HELICID 40 cps end 28x40 mg (fľ.HDPE-30 ml-bezpeč.uzáv.)

SPC
Nepodávať mladistvým do 18r. Nepodávať deťom do 1r. Nepodávať deťom do 4r. Liekové a iné interakcie Liek obsahuje cukry Kontraindikácie na ochorenia pacienta

Cena

Orientačná cena:
Liek nie je kategorizovaný

nie je
Kód 8526A
Registračné číslo 09/0262/13-S
Dátum registrácie 28.6.2013
Patentná ochrana genericky liek
Výdaj na lekársky predpis (Rp)
Zastúpenie výrobcu Zentiva a.s., Česko
Účinné látky
Indikačná skupina Antacidá (vrátane antiulceróznych liečiv) (09)
Doba použiteľnosti 24 mes.
ATC skupina (podľa účinku na jednotlivé orgány):
A TRÁVIACI TRAKT A METABOLIZMUS
A02 Antacidá, antiulceróza a antiflatulenciá
A02B Lieky pre liečbu žalúdočného vredu a refluxnej choroby pažeráka
A02BC Inhibítory protónovej pumpy
A02BC01 Omeprazol

Na čo sa HELICID používa?

Helicid sa používa na liečbu nasledovných stavov:

U dospelých:
 • Gastroezofageálna refluxná choroba (GERD). Pri nej žalúdková kyselina uniká späť do pažeráka (trubice, ktorá spája vaše hrdlo so žalúdkom), čo spôsobuje bolesť, zápal a pálenie záhy.
 • Vredy v hornej časti čreva (dvanástnikový vred) alebo žalúdka (žalúdkový vred).
 • Vredy, ktoré sú infikované baktériou, ktorá sa nazýva “Helicobacter pylori”. Ak máte takýto stav, lekár vám môže predpísať aj antibiotiká na liečbu infekcie a umožní tak liečbu vredu.
 • Vredy spôsobené liekmi, ktoré sa nazývajú nesteroidné protizápalové lieky (NSAID). Helicid možno použiť aj na zabránenie tvorby vredov, ak užívate NSAID.
 • Nadmerné množstvo kyseliny v žalúdku, spôsobené nádorom v podžalúdkovej žľaze (Zollingerov-Ellisonov syndróm).

U detí:
Deti staršie ako 1 rok a s hmotnosťou ≥ 10 kg
 • Gastroezofageálna refluxná choroba (GERD). Pri nej žalúdková kyselina uniká do pažeráka (trubice, ktorá spája vaše hrdlo so žalúdkom), čo spôsobuje bolesť, zápal a pálenie záhy.
U detí môžu príznaky tohto stavu zahŕňať návrat obsahu žalúdka do úst (regurgitáciu), nevoľnosť (vracanie) a slabý prírastok hmotnosti.

Deti staršie ako 4 roky a dospievajúci
 • Vredy, ktoré sú infikované baktériou, ktorá sa nazýva Helicobacter pylori. Ak u vášho dieťaťa ide o takýto stav, lekár mu môže predpísať aj antibiotiká na liečbu infekcie a umožní tak liečbu vredu.
Pre viac informácií si prečítajte príbalový leták...

Nežiaduce účinky

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek z nasledujúcich zriedkavých, ale závažných vedľajších účinkov, prestaňte užívať Helicid a ihneď kontaktujte svojho lekára:
 • Náhla dýchavičnosť, opuch vašich pier, jazyka a hrdla alebo tela, vyrážka, mdloby alebo ťažkosti s prehĺtaním (závažná alergická reakcia).
 • Sčervenanie kože s pľuzgiermi alebo olupovaním. Môžu sa vyskytnúť aj závažné pľuzgiere a krvácanie pier, očí, úst, nosa a pohlavných orgánov. Môže sa jednať o Stevensov-Johnsonov syndróm alebo toxickú epidermálnu nekrolýzu.
 • Zožltnutie kože, tmavý moč a únava, čo môžu byť príznaky problémov s pečeňou.

Ďalšie vedľajšie účinky zahŕňajú:

Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)
 • Bolesť hlavy.
 • Účinky na váš žalúdok alebo črevá: hnačka, bolesť žalúdka, zápcha, vetry (plynatosť), benígne polypy (nezhubné výrastky) na sliznici žalúdka.
 • Nevoľnosť (nauzea) alebo vracanie.

Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb)
 • Opuch chodidiel a členkov.
 • Poruchy spánku (nespavosť).
 • Závrat, pocit brnenia ako je „mravčenie“, pocit ospalosti.
 • Pocit točenia (vertigo).
 • Zmeny krvných testov, ktoré kontrolujú funkciu pečene.
 • Kožná vyrážka, hrboľatá vyrážka (žihľavka) a svrbiaca koža.
 • Celkový pocit choroby a nedostatok energie.
 • Zlomenina v bedrovej oblasti, zápästia a chrbtice (pozri časť 2 Upozornenia a opatrenia).

Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb)
 • Problémy s krvou, ako je znížený počet bielych krviniek alebo krvných doštičiek. To môže spôsobiť slabosť, modriny alebo zvýšiť náchylnosť k infekciám.
 • Alergické reakcie, niekedy veľmi závažné, vrátane opuchu pier, jazyka a hrdla, horúčky, sipotu pri dýchaní.
 • Nízka hladina sodíka v krvi. To môže spôsobiť slabosť, vracanie a kŕče.
 • Pocit nervozity, zmätenosti alebo depresie.
 • Zmeny chuti.
 • Problémy s videním, ako je rozmazané videnie.
 • Náhly pocit sipotu pri dýchaní alebo dýchavičnosti (bronchospazmus).
 • Sucho v ústach.
 • Zápal v ústnej dutine.
 • Zápal čriev (čo vedie k hnačke).
 • Infekcia nazývaná kandidóza, ktorá môže postihovať črevá a je spôsobená plesňou.
 • Problémy s pečeňou, vrátane žltačky, ktorá môže vyvolať zožltnutie kože, tmavý moč a únavu.
 • Vypadávanie vlasov (alopécia).
 • Kožná vyrážka po vystavení sa slnečnému žiareniu.
 • Bolesť kĺbov (artralgia) alebo svalov (myalgia).
 • Závažné problémy s obličkami (intersticiálna nefritída).
 • Zvýšené potenie.

Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb)
 • Zmeny krvného obrazu vrátane agranulocytózy (nedostatok bielych krviniek).
 • Agresivita.
 • Videnie, cítenie alebo počutie vecí, ktoré neexistujú (halucinácie).
 • Závažné problémy s pečeňou, ktoré vedú k zlyhaniu pečene a zápalu mozgu.
 • Náhly vznik závažnej vyrážky alebo pľuzgierov alebo olupovania kože. Môže to byť sprevádzané vysokou horúčkou a bolesťou kĺbov (multiformný erytém, Stevensov Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza).
 • Svalová slabosť.
 • Zväčšenie prsníkov u mužov.

Helicid môže vo veľmi zriedkavých prípadoch ovplyvňovať biele krvinky, čo vedie k imunitnej nedostatočnosti. Ak sa u vás objaví infekcia s príznakmi, ako je horúčka so závažne zhoršeným celkovým stavom alebo horúčka s príznakmi miestnej infekcie, ako je bolesť v krku, hrdle alebo ústach alebo ťažkosti s močením, musíte sa čo najskôr poradiť so svojím lekárom, aby sa mohol nedostatok bielych krviniek (agranulocytóza) vylúčiť krvným testom. Je dôležité, aby ste informovali lekára aké lieky v tomto čase užívate.

Neznáme (častosť výskytu sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)
 • Nízka hladina horčíka v krvi (hypomagneziémia) (pozri časť 2 Upozornenia a opatrenia).
 • Vyrážka, s možnou bolesťou kĺbov.

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
HELICID 10 cps dur 14x10 mg (blis.OPA/Al/HDPE/PE+vysušovadlo+HDPE/Al) Rp n/a
HELICID 10 cps dur 28x10 mg (blis.OPA/Al/HDPE/PE+vysušovadlo+HDPE/Al) Rp 3,39
HELICID 10 cps dur 90x10 mg (blis.OPA/Al/HDPE/PE+vysušovadlo+HDPE/Al) Rp n/a
HELICID 10 cps dur 14x10 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
HELICID 10 cps dur 28x10 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
HELICID 10 cps dur 90x10 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
HELICID 10 cps dur 14x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
HELICID 10 cps dur 28x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
HELICID 10 cps dur 90x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
HELICID 10 cps dur 14x10 mg (fľ.skl.hnedá) Rp 2,20
HELICID 10 cps dur 28x10 mg (fľ.skl.hnedá) Rp 3,95
HELICID 10 cps dur 90x10 mg (fľ.skl.hnedá) Rp n/a
HELICID 20 cps dur 14x20 mg (fľ.skl.hnedá) Vp 2,47
HELICID 20 cps dur 28x20 mg (fľ.skl.hnedá) Rp 3,78
HELICID 20 cps dur 90x20 mg (fľ.skl.hnedá) Rp 4,59
HELICID 20 cps dur 14x20 mg (fľ.HDPE) Vp n/a
HELICID 20 cps dur 28x20 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
HELICID 20 cps dur 90x20 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
HELICID 20 cps dur 14x20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Vp n/a
HELICID 20 cps dur 28x20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
HELICID 20 cps dur 90x20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
HELICID 20 cps dur 14x20 mg (blis.OPA/Al/HDPE/PE+vysušovadlo+HDPE/Al) Vp n/a
HELICID 20 cps dur 28x20 mg (blis.OPA/Al/HDPE/PE+vysušovadlo+HDPE/Al) Rp 2,68
HELICID 20 cps dur 90x20 mg (blis.OPA/Al/HDPE/PE+vysušovadlo+HDPE/Al) Rp 8,19
HELICID 40 cps end 7x40 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
HELICID 40 cps end 14x40 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
HELICID 40 cps end 28x40 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
HELICID 40 cps end 56x40 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
HELICID 40 cps end 7x40 mg (fľ.HDPE-15 ml) Rp n/a
HELICID 40 cps end 14x40 mg (fľ.HDPE-15 ml) Rp n/a
HELICID 40 cps end 15x40 mg (fľ.HDPE-15 ml) Rp n/a
HELICID 40 cps end 28x40 mg (fľ.HDPE-30 ml) Rp n/a
HELICID 40 cps end 30x40 mg (fľ.HDPE-30 ml) Rp n/a
HELICID 40 cps end 60x40 mg (fľ.HDPE-30 ml) Rp n/a
HELICID 40 cps end 50x40 mg (fľ.HDPE-60 ml) Rp n/a
HELICID 40 cps end 100x40 mg (fľ.HDPE-60 ml) Rp n/a
HELICID 40 cps end 7x40 mg (fľ.skl.hnedá-20 ml) Rp n/a
HELICID 40 cps end 14x40 mg (fľ.skl.hnedá-20 ml) Rp n/a
HELICID 40 cps end 15x40 mg (fľ.skl.hnedá-20 ml) Rp n/a
HELICID 40 cps end 28x40 mg (fľ.skl.hnedá-40 ml) Rp 5,81
HELICID 40 cps end 30x40 mg (fľ.skl.hnedá-40 ml) Rp n/a
HELICID 40 cps end 50x40 mg (fľ.skl.hnedá-70 ml) Rp n/a
HELICID 40 cps end 60x40 mg (fľ.skl.hnedá-70 ml) Rp n/a
HELICID 40 cps end 90x40 mg (fľ.skl.hnedá-70 ml) Rp n/a
HELICID 40 cps end 90x40 mg (fľ.skl.hnedá-100 ml) Rp n/a
HELICID 40 cps end 100x40 mg (fľ.skl.hnedá-100 ml) Rp n/a
HELICID 40 cps end 7x40 mg (fľ.HDPE-15 ml-bezpeč.uzáv.) Rp n/a
HELICID 40 cps end 15x40 mg (fľ.HDPE-15 ml-bezpeč.uzáv.) Rp n/a
HELICID 40 cps end 30x40 mg (fľ.HDPE-30 ml-bezpeč.uzáv.) Rp n/a
HELICID 40 cps end 60x40 mg (fľ.HDPE-30 ml-bezpeč.uzáv.) Rp n/a
HELICID 40 cps end 50x40 mg (fľ.HDPE-50 ml-bezpeč.uzáv.) Rp n/a
HELICID 40 cps end 100x40 mg (fľ.HDPE-50 ml-bezpeč.uzáv.) Rp n/a
HELICID 40 cps end 7x40 mg (blis.OPA/Al/HDPE/PE+vysušovadlo+HDPE/A) Rp n/a
HELICID 40 cps end 14x40 mg (blis.OPA/Al/HDPE/PE+vysušovadlo+HDPE/A) Rp n/a
HELICID 40 cps end 28x40 mg (blis.OPA/Al/HDPE/PE+vysušovadlo+HDPE/A) Rp 3,57
HELICID 40 cps end 14x40 mg (fľ.HDPE-15 ml-bezpeč.uzáv.) Rp n/a
HELICID 40 cps end 56x40 mg (blis.OPA/Al/HDPE/PE+vysušovadlo+HDPE/A) Rp n/a
HELICID 40 INF plv ifo 1x40 mg (liek.inj.skl.) Rp 12,40

Neprehliadnite voľnopredajné prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.