Siofor (metformín) - liek proti cukrovke

Diabetes mellitus (DM) - cukrovka je hormonálne ochorenie, ktoré sa prejavuje zvýšenou hladinou glukózy v krvi a poruchou metabolizmu sacharidov v ľudskom tele. V súčasnosti je najviac ľudí (až cca 90%) postihnutých cukrovkou 2. typu. Pre toto ochorenie je charakteristická porucha sekrécie inzulínu a rezistencia niektorých tkanív na jeho účinok.

Diabetes mellitus 2. typu sa klinicky prejavuje najčastejšie v dospelosti, väčšinou vo veku nad 40 rokov. Výskyt Diabetes mellitus 2. typu má familiárnu povahu  a v značnom percente pacientov sa zároveň objavuje aj sklon k obezite.

Základom liečby Diabetes mellitus je snaha udržať optimálnu metabolickú kompenzáciu a pôsobiť proti vzniku a rozvoji dlhodobých cievnych komplikácii cukrovky. Zásadnú rolu v liečbe tohto ochorenia hrajú diétne opatrenia a nasadenie perorálnych antidiabetík. Predpokladom ich účinnosti je prítomnosť inzulínu v organizme. Jednou z látok, ktoré sa v terapii diabetu už dlhodobo používajú je aj metformín – liek Siofor.

Metformín je perorálne antidiabetikum zo skupiny biguanidov. Znižuje inzulínovú rezistenciu na úrovni pečene a svalu. Tento účinok metformínu sa prejavuje bez súčasného vzostupu koncentrácie inzulínu (skôr je tendencia k poklesu), čo je dôležité u obéznych osôb s vysokou hladinou inzulínu. Koncentrácia celkového cholesterolu sa výraznejšie nemení, zvyšuje sa však podiel zložky obsiahnutej v časticiach HDL. Znižovanie glykémie sa prejavuje najmä u pacientov s hyperglykémiou, pričom vplyv na koncentrácie lipidov sa prejavuje aj u osôb bez známok diabetu.

K iným prínosným účinkom metformínu patrí podpora znižovania telesnej hmotnosti. Prispieva k tomu zníženie koncentrácie inzulínu, určité anorektické pôsobenie, zvýšená spotreba glukózy v čreve a ďalšie účinky. Metformín ďalej prispieva k úprave stavu zvýšeného zrážania krvi, charakteristického pre diabetes. Okrem toho zlepšuje reaktivitu cievneho endotelu na vazodilatačné stimuly a prietok krvi kapilárnym riečišťom. Pôsobí na hlavné komponenty syndrómu inzulínovej rezistencie - pozitívne ovplyvňuje účinok inzulínu, hyperlipoproteinémie, obezitu, hypertenziu. U osôb s porušenou glukózovou toleranciou znižuje podávanie metformínu riziko vzniku manifestného diabetu.

Metformín je osvedčené perorálne antidiabetikum s overenou účinnosťou. Výhodou oproti novším derivátom je dlhodobá klinická skúsenosť s jeho užívaním v liečbe DM 2. typu a nižšia cena. Predstavuje liečivo prvej voľby, najmä u obéznych pacientov s DM 2. typu. Významná je jeho dobrá znášanlivosť a skutočnosť, že na rozdiel od niektorých iných perorálnych antidiabetík nevyvoláva hypoglykémiu.

Liek Siofor je k dispozícii v tabletách s obsahom 500 mg, 850 mg a 1000 mg metformíniumchloridu. Liečba sa zvyčajne začína podávaním 1 až 2 tabliet po 500 mg, prípadne 850 mg denne. Maximálna denná dávka sú 3 tablety po 850 mg. U starších pacientov sa odporúča neprekračovať dávku 1000 mg denne, rozdelenú do dvoch dávok. Liek sa podáva spolu s jedlom či po jedle. Po dobu užívania sa nesmie piť alkohol. Predpokladom úspešnej liečby je dodržiavanie diétnych a ďalších režimových opatrení.

17 januára 2016
Diskusia k článku (0 príspevky)
Váš názor:
Vaše meno alebo prezývka:
Vložte overovací kód ako ho vidíte na obrázku (na veľkosti písma nezáleží):
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.