ABASAGLAR 100 JEDNOTIEK/ML INJEKČNÝ ROZTOK V NÁHRADNEJ NÁPLNI sol inj 5x3 ml (náplň skl.)

SPC
Nepodávať deťom do 2r. Liekové a iné interakcie Neužívať súčasne s alkoholom Liekom disponuje výlučné lekár-špecialista

Cena

Orientačná cena:
Liek nie je kategorizovaný

nie je
Vývoj cien
ABASAGLAR cena
Kód 2146B
Registračné číslo EU/1/14/944/003
Dátum registrácie 9.9.2014
Patentná ochrana originalny liek
Výdaj na lekársky predpis (Rp)
Zastúpenie výrobcu Eli Lilly Nederland B.V., Holandsko
Účinné látky
Indikačná skupina Antidiabetiká (vrátane inzulínu) (18)
Doba použiteľnosti 24 mes.
ATC skupina (podľa účinku na jednotlivé orgány):
A TRÁVIACI TRAKT A METABOLIZMUS
A10 Antidiabetiká
A10A Inzulíny a analógy
A10AE Inzulíny a analógy pôsobiace dlhodobo
A10AE04 Inzulín-glargin

Na čo sa ABASAGLAR používa?

ABASAGLAR je injekčný roztok obsahujúci inzulín glargín. Inzulín glargín je modifikovaný inzulín, veľmi podobný ľudskému inzulínu.

ABASAGLAR sa používa na liečbu cukrovky (diabetes mellitus) u dospelých, dospievajúcich a detí vo veku 2 rokov a starších.

Diabetes mellitus je ochorenie spôsobené tým, že vaše telo nevyrába dostatok inzulínu na kontrolu hladiny cukru v krvi. Inzulín glargín ma dlhodobý a stabilný účinok na zníženie hladiny cukru v krvi.
Pre viac informácií si prečítajte príbalový leták...

Nežiaduce účinky

Rovnako ako pri každej inzulínovej liečbe najčastejším vedľajším účinkom je hypoglykémia.

Hypoglykémia (nízka hladina cukru v krvi) znamená, že v krvi nie je dostatok cukru. Ďalšie informácie o vedľajších účinkoch nízkej hladiny cukru v krvi alebo vysokej hladiny cukru v krvi nájdete v rámčeku na konci tejto písomnej informácie.

Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)
  • Kožné zmeny v mieste vpichu injekcie

Ak si podávate inzulín príliš často na to isté miesto kože, tukové tkanivo pod ňou v tomto mieste sa môže buď zmrštiť (lipoatrofia) alebo zhrubnúť (lipohypertrofia). Zhrubnutie tukového tkaniva sa môže vyskytnúť u 1 až 2 % pacientov, kým zmrštenie sa vyskytuje menej často. Inzulín, ktorý si vpichnete
do takého miesta, nemusí dobre zaúčinkovať. Predchádzať týmto kožným zmenám môžete striedaním
miesta vpichu každej injekcie.
  • Kožné a alergické reakcie

U 3 až 4 % pacientov sa môžu vyskytnúť reakcie v mieste podania injekcie (napr. sčervenenie, neobvykle intenzívna bolesť pri injekcii, svrbenie, žihľavka, opuch alebo zápal). Môžu sa rozšíriť aj do okolia miesta injekcie. Väčšina miernych reakcí na inzulín obvykle odznie o niekoľko dní až týždňov.

Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 1000 osôb)

Ťažké alergické reakcie na inzulín

Môžu byť spojené s takýmito príznakmi: rozsiahle kožné reakcie (vyrážka a svrbenie na celom tele), veľký opuch kože alebo slizníc (angioedém), ťažkosti s dýchaním, pokles krvného tlaku spojený s rýchlym tepom srdca a potením. Môžu to byť príznaky ťažkých alergických reakcií na inzulín a môžu byť život ohrozujúce.

Poruchy oka

Výrazná zmena (zlepšenie alebo zhoršenie) v kontrole hladiny cukru v krvi Vám môže dočasne

narušiť videnie. Ak máte proliferatívnu retinopatiu (ochorenie zraku v súvislosti s cukrovkou), môžu
ťažké hypoglykemické záchvaty spôsobiť dočasnú stratu zraku.

Celkové poruchy

V zriedkavých prípadoch môže liečba inzulínom spôsobiť taktiež dočasné zadržiavanie vody v tele
spojené s opuchom lýtok a členkov.

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 ľudí)
Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa môže objaviť dysgeúzia (porucha chuti) a myalgia (bolesť
svalov).

Iné vedľajšie účinky s neznámou frekvenciou (frekvenciu nemožno určiť z dostupných údajov) Liečba inzulínom môže zapríčiniť, že si telo začne tvoriť protilátky na inzulín (látky, ktoré pôsobia proti inzulínu), čo si zriedkavo môže vyžiadať zmenu dávky inzulínu.

Použitie u detí a dospievajúcich

Vo všeobecnosti sú vedľajšie účinky u detí a dospievajúcich vo veku 18 rokov a mladších podobné ako
u dospelých.

Sťažnosti na reakcie v mieste vpichu (bolesť injekčného miesta, reakcia v mieste vpichu injekcie) a kožné reakcie (vyrážka, žihľavka) sa u detí a dospievajúcich vo veku 18 rokov a mladších zaznamenali častejšie ako u dospelých.

Klinické štúdie s údajmi o bezpečnosti pre deti mladšie ako 2 roky nie sú dostupné.

Neprehliadnite ďalšie prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.