GANFORT 0,3 MG/ML + 5 MG/ML OČNÁ ROZTOKOVÁ INSTILÁCIA V JEDNODÁVKOVOM OBALE int osd 90x0,4 ml (obal LDPE - jednodávk.)

SPC
ažkosti s dýchaním, astmu alebo chronickú obštrukčnú chorobu pľúc,

- ochorenie oslabujúce krvný obeh (napríklad Raynaudova choroba alebo Raynaudov syndróm)
- zvýšenú činnosť štítnej žľazy, pretože timolol môže zakrývať prejavy a príznaky ochorenia
štítnej žľazy,
- cukrovku, pretože timolol môže zakrývať prejavy a príznaky nízkej hladiny cukru v krvi,
- ťažké alergické reakcie,
- problémy s pečeňou alebo obličkami,
- problémy s vrchnou vrstvou oka,
- oddelenie jednej z vrstiev očnej bulvy po chirurgickom zákroku za účelom zníženia tlaku v oku,
- známe rizikové faktory pre vznik makulárneho edému (opuch sietnice vedúci k zhoršeniu videnia), napr. operácia katarakty.

Pred uvedením do narkózy povedzte svojmu lekárovi, že používate GANFORT, pretože timolol môže
zmeniť účinky niektorých liekov používaných počas narkózy.
GANFORT môže spôsobiť stmavnutie mihalníc, ich rast a tiež stmavnutie kože v oblasti viečok. Časom môže tiež stmavnúť vaša dúhovka. Tieto zmeny môžu byť trvalé a výraznejšie, pokiaľ je liečené iba jedno oko. GANFORT môže po kontakte s povrchom kože spôsobiť rast ochlpenia.

Deti a dospievajúci
Deti a dospievajúci do 18 rokov nesmú GANFORT používať.

Iné lieky a GANFORT
GANFORT môže ovplyvniť alebo byť ovplyvnený inými liekmi, ktoré užívate, vrátane očných
kvapiek na liečbu glaukómu. Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie
lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Ak užívate alebo plánujete užívať lieky na zníženie krvného tlaku, na srdce, lieky na liečbu cukrovky, chinidín (používa sa na liečbu chorôb srdca a niektorých typov malárie) alebo lieky na liečbu depresie známe ako fluoxetín a paroxetín, oznámte
to, prosím, svojmu lekárovi.

Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so
svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek. GANFORT nepoužívajte, ak
ste tehotná, pokiaľ to i napriek tomu neodporúča lekár.

GANFORT nepoužívajte, ak dojčíte. Timolol sa môže dostať do materského mlieka. Skôr ako začnete počas dojčenia užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
GANFORT môže u niektorých pacientov spôsobiť rozmazané videnie. Pokiaľ tieto príznaky
nevymiznú, neveďte vozidlá alebo neobsluhujte stroje.

GANFORT obsahuje benzalkóniumchlorid
GANFORT obsahuje konzervačnú látku nazývanú benzalkóniumchlorid. Benzalkóniumchlorid môže
spôsobiť podráždenie oka a je známe, že sfarbuje mäkké kontaktné šošovky. Nepoužívajte kvapky, pokiaľ máte nasadené kontaktné šošovky. Po použití kvapiek počkajte aspoň 15 minút a až potom si nasaďte kontaktné šošovky.3. Ako používať GANFORT

Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím
istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Obvyklé dávkovanie je jedna kvapka denne podaná buď ráno alebo večer do každého oka, ktoré je potrebné liečiť. Liek používajte každý deň v rovnaký čas.

N ávod na použitie
Nesmiete použiť fľašu, ak je pred prvým otvorením poškodené ochranné tesnenie na uzávere hrdla
fľaše.5.

 

1. Umyte si ruky. Zakloňte hlavu a pozerajte sa na strop.
2. Jemne stiahnite spodné viečko a vytvorte tak malý vačok.
3. Otočte fľašu dnom hore a stlačte, aby sa uvoľnila jedna kvapka do každého liečeného oka.
4. Uvoľnite spodné viečko a oko.
5. Oko nechajte zatvorené, prst pritlačte do kútika zatvoreného oka (na strane, kde sa oko spája s nosom) a pridržte na 2 minúty. Pomáha to zabrániť preniknutiu GANFORTU do zvyšných častí tela.

Ak sa kvapka nedostala do vášho oka, postup znovu opakujte.

Aby ste zabránili infekcii, nemá sa hrot fľaše pri kvapkaní dotknúť oka ani niečoho iného. Ihneď po použití uzavrite fľašu viečkom.

Ak používate GANFORT s inými očnými liekmi, medzi kvapnutím GANFORTU a ďalšieho prípravku dodržte odstup najmenej piatich minút. Pokiaľ používate akúkoľvek očnú masť alebo gél, použite ich až nakoniec.

Ak použijete viac GANFORTU ako máte
Ak ste použili viac GANFORTU, ako ste mali, je nepravdepodobné, že si vážnejšie ublížite. Ďalšiu dávku si kvapnite v obvyklom čase. Ak sa obávate, povedzte o tom svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Ak zabudnete použiť GANFORT
Ak ste si zabudli podať GANFORT, kvapnite si jednu kvapku hneď, keď si spomeniete, a potom sa
vráťte ku svojmu pravidelnému dávkovaniu. Nepodávajte si dvojitú dávku, aby ste nahradili
vynechanú dávku.

Ak prestanete používať GANFORT
GANFORT sa musí používať každý deň, aby riadne účinkoval.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry.4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj GANFORT môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Pokiaľ účinky nie sú vážne, zvyčajne môžete kvapky používať aj naďalej. Ak máte obavy, poraďte sa

s lekárom alebo lekárnikom. GANFORT neprestávajte používať, ak ste sa neporadili so svojím lekárom.

Pri GANFORTE možno pozorovať nasledujúce vedľajšie účinky:

Veľmi časté vedľajšie účinky
Môžu postihovať viac ako 1 používateľa z 10
Postihujúce oko
sčervenanie

Časté vedľajšie účinky:
Môžu postihovať 1 až 9 používateľov zo 100
Postihujúce oko
pálenie, svrbenie, pálčivá bolesť, citlivosť na svetlo, bolesť oka, zalepené oči, suché oči, pocit cudzieho telesa v oku, malé odreniny na povrchu oka s alebo bez zápalu, problémy vidieť ostro, červené a svrbiace viečka, tmavšie zafarbenie viečok, tmavšia farba kože okolo očí, dlhšie mihalnice, podráždenie oka, slzenie očí, opuch viečok, oslabenie zraku

Postihujúceičastitela
nádcha, rast chĺpkov okolo oka, závrat, bolesť hlavy

Menej časté vedľajšie účinky:
Môžu postihovať 1 až 9 používateľov z 1 000
Postihujúce oko
zápal dúhovky, opuchnuté spojovky (priehľadná vrstva oka), bolestivé viečka, unavené oči,
vyrastajúce mihalnice, tmavšia farba dúhovky, oči sa zdajú byť vpadnuté, odsunutie viečka z povrchu oka

Postihujúceičastitela
dýchavičnosť

Vedľajšie účinky s neznámou frekvenciou
Postihujúce oko
cystoidný makulárny edém (opuch sietnice vedúci k zhoršeniu videnia), opuch oka, rozmazané videnie

Postihujúceičastitela
ťažkosti s dýchaním/sipot, príznaky alergickej reakcie (opuch, začervenanie oka a vyrážka na koži),
zmeny vnímania chuti, spomalenie srdcovej činnosti, ťažkosti so spánkom, nočné mory, astma,
vypadávanie vlasov, únava.

Ďalšie nežiaduce účinky sa pozorovali u pacientov používajúcich očné kvapky s obsahom bimatoprostu, a preto sa môžu vyskytnúť aj pri GANFORTE:
• Tmavšie mihalnice, tmavšia farba dúhovky, zvýšené žmurkanie, krvácanie v zadnej časti oka
(retinálne krvácanie), zápal v oku
• Vysoký krvný tlak
• Slabosť
• Zvýšenie hodnôt pečeňových testov (testy sa robia z krvi a poukazujú na to ako funguje vaša
pečeň)

Ďalšie vedľajšie účinky sa pozorovali u pacientov používajúcich očné kvapky s obsahom timololu, a preto sa môžu vyskytnúť aj pri GANFORTE. Rovnako ako iné lieky podávané do oka, aj timolol sa vstrebáva do krvi. Toto môže spôsobiť, že sa vyskytnú podobné vedľajšie účinky, ktoré sa pozorovali pri „vnútrožilovo“ alebo „ústne“ podávaných betablokátoroch. Pravdepodobnosť vzniku vedľajších účinkov po použití očných kvapiek je nižšia ako v prípade užívania liekov, napríklad, ústami alebo injekčne. Uvedené vedľajšie účinky zahŕňajú reakcie, ktoré boli pozorované pri liekoch patriacich do skupiny betablokátorov v prípade ich použitia na liečbu očných chorôb:

• Závažné alergické reakcie sprevádzané opuchom a ťažkosťami pri dýchaní, ktoré by mohli byť
život ohrozujúce
• Nízka hladina cukru v krvi
• Depresia, strata pamäte
• Mdloby, mŕtvica, znížený prietok krvi do mozgu, zhoršenie myastheniea gravis (zvýšenej svalovej slabosť), pocit šteklenia
• Znížená citlivosť vrchnej vrstvy oka, dvojité videnie, poklesnuté očné viečko, oddelenie jednej z vrstiev očnej gule po chirurgickom zákroku na účely zníženia tlaku v oku, zápal povrchu oka
• Zlyhanie srdca, nepravidelná činnosť srdca alebo zástava srdca, pomalý alebo rýchly tep srdca,
priveľa tekutín –najmä vody – nahromadených v tele, bolesť na hrudi
• Nízky krvný tlak, opúchanie rúk, chodidiel a končatín alebo studené ruky, chodidlá a končatiny
z dôvodu zúženia ciev
• Kašeľ
• Hnačka, bolesť žalúdka, pocit na vracanie alebo vracanie, tráviace ťažkosti, sucho v ústach
• Červené šupinaté škvrny na koži, vyrážka
• Bolesť svalov
• Znížený chuť na sex, problémy so sexom

Ďalšie vedľajšie účinky hlásené pri užívaní očných kvapiek obsahujúcich fosfát
Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa u niektorých pacientov s ťažkým poškodením priezračnej vrstvy
prednej časti oka (rohovky) vyskytol zákal na rohovke spôsobený nahromadením vápnika počas liečby.

Hlásenievedľajšíchúčinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného
systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu
ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.5. Ako uchovávať GANFORT

GANFORT uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte GANFORT po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na označení fľaše a na škatuli po
EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Po otvorení sa môže roztok znečistiť, čo môže spôsobiť infekciu oka. Preto po štyroch týždňoch od prvého otvorenia musíte fľašu vyhodiť, aj napriek tomu, že v nej ešte zostal nejaký roztok. Lepšie si to zapamätáte, ak si zapíšete dátum otvorenia na voľnú plochu na škatuli.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne.
Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo GANFORT obsahuje

• Liečivá sú 0,3 mg/ml bimatoprostu a 5 mg/ml timololu, čo zodpovedá timolol maleátu
6,8 mg/ml.

• Ďalšími zložkami sú benzalkóniumchlorid (konzervačná látka), chlorid sodný, heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, monohydrát kyseliny citrónovej a čistená voda. Do roztoku môžu byť pridané malé množstvá kyseliny chlorovodíkovej alebo hydroxidu sodného na udržanie správnej hodnoty pH (kyslosti).

Ako vyzerá GANFORT a obsah balenia
GANFORT je bezfarebná až jemne žltá, číra očná roztoková instilácia v plastovej fľaši. Každé balenie obsahuje 1 alebo 3 plastové fľaše s uzáverom so závitom. Každá fľaša je naplnená iba do polovice a obsahuje 3 mililitre roztoku. To je postačujúce množstvo na používanie po dobu 4 týždňov. Nie všetky
veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Allergan Pharmaceuticals Ireland
Castlebar Road
Westport Co. Mayo Írsko


Písomná informácia pre používateľa

GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml, očná roztoková instilácia, v jednodávkovom obale
Bimatoprost/timolol

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.
- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj
vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto
písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácií prepoužívateľasadozviete:
1. Čo je GANFORT v jednodávkovom obale a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete GANFORT v jednodávkovom obale
3. Ako používať GANFORT v jednodávkovom obale
4. Možné vedľajšie účinky
5 Ako uchovávať GANFORT v jednodávkovom obale
6. Obsah balenia a ďalšie informácie1. Čo je GANFORT v jednodávkovom obale a na čo sa používa

GANFORT v jednodávkovom obale obsahuje dve rôzne liečivé látky (bimatoprost a timolol), ktoré obidve znižujú tlak vo vnútri oka. Bimatoprost patrí do skupiny liekov nazývaných prostamidy, čiže ide o analóg prostaglandínu. Timolol patrí do skupiny liekov nazývaných betablokátory.

Vaše oko obsahuje priezračnú vodnatú tekutinu, ktorá vyživuje vnútro oka. Táto tekutina je stále odvádzaná z oka a je nahradzovaná novou. Ak tekutina nemôže dostatočne rýchlo odtekať, zvyšuje sa tlak vo vnútri oka, ktorý vám nakoniec môže poškodiť zrak (ochorenie nazývané glaukóm). GANFORT v jednodávkovom obale pôsobí tak, že znižuje tvorbu tekutiny a zvyšuje množstvo odvádzanej tekutiny. Týmto spôsobom sa znižuje tlak vo vnútri oka.

Očné kvapky GANFORT v jednodávkovom obale sa používajú na liečbu vysokého tlaku v oku u dospelých vrátane starších pacientov. Tento vysoký tlak môže viesť ku glaukómu. Lekár vám predpíše GANFORT v jednodávkovom obale, ak iné očné kvapky obsahujúce betablokátory alebo analógy prostaglandínov neboli dostatočne účinné.

Tento liek neobsahuje konzervačnú látku.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete GANFORT v jednodávkovom obale

Nepoužívajte očnú roztokovú instiláciu GANFORT v jednodávkovom obale
- ak ste alergický na bimatoprost, timolol, betablokátory alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek
GANFORTU v jednodávkovom obale (uvedených v časti 6),
- ak máte alebo ste v minulosti mali akékoľvek dýchacie ťažkosti, napríklad astmu alebo ťažkú chronickú obštrukčnú bronchitídu (ťažkú pľúcnu chorobu, ktorá môže spôsobovať
dýchavičnosť, ťažkosti s dýchaním alebo dlhodobý kašeľ),
- ak máte srdcové ťažkosti, ako je nízky srdcový pulz, zástavu srdca alebo zlyhanie srdca.

Upozornenia a opatrenia
Pred začatím liečby týmto liekom informujte svojho lekára, ak máte teraz alebo ste mali v minulosti
- koronárnu chorobu srdca (príznaky môžu zahŕňať bolesť alebo tlak na hrudi, dýchavičnosť
alebo dusenie sa), zlyhanie srdca, nízky krvný tlak,
- poruchy srdcového rytmu, ako napríklad spomalený srdcový tep,
- ťažkosti s dýchaním, astmu alebo chronickú obštrukčnú chorobu pľúc,
- ochorenie oslabujúce krvný obeh (napríklad Raynaudova choroba alebo Raynaudov syndróm)
- zvýšenú činnosť štítnej žľazy, pretože timolol môže zakrývať prejavy a príznaky ochorenia
štítnej žľazy,
- cukrovku, pretože timolol môže zakrývať prejavy a príznaky nízkej hladiny cukru v krvi,
- ťažké alergické reakcie,
- problémy s pečeňou alebo obličkami,
- problémy s vrchnou vrstvou oka,
- oddelenie jednej z vrstiev očnej bulvy po chirurgickom zákroku za účelom zníženia tlaku v oku,
- známe rizikové faktory pre vznik makulárneho edému (opuch sietnice vedúci k zhoršeniu videnia), napr. operácia katarakty.

Pred uvedením do narkózy povedzte svojmu lekárovi, že používate GANFORT v jednodávkovom
obale, pretože timolol môže zmeniť účinky niektorých liekov používaných počas narkózy.

GANFORT v jednodávkovom obale môže spôsobiť stmavnutie mihalníc, ich rast a tiež stmavnutie kože v oblasti oka. Časom môže tiež stmavnúť vaša dúhovka. Tieto zmeny môžu byť trvalé a výraznejšie, pokiaľ je liečené iba jedno oko. GANFORT v jednodávkovom obale môže po kontakte s povrchom kože spôsobiť rast ochlpenia.

Deti a dospievajúci
Deti a dospievajúci do 18 rokov nesmú GANFORT v jednodávkovom obale používať.

Iné lieky a GANFORT v jednodávkovom obale
GANFORT v jednodávkovom obale môže ovplyvniť alebo byť ovplyvnený inými liekmi, ktoré užívate, vrátane očných kvapiek na liečbu glaukómu. Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase
užívali, či. práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Ak užívate alebo plánujete užívať lieky na zníženie krvného tlaku, na srdce, lieky na liečbu cukrovky, chinidín (používa sa na liečbu chorôb srdca a niektorých typov malárie) alebo lieky na liečbu depresie
známe ako fluoxetín a paroxetín, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi.

Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so
svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek. GANFORT
v jednodávkovom obale nepoužívajte, ak ste tehotná, pokiaľ to i napriek tomu neodporúča lekár.

GANFORT v jednodávkovom obale nepoužívajte, ak dojčíte. Timolol sa môže dostať do materského mlieka. Skôr ako začnete počas dojčenia užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
GANFORT v jednodávkovom obale môže u niektorých pacientov spôsobiť rozmazané videnie. Pokiaľ
tieto príznaky nevymiznú, neveďte vozidlá alebo neobsluhujte stroje.3. Ako používať GANFORT v jednodávkovom obale

GANFORT v jednodávkovom obale vždy používajte presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Obvyklé dávkovanie je jedna kvapka denne podaná buď ráno alebo večer do každého oka, ktoré je potrebné liečiť. Liek používajte každý deň v rovnaký čas.
Návod na použitie
Pred použitím si umyte ruky. Pred použitím skontrolujte, či obal s jednou dávkou nie je poškodený.
Roztok je potrebné použiť ihneď po otvorení. Dávajte pozor, aby sa otvorený koniec jednodávkového obalu nedotkol vášho oka ani ničoho iného, aby nedošlo ku kontaminácii.'1. Odtrhnite jeden jednodávký obal odtrhnite zo stripu.
2. Jednodávkový obal držte vzpriamene (tak, aby štítok smeroval nahor) a pootočte štítkom.
3. Jemne odtiahnite spodné viečko a vytvorte taký malý vačok. Jednodávkový obal prevráťte a stlačte, aby sa uvoľnila jedna kvapka do každého postihnutého oka.
4. Oko nechajte zatvorené, prst pritlačte do kútika zatvoreného oka (na strane, kde sa oko spája
s nosom) a pridržte na 2 minúty. Pomáha to zabrániť preniknutiu lieku GANFORTU v
jednodávkovom obale do zvyšných častí tela.
5. Jednodávkový obal po použití vyhoďte, aj keď ešte obsahuje určité množstvo roztoku.

Ak sa kvapka nedostala do vášho oka, postup znovu opakujte. Nadmerné množstvo roztoku, ktoré steká po líci, utrite.

Ak nosíte kontaktné šošovky, pred použitím lieku si ich vyberte. Po použití kvapiek počkajte 15 minút a až potom si nasaďte kontaktné šošovky.

Ak používate GANFORT v jednodávkovom obale s inými očnými liekmi, medzi kvapnutím GANFORTU v jednodávkovom obale a ďalšieho prípravku dodržte odstup najmenej piatich minút. Pokiaľ používate akúkoľvek očnú masť alebo gél, použite ich až nakoniec.

Ak použijete viac GANFORTU v jednodávkovom obale ako máte
Ak ste použili viac GANFORTU v jednodávkovom obale, ako ste mali, je nepravdepodobné, že si vážnejšie ublížite. Ďalšiu dávku si kvapnite v obvyklom čase. Ak sa obávate, povedzte o tom svojmu
lekárovi alebo lekárnikovi.

Ak zabudnete použiť GANFORT v jednodávkovom obale
Ak ste si zabudli podať GANFORT v jednodávkovom obale, kvapnite si jednu kvapku hneď, keď si
spomeniete, a potom sa vráťte ku svojmu pravidelnému dávkovaniu. Nepodávajte si dvojitú dávku,
aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete používať GANFORT v jednodávkovom obale
GANFORT v jednodávkovom obale sa musí používať každý deň, aby riadne účinkoval.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, lekárnika
alebo zdravotnej sestry.4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj GANFORT v jednodávkovom obale môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Pokiaľ účinky nie sú vážne, zvyčajne môžete kvapky používať aj naďalej. Ak máte obavy, poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. GANFORT v jednodávkovom obale neprestávajte používať, ak ste sa neporadili so svojím lekárom.
Pri GANFORTE v jednodávkovom obale možno pozorovať nasledujúce vedľajšie účinky:

Veľmi časté vedľajšie účinky
Môžu postihovať viac ako 1 používateľa z 10
Postihujúce oko
sčervenanie

Časté vedľajšie účinky:
Môžu postihovať 1 až 9 používateľov zo 100
Postihujúce oko
malé odreniny na povrchu oka so zápalom, podráždenie oka, podráždenie spojovky (priehľadnej vrstvy oka), svrbenie oka, bolesť oka, pocit cudzieho telesa v oku, suché oči, slziace oči, červené viečka,
citlivosť na svetlo, dlhšie riasy

Postihujúceičastitela
bolesť hlavy, tmavšie zafarbenie kože v okolí oka

Menej časté vedľajšie účinky:
Môžu postihovať 1 až 9 používateľov z 1 000
Postihujúce oko
abnormálny pocit v oku, svrbenie viečok, opuch viečok, unavené oči, stmavnutie rias

Postihujúceičastitela
únava

Vedľajšie účinky s neznámou frekvenciou
Postihujúce oko opuch oka

Postihujúceičastitela
spomalenie srdcovej činnosti, príznaky alergickej reakcie (opuch, začervenanie oka a vyrážka na
koži), astma, dýchavičnosť

Ďalšie vedľajšie účinky sa pozorovali u pacientov používajúcich GANFORT (formu s viacerými
dávkami), a preto sa môžu vyskytnúť aj pri lieku GANFORT v jednodávkovom obale:
závrat, malé odreniny na povrchu oka, zalepené oko, zrakové poruchy, zápal
dúhovky, opuchnuté spojovky (priehľadná vrstva oka), zápal viečok, bolesť viečok, zhoršené videnie, vrastajúce riasy, tmavšia farba dúhovky, oči sa zdajú vpadnuté, odsunutie viečka z povrchu oka, cystoidný makulárny edém (opuch sietnice vedúci k zhoršeniu videnia), rozmazané videnie, nádcha, dýchavičnosť, ťažkosti s dýchaním, sipot, chĺpky rastúce okolo oka, ťažkosti so spánkom, nočné mory, vypadávanie vlasov, zmeny vnímania chuti

Ďalšie nežiaduce účinky sa pozorovali u pacientov používajúcich očné kvapky s obsahom
bimatoprostu, a preto sa môžu vyskytnúť aj pri GANFORTE v jednodávkovom obale:
Šklbanie viečka, krvácanie v zadnej časti oka (retinálne krvácanie), zápal v oku,
Vysoký krvný tlak
Slabosť
Nevoľnosť
Zvýšenie hodnôt pečeňových testov (testy sa robia z krvi a poukazujú na to ako
funguje vaša pečeň)

Ďalšie vedľajšie účinky sa pozorovali u pacientov používajúcich očné kvapky s obsahom timololu, a preto sa môžu vyskytnúť aj pri GANFORTE v jednodávkovom obale. Rovnako ako iné lieky podávané do oka, aj timolol sa vstrebáva do krvi. Toto môže spôsobiť, že sa vyskytnú podobné vedľajšie účinky, ktoré sa pozorovali pri „vnútrožilovo“ alebo „ústne“ podávaných betablokátoroch.
Pravdepodobnosť vzniku vedľajších účinkov po použití očných kvapiek je nižšia ako v prípade užívania liekov, napríklad, ústami alebo injekčne. Uvedené vedľajšie účinky zahŕňajú reakcie, ktoré boli pozorované pri liekoch patriacich do skupiny betablokátorov v prípade ich použitia na liečbu očných chorôb:
• Závažné alergické reakcie sprevádzané opuchom a ťažkosťami pri dýchaní, ktoré by mohli byť
život ohrozujúce
• Nízka hladina cukru v krvi
• Depresia, strata pamäte
• Mdloby, mŕtvica, znížený prietok krvi do mozgu, zhoršenie myastheniea gravis (zvýšenej svalovej slabosť), pocit šteklenia, závrat
• Znížená citlivosť vrchnej vrstvy oka, dvojité videnie, poklesnuté očné viečko, oddelenie jednej z vrstiev očnej gule po chirurgickom zákroku na účely zníženia tlaku v oku, zápal povrchu oka
• Zlyhanie srdca, nepravidelná činnosť srdca alebo zástava srdca, pomalý alebo rýchly tep srdca,
priveľa tekutín –najmä vody – nahromadených v tele, bolesť na hrudi
• Nízky krvný tlak, opúchanie rúk, chodidiel a končatín alebo studené ruky, chodidlá a končatiny
z dôvodu zúženia ciev
• Kašeľ
• Hnačka, bolesť žalúdka, pocit na vracanie alebo vracanie, tráviace ťažkosti, sucho v ústach
• Červené šupinaté škvrny na koži, vyrážka
• Bolesť svalov
• Znížená chuť na sex, problémy so sexom
• Slabosť

Ďalšie vedľajšie účinky hlásené pri užívaní očných kvapiek obsahujúcich fosfát
Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa u niektorých pacientov s ťažkým poškodením priezračnej vrstvy prednej časti oka (rohovky) vyskytol zákal na rohovke spôsobený nahromadením vápnika počas liečby.

Hlásenievedľajšíchúčinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.5. Ako uchovávať GANFORT v jednodávkovom obale

GANFORT v jednodávkovom obale uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

GANFORT v jednodávkovom obale nepoužívajte po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na jednodávkovom obale a na škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Tento liek je určený len na jedno použitie a neobsahuje konzervačné látky. Nepoužitý roztok
neskladujte.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie. Jednodávkové obaly uchovávajte vo vrecku na ochranu pred svetlom a vlhkosťou. Po otvorení vrecka ich použite do 7 dní.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne.
Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo GANFORT v jednodávkovom obale obsahuje
• Liečivá sú 0,3 mg/ml bimatoprostu a 5 mg/ml timololu, čo zodpovedá timolol maleátu
6,8 mg/ml.

• Ďalšími zložkami sú chlorid sodný, heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, monohydrát kyseliny citrónovej a čistená voda. Do roztoku môžu byť pridané malé množstvá kyseliny chlorovodíkovej alebo hydroxidu sodného na udržanie správnej hodnoty pH (kyslosti).

Ako vyzerá GANFORT v jednodávkovom obale a obsah balenia
GANFORT v jednodávkovom obale je bezfarebná až jemne žltá instilácia dodávaná v plastových
jednodávkových obaloch, pričom každý obsahuje 0,4 ml instilácie.

Balenia obsahujú 1, 6 alebo 18 vreciek z fólie, pričom každé obsahuje 5 jednodávkových obalov, takže celkový obsah je 5, 30 alebo 90 jednodávkových obalov.
Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Allergan Pharmaceuticals Ireland
Castlebar Road, Westport,
Co. Mayo, Írsko

Neprehliadnite voľnopredajné prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.