GARASONE KVAPKY int opt 1x5 ml

ôr ako použijete liek GARASONE kvapky
3. Ako používať liek GARASONE kvapky
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať liek GARASONE kvapky
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE liek GARASONE kvapky a NA ČO SA POUŽÍVA

Čo je liek GARASONE kvapky

Betametazón je kortikosteroid, ktorý pomáha odstraňovať opuch, začervenanie a svrbenie. Gentamicín je aminoglykozidové antibiotikum, ktoré pomáha liečiť infekcie alebo im predchádzať.

Na čo sa používa

Liek GARASONE kvapky odstraňuje opuch, začervenanie a svrbenie spojené s určitými chorobami oka, ako sú infekcie (dokázané infekcie alebo pri podozrení na infekciu).

Liek GARASONE kvapky je indikovaný aj pri liečbe chorobných stavov v oblasti vonkajšieho zvukovodu, ako sú stavy spojené s infekciami alebo alergiami.


2. SKÔR AKO POUŽIJETE LIEK GARASONE kvapky

Nepoužívajte liek GARASONE kvapky

- keď ste alergický (precitlivený) na ktorékoľvek z liečiv alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku (ak ste v minulosti mali po použití lieku GARASONE kvapky neobvyklú alebo alergickú reakciu, ako je chrčanie pri dýchaní, kožná vyrážka, žihľavka alebo iné príznaky podráždenia),
- keď ste alergický (precitlivený) na iný steroidný protizápalový liek alebo aminoglykozidové antibiotikum,
- keď práve prekonávate ovčie prípadne pravé kiahne,
- keď trpíte na infekciu oka spôsobenú vírusom Herpes simplex (jednoduchý opar) alebo inú vírusovú infekciu oka,
- keď trpíte na plesňovú infekciu oka alebo ucha,
- keď Vám lekár práve odstránil cudziu čiastočku z rohovky (vrchnej vrstvy oka),
- keď nosíte kontaktné šošovky a máte liek GARASONE kvapky používať pre ochorenie oka,
- keď máte porušený ušný bubienok alebo keď blanu bubienka nemáte.

Ak si čímkoľvek nie ste istý, musíte sa o tom poradiť s Vaším lekárom.

Buďte zvlášť opatrný pri používaní lieku GARASONE kvapky

Liek GARASONE kvapky nie je určený na injekčné použitie ani na užitie ústami.

Ak sa Váš stav nezlepší ani po týždni liečby liekom GARASONE kvapky alebo sa dokonca zhorší, bezodkladne vyhľadajte vášho lekára. Možno budete potrebovať ďalšie lieky alebo iný typ liečby.

Skôr než začnete používať liek GARASONE kvapky, povedzte Vášmu lekárovi, ak trpíte alebo ste trpeli na niektorý z nasledujúcich stavov:
- zelený očný zákal (glaukóm), aj ak na túto chorobu trpia alebo trpeli Vaši rodičia alebo súrodenci,
- infekcia oka jednoduchým oparom (Herpes simplex),
- akákoľvek iná očná infekcia,
- cukrovka (diabetes mellitus),
- ste krátkozraký.

Oznámte lekárovi, ak nosíte kontaktné šošovky.

Liek GARASONE kvapky sa nemá používať u detí mladších ako 8 rokov.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, najmä kortikosteroidy alebo antibiotiká, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo si myslíte, že by ste mohla byť tehotná, poraďte sa o používaní lieku GARASONE kvapky so svojím lekárom.

Ak dojčíte, informujte o tom svojho lekára. Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov

Ak máte po podaní lieku GARASONE kvapky dočasne zastreté videnie, neveďte vozidlo, ani neobsluhujte stroje.

3. AKO poUŽÍVAŤ liek GARASONE kvapky


Vždy používajte liek GARASONE kvapky presne tak, ako to predpísal Váš lekár pre Vás a Vaše očné alebo ušné ochorenie. Nepoužívajte ho častejšie ani dlhšiu dobu, ako Vám odporučil lekár. Nedávajte liek GARASONE kvapky nikomu ďalšiemu, ani ho nepoužívajte na liečbu iných stavov. Ak Vám lekár predpísal liek GARASONE kvapky na očné ochorenie, nepodávajte si ho do uší, a naopak, ak Vám ho predpísal pre chorobu ucha (uší), nepoužívajte ho na aplikáciu do oka.

Je mimoriadne dôležité udržiavať liek GARASONE kvapky v sterilnom stave a zabrániť jeho kontaminácii. Pred a po použití lieku si umyte ruky. Kvapkadlo fľaštičky sa nesmie dostať do kontaktu s akoukoľvek plochou, vrátane povrchu oka, ucha alebo okolitých tkanív. Vždy, keď liek práve nepoužívate, dbajte na to, aby bola fľaštička dobre uzavretá.

Bez konzultácie s lekárom nepoužívajte liek GARASONE kvapky pri neskorších očných alebo ušných ťažkostiach.

Spôsob podania

Očné použitie:

Dávkovanie i dobu liečby určí lekár individuálne podľa charakteru Vášho očného ochorenia. Zvyčajná dávka sú 1 až 2 kvapky do postihnutého oka 3 až 4-krát denne.

Pred aplikáciou lieku GARASONE kvapky zakloňte hlavu dozadu alebo si ľahnite na chrbát. Dívajte sa hore. Ukazovákom odtiahnite dolné viečko postihnutého oka tak, aby sa vytvoril malý váčok. Do neho potom aplikujte predpísaný počet kvapiek a oko jemne zavrite. Okom nemrkajte, ani si ho netrite. Nechajte si ho zatvorené asi jednu minútu, aby sa roztok dostal do kontaktu s jeho podráždenými časťami. Potom odstráňte prebytok roztoku z okolia oka čistou handričkou.

Ušné použitie:
Dávkovanie i dobu liečby určí lekár individuálne podľa charakteru Vášho ušného ochorenia. Navrhovaná úvodná dávka lieku GARASONE kvapky sú 3 alebo 4 kvapky 2 až 4-krát denne.

Pred aplikáciou si starostlivo vyčistite vonkajší zvukovod. Nakloňte hlavu alebo si ľahnite tak, aby postihnuté ucho bolo obrátené nahor. Nezasuňte aplikátor až do ucha a nakvapkajte si predpísaný počet kvapiek. Potom zotrvajte v rovnakej polohe niekoľko minút, aby sa dosiahlo preniknutie lieku na dno zvukovodu.

Liek GARASONE kvapky sa môže používať aj s pomocou vatového tampónu. Tampón vložte do zvukovodu a potom navlhčite roztokom. Je potrebné udržiavať tampón vlhký prikvapkávaním roztoku každé 4 hodiny a je potrebné vymeniť ho aspoň raz za 24 hodín.'

Ak použijete (dostanete) viac lieku GARASONE kvapky, ako máte

Liek GARASONE kvapky sa má používať výhradne v dávkach, aké určil lekár. Ak si omylom aplikujete väčšie množstvo kvapiek alebo liek používate dlhšie, kontaktujte svojho lekára.

Ak omylom prehltnete liek GARASONE kvapky, vyhľadajte lekársku pomoc.

Ak zabudnete použiť GARASONE kvapky

Ak si zabudnete liek aplikovať tak, ako to máte predpísané, podajte si ho čo najskôr, ako je to možné. Potom sa vráťte k pravidelnému dávkovaciemu režimu.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitie tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ NEŽIADUCE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj GARASONE kvapky môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Aj keď sa nemusia prejaviť všetky vedľajšie účinky, ktoré sú ďalej opísané, ak sa vyskytnú, môžu si vyžadovať lekársku starostlivosť.

Medzi príznaky, ktoré sa môžu vyskytnúť pri liečbe liekom GARASONE kvapky patrí: krátkodobé pálenie po aplikácii, zvýšenie vnútroočného tlaku, zelený očný zákal (glaukóm), poškodenie očného nervu, zhoršenie zraku, vývoj šedého očného zákalu (katarakty), oneskorené hojenie rán, mokvajúce pľuzgiere po operácii katarakty, očná infekcia, vrátane infekcie vírusom Herpes simplex, zápal oka, prederavenie očnej gule, rozšírenie zreníc a pokles viečka.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ LIEK GARASONE kvapky


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte GARASONE kvapky po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na fľaštičke a na obale.
Uchovávajte v pôvodnom obale pri teplote do 25 ºC.


6. Ďalšie informácie


Čo liek GARASONE kvapky obsahuje

- Liečivá sú disodná soľ betametazónfosfátu v množstve zodpovedajúcom 1,0 mg betametazónu a gentamicíniumsulfát v množstve zodpovedajúcom 3,0 mg gentamicínu v 1ml kvapiek.
- Ďalšie zložky sú dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát trinátriumcitrátu, dekahydrát tetraboritanu sodného, dihydrát dinátriumedetátu, chlorid sodný, benzalkóniumchlorid, čistená voda.

Ako vyzerá liek GARASONE kvapky a obsah balenia
Liek GARASONE kvapky sa dodáva ako plastová fľaštička s obsahom 5 ml.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
SP Europe, Brusel, Belgicko

Výrobca
Schering-Plough Labo, N. V., Heist-op-den-Berg, Belgicko

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v júli 2011.

Neprehliadnite voľnopredajné prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.