ABASAGLAR 100 JEDNOTIEK/ML INJEKČNÝ ROZTOK V NÁHRADNEJ NÁPLNI sol inj 5x3 ml (náplň skl.)

SPC
Nepodávať deťom do 2r. Liekové a iné interakcie Neužívať súčasne s alkoholom Liekom disponuje výlučné lekár-špecialista

Cena

Orientačná cena:
Liek nie je kategorizovaný

nie je
Vývoj cien
ABASAGLAR 922 cena
Kód 2146B
Registračné číslo EU/1/14/944/003
Dátum registrácie 9.9.2014
Patentná ochrana originalny liek
Výdaj na lekársky predpis (Rp)
Zastúpenie výrobcu Eli Lilly Nederland B.V., Holandsko
Účinné látky
Indikačná skupina Antidiabetiká (vrátane inzulínu) (18)
Doba použiteľnosti 24 mes.
ATC skupina (podľa účinku na jednotlivé orgány):
A TRÁVIACI TRAKT A METABOLIZMUS
A10 Antidiabetiká
A10A Inzulíny a analógy
A10AE Inzulíny a analógy pôsobiace dlhodobo
A10AE04 Inzulín-glargin

Na čo sa ABASAGLAR 922 používa?

ABASAGLAR je injekčný roztok obsahujúci inzulín glargín. Inzulín glargín je modifikovaný inzulín, veľmi podobný ľudskému inzulínu.

ABASAGLAR sa používa na liečbu cukrovky (diabetes mellitus) u dospelých, dospievajúcich a detí vo veku 2 rokov a starších.

Diabetes mellitus je ochorenie spôsobené tým, že vaše telo nevyrába dostatok inzulínu na kontrolu hladiny cukru v krvi. Inzulín glargín ma dlhodobý a stabilný účinok na zníženie hladiny cukru v krvi.
Pre viac informácií si prečítajte príbalový leták...

Nežiaduce účinky

Ak spozorujete prejavy príliš nízkej hladiny cukru v krvi (hypoglykémiu), okamžite podniknite kroky na zvýšenie hladiny cukru v krvi. Hypoglykémia (nízka hladina cukru v krvi) môže byť veľmi závažná a je veľmi častá pri liečbe inzulínom (môže postihnúť viac ako 1 z 10 osôb). Nízka hladina cukru v krvi znamená, že v krvi nie je dostatok cukru. Ak vám hladina cukru v krvi klesne príliš nízko, môžete odpadnúť (upadnúť do bezvedomia). Závažná hypoglykémia môže spôsobiť poškodenie mozgu a môže byť život ohrozujúca. Ďalšie informácie nájdete v rámčeku na konci tejto písomnej
informácie.
Závažné alergické reakcie (zriedkavé; môžu postihnúť až 1 z 1 000 osôb) - prejavy môžu zahŕňať rozsiahle kožné reakcie (vyrážky a svrbenie po celom tele), závažný opuch kože alebo slizníc (angioedém), dýchavičnosť, pokles krvného tlaku s rýchlym srdcovým tepom a potením. Závažné alergické reakcie na inzulín môžu byť život ohrozujúcimi. Ak spozorujete prejavy závažnej alergickej reakcie, okamžite to oznámte lekárovi.
Kožné zmeny v mieste vpichu injekcie Ak si podávate inzulín príliš často na to isté miesto, tukové tkanivo sa môže buď stenčiť (lipoatrofia,
môže postihnúť až 1 zo 100 osôb) alebo zhrubnúť (lipohypertrofia, môže postihnúť až 1 z 10 osôb).
Hrčky pod kožou môžu byť spôsobené aj hromadením bielkoviny nazývanej amyloid (kožná amyloidóza, častosť výskytu nie je známa). Ak si injekciu podáte do oblasti s podkožnými hrčkami, injekcia nemusí správne účinkovať. Striedaním miesta vpichu pri každej injekcii, aby ste predišli takýmto kožným zmenám.
Časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť až 1 z 10 osôb)
  • Kožné a alergické reakcie v mieste vpichu
Prejavmi sú sčervenenie, neobvykle intenzívna bolesť pri vpichu, svrbenie, žihľavka, opuch alebo zápal. Môžu sa rozšíriť do okolia miesta injekcie. Väčšina miernych reakcií na inzulín obvykle odznie o niekoľko dní až týždňov.
Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihnúť až 1 z 1 000 osôb)
  • Poruchy oka
Výrazná zmena (zlepšenie alebo zhoršenie) v kontrole hladiny cukru v krvi Vám môže dočasne narušiť videnie. Ak máte proliferatívnu retinopatiu (ochorenie zraku v súvislosti s cukrovkou), môžu ťažké hypoglykemické záchvaty spôsobiť dočasnú stratu zraku.
  • Celkové poruchy
V zriedkavých prípadoch môže liečba inzulínom spôsobiť taktiež dočasné zadržiavanie vody v tele spojené s opuchom lýtok a členkov.
Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihnúť až 1 z 10 000 osôb)
Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa môže objaviť dysgeúzia (porucha chuti) a myalgia (bolesť svalov).
Použitie u detí a dospievajúcich
Vo všeobecnosti sú vedľajšie účinky u detí a dospievajúcich vo veku 18 rokov a mladších podobné ako u dospelých.
Sťažnosti na reakcie v mieste vpichu (bolesť injekčného miesta, reakcia v mieste vpichu injekcie) a kožné reakcie (vyrážka, žihľavka) sa u detí a dospievajúcich vo veku 18 rokov a mladších zaznamenali častejšie ako u dospelých.
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.