HELICID 20 cps dur 90x20 mg (fľ.skl.hnedá)

Nepodávať mladistvým do 18r. Nepodávať deťom do 1r. Nepodávať deťom do 4r. Liekové a iné interakcie Liek obsahuje cukry Kontraindikácie na ochorenia pacienta

Cena

Max. predajná cena:

8,19 €

Úhrada poisťovne:

3,60 €

Pacient platí:

4,59 €(56,04%)
Čiastočne hradený ZP (S)*
Vývoj cien
HELICID 042020 cena
Indikačné obmedzenie: Nie
Preskripčné obmedzenia: Nie
Súhlas revízneho lekára: Nie
Kód 90313
Registračné číslo 09/0477/97-S
Dátum registrácie 28.10.1997
Patentná ochrana genericky liek
Výdaj na lekársky predpis (Rp)
Zastúpenie výrobcu Zentiva a.s., Slovensko
Účinné látky
Indikačná skupina Antacidá (vrátane antiulceróznych liečiv) (09)
Doba použiteľnosti 36 mes.
ATC skupina (podľa účinku na jednotlivé orgány):
A TRÁVIACI TRAKT A METABOLIZMUS
A02 Antacidá, antiulceróza a antiflatulenciá
A02B Lieky pre liečbu žalúdočného vredu a refluxnej choroby pažeráka
A02BC Inhibítory protónovej pumpy
A02BC01 Omeprazol

Na čo sa HELICID 042020 používa?

Helicid 20 obsahuje liečivo omeprazol. Patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú “inhibítory protónovej pumpy”. Pôsobia tak, že znižujú množstvo kyseliny, ktorú produkuje váš žalúdok.

Helicid 20 sa používa u dospelých na krátkodobú liečbu príznakov refluxu (napr. pálenie záhy a spätný návrat kyslého obsahu žalúdka do úst (regurgitácia)).

Reflux je spôsobený spätným návratom kyseliny zo žalúdka do pažeráka, ktorý môže byť z tohto dôvodu zapálený a bolestivý. To môže vyvolať príznaky, ako je bolestivý pocit pálenia na hrudi stúpajúci až do úst (pálenie záhy) a kyslá chuť v ústach (kyslá regurgitácia).

Ak sa do 14 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.
Pre viac informácií si prečítajte príbalový leták...

Nežiaduce účinky

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek z nasledujúcich závažných vedľajších účinkov, prestaňte Helicid 20 užívať a ihneď kontaktujte svojho lekára:
 • Náhla dýchavičnosť, opuch pier, jazyka a hrdla alebo tela, vyrážka, mdloby alebo ťažkosti s prehĺtaním (závažná alergická reakcia).
 • Sčervenanie kože s pľuzgiermi alebo olupovaním. Môžu sa vyskytnúť aj závažné pľuzgiere na perách a krvácanie z pier, očí, úst, nosa a pohlavných orgánov. Môže ísť o „Stevensov-Johnsonov syndróm” alebo „toxickú epidermálnu nekrolýzu”.
 • Zožltnutie kože, tmavé sfarbenie moču a únava, čo môžu byť príznaky problémov s pečeňou.

Ďalšie vedľajšie účinky zahŕňajú:
Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)
 • Bolesť hlavy.
 • Účinky na žalúdok alebo črevo: hnačka, bolesť brucha, zápcha, plynatosť (flatulencia).
 • Nevoľnosť (nauzea) alebo vracanie.
 • Benígne polypy (nezhubné výrastky) na sliznici žalúdka.

Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb)
 • Opuch chodidiel a členkov.
 • Poruchy spánku (nespavosť).
 • Závrat, pocit brnenia podobný „mravčeniu“, ospalosť.
 • Točenie hlavy (vertigo).
 • Zmeny v krvných testoch odrážajúcich funkciu pečene.
 • Kožná vyrážka, vyrážka s opuchom (žihľavka) a svrbenie kože.
 • Celkový pocit choroby a nedostatku energie.
 • Zlomenina v bedrovej oblasti, zápästia a chrbtice (pozri časť 2 Upozornenia a opatrenia).

Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb)
 • Problémy s krvou, napr. zníženie počtu bielych krviniek alebo krvných doštičiek. To môže spôsobiť slabosť, modriny alebo väčšiu náchylnosť k infekciám.
 • Alergické reakcie, niekedy veľmi závažné, vrátane opuchu pier, jazyka a hrdla, horúčky, dýchavičnosti (sipot pri dýchaní).
 • Nízka hladina sodíka v krvi. Toto môže spôsobiť slabosť, nevoľnosť (vracanie) a kŕče.
 • Pocit rozrušenia, zmätenosti alebo depresie.
 • Zmeny chuti.
 • Problémy s videním, napr. rozmazané videnie.
 • Náhly pocit sťaženého dýchania alebo nedostatku vzduchu (zúženie priedušiek).
 • Sucho v ústach.
 • Zápal v ústnej dutine.
 • Infekcia nazývaná kandidóza, ktorá môže postihnúť črevo a je spôsobená plesňami.
 • Problémy s pečeňou, vrátane žltačky, čo môže spôsobiť zožltnutie kože, tmavé sfarbenie moču a pocit únavy.
 • Vypadávanie vlasov (alopécia).
 • Kožná vyrážka po vystavení slnečnému žiareniu.
 • Bolesť kĺbov (artralgia) alebo svalov (myalgia).
 • Závažné problémy s obličkami (intersticiálna nefritída).
 • Zvýšené potenie.

Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb)
 • Zmeny krvného obrazu, vrátane agranulocytózy (nedostatok bielych krviniek).
 • Agresivita.
 • Videnie, cítenie alebo počutie neexistujúcich vecí (halucinácie).
 • Závažná porucha funkcie pečene, ktorá môže viesť k zlyhaniu pečene a zápalu mozgu.
 • Náhly vznik závažnej vyrážky, pľuzgierov alebo olupovania kože. Zároveň sa môže vyskytnúť vysoká horúčka a bolesť kĺbov (multiformný erytém, Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza).
 • Svalová slabosť.
 • Zväčšenie prsníkov u mužov.

Helicid 20 môže vo veľmi zriedkavých prípadoch ovplyvňovať biele krvinky, čo vedie k imunitnej nedostatočnosti. Ak sa u vás objaví infekcia s príznakmi, ako je horúčka so závažne zhoršeným celkovým stavom alebo horúčka s príznakmi miestnej infekcie, ako je bolesť v krku, hrdle alebo ústach alebo ťažkosti pri močení, čo najskôr to povedzte svojmu lekárovi, aby sa pomocou krvných testov vylúčil nedostatok bielych krviniek (agranulocytóza). Je dôležité, aby ste informovali lekára, aké lieky v tom čase užívate.

Neznáme (častosť výskytu sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)
 • Nízka hladina horčíka v krvi (hypomagneziémia) (pozri časť 2 Upozornenia a opatrenia).
 • Vyrážka, s možnou bolesťou kĺbov.
 • Zápal čriev (ktorý spôsobuje hnačku).

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
HELICID 10 cps dur 14x10 mg (blis.OPA/Al/HDPE/PE+vysušovadlo+HDPE/Al) Rp n/a
HELICID 10 cps dur 28x10 mg (blis.OPA/Al/HDPE/PE+vysušovadlo+HDPE/Al) Rp 3,39
HELICID 10 cps dur 90x10 mg (blis.OPA/Al/HDPE/PE+vysušovadlo+HDPE/Al) Rp n/a
HELICID 10 cps dur 14x10 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
HELICID 10 cps dur 28x10 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
HELICID 10 cps dur 90x10 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
HELICID 10 cps dur 14x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
HELICID 10 cps dur 28x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
HELICID 10 cps dur 90x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
HELICID 10 cps dur 14x10 mg (fľ.skl.hnedá) Rp 2,20
HELICID 10 cps dur 28x10 mg (fľ.skl.hnedá) Rp 3,95
HELICID 10 cps dur 90x10 mg (fľ.skl.hnedá) Rp n/a
HELICID 20 cps dur 14x20 mg (fľ.skl.hnedá) Vp 2,47
HELICID 20 cps dur 28x20 mg (fľ.skl.hnedá) Rp 3,78
HELICID 20 cps dur 14x20 mg (fľ.HDPE) Vp n/a
HELICID 20 cps dur 28x20 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
HELICID 20 cps dur 90x20 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
HELICID 20 cps dur 14x20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Vp n/a
HELICID 20 cps dur 28x20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
HELICID 20 cps dur 90x20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
HELICID 20 cps dur 14x20 mg (blis.OPA/Al/HDPE/PE+vysušovadlo+HDPE/Al) Vp n/a
HELICID 20 cps dur 28x20 mg (blis.OPA/Al/HDPE/PE+vysušovadlo+HDPE/Al) Rp 2,68
HELICID 20 cps dur 90x20 mg (blis.OPA/Al/HDPE/PE+vysušovadlo+HDPE/Al) Rp 8,19
HELICID 40 cps end 7x40 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
HELICID 40 cps end 14x40 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
HELICID 40 cps end 28x40 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
HELICID 40 cps end 56x40 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
HELICID 40 cps end 7x40 mg (fľ.HDPE-15 ml) Rp n/a
HELICID 40 cps end 14x40 mg (fľ.HDPE-15 ml) Rp n/a
HELICID 40 cps end 15x40 mg (fľ.HDPE-15 ml) Rp n/a
HELICID 40 cps end 28x40 mg (fľ.HDPE-30 ml) Rp n/a
HELICID 40 cps end 30x40 mg (fľ.HDPE-30 ml) Rp n/a
HELICID 40 cps end 60x40 mg (fľ.HDPE-30 ml) Rp n/a
HELICID 40 cps end 50x40 mg (fľ.HDPE-60 ml) Rp n/a
HELICID 40 cps end 100x40 mg (fľ.HDPE-60 ml) Rp n/a
HELICID 40 cps end 7x40 mg (fľ.skl.hnedá-20 ml) Rp n/a
HELICID 40 cps end 14x40 mg (fľ.skl.hnedá-20 ml) Rp n/a
HELICID 40 cps end 15x40 mg (fľ.skl.hnedá-20 ml) Rp n/a
HELICID 40 cps end 28x40 mg (fľ.skl.hnedá-40 ml) Rp 5,81
HELICID 40 cps end 30x40 mg (fľ.skl.hnedá-40 ml) Rp n/a
HELICID 40 cps end 50x40 mg (fľ.skl.hnedá-70 ml) Rp n/a
HELICID 40 cps end 60x40 mg (fľ.skl.hnedá-70 ml) Rp n/a
HELICID 40 cps end 90x40 mg (fľ.skl.hnedá-70 ml) Rp n/a
HELICID 40 cps end 90x40 mg (fľ.skl.hnedá-100 ml) Rp n/a
HELICID 40 cps end 100x40 mg (fľ.skl.hnedá-100 ml) Rp n/a
HELICID 40 cps end 7x40 mg (fľ.HDPE-15 ml-bezpeč.uzáv.) Rp n/a
HELICID 40 cps end 15x40 mg (fľ.HDPE-15 ml-bezpeč.uzáv.) Rp n/a
HELICID 40 cps end 30x40 mg (fľ.HDPE-30 ml-bezpeč.uzáv.) Rp n/a
HELICID 40 cps end 60x40 mg (fľ.HDPE-30 ml-bezpeč.uzáv.) Rp n/a
HELICID 40 cps end 50x40 mg (fľ.HDPE-50 ml-bezpeč.uzáv.) Rp n/a
HELICID 40 cps end 100x40 mg (fľ.HDPE-50 ml-bezpeč.uzáv.) Rp n/a
HELICID 40 cps end 7x40 mg (blis.OPA/Al/HDPE/PE+vysušovadlo+HDPE/A) Rp n/a
HELICID 40 cps end 14x40 mg (blis.OPA/Al/HDPE/PE+vysušovadlo+HDPE/A) Rp n/a
HELICID 40 cps end 28x40 mg (blis.OPA/Al/HDPE/PE+vysušovadlo+HDPE/A) Rp 3,57
HELICID 40 cps end 14x40 mg (fľ.HDPE-15 ml-bezpeč.uzáv.) Rp n/a
HELICID 40 cps end 28x40 mg (fľ.HDPE-30 ml-bezpeč.uzáv.) Rp n/a
HELICID 40 cps end 56x40 mg (blis.OPA/Al/HDPE/PE+vysušovadlo+HDPE/A) Rp n/a
HELICID 40 INF plv ifo 1x40 mg (liek.inj.skl.) Rp 12,40

Neprehliadnite ďalšie prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.