HERBION BREČTANOVÝ SIRUP sir 1x150 ml (fľ.skl.hnedá)

SPC
é nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Herbion sirup s výťažkom z brečtana a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Herbion sirup s výťažkom z brečtana
3. Ako užívať Herbion sirup s výťažkom z brečtana
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Herbion sirup s výťažkom z brečtana
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE HERBION SIRUP S VÝŤAŽKOM Z BREČTANA A NA ČO SA POUŽÍVA

Herbion sirup s výťažkom z brečtana obsahuje suchý extrakt (výťažok) z brečtanových listov.

Herbion sirup s výťažkom z brečtana je bylinný prípravok, ktorý sa používa na vykašliavanie pri kašli so zvýšenou tvorbou hlienu (produktívny kašeľ).


2. SKÔR AKO UŽIJETE HERBION SIRUP S VÝTAŽKOM Z BREČTANA

Neužívajte Herbion sirup s výťažkom z brečtana
- Ak ste alergický (precitlivený) na extrakt z brečtanových listov, na iné rastliny z čeľade Araliaceae (aralkovité) alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Herbion sirupu s výťažkom z brečtana.
Nepodávajte tento liek deťom mladším ako 2 roky, kvôli riziku zhoršenia problémov s dýchaním.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Herbion sirupu s výťažkom z brečtana
- Ak sa objavia ťažkosti pri dýchaní, horúčka alebo purulentné spútum (vykašliavaný hlien obsahujúci hnis), kontaktujte svojho lekára alebo lekárnika.
- Ak sa príznaky nezlepšia do 7 dní od začiatku užívania lieku, navštívte svojho lekára.
- Užívanie tohto lieku sa neodporúča spolu s inými liekmi, ktoré potláčajú kašeľ (antitusiká ako kodeín alebo dextrometorfán) bez lekárskeho odporučenia.
- Ak máte žalúdočné problémy (zápal žalúdka, žalúdočný vred), užívajte tento liek s opatrnosťou.

Užívanie iných liekov
Ak užívate, alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpisu, povedzte to, prosím svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
Nebol hlásený vplyv Herbion sirupu s výťažkom z brečtana na iné lieky.

Herbion sirup s výťažkom z brečtana a jedlo a nápoje
Herbion sirup s výťažkom z brečtana môžete užívať nezávisle od jedla.

Tehotenstvo a dojčenie
Pred užívaním tohto lieku sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom.
Užívanie Herbion sirupu s výťažkom z brečtana sa počas tehotenstva a dojčenia neodporúča, pretože nie je dostatok údajov o používaní suchého extraktu z brečtanových listov u tehotných žien a dojčiacich matiek.

Vedenie vozidila a obsluha strojov
Nevykonali sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Pri užívaní Herbion sirupu s výťažkom z brečtana nebol hlásený vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Herbion sirupu s výťažkom z brečtana
Herbion sirup s výťažkom z brečtana obsahuje sorbitol (E420). Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, skôr ako začnete užívať tento liek, kontaktujte Vášho lekára.
Tento liek obsahuje malé množstvo etanolu (alkohol), menej ako 100 mg v jednej dávke.


3. AKO UŽÍVAŤ HERBION SIRUP S VÝŤAŽKOM Z BREČTANA

Vždy užívajte Herbion sirup s výťažkom z brečtana presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Zvyčajná dávka pre dospelých a dospievajúcich vo veku od 12 rokov je 5 až 7,5 ml sirupu dvakrát denne.

Zvyčajná dávka pre deti vo veku 6 až 12 rokov je 5 ml sirupu dvakrát denne.

Zvyčajná dávka pre deti vo veku 2 až 5 rokov je 2,5 ml sirupu dvakrát denne.

Herbion sirup s výťažkom z brečtana sa u detí vo veku do 2 rokov nemá používať .

Sirup užívajte ráno alebo skoro popoludní. Môžete ho užívať nezávisle od jedla.

Herbion sirup s výťažkom z brečtana zapite dostatočným množstvom vody alebo iného teplého bezkofeínového nápoja.

Ak pri užívaní Herbion sirupu s výťažkom z brečtana príznaky pretrvávajú dlhšie ako 1 týždeň, kontaktujte svojho lekára alebo lekárnika.

Ak užijete viac Herbion sirupu s výťažkom z brečtana ako máte
Neužívajte vyššie dávky ako odporúčané. Užívanie vyšších ako odporučených dávok môže spôsobiť nevoľnosť, vracanie, hnačku a podráždenosť. Liečba je symptomatická.

Ak zabudnete užiť Herbion sirup s výťažkom z brečtana
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Herbion sirup s výťažkom z brečtana môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Vedľajšie účinky sú zoradené v nasledujúcich skupinách podľa frekvencie:
Veľmi časté:
Prejavia sa u viac ako 1 užívateľa z 10
Časté:
Prejavia sa u 1 až 10 užívateľov zo 100
Menej časté:'
Prejavia sa u 1 až 10 užívateľov z 1 000
Zriedkavé:
Prejavia sa u 1 až 10 užívateľov z 10 000
Veľmi zriedkavé:
Prejavia sa u menej ako 1 užívateľa z 10 000
Neznáme:
Frekvencia sa nedá určiť z dostupných údajov

Časté:
- nevoľnosť, vracanie, hnačka.
Menej časté:
- alergické reakcie prejavujúce sa ako žihľavka (urtikária), vyrážka, popraskané cievky najmä na lícach a nose (rosacea) a ťažkosti pri dýchaní.
Ak sa objaví alergická reakcia, prestaňte liek užívať a porozprávajte sa so svojím lekárom.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ HERBION SIRUP S VÝŤAŽKOM Z BREČTANA

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Herbion sirup s výťažkom z brečtana po dátume exspirácie, korý je uvedený na obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Sirup spotrebujte do 3 mesiacov od otvorenia fľaše.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Herbion sirup s výťažkom z brečtana obsahuje:
- účinná látka je suchý extrakt z brečtanových listov. 1 ml sirupu obsahuje 7 mg suchého extraktu z brečtanových listov (Hedera helix L., folium) (5 – 7,5:1).
Extrakčné rozpúšťadlo: 30 % (m/m) etanol.
- Ďalšie zložky sú tekutý (nekryštalizujúci) sorbitol (E420), glycerol (E422), nátriumbenzoát (E211), kyselina citrónová (E330), príchuť medovky (propylénglykol (E1520), etanol, citronelová silica, citrónová silica, citral, koriandrová silica), čistená voda

Ako Herbion sirup s výťažkom z brečtana vyzerá a obsah balenia
Sirup je žltohnedej farby a má špecifickú vôňu a chuť. Môže sa objaviť slabá usadenina.
Sirup je dostupný v škatuľkách so 150 ml sirupu vo fľaške, pribalená je odmerná lyžička.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v novembri 2011.
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.