ISOKET aer ora 1x300 dávok (liek.skl. s rozprašovačom)

SPC
/>V okamihu po vstrieknutí lieku ISOKET do ústnej dutiny, odznie záchvat anginy pectoris.
Dávkovací ventil vypúšťa pri každom vstreku rovnaké množstvo liečiva vo forme jemnej hmly. Táto potom ľahko preniká cez ústnu sliznicu a zabezpečuje okamžitý vstup liečivá do krvi.
ISOKET orálna roztoková aerodisperzia neobsahuje freóny. Ďalšou výhodou je, že vďaka priehľadnosti sklennej fľašky môžete vždy určiť, kedy je treba zaobstarať si nové balenie.
 Indikácie
- Liek sa používa pri: liečbe všetkých foriem záchvatov angíny pectoris (bolesť na hrudi vznikajúca v dôsledku nedostatočného prekrvenia srdca),
- prevencii anginy pectoris,
- akútnom infarkte srdca s nedostatočnosťou ľavej komory
- pľucnom edéme pred hospitalizáciou pacienta,

Liek je určený k liečbe dospelých pacientov.

Kontraindikácie
ISOKET orálna aerodisperzia sa nesmie používať pri:
- precitlivenosti na liečivo či pomocné látky, ktoré sú súčasťou lieku,
- akútnom zlyhaní krvného obehu (šok, vrátane obehového kolapus),
- kardiogénnom šoku, pokiaľ nie je zabezpečený intraaortálnou kontrapulzáciou alebo pozitívne inotropnými liekmi dostatočne vysoký ľavokomorový diastolický tlak,
- výrazne nízkom krvnom tlaku (systolický krvný tlak nižší ako 90 mm Hg),
- súčasnom používaní inhibítorov fosfodiesterázy typu sildenafilu (napr. liek Viagra, užívaný k liečbe porúch erekcie).

Pri následných stavoch by mal byť liek používaný len pokiaľ je to nezbytne nutné a za zvlášť starostlivej lekárskej kontroly.:
- hypertrofická obstrukčná kardiomyopatia (ochorenie srdcového svalu so zúžením dutín srdca
- konstriktívnej perikarditíde (zápal osrdcovníka),
- perikardiálnej tamponáde (tamponáda vaku osrdcovníka),
- aortálna alebo mitrálna stenóza (zúženie srdcových chlopní), ochorenia sprevádzané zvýšeným vnútrolebkovým tlakom, sklon k poruchám regulácie obehu s nízkym krvným tlakom (ortostatické poruchy),
- ťažká chudokrvnosť,
- ťažká porucha funkcie pečene.

V gravidite a počas laktácie by sa mal liek používať len v prípade, keď je to nezbytne nutné. Pokusy na zvieratách nepreukázali žiadne poškodenie plodu.

Nežiaduce účinky
Veľmi častým nežiaducim účinkom (objavujúci sa u viacej ako 10% pacientov) sú bolesti hlavy. Výskyt bolestí hlavy sa počas ďalšieho používaní postupne znižuje.
Pri prvom použití alebo tiež pri zvýšenej dávke sa príležitostne pozoruje pokles hlavne pri vstávaní, čo môže byť ďalej sprevádzané zrýchlením tepu srdca, ako i pocitom závratu a slabosti.
Vzácne sa môže objaviť i pocit nevoľnosti, dávenie, miznúce začervenanie kože (flush) a alergické kožné reakcie (vyrážka, svrbenie, sčervenanie). V ojedinelých prípadoch sa môže objaviť ťažké zápalové ochorenie kože (exfoliatívna dermatitída).
Niekedy môže dôjsť k výraznému poklesu krvného tlaku vrátane pocitu na vracanie, vracania, nekľudu, bledosti a výrazného potenia.
Zriedka sa môžu pri silnom poklese krvného tlaku vystupňovať príznaky angíny pectoris.
Rovnako zriedka sa môžu vyskytnúť kolapsové stavy, niekedy sprevádzané bradykardickými poruchami srdcového rytmu (ťažké poruchy srdcového rytmu so spomalením srdcovej frekvencie) a synkopami (náhla strata vedomia).
Zriedkavo dochádza k páleniu žáhy.
Pri prípadnom výskyte nežiaducich účinkov alebo iných neobvyklých reakciách sa poraďte sa so svojím lekárom.

Interakcie
Účinky lieku ISOKET, orálna aerodisperzia a iných liekov sa môžu navzájom ovplyvňovať. Váš lekár má byť preto informovaný o všetkých liekoch, ktoré v súčasnej dobe užívate, alebo ktoré začnete užívať a to ako na lekársky predpis, tak i bez neho. Než začnete súčasne s užívaním lieku ISOKET užívať nejaký voľnopredajný liek, poraďte sa so svojím ošetrujúcim lekárom.
Súčasné podávanie liekov rozširujúcich cievy (vazodilatancia), liekov znižujúcich krvný tlak (antihypertenzív), betablokátorov, blokátorov vápnikového kanála, neuroleptík, tricyklických antidepresív a alkoholu môže zosilniť vplyv lieku ISOKET na pokles krvného tlaku.
Pri súčasnom podávaní s dihydroergotamínom (DHE) môže zvyšovať jeho hladinu v krvi a tým i jeho účinok na zvýšenie krvného tlaku.

Dávkovanie
Ak neodporučí lekár inak, vstrekujú sa do úst pri záchvate alebo bezprostredne pred zaťažením, ktoré by mohlo záchvat anginy pectoris vyvolať (na základe známych skúsenosti), ktorá by mohla záchvat vyvolať, jeden až tri vstreky.
Ak nenastane priaznivá odpoveď, môže sa pod lekárskym dohľadom za ďalších 5 minút vstreknúť znova. Pokiaľ ani za ďalších 10 minút nenastane zlepšenie, môže sa za starostlivej kontroly krvného tlaku vstrek opakovať.
Na prevenciu kŕčov srdcových ciev podmienených katétrom pri diagnostických alebo terapeutických výkonoch sa podávajú tesne pred katetrizáciou jeden až dva vstreky. Toto sa môže podľa potreby opakovať za kontroly krvného tlaku.

Spôsob podávania
Na vstrekovanie do úst.
Vstrekovaná látka sa nesmie inhalovať (vdychovaním). Nádobku s orálnou aerodisperziou podržíme tesne pri ústach a dávkovacou pumpou vstrekujeme roztok nasledujúcim spôsobom:'
- zhlboka nadýchnuť,
- zadržať dych,
- vstreknúť roztok do úst (môže sa objaviť ľahké pálenie na jazyku),
- na približne 30 sekúnd zatvoriť ústa a dýchať nosom,

Ak bola orálna aerodisperzia použitá pred viac ako jedným dňom, je treba vystreknúť prvú dávku do vzduchu.
Pri použití drží pacient tlakovú nádobku kolmo, vstrekujúcu hlavicu smerom nahor.
Vstrekovanie do očí je zakázané.
Na etikete fľaštičky je na dolnej časti značka. Akonáhle hladina tekutiny vo fľaštičke dosiahne k tejto značke, treba z bezpečnostných dôvodov začať používať nové balenie lieku. Otvorené balenie je možné používať, dokiaľ je hadička roztoku ponorená v tekutine. Je možné si pomôcť i miernym naklonením fľaštičky.

Upozornenie
Pri použití lieku ISOKET orálna aerodisperzia, hlavne vzhľadom na možné zvýšenie prekrvenia hypoventilovaných alveolárnych oblastí (nedostatočne prevzdušnených pľúcnych oddielov), môže nastať zníženie obsahu kyslíka v tepnovej krvi (hypoxemia) a u pacientov s poruchou prekrvenia srdcového svalu (ischemická choroba srdca) sa môže objaviť ischémia (bolesť v hrudi).
Liek môže nepriaznivo ovplyvniť činnosť vyžadujúcu zvýšenú pozornosť, koordináciu pohybov a rýchle rozhodovanie (napr. vedenie motorových vozidiel, obsluha strojov, práca vo výškach apod.). Túto činnosť môžete vykonávať len s výslovným súhlasom lekára. Súčasné užívanie alkoholu zosilňuje negatívny vplyv lieku ISOKET na pozornosť a motorickú koordináciu.
Pre zachovanie funkčnosti uchovávajte fľaštičku s orálnou aerodisperziou pri izbovej teplote a občas prekontrolujte funkciu mechanického rozprašovača.
Toto platí vo zvýšenej miere, ak ste orálnu aerodisperziu nepoužívali dlhšiu dobu.
Nálepka na fľaštičke má na spodnom okraji šípky. Akonáhle poklesne hladina tekutiny na túto značku, je vhodné zaobstarať si pre istotu nové balenie. Samozrejme je možné ďalšie používanie fľaštičky, pokiaľ pri jej ľahkom naklonení zostáva trubička pumpy ponorená do tekutiny.
Roztok obsahuje asi 85 objemových percent alkoholu.

Varovanie
Liek sa nesmie používať po uplynutí času použiteľnosti vyznačeného na obale.
Liek sa musí uchovávať mimo dosahu detí.

Balenie
Fľaštička s mechanickým rozprašovačom obsahujúca približne 300 dávok

Dátum poslednej revízie textu
Október 2010
Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.