HUMULIN R CARTRIDGE sol inj 10x3 ml/300 IU (náplň skl.)

SPC
Nepodávať mladistvým do 18r. Liekové a iné interakcie Liek ovplyvňuje pozornosť Užívať po jedle Kontraindikácie na ochorenia pacienta Neužívať súčasne s alkoholom

Cena

Orientačná cena:
Liek nie je kategorizovaný

47,50 €
Vývoj cien
HUMULIN cena
Kód 0195B
Registračné číslo 18/0311/17-S
Dátum registrácie 6.12.2017
Patentná ochrana originalny liek
Výdaj na lekársky predpis (Rp)
Zastúpenie výrobcu Eli Lilly ČR, s.r.o., Česko
Účinné látky
Indikačná skupina Antidiabetiká (vrátane inzulínu) (18)
Doba použiteľnosti 24 mes.
ATC skupina (podľa účinku na jednotlivé orgány):
A TRÁVIACI TRAKT A METABOLIZMUS
A10 Antidiabetiká
A10A Inzulíny a analógy
A10AB Inzulíny a analógy, pôsobiace krátkodobo
A10AB01 Inzulín humánny

Na čo sa HUMULIN používa?

Humulin R obsahuje liečivo ľudský inzulín, ktorý sa používa na liečbu diabetu (cukrovky).

Humulin R sa používa na dlhodobé udržiavanie normálnej hladiny glukózy v krvi. Humulin R je rýchlo pôsobiaci inzulínový liek.

Váš lekár vám môže odporučiť užívať Humulin R spolu s dlhodobo pôsobiacim inzulínom. Pri každom type inzulínu nájdete inú písomnú informáciu pre používateľa. Nemeňte si sami inzulín bez konzultácie so svojím lekárom. Ak meníte typ inzulínu, buďte veľmi opatrný. Každý typ inzulínu má odlišnú farbu a znak na obale a injekčnej liekovke, aby ste mohli ľahko rozpoznať rozdiel.
Pre viac informácií si prečítajte príbalový leták...

Nežiaduce účinky

Ľudský inzulín môže spôsobiť hypoglykémiu (nízku hladinu cukru v krvi). Viac informácií o hypoglykémii nájdete ďalej v časti „Časté problémy diabetu/cukrovky“ PILu.

Možné vedľajšie účinky

Celková alergia je veľmi zriedkavá (vyskytuje sa u menej ako 1 z 10 000 osôb). Príznaky sú nasledovné:
 • pokles krvného tlaku
 • vyrážka na celom tele
 • ťažkosti s dýchaním
 • sípavé dýchanie
 • zrýchlená srdcová činnosť
 • potenie

Ak sa domnievate, že máte alergiu na inzulín pri používaní Humulinu R, okamžite informujte svojho lekára.

Alergia v mieste vpichu je častá (vyskytuje sa u menej ako 1 z 10 osôb). U niektorých ľudí dôjde v oblasti vpichu injekcie inzulínu k začervenaniu, opuchu alebo svrbeniu. Tieto príznaky zvyčajne samovoľne vymiznú počas niekoľkých dní až niekoľkých týždňov. Pokiaľ sa u Vás tieto príznaky objavia, informujte svojho lekára.

Lipodystrofia (zhrubnutie alebo prepadnutie kože) je menej častá (vyskytuje sa u menej ako 1 zo 100 osôb). Ak si všimnete zhrubnutie alebo prepadnutie kože v mieste vpichu, zmeňte miesto vpichu a oznámte to svojmu lekárovi.

Boli hlásené opuchy (napr.: opuch rúk, členkov; zadržiavanie tekutín) najmä na začiatku inzulínovej liečby, alebo počas zmeny v liečbe kvôli zlepšeniu kontroly krvnej glukózy


Časté problémy diabetu/cukrovky

A. Hypoglykémia
Hypoglykémia (nízka hladina cukru v krvi) je stav, kedy je v krvi nedostatok cukru. Hypoglykémia môže nastať:
 • ak si podáte príliš veľa Humulinu R alebo iného inzulínu
 • ak vynecháte jedlo alebo sa s ním oneskoríte alebo zmeníte svoju diétu
 • ak cvičíte alebo pracujete príliš ťažko bezprostredne pred jedlom alebo po jedle
 • ak máte infekčné alebo iné ochorenie (najmä hnačku alebo vracanie)
 • pokiaľ sa vám zmenila potreba inzulínu alebo
 • ak sa vám zhorší ochorenie obličiek alebo pečene.

Alkohol a niektoré lieky môžu ovplyvňovať hladinu vášho cukru v krvi.

Prvé príznaky nízkej hladiny cukru v krvi zvyčajne nastupujú rýchlo a môžu zahŕňať nasledujúce ťažkosti:
 • únava
 • zrýchlená srdcová činnosť
 • nervozita alebo tras
 • nevoľnosť
 • bolesť hlavy
 • studený pot

Pokiaľ si nie ste istý, či spoznáte varovné príznaky, vyhnite sa situáciám, v ktorých hypoglykémia môže ohroziť vás alebo iných ľudí (napr. vedenie vozidla).

Nepoužívajte Humulin R, ak sa domnievate, že nastáva hypoglykémia (nízka hladina cukru v krvi).

Ak máte nízku hladinu cukru v krvi, zjedzte glukózové tablety, cukor alebo vypite sladký nápoj. Potom zjedzte ovocie, keksy alebo sendvič, ako vám to odporučil váš lekár a oddýchnite si. Toto vám zvyčajne pomôže prekonať miernu hypoglykémiu alebo ľahké predávkovanie inzulínom. Ak sa cítite horšie a vaše dýchanie je plytké a vaša pokožka zbledla, okamžite to oznámte svojmu lekárovi. Závažnú hypoglykémiu môže vyliečiť injekcia glukagónu. Po injekcii glukagónu zjedzte glukózu alebo cukor. Ak nereagujete na glukagón, budete musieť ísť do nemocnice. Spýtajte sa svojho lekára na glukagón.

B. Hyperglykémia a diabetická ketoacidóza
Hyperglykémia (príliš vysoká hladina cukru v krvi) znamená, že váš organizmus nemá dostatok inzulínu. Hyperglykémia môže nastať:
 • ak nepoužijete Humulin R alebo iný inzulín
 • ak použijete menej inzulínu, ako vám lekár odporučil
 • pokiaľ jete omnoho viac ako vám povoľuje diéta alebo
 • ak máte horúčku, infekčné ochorenie alebo emocionálny stres

Hyperglykémia môže viesť k diabetickej ketoacidóze. Prvé príznaky nastupujú pomaly, v priebehu viacerých hodín alebo dní. Príznaky môžu byť nasledovné:
 • ospalosť
 • nechutenstvo
 • sčervenanie tváre
 • ovocný zápach dychu
 • smäd
 • pocit choroby alebo choroba

Závažnými príznakmi sú ťažkosti s dychom a zrýchlený srdcový pulz. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Ak sa hypoglykémia (nízka hladina cukru v krvi) alebo hyperglykémia (vysoká hladina cukru v krvi) nelieči, môže byť veľmi závažná a môže vyvolať bolesti hlavy, nevoľnosť, vracanie, dehydratáciu, bezvedomie, kómu alebo dokonca smrť.

Tri jednoduché kroky, ktorými sa môžete vyhnúť hypoglykémii alebo hyperglykémii, sú:
 • vždy so sebou noste náhradné injekčné striekačky a náhradnú injekčnú liekovku Humulinu R
 • vždy so sebou noste niečo, čo prezradí, že ste diabetik
 • vždy so sebou noste cukor

C. Ochorenie
Pokiaľ ste ochoreli, najmä ak pociťujete nevoľnosť alebo vraciate, môže sa množstvo inzulínu, ktoré potrebujete, zmeniť. Inzulín potrebujete stále, i keď nejete ako zvyčajne. Skontrolujte si moč alebo krv, postupujte podľa „pokynov pri ochorení“ a informujte svoju zdravotnú sestru vyškolenú v diabetológii alebo lekára.

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
HUMULIN M3 (30/70) CARTRIDGE sus inj 5x3 ml/300 IU (náplň skl.) Rp 0,64
HUMULIN M3 (30/70) CARTRIDGE sus inj 10x3 ml/300 IU (náplň skl.) Rp 47,50
HUMULIN M3 (30/70) KWIKPEN sus inj 6x3 ml/300 IU (náplň skl. v napl.pere KwikPen) Rp n/a
HUMULIN M3 (30/70) KWIKPEN sus inj 5x3 ml/300 IU (náplň skl. v napl.pere KwikPen) Rp n/a
HUMULIN M3 (30/70) KWIKPEN sus inj 10(2x5)x3 ml/300 IU (náplň skl. v napl.pere KwikPen) Rp n/a
HUMULIN N (NPH) CARTRIDGE sus inj 10x3 ml/300 IU (náplň skl.) Rp 47,50
HUMULIN N (NPH) CARTRIDGE sus inj 5x3 ml/300 IU (náplň skl.) Rp 1,30
HUMULIN N (NPH) KWIKPEN sus inj 6x3 ml/300 IU (náplň skl. v napl.pere KwikPen) Rp n/a
HUMULIN N (NPH) KWIKPEN sus inj 5x3 ml/300 IU (náplň skl. v napl.pere KwikPen) Rp n/a
HUMULIN N (NPH) KWIKPEN sus inj 10(2x5)x3 ml/300 IU (náplň skl. v napl.pere KwikPen) Rp n/a
HUMULIN R CARTRIDGE sol inj 5x3 ml/300 IU (náplň skl.) Rp 0,75
HUMULIN R KWIKPEN sol inj 5x3 ml/300 IU (náplň skl. v napl.pere KwikPen) Rp n/a
HUMULIN R KWIKPEN sol inj 10(2x5)x3 ml/300 IU (náplň skl. v napl.pere KwikPen) Rp n/a
HUMULIN R KWIKPEN sol inj 6x3 ml/300 IU (náplň skl. v napl.pere KwikPen) Rp n/a
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.