LAMICTAL 100 MG ŽUVACIE/DISPERGOVATEĽNÉ TABLETY tbl mcp 100x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al)

SPC
Nepodávať deťom do 13r. Nepodávať mladistvým do 18r. Nepodávať deťom do 2r. Liekové a iné interakcie Kontraindikácie na ochorenia pacienta Relatívny zákaz počas dojčenia Relatívny zákaz počas gravidity

Cena

Orientačná cena:
Liek nie je kategorizovaný

40,18 €
Vývoj cien
LAMICTAL cena
Kód 34807
Registračné číslo 21/0405/09-S
Dátum registrácie 28.4.1998
Patentná ochrana originalny liek
Výdaj na lekársky predpis (Rp)
Zastúpenie výrobcu GlaxoSmithKline Slovakia, s.r.o., Slovensko
Účinné látky
Indikačná skupina Antiepileptiká, antikonvulzíva (21)
Doba použiteľnosti 36 mes.
ATC skupina (podľa účinku na jednotlivé orgány):
N NERVOVÝ SYSTÉM
N03 Antiepileptiká
N03A Antiepileptiká
N03AX Iné antiepileptiká
N03AX09 Lamotrigín

Na čo sa LAMICTAL používa?

Lamictal patrí do skupiny liekov nazývaných antiepileptiká. Používa sa na liečbu dvoch ochorení ‑ epilepsie a bipolárnej poruchy.

Lamictal lieči epilepsiu tým, že v mozgu blokuje signály, ktoré spúšťajú epileptické záchvaty (záchvaty kŕčov).
 • U dospelých a detí vo veku 13 a viac rokov sa Lamictal môže používať samostatne alebo v kombinácii s inými liekmi na liečbu epilepsie. Lamictal v kombinácii s inými liekmi sa môže používať aj na liečbu epileptických záchvatov, ktoré sa vyskytujú pri stave nazývanom Lennoxov‑Gastautov syndróm.
 • U detí vo veku od 2 do 12 rokov sa Lamictal v kombinácii s inými liekmi môže používať na liečbu uvedených stavov. Môže sa používať samostatne na liečbu epileptických záchvatov nazývaných záchvaty typu absencie.

Lamictal lieči aj bipolárnu poruchu.
Ľudia s bipolárnou poruchou (niekedy nazývanou maniodepresívna psychóza) majú extrémne zmeny nálady, pri ktorých sa obdobia mánie (vzrušenia alebo eufórie) striedajú s obdobiami depresie (hlbokého smútku alebo zúfalstva). U dospelých vo veku 18 a viac rokov sa Lamictal môže používať samostatne alebo v kombinácii s inými liekmi na predchádzanie obdobiam depresie, ktoré sa vyskytujú pri bipolárnej poruche. Zatiaľ nie je známe, akým pôsobením v mozgu Lamictal dosahuje takýto účinok.
Pre viac informácií si prečítajte príbalový leták...

Nežiaduce účinky

Potenciálne život ohrozujúce reakcie: okamžite vyhľadajte lekársku pomoc
U malého počtu ľudí užívajúcich Lamictal sa vyskytuje alergická reakcia alebo potenciálne život ohrozujúca kožná reakcia, ktorá môže prejsť do vážnejších problémov v prípade, keď sa nelieči.

Výskyt týchto príznakov je pravdepodobnejší počas niekoľkých prvých mesiacov liečby Lamictalom, najmä ak je počiatočná dávka príliš vysoká alebo ak sa dávka zvyšuje príliš rýchlo alebo ak sa Lamictal užíva s ďalším liekom nazývaným valproát. Niektoré z týchto príznakov sa častejšie vyskytujú u detí, a preto sa musia rodičia zvlášť pozorne zamerať na ich vznik.

Príznaky týchto reakcií zahŕňajú:
 • kožné vyrážky alebo začervenanie kože, ktoré môžu prejsť do život ohrozujúcich kožných reakcií zahŕňajúcich rozsiahlu vyrážku spojenú s tvorbou pľuzgierov a odlupovaním kože, najmä v oblasti úst, nosa, očí a pohlavných orgánov (Stevensov Johnsonov syndróm), rozsiahle odlupovanie kože (viac než na 30 % plochy tela toxická epidermálna nekrolýza) alebo rozsiahle vyrážky s postihnutím pečene, krvi a iných orgánov tela (lieková reakcia s eozinofíliou a systémovými príznakmi, ktorá je tiež známa ako syndróm z precitlivenosti)
 • vriedky v ústach, hrdle, nose alebo na pohlavných orgánoch
 • boľavé ústa alebo červené a opuchnuté oči (konjunktivitída)
 • vysokú teplotu (horúčku), príznaky podobné chrípke alebo ospalosť
 • opuch v oblasti tváre alebo opuchnutné uzliny na krku, v podpazuší alebo v slabinách
 • nečakané krvácanie alebo tvorbu krvných podliatin, alebo zmodranie prstov na rukách
 • bolesť hrdla, alebo častejšie infekcie (ako je prechladnutie) ako zvyčajne
 • zvýšené hladiny pečeňových enzýmov zistené krvnými vyšetreniami
 • zvýšenie počtu druhu bielych krviniek (eozinofilov)
 • zväčšené lymfatické uzliny
 • postihnutie orgánov tela vrátane pečene a obličiek.

V mnohých prípadoch budú tieto príznaky prejavmi menej závažných vedľajších účinkov. Musíte však mať na pamäti, že sú potenciálne život ohrozujúce a môžu prejsť do vážnejších problémov, akým je zlyhanie orgánov, a to v prípade, keď sa neliečia. Ak spozorujete akýkoľvek z týchto príznakov:
 Ihneď kontaktujte lekára. Váš lekár sa môže rozhodnúť, že vám urobí vyšetrenia pečene, obličiek alebo krvi a môže vám povedať, aby ste Lamictal prestali užívať. Ak u vás vznikne Stevensov Johnsonov syndróm alebo toxická epidermálna nekrolýza, váš lekár vám povie, že lamotrigín už nesmiete nikdy znovu začať užívať.

Veľmi časté vedľajšie účinky
Tieto môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb:
 • bolesť hlavy
 • kožná vyrážka.

Časté vedľajšie účinky
Tieto môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb:
 • agresivita alebo podráždenosť
 • ospalosť alebo spavosť
 • závraty
 • tras alebo chvenie rúk
 • ťažkosti so spánkom (insomnia)
 • nepokoj
 • hnačka
 • suchosť v ústach
 • napínanie na vracanie (nauzea) alebo vracanie (dávenie)
 • únava
 • bolesť chrbta, kĺbov alebo ktorejkoľvek časti tela.

Menej časté vedľajšie účinky
Tieto môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb:
 • nemotornosť a nedostatočná koordinácia pohybov (ataxia)
 • dvojité videnie alebo rozmazané videnie.

Zriedkavé vedľajšie účinky
Tieto môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb:
 • život ohrozujúca kožná reakcia (Stevensov Johnsonov syndróm): (pozrite si aj informácie na začiatku časti 4).
 • skupina príznakov spolu zahŕňajúca:
horúčku, napínanie na vracanie, vracanie, bolesť hlavy, stuhnutú šiju a mimoriadnu citlivosť na jasné svetlo. Tieto príznaky môžu byť spôsobené zápalom blán, ktoré pokrývajú mozog a miechu (meningitída). Tieto príznaky zvyčajne vymiznú po ukončení liečby, avšak ak príznaky pretrvávajú alebo sa zhoršia, kontaktujte svojho lekára.
 • rýchle, neovládateľné pohyby očí (nystagmus)
 • svrbenie očí spojené s výtokom z očí a chrastavením očných viečok (konjunktivitída).

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky
Tieto môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb:
 • život ohrozujúca kožná reakcia (toxická epidermálna nekrolýza): (pozrite si aj informácie na začiatku časti 4)
 • lieková reakcia s eozinofíliou a systémovými príznakmi (DRESS): (pozrite si aj informácie na začiatku časti 4)
 • vysoká teplota (horúčka): (pozrite si aj informácie na začiatku časti 4)
 • opuch v oblasti tváre (edém) alebo opuchnutné uzliny na krku, v podpazuší alebo v slabinách (lymfadenopatia): (pozrite si aj informácie na začiatku časti 4)
 • zmeny funkcie pečene, ktoré sa ukážu v krvných vyšetreniach, alebo zlyhanie pečene: (pozrite si aj informácie na začiatku časti 4)
 • závažná porucha zrážania krvi, ktorá môže spôsobiť nečakané krvácanie alebo tvorbu krvných podliatin (diseminovaná intravaskulárna koagulácia): (pozrite si aj informácie na začiatku časti 4)
 • zmeny, ktoré sa môžu ukázať v krvných vyšetreniach zahŕňajúce znížený počet červených krviniek (anémia), znížený počet bielych krviniek (leukopénia, neutropénia, agranulocytóza), znížený počet krvných doštičiek (trombocytopénia), znížený počet všetkých druhov krvných buniek (pancytopénia) a porucha kostnej drene nazývaná aplastická anémia
 • halucinácie („videnie“ vecí alebo „počutie“ zvukov, ktoré nie sú skutočné)
 • zmätenosť
 • pocit neistoty alebo nestability pri chôdzi
 • neovládateľné telesné pohyby (tiky), neovládateľné svalové sťahy postihujúce oči, hlavu a trup (choreatetóza) alebo iné nezvyčajné telesné pohyby, ako sú zášklby, tras alebo strnulosť
 • častejší výskyt epileptických záchvatov u ľudí, ktorí už majú epilepsiu
 • zhoršenie parkinsonovských príznakov u ľudí, ktorí už majú Parkinsonovu chorobu
 • reakcia podobná lupusu (príznaky môžu zahŕňať: bolesť chrbta alebo kĺbov, ktorá niekedy môže byť sprevádzaná horúčkou a/alebo celkovo zlým zdravotným stavom).

Ďalšie vedľajšie účinky
U malého počtu ľudí sa vyskytli ďalšie vedľajšie účinky, ale presná frekvencia ich výskytu nie je známa:
 • Hlásené boli prípady porúch kostí vrátane osteopénie a osteoporózy (rednutie kostí) a zlomenín. Poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom, ak antiepileptikum užívate dlhodobo, ak sa u vás v minulosti vyskytla osteoporóza alebo ak užívate steroidy.

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
LAMICTAL 100 MG ŽUVACIE/DISPERGOVATEĽNÉ TABLETY tbl mcp 10x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
LAMICTAL 100 MG ŽUVACIE/DISPERGOVATEĽNÉ TABLETY tbl mcp 50x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp 21,64
LAMICTAL 100 MG ŽUVACIE/DISPERGOVATEĽNÉ TABLETY tbl mcp 56x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
LAMICTAL 100 MG ŽUVACIE/DISPERGOVATEĽNÉ TABLETY tbl mcp 60x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
LAMICTAL 100 MG ŽUVACIE/DISPERGOVATEĽNÉ TABLETY tbl mcp 90x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp 36,72
LAMICTAL 100 MG ŽUVACIE/DISPERGOVATEĽNÉ TABLETY tbl mcp 200x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
LAMICTAL 100 MG ŽUVACIE/DISPERGOVATEĽNÉ TABLETY tbl mcp 30x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp 13,76
LAMICTAL 100 MG ŽUVACIE/DISPERGOVATEĽNÉ TABLETY tbl mcp 14x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
LAMICTAL 100 MG ŽUVACIE/DISPERGOVATEĽNÉ TABLETY tbl mcp 28x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
LAMICTAL 100 MG ŽUVACIE/DISPERGOVATEĽNÉ TABLETY tbl mcp 42x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp 18,56
LAMICTAL 100 MG ŽUVACIE/DISPERGOVATEĽNÉ TABLETY tbl mcp 98x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp 7,38
LAMICTAL 100 MG ŽUVACIE/DISPERGOVATEĽNÉ TABLETY tbl mcp 196x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
LAMICTAL 2 MG ŽUVACIE/DISPERGOVATEĽNÉ TABLETY tbl mcp 30x2 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
LAMICTAL 25 MG TABLETY tbl 28x25 mg (blis. PVC/Al) Rp 1,00
LAMICTAL 25 MG TABLETY tbl 30x25 mg (blis. PVC/Al) Rp 8,04
LAMICTAL 25 MG TABLETY tbl 21x25 mg (blis. PVC/Al) Rp 4,11
LAMICTAL 25 MG TABLETY tbl 42x25 mg (blis. PVC/Al) Rp 7,59
LAMICTAL 25 MG TABLETY tbl 100x25 mg (blis. PVC/Al Rp 16,07
LAMICTAL 25 MG TABLETY tbl 14x25 mg (blis. PVC/Al) Rp n/a
LAMICTAL 25 MG TABLETY tbl 50x25 mg (blis. PVC/Al) Rp n/a
LAMICTAL 25 MG TABLETY tbl 56x25 mg (blis. PVC/Al) Rp n/a
LAMICTAL 25 MG TABLETY tbl 21x25 mg (poč.lieč.) (blis. PVC/Al) Rp n/a
LAMICTAL 25 MG TABLETY tbl 42x25 mg (poč.lieč.) Rp n/a
LAMICTAL 5 MG ŽUVACIE/DISPERGOVATEĽNÉ TABLETY tbl mcp 10x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
LAMICTAL 5 MG ŽUVACIE/DISPERGOVATEĽNÉ TABLETY tbl mcp 14x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
LAMICTAL 5 MG ŽUVACIE/DISPERGOVATEĽNÉ TABLETY tbl mcp 28x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp 4,85
LAMICTAL 5 MG ŽUVACIE/DISPERGOVATEĽNÉ TABLETY tbl mcp 50x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp 8,45
LAMICTAL 5 MG ŽUVACIE/DISPERGOVATEĽNÉ TABLETY tbl mcp 56x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp 4,99
LAMICTAL 5 MG ŽUVACIE/DISPERGOVATEĽNÉ TABLETY tbl mcp 30x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp 5,18
LAMICTAL 5 MG ŽUVACIE/DISPERGOVATEĽNÉ TABLETY tbl mcp 42x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp 7,14
LAMICTAL 5 MG ŽUVACIE/DISPERGOVATEĽNÉ TABLETY tbl mcp 14x5 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
LAMICTAL 5 MG ŽUVACIE/DISPERGOVATEĽNÉ TABLETY tbl mcp 28x5 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
LAMICTAL 5 MG ŽUVACIE/DISPERGOVATEĽNÉ TABLETY tbl mcp 30x5 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
LAMICTAL 5 MG ŽUVACIE/DISPERGOVATEĽNÉ TABLETY tbl mcp 42x5 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
LAMICTAL 5 MG ŽUVACIE/DISPERGOVATEĽNÉ TABLETY tbl mcp 56x5 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
LAMICTAL 5 MG ŽUVACIE/DISPERGOVATEĽNÉ TABLETY tbl mcp 60x5 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
LAMICTAL 50 MG TABLETY tbl 28x50 mg (blis.PVC/Al) Rp n/a
LAMICTAL 50 MG TABLETY tbl 98x50 mg (blis.PVC/Al) Rp 0,65
LAMICTAL 50 MG TABLETY tbl 30x50 mg (blis.PVC/Al) Rp 8,89
LAMICTAL 50 MG TABLETY tbl 42x50 mg (blis.PVC/Al) Rp 11,23
LAMICTAL 50 MG TABLETY tbl 100x50 mg (blis.PVC/Al) Rp 26,89
LAMICTAL 50 MG TABLETY tbl 14x50 mg (blis.PVC/Al) Rp n/a
LAMICTAL 50 MG TABLETY tbl 56x50 mg (blis.PVC/Al) Rp 16,06
LAMICTAL 50 MG TABLETY tbl 90x50 mg (blis.PVC/Al) Rp 24,46
LAMICTAL 50 MG TABLETY tbl 42x50 mg (poč.lieč.) (blis.PVC/Al) Rp n/a
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.