas prvého obdobia bez tabliet nebudete krvácať, môže to znamenať, že ste tehotná. Pred začatím užívania tabliet z ďalšieho pásika sa musíte spojiť so svojím lekárom.

Text Box: • ihneď prestaňte užívať tabletky
• začnite obdobie bez tabliet (nie dlhšie ako 7 dní, vrátane zabudnutej tabletky)
• začnite užívať ďalší pásik
Text Box: v 2. týždniText Box: v 3. týždniText Box: iba 1 zabudnutá
tabletka, užitá
o viac ako 12 hodín neskôr
Text Box: v 1. týždniText Box: • užite zabudnutú tabletku
• počas nasledujúcich 7 dní použite bariérovú metódu (kondóm)
• a využívajte pásik


Text Box: ánoText Box: mali ste pohlavný styk v týždni pred zabudnutím tabletky?Text Box: nieText Box: • užite zabudnutú tabletku a
• využívajte pásik
Text Box: • užite zabudnutú tabletku a
• využívajte pásik
• vynechajte obdobie bez tabliet a
• prejdite priamo na ďalší pásik

Text Box: aleboText Box: požiadajte o radu svojho lekáraText Box: niekoľko tabliet z prvého pásika zabudnutých'
Čo robiť v prípade vracania alebo silnej hnačky

Ak vraciate počas 3-4 hodín po užití tabletky alebo máte silnú hnačku, hrozí riziko, že liečivá z tabletky sa nevstrebali úplne do Vášho tela. Situácia je podobná, ako keď zabudnete užiť tabletku. Po vracaní, alebo hnačke musíte z rezervného pásika užiť tabletu čo najskôr. Ak je to možné, užite ju do 12 hodín od normálneho času užívania tablety. Ak to nie je možné, a 12 hodín už uplynulo, je potrebné sa riadiť odporúčaniami v časti "Ak zabudnete užiť Novynette".

Meškanie menštruácie: čo musíte vedieť
Hoci sa to neodporúča, je možné oddialiť menštruáciu (krvácanie z vysadenia) prechodom na ďalší pásik Novynette na konci predchádzajúceho, namiesto obdobia bez užívania tabliet. Počas užívania ďalšieho pásika môžete zažiť špinenie (kvapky alebo fľaky krvi) alebo medzimenštruačné krvácanie. Po zvyčajnom období 7 dní bez tabliet pokračujte v užívaní ďalšieho pásika.
Pred rozhodnutím o oddialení menštruácie môžete požiadať o radu svojho lekára.

Zmena prvého dňa Vašej menštruácie:
Ak užívate tablety podľa návodu, začne Vaša menštruácia/krvácanie z prerušenia na začiatku obdobia bez užívania tabliet. Ak musíte tento deň zmeniť, urobte to tak, že obdobie bez užívania tabliet skrátite (ale nikdy nepredlžujte!). Napíklad ak Vaše obdobie bez tabliet začína piatkom, a Vy to chcete zmeniť na utorok (o 3 dni skôr) musíte začať nasledujúci pásik o 3 skôr, ako zvyčajne. Ak si urobíte obdobie bez tabliet veľmi krátke (napr. 3 dni alebo menej), môže sa stať, že počas tohto obdobia bez tabliet nebudete mať žiadne krvácanie. Môžete však zažiť špinenie (kvapky alebo fľaky krvi) alebo medzimenštruačné krvácanie.
Ak si nie ste istá ako pokračovať, spojte sa so svojím lekárom.

Ak prestanete užívať Novynette
Novynette môžete prestať užívať kedykoľvek. Ak nechcete otehotnieť, spýtajte sa lekára na iné spoľahlivé metódy kontroly tehotenstva.
Ak máte k tomuto lieku akékoľvek ďalšie otázky, spýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Ako všetky lieky aj Novynette môže mať vedľajšie účinky, hoci tieto sa nemusia prejaviť u každého.

Vážne reakcie
Vážnejšie reakcie, spájané s kombinovanou hormonálnou antikoncepciou sú podrobne popísané vyššie v časti "Tabletka a trombóza" a "Tabletka a rakovina". Prosím, prečítajte si tieto časti podrobne, a ak máte otázky, obráťte sa na svojho lekára.

Iné možné vedľajšie účinky
Nasledujúce vedľajšie účinky boli hlásené u žien, užívajúcich tabletku, ktoré sa môžu vyskytnúť v prvých mesiacoch po začatí užívania Novynette, ale ktoré zvyčajne prestanú, keď sa Vaše telo tabletke prispôsobí. Najčastejšie hlásenými nežiaducimi účinkami (> 10 %) sú nepravidelné krvácania a prírastok telesnej hmotnosti.

Časté a menej časté (u viac ako 1 z 1 000 ale u menej ako 1 z 10 žien): iné alebo zmenšené krvácanie, citlivé prsníky, zväčšenie prsníkov, bolesť prsníkov, zníženie sexuálnej túžby, depresia, bolesť hlavy, nervozita, migréna, závrat, nevoľnosť, vracanie, akné, vyrážka, žihľavka, zadržiavanie tekutín, vysoký krvný tlak.

Zriedkavé (u menej ako 1 z 1 000 žien): vaginálna kandidóza (hubová infekcia), porucha sluchu (otoskleróza), tromboembolizmus, precitlivenosť, zvýšenie sexuálnej túžby, podráždenie oka kontaktnými sošovkam, vypadávanie vlasov (alopécia), svrbenie, kožné poruchy (erythema nodosum, erythema multiforme), abnormálny výtok z krčka maternice, výtok z prsníkov.

U žien užívajúcich tabletku boli hlásené nasledujúce vážne vedľajšie účinky: Crohnova choroba alebo ulceratívna kolitída (chronické zápalové ochorenie čriev), systémový lupus erythematosus (SLE, ochorenie spojivového tkaniva), epilepsia, vyrážka, známa ako herpes gestationis, chorea (pohybové ochorenie), krvná porucha, známa ako hemolytický uremický syndróm - HUS (porucha, pri ktorej spôsobia krvné zrazeniny zlyhanie obličiek), hnedé fľaky na tvári a tele (chloasma), porucha pohybu, zvaná Sydenhamova chorea, zažltnutie kože, gynekologické poruchy (endometrióza, myóm maternice).

Než podstúpite krvné testy

Povedzte Vášmu lekárovi alebo personálu laboratória, že užívate tabletku, pretože perorálna antikoncepcia môže ovplyvniť výsledky niektorých testov.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľky, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

5. AKO UCHOVÁVAŤ NOVYNETTE

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Novynette po dátume exspirácie (EXP.), ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Uchovávajte pri teplote do 30 ºC.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Spýtajte sa svojho lekárnika ako naložiť s nepotrebnými liekmi. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. ĎLAŠIE INFORMÁCIE

Čo Novynette obsahuje
Liečivami sú dezogestrel a etinylestradiol. Jedna filmom obalená tableta obsahuje 20 mikrogramov etinylestradiolu a 150 mikrogramov dezogestrelu.

Ďalšími zložkami sú:
Jadro tablety: zemiakový škrob, kyselina stearová, racemický alfa-tokoferol, laktóza, magnéziumstearát, koloidný bezvodý oxid kremičitý, povidón K 30, chinolínová žltá (E 104).
Obal tablety: hypromelóza, makrogol 6000, propylénglykol.

Ako Novynette vyzerá a obsah balenia
Slabo žlté, okrúhle, obojstranne vypuklé, filmom obalené tablety s priemerom približne 6 mm, so znakom P9 na jednej a RG na druhej strane.

PVC/PVDC-hliníkové blistre s 21 tabletami v blistrovom pásiku v baleniach s obsahom 1x21 alebo 3x21 tabliet.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca:

Gedeon Richter Plc.
Gyömrői út 19-21.
H-1103 Budapešť
Maďarsko

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v januári 2010.

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.