HUMULIN M3 (30/70) CARTRIDGE sus inj 5x3 ml/300 IU (náplň skl.)

SPC
Nepodávať mladistvým do 18r. Liekové a iné interakcie Liek ovplyvňuje pozornosť Užívať po jedle Kontraindikácie na ochorenia pacienta Neužívať súčasne s alkoholom

Cena

Max. predajná cena:

22,13 €

Úhrada poisťovne:

21,49 €

Pacient platí:

0,64 €(2,89%)
Čiastočne hradený ZP (S)*
Vývoj cien
HUMULIN cena
Indikačné obmedzenie: Áno
Preskripčné obmedzenia: DIA, ENP
Súhlas revízneho lekára: Nie
Kód 24868
Registračné číslo 18/0315/17-S
Dátum registrácie 6.12.2017
Patentná ochrana originalny liek
Výdaj na lekársky predpis (Rp)
Zastúpenie výrobcu Eli Lilly ČR, s.r.o., Česko
Účinné látky
Indikačná skupina Antidiabetiká (vrátane inzulínu) (18)
Doba použiteľnosti 24 mes.
ATC skupina (podľa účinku na jednotlivé orgány):
A TRÁVIACI TRAKT A METABOLIZMUS
A10 Antidiabetiká
A10A Inzulíny a analógy
A10AD Inzulíny a analógy, pôsobiace stredno- a krátkodobo
A10AD01 Inzulín humánny

Na čo sa HUMULIN používa?

Humulin M3 obsahuje liečivo ľudský inzulín, ktorý sa používa na liečbu diabetu (cukrovky).

Pokiaľ Vaša podžalúdková žľaza netvorí dostatočné množstvo inzulínu na udržanie normálnej hladiny glukózy (cukru) v krvi, máte diabetes (cukrovku).

Humulin M3 sa používa na dlhodobé udržiavanie normálnej hladiny glukózy v krvi. Je to vopred zmiešaná suspenzia rýchlo pôsobiaceho a dlhodobo pôsobiaceho inzulínu. Účinok inzulínu sa predlžuje pridaním protamínsulfátu do suspenzie.

Váš lekár vám môže odporučiť užívať Humulin M3 spolu s dlhšie pôsobiacim inzulínom. U každého typu inzulínu nájdete inú písomnú informáciu pre používateľa. Nemeňte si sami inzulín bez konzultácie so svojím lekárom. Ak meníte typ inzulínu, buďte veľmi opatrný. Každý typ inzulínu má odlišnú farbu a znak na obale a náplni, aby ste mohli ľahko rozpoznať rozdiel.
Pre viac informácií si prečítajte príbalový leták...

Nežiaduce účinky

Ľudský inzulín môže spôsobiť hypoglykémiu (nízku hladinu cukru v krvi). Viac informácií o hypoglykémii nájdete ďalej v časti „Časté problémy diabetu/cukrovky“.

Celková alergia je veľmi zriedkavá (vyskytuje sa u menej ako 1 z 10 000 osôb). Príznaky sú nasledovné:
  • vyrážka na celom tele • pokles krvného tlaku
  • ťažkosti s dýchaním • zrýchlená srdcová činnosť
  • sípavé dýchanie • potenie
Ak sa domnievate, že máte alergiu na inzulín pri používaní Humulinu M3, okamžite informujte svojho lekára.

Alergia v mieste vpichu je častá (vyskytuje sa u menej ako 1 z 10 osôb). U niektorých ľudí dôjde v oblasti vpichu injekcie inzulínu k začervenaniu, opuchu alebo svrbeniu. Tieto príznaky zvyčajne samovoľne vymiznú počas niekoľkých dní až niekoľkých týždňov. Pokiaľ sa u Vás tieto príznaky objavia, informujte svojho lekára.

Lipodystrofia (zhrubnutie alebo prepadnutie kože) je menej častá (vyskytuje sa u menej ako 1 zo 100 osôb). Ak si všimnete zhrubnutie alebo prepadnutie kože v mieste vpichu, zmeňte miesto vpichu a oznámte to svojmu lekárovi.

Boli hlásené opuchy (napr.: opuch rúk, členkov; zadržiavanie tekutín) najmä na začiatku inzulínovej liečby, alebo počas zmeny v liečbe kvôli zlepšeniu kontroly krvnej glukózy.

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
HUMULIN M3 (30/70) CARTRIDGE sus inj 10x3 ml/300 IU (náplň skl.) Rp 47,50
HUMULIN M3 (30/70) KWIKPEN sus inj 6x3 ml/300 IU (náplň skl. v napl.pere KwikPen) Rp n/a
HUMULIN M3 (30/70) KWIKPEN sus inj 5x3 ml/300 IU (náplň skl. v napl.pere KwikPen) Rp n/a
HUMULIN M3 (30/70) KWIKPEN sus inj 10(2x5)x3 ml/300 IU (náplň skl. v napl.pere KwikPen) Rp n/a
HUMULIN N (NPH) CARTRIDGE sus inj 5x3 ml/300 IU (náplň skl.) Rp 1,30
HUMULIN N (NPH) CARTRIDGE sus inj 10x3 ml/300 IU (náplň skl.) Rp 47,50
HUMULIN N (NPH) KWIKPEN sus inj 5x3 ml/300 IU (náplň skl. v napl.pere KwikPen) Rp n/a
HUMULIN N (NPH) KWIKPEN sus inj 10(2x5)x3 ml/300 IU (náplň skl. v napl.pere KwikPen) Rp n/a
HUMULIN N (NPH) KWIKPEN sus inj 6x3 ml/300 IU (náplň skl. v napl.pere KwikPen) Rp n/a
HUMULIN R CARTRIDGE sol inj 5x3 ml/300 IU (náplň skl.) Rp 0,75
HUMULIN R CARTRIDGE sol inj 10x3 ml/300 IU (náplň skl.) Rp 47,50
HUMULIN R KWIKPEN sol inj 6x3 ml/300 IU (náplň skl. v napl.pere KwikPen) Rp n/a
HUMULIN R KWIKPEN sol inj 5x3 ml/300 IU (náplň skl. v napl.pere KwikPen) Rp n/a
HUMULIN R KWIKPEN sol inj 10(2x5)x3 ml/300 IU (náplň skl. v napl.pere KwikPen) Rp n/a
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.