INVEGA tbl plg 14x6 mg (bli.OPA/Al/PVC/Al)

Nepodávať mladistvým do 18r. Liekové a iné interakcie Liek ovplyvňuje pozornosť Neužívať súčasne s alkoholom Liekom disponuje výlučné lekár-špecialista Nedoporučuje sa podávať počas dojčenia Nedoporučuje sa podávať počas gravidity

Cena

Orientačná cena:
Liek nie je kategorizovaný

nie je
Kód 65382
Registračné číslo EU/1/07/395/070
Dátum registrácie 12.1.2009
Patentná ochrana originalny liek
Výdaj na lekársky predpis (Rp)
Zastúpenie výrobcu Janssen - Cilag International N.V., Belgicko
Účinné látky
Indikačná skupina Antipsychotiká (neuroleptiká) (68)
Doba použiteľnosti 24 mes.
ATC skupina (podľa účinku na jednotlivé orgány):
N NERVOVÝ SYSTÉM
N05 Psycholeptiká
N05A Antipsychotiká
N05AX Iné antipsychotiká
N05AX13 Paliperidón

Na čo sa INVEGA používa?

INVEGA patrí do triedy antipsychotík a používa sa na liečbu schizofrénie.

Schizofrénia je choroba, ktorá sa prejavuje počutím, videním alebo vnímaním neexistujúcich vecí, chybnými úsudkami, nezvyčajnou podozrievavovsťou, stiahnutím sa zo spoločenského života, nesúvislou rečou, zmenou správania a citovým otupením.

Osoby s touto chorobou môžu mať aj depresiu, pociťovať úzkosť, mať pocity viny alebo napätia.
Pre viac informácií si prečítajte príbalový leták...

Nežiaduce účinky

Menej často vznikajú vážne alergické reakcie charakterizované horúčkou, opuchom úst, tváre, pier alebo jazyka, pocitom nedostatku vzduchu, svrbením kože, vyrážkou na koži a niekedy poklesom tlaku krvi (rovnajúce sa „anafylaktickej reakcii“). V tomto prípade okamžite vyhľadajte lekára.

U starších osôb s demenciou sa pri užívaní liekov z rovnakej skupiny, do ktorej patrí aj INVEGA, opísali vedľajšie účinky, vrátane náhlej slabosti alebo necitlivosti tváre, rúk alebo nôh, prípadov nezrozumiteľnej reči a neostrého videnia. Tieto symptómy môžu súvisieť s mozgovocievnou príhodou (mŕtvicou). Ak sa u Vás objavia niektoré z týchto príznakov, aj keď len počas krátkej doby, okamžite vyhľadajte lekára.

Veľmi často (u 1 alebo viacerých z každých 10 pacientov) sa môžu objaviť bolesti hlavy.
Medzi časté vedľajšie účinky (u viac ako 1 zo 100 pacientov, ale u menej ako 1 z 10 pacientov) patrí:
 • spavosť, točenie hlavy, nepokoj, chvenie, pomalé pohyby a svalová stuhnutosť alebo kŕče,
 • rýchlejšia srdcová činnosť, pomalá srdcová činnosť, nepravidelná srdcová činnosť,
 • pokles tlaku krvi po postavení sa,
 • bolesti žalúdka, sucho v ústach, zvýšená tvorba slín, nevoľnosť (vracanie),
 • nedostatok energie, únava,
 • zvýšenie telesnej hmotnosti,
 • zvýšené napätie svalov.
Medzi menej časté vedľajšie účinky (u viac ako 1 z 1000 pacientov, ale u menej ako 1 zo 100 pacientov) patrí:
 • zvýšená chuť do jedla,
 • nočné mory,
 • točenie hlavy po postavení sa, mimovoľné pohyby tváre alebo tela, kŕče, závraty,
 • bolestivé pohyby očí,
 • búšenie srdca, zmeny srdcovej frekvencie,
 • zníženie tlaku krvi, spomalenie krvného prietoku,
 • stuhnuté svaly,
 • opuchy dolných končatín alebo iných oblastí tela.
Kým u žien sa môže objaviť výtok tekutiny alebo mlieka z prsníkov, u mužov môže nastať opuch prsníkov. Ženy môžu vynechať alebo mať nepravidelný menštruačný cyklus. U mužov sa môže objaviť problém s erekciou a jej udržaním.

Menej často sa u Vás môže vyvinúť odchýlka vo Vašom elektrokardiograme (tzn. zaznamenávanie elektrickej aktivity Vášho srdca).

Pretože paliperidón je látkou vznikajúcou po rozpade risperidónu v ľudskom tele, môžu sa po použití INVEGA objaviť akékoľvek nežiaduce účinky ako po použití risperidónu.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú opísané v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
INVEGA tbl plg 28x3 mg (bli.PCTFE/PVC/Alu) Rp 69,89
INVEGA tbl plg 30x3 mg (bli.PCTFE/PVC/Alu) Rp n/a
INVEGA tbl plg 49x3 mg (bli.PCTFE/PVC/Alu) Rp n/a
INVEGA tbl plg 56x3 mg (bli.PCTFE/PVC/Alu) Rp n/a
INVEGA tbl plg 98x3 mg (bli.PCTFE/PVC/Alu) Rp n/a
INVEGA tbl plg 28x6 mg (bli.PCTFE/PVC/Alu) Rp 46,26
INVEGA tbl plg 30x6 mg (bli.PCTFE/PVC/Alu) Rp n/a
INVEGA tbl plg 49x6 mg (bli.PCTFE/PVC/Alu) Rp n/a
INVEGA tbl plg 56x6 mg (bli.PCTFE/PVC/Alu) Rp n/a
INVEGA tbl plg 98x6 mg (bli.PCTFE/PVC/Alu) Rp n/a
INVEGA tbl plg 28x9 mg (bli.PCTFE/PVC/Alu) Rp 46,26
INVEGA tbl plg 30x9 mg (bli.PCTFE/PVC/Alu) Rp n/a
INVEGA tbl plg 49x9 mg (bli.PCTFE/PVC/Alu) Rp n/a
INVEGA tbl plg 56x9 mg (bli.PCTFE/PVC/Alu) Rp n/a
INVEGA tbl plg 98x9 mg (bli.PCTFE/PVC/Alu) Rp n/a
INVEGA tbl plg 28x12 mg (bli.PCTFE/PVC/Alu) Rp n/a
INVEGA tbl plg 30x12 mg (bli.PCTFE/PVC/Alu) Rp n/a
INVEGA tbl plg 49x12 mg (bli.PCTFE/PVC/Alu) Rp n/a
INVEGA tbl plg 56x12 mg (bli.PCTFE/PVC/Alu) Rp n/a
INVEGA tbl plg 98x12 mg (bli.PCTFE/PVC/Alu) Rp n/a
INVEGA tbl plg 28x3 mg (bli.PCTFE/PVC/Alu - biely) Rp n/a
INVEGA tbl plg 30x3 mg (bli.PCTFE/PVC/Alu - biely) Rp n/a
INVEGA tbl plg 49x3 mg (bli.PCTFE/PVC/Alu - biely) Rp n/a
INVEGA tbl plg 56x3 mg (bli.PCTFE/PVC/Alu - biely) Rp n/a
INVEGA tbl plg 98x3 mg (bli.PCTFE/PVC/Alu - biely) Rp n/a
INVEGA tbl plg 28x6 mg (bli.PCTFE/PVC/Alu - biely) Rp n/a
INVEGA tbl plg 30x6 mg ((bli.PCTFE/PVC/Alu - biely) Rp n/a
INVEGA tbl plg 49x6 mg (bli.PCTFE/PVC/Alu - biely) Rp n/a
INVEGA tbl plg 56x6 mg ((bli.PCTFE/PVC/Alu - biely) Rp n/a
INVEGA tbl plg 98x6 mg (bli.PCTFE/PVC/Alu - biely) Rp n/a
INVEGA tbl plg 28x9 mg (bli.PCTFE/PVC/Alu - biely) Rp n/a
INVEGA tbl plg 30x9 mg (bli.PCTFE/PVC/Alu - biely) Rp n/a
INVEGA tbl plg 49x9 mg (bli.PCTFE/PVC/Alu - biely) Rp n/a
INVEGA tbl plg 56x9 mg (bli.PCTFE/PVC/Alu - biely) Rp n/a
INVEGA tbl plg 98x9 mg (bli.PCTFE/PVC/Alu - biely) Rp n/a
INVEGA tbl plg 28x12 mg (bli.PCTFE/PVC/Alu - biely) Rp n/a
INVEGA tbl plg 30x12 mg (bli.PCTFE/PVC/Alu - biely) Rp n/a
INVEGA tbl plg 49x12 mg (bli.PCTFE/PVC/Alu - biely) Rp n/a
INVEGA tbl plg 56x12 mg (bli.PCTFE/PVC/Alu - biely) Rp n/a
INVEGA tbl plg 98x12 mg (bli.PCTFE/PVC/Alu - biely) Rp n/a
INVEGA tbl plg 28x3 mg (bli.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
INVEGA tbl plg 49x3 mg (bli.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
INVEGA tbl plg 56x3 mg (bli.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
INVEGA tbl plg 98x3 mg (bli.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
INVEGA tbl plg 28x6 mg (bli.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
INVEGA tbl plg 49x6 mg (bli.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
INVEGA tbl plg 56x6 mg (bli.OPA/Al/PVC/Al) Rp 0,00
INVEGA tbl plg 98x6 mg (bli.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
INVEGA tbl plg 28x9 mg (bli.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
INVEGA tbl plg 49x9 mg (bli.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
INVEGA tbl plg 56x9 mg (bli.OPA/Al/PVC/Al) Rp 0,00
INVEGA tbl plg 98x9 mg (bli.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
INVEGA tbl plg 28x12 mg (bli.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
INVEGA tbl plg 49x12 mg (bli.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
INVEGA tbl plg 56x12 mg (bli.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
INVEGA tbl plg 98x12 mg (bli.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
INVEGA tbl plg 30x3 mg (fľa.HDPE/PP) Rp n/a
INVEGA tbl plg 350x3 mg (fľa.HDPE/PP) Rp n/a
INVEGA tbl plg 30x6 mg (fľa.HDPE/PP) Rp n/a
INVEGA tbl plg 350x6 mg (fľa.HDPE/PP) Rp n/a
INVEGA tbl plg 30x9 mg (fľa.HDPE/PP) Rp n/a
INVEGA tbl plg 350x9 mg (fľa.HDPE/PP) Rp n/a
INVEGA tbl plg 30x12 mg (fľa.HDPE/PP) Rp n/a
INVEGA tbl plg 350x12 mg (fľa.HDPE/PP) Rp n/a
INVEGA tbl plg 14x3 mg (bli.PCTFE/PVC/Alu) Rp n/a
INVEGA tbl plg 14x3 mg (bli.PCTFE/PVC/Alu - biely) Rp n/a
INVEGA tbl plg 14x3 mg (bli.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
INVEGA tbl plg 14x6 mg (bli.PCTFE/PVC/Alu) Rp n/a
INVEGA tbl plg 14x6 mg (bli.PCTFE/PVC/Alu - biely) Rp n/a
INVEGA tbl plg 14x9 mg (bli.PCTFE/PVC/Alu) Rp n/a
INVEGA tbl plg 14x9 mg (bli.PCTFE/PVC/Alu - biely) Rp n/a
INVEGA tbl plg 14x9 mg (bli.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
INVEGA tbl plg 14x12 mg (bli.PCTFE/PVC/Alu) Rp n/a
INVEGA tbl plg 14x12 mg (bli.PCTFE/PVC/Alu - biely) Rp n/a
INVEGA tbl plg 14x12 mg (bli.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a

Súvisiace články

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.