HELICID 20 cps dur 90x20 mg (fľ.skl.hnedá)

Nepodávať mladistvým do 18r. Nepodávať deťom do 1r. Nepodávať deťom do 4r. Liekové a iné interakcie Liek obsahuje cukry Kontraindikácie na ochorenia pacienta

Cena

Max. predajná cena:

8,19 €

Úhrada poisťovne:

3,60 €

Pacient platí:

4,59 €(56,04%)
Čiastočne hradený ZP (S)*
Vývoj cien
HELICID cena
Indikačné obmedzenie: Nie
Preskripčné obmedzenia: Nie
Súhlas revízneho lekára: Nie
Kód 90313
Registračné číslo 09/0477/97-S
Dátum registrácie 28.10.1997
Patentná ochrana genericky liek
Výdaj na lekársky predpis (Rp)
Zastúpenie výrobcu Zentiva a.s., Slovensko
Účinné látky
Indikačná skupina Antacidá (vrátane antiulceróznych liečiv) (09)
Doba použiteľnosti 36 mes.
ATC skupina (podľa účinku na jednotlivé orgány):
A TRÁVIACI TRAKT A METABOLIZMUS
A02 Antacidá, antiulceróza a antiflatulenciá
A02B Lieky pre liečbu žalúdočného vredu a refluxnej choroby pažeráka
A02BC Inhibítory protónovej pumpy
A02BC01 Omeprazol

Na čo sa HELICID používa?

Helicid sa používa na liečbu nasledovných stavov:

U dospelých:
 • Gastroezofageálna refluxná choroba (GERD). Pri nej žalúdková kyselina uniká späť do pažeráka (trubice, ktorá spája vaše hrdlo so žalúdkom), čo spôsobuje bolesť, zápal a pálenie záhy.
 • Vredy v hornej časti čreva (dvanástnikový vred) alebo žalúdka (žalúdkový vred).
 • Vredy, ktoré sú infikované baktériou, ktorá sa nazýva “Helicobacter pylori”. Ak máte takýto stav, lekár vám môže predpísať aj antibiotiká na liečbu infekcie a umožní tak liečbu vredu.
 • Vredy spôsobené liekmi, ktoré sa nazývajú nesteroidné protizápalové lieky (NSAID). Helicid možno použiť aj na zabránenie tvorby vredov, ak užívate NSAID.
 • Nadmerné množstvo kyseliny v žalúdku, spôsobené nádorom v podžalúdkovej žľaze (Zollingerov-Ellisonov syndróm).

U detí:
Deti staršie ako 1 rok a s hmotnosťou ≥ 10 kg
 • Gastroezofageálna refluxná choroba (GERD). Pri nej žalúdková kyselina uniká do pažeráka (trubice, ktorá spája vaše hrdlo so žalúdkom), čo spôsobuje bolesť, zápal a pálenie záhy.
U detí môžu príznaky tohto stavu zahŕňať návrat obsahu žalúdka do úst (regurgitáciu), nevoľnosť (vracanie) a slabý prírastok hmotnosti.

Deti staršie ako 4 roky a dospievajúci
 • Vredy, ktoré sú infikované baktériou, ktorá sa nazýva Helicobacter pylori. Ak u vášho dieťaťa ide o takýto stav, lekár mu môže predpísať aj antibiotiká na liečbu infekcie a umožní tak liečbu vredu.
Pre viac informácií si prečítajte príbalový leták...

Nežiaduce účinky

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek z nasledujúcich závažných vedľajších účinkov, prestaňte Helicid 20 užívať a okamžite kontaktujte svojho lekára:
 • Náhla dýchavičnosť, opuch pier, jazyka a hrdla alebo tela, vyrážky, mdloby alebo ťažkosti s prehĺtaním (závažná alergická reakcia).
 • Sčervenanie kože s pľuzgiermi alebo olupovaním. Môžu sa vyskytnúť aj závažné pľuzgiere na perách a krvácanie z pier, očí, úst, nosa a genitálií. Môže sa jednať o „Stevensov-Johnsonov syndróm” alebo „toxickú epidermálnu nekrolýzu”.
 • Zožltnutie kože, tmavé sfarbenie moču a únava, čo môžu byť príznaky problémov s pečeňou.

Ďalšie vedľajšie účinky zahŕňajú:
Časté (postihujú menej ako 1 z 10 osôb)
 • Bolesť hlavy.
 • Účinky na žalúdok alebo črevo: hnačka, bolesť brucha, zápcha, plynatosť (flatulencia).
 • Nevoľnosť (nauzea) alebo vracanie.

Menej časté (postihujú menej ako 1 zo 100 osôb)
 • Opuch chodidiel a členkov.
 • Poruchy spánku (nespavosť).
 • Závraty, pocity brnenia akoby „mravčenie“, ospalosť.
 • Pocit točenia(vertigo).
 • Zmeny v krvných testoch odrážajúcich funkciu pečene.
 • Kožná vyrážka, vyrážka s opuchom (žihľavka) a svrbenie kože.
 • Celkový pocit choroby a nedostatku energie.
 • Fraktúra v bedrovej oblasti, zápästia a chrbtice (pozri časť 2 „Upozornenia a opatrenia“).

Zriedkavé (postihujú menej ako 1 z 1 000 osôb)
 • Zmeny týkajúce sa krvi, ako napr. zníženie počtu bielych krviniek alebo krvných doštičiek. To môže spôsobiť slabosť, modriny alebo väčšiu náchylnosť k infekciám.
 • Alergické reakcie, niekedy veľmi závažné, vrátane opuchu pier, jazyka a hrdla, horúčky,dýchavičnosti (chrčanie).Nízka hladina sodíka v krvi. Toto môže spôsobiť slabosť, nevoľnosť (vracanie) a kŕče.
 • Pocity rozrušenia, zmätenosti alebo depresie.
 • Zmeny chuti.
 • Problémy s videním, ako je napr. rozmazané videnie.
 • Náhly pocit sťaženého dýchania alebo nedostatku vzduchu (bronchospazmus).
 • Pocit sucha v ústach.
 • Zápal v ústnej dutine.
 • Infekcia nazývaná kandidóza, ktorá môže postihnúť črevo a je spôsobená plesňami.
 • Problémy s pečeňou, vrátane žltačky, čo môže spôsobiť zožltnutie kože, tmavé sfarbenie moču a pocit únavy.
 • Vypadávanie vlasov (alopécia).
 • Kožná vyrážka po vystavení sa slnečnému žiareniu.
 • Bolesti kĺbov (artralgia) alebo svalov (myalgia).
 • Závažné problémy s obličkami (intersticiálna nefritída).
 • Zvýšené potenie.

Veľmi zriedkavé(postihujú menej ako 1 z 10 000 osôb)
 • Zmeny krvného obrazu, vrátane agranulocytózy (nedostatok bielych krviniek).
 • Agresivita.
 • Videnie, pociťovanie alebo počutie neexistujúcich javov (halucinácie).
 • Závažné poruchy funkcie pečene, ktoré môžu viesť k zlyhaniu pečene a zápalu mozgu.
 • Náhly vznik závažných vyrážok, pľuzgierov alebo olupovania sa kože. Zároveň sa môže vyskytnúť vysoká horúčka a bolesti kĺbov (multiformný erytém, Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza).
 • Svalová slabosť.
 • Zväčšenie prsníkov u mužov.

Helicid 20 môže vo veľmi zriedkavých prípadoch ovplyvňovať biele krvinky, čo vedie k imunitnej nedostatočnosti. Ak sa u vás objaví infekcia s príznakmi, ako sú horúčka so závažne zhoršeným celkovým stavom alebo horúčka s príznakmi lokálnej infekcie, ako sú bolesť v krku, hrdle alebo ústach alebo ťažkosti pri močení, musíte to čo najskôr oznámiť svojmu lekárovi, aby sa pomocou krvných testov vylúčil nedostatok bielych krviniek (agranulocytóza). Je dôležité, aby ste informovali lekára, aké lieky v tom čase užívate.

Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)
 • Nízka hladina horčíka v krvi (hypomagneziémia) (pozri časť 2 „Upozornenia a opatrenia“).
 • Vyrážka, s možnou bolesťou kĺbov.
 • Zápal čriev (ktorý spôsobuje hnačku).

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
HELICID 10 cps dur 28x10 mg (blis.Al/OPA/Al/HDPE/PE/vysušovadlo/HDPE) Rp 3,39
HELICID 10 cps dur 90x10 mg (blis.Al/OPA/Al/HDPE/PE/vysušovadlo/HDPE) Rp n/a
HELICID 10 cps dur 14x10 mg (fľ.skl.hnedá) Rp 2,20
HELICID 10 cps dur 28x10 mg (fľ.skl.hnedá) Rp 3,95
HELICID 10 cps dur 90x10 mg (fľ.skl.hnedá) Rp n/a
HELICID 20 cps dur 14x20 mg (fľ.skl.hnedá) Rp 2,47
HELICID 20 cps dur 28x20 mg (fľ skl.hnedá) Rp 3,78
HELICID 20 cps dur 14x20 mg (blis.Al/OPA/Al/HDPE/PE/vysušovadlo/HDPE) Rp n/a
HELICID 20 cps dur 28x20 mg (blis.Al/OPA/Al/HDPE/PE/vysušovadlo/HDPE) Rp 2,68
HELICID 20 cps dur 90x20 mg (blis.Al/OPA/Al/HDPE/PE/vysušovadlo/HDPE) Rp 8,19
HELICID 40 cps end 7x40 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
HELICID 40 cps end 14x40 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
HELICID 40 cps end 28x40 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
HELICID 40 cps end 56x40 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
HELICID 40 cps end 7x40 mg (fľ.HDPE-15 ml) Rp n/a
HELICID 40 cps end 14x40 mg (fľ.HDPE-15 ml) Rp n/a
HELICID 40 cps end 15x40 mg (fľ.HDPE-15 ml) Rp n/a
HELICID 40 cps end 28x40 mg (fľ.HDPE-30 ml) Rp n/a
HELICID 40 cps end 30x40 mg (fľ.HDPE-30 ml) Rp n/a
HELICID 40 cps end 60x40 mg (fľ.HDPE-30 ml) Rp n/a
HELICID 40 cps end 50x40 mg (fľ.HDPE-60 ml) Rp n/a
HELICID 40 cps end 100x40 mg (fľ.HDPE-60 ml) Rp n/a
HELICID 40 cps end 7x40 mg (fľ.skl.hnedá-20 ml) Rp n/a
HELICID 40 cps end 14x40 mg (fľ.skl.hnedá-20 ml) Rp n/a
HELICID 40 cps end 15x40 mg (fľ.skl.hnedá-20 ml) Rp n/a
HELICID 40 cps end 28x40 mg (fľ.skl.hnedá-40 ml) Rp 5,81
HELICID 40 cps end 30x40 mg (fľ.skl.hnedá-40 ml) Rp n/a
HELICID 40 cps end 50x40 mg (fľ.skl.hnedá-70 ml) Rp n/a
HELICID 40 cps end 60x40 mg (fľ.skl.hnedá-70 ml) Rp n/a
HELICID 40 cps end 90x40 mg (fľ.skl.hnedá-70 ml) Rp n/a
HELICID 40 cps end 90x40 mg (fľ.skl.hnedá-100 ml) Rp n/a
HELICID 40 cps end 100x40 mg (fľ.skl.hnedá-100 ml) Rp n/a
HELICID 40 cps end 7x40 mg (fľ.HDPE-15 ml-bezpeč.uzáv.) Rp n/a
HELICID 40 cps end 15x40 mg (fľ.HDPE-15 ml-bezpeč.uzáv.) Rp n/a
HELICID 40 cps end 30x40 mg (fľ.HDPE-30 ml-bezpeč.uzáv.) Rp n/a
HELICID 40 cps end 60x40 mg (fľ.HDPE-30 ml-bezpeč.uzáv.) Rp n/a
HELICID 40 cps end 50x40 mg (fľ.HDPE-50 ml-bezpeč.uzáv.) Rp n/a
HELICID 40 cps end 100x40 mg (fľ.HDPE-50 ml-bezpeč.uzáv.) Rp n/a
HELICID 40 cps end 7x40 mg (blis.OPA/Al/HDPE/PE+vysušovadlo+HDPE/A) Rp n/a
HELICID 40 cps end 14x40 mg (blis.OPA/Al/HDPE/PE+vysušovadlo+HDPE/A) Rp n/a
HELICID 40 cps end 28x40 mg (blis.OPA/Al/HDPE/PE+vysušovadlo+HDPE/A) Rp 3,57
HELICID 40 cps end 14x40 mg (fľ.HDPE-15 ml-bezpeč.uzáv.) Rp n/a
HELICID 40 cps end 28x40 mg (fľ.HDPE-30 ml-bezpeč.uzáv.) Rp n/a
HELICID 40 cps end 56x40 mg (blis.OPA/Al/HDPE/PE+vysušovadlo+HDPE/A) Rp n/a
HELICID 40 INF plv ifo 1x40 mg (liek.inj.skl.) Rp 12,40

Neprehliadnite voľnopredajné prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.