EZETIMIB STADA 10 MG tbl 30x10 mg (blis.PVC/PCTFE/PVC/Al)

SPC
Nepodávať mladistvým do 18r. Liekové a iné interakcie Liek obsahuje cukry Kontraindikácie na ochorenia pacienta Prísny zákaz počas dojčenia Prísny zákaz počas gravidity

Cena

Max. predajná cena:

13,61 €

Úhrada poisťovne:

13,61 €

Pacient platí:

0,00 €(0,00%)
Plne hradený ZP (I)*
Vývoj cien
EZETIMIB STADA cena
Indikačné obmedzenie: Áno
Preskripčné obmedzenia: DIA, END, ENP, GER, INT, KAR, KLF
Súhlas revízneho lekára: Nie
Kód 0957C
Registračné číslo 31/0407/16-S
Dátum registrácie 30.8.2016
Patentná ochrana genericky liek
Výdaj na lekársky predpis (Rp)
Zastúpenie výrobcu STADA Arzneimittel AG, Nemecko
Účinné látky
Indikačná skupina Hypolipidemiká (31)
Doba použiteľnosti 36 mes.
ATC skupina (podľa účinku na jednotlivé orgány):
C KARDIAKÁ
C10 Hypolipidemiká
C10A Lieky znižujúce cholesterol a triacylglyceroly, samotné
C10AX Ostatné lieky znižujúce cholesterol a triacylglyceroly
C10AX09 Ezetimib

Na čo sa EZETIMIB STADA používa?

Ezetimib Stada je liek na zníženie zvýšených hladín cholesterolu.

Cholesterol je jedna z mnohých tukových látok, ktoré sa nachádzajú v krvi. Celkový cholesterol je tvorený najmä z LDL a HDL cholesterolu.

LDL cholesterol sa často nazýva „zlý“ cholesterol, pretože sa môže hromadiť v stenách tepien, kde tvorí usadeniny. Tvorba usadenín môže časom viesť k zúženiu tepien. Toto zúženie môže spomaliť alebo zablokovať prúdenie krvi do životne dôležitých orgánov, ako je srdce alebo mozog. Zablokovanie prúdenia krvi môže viesť k srdcovému infarktu alebo k cievnej mozgovej príhode.

HDL cholesterol sa často nazýva „dobrý“ cholesterol, pretože pomáha zabraňovať hromadeniu zlého cholesterolu v tepnách a chráni pred srdcovými chorobami.

Ďalšou formou tuku v krvi, ktorá môže zvyšovať riziko srdcových chorôb, sú triglyceridy.

Ezetimib Stada znižuje hladiny celkového cholesterolu, „zlého“ cholesterolu (LDL cholesterolu) a tukových látok nazývaných triglyceridy v krvi. Ezetimib Stada okrem toho zvyšuje hladiny „dobrého“ cholesterolu (HDL cholesterolu).

Ezetimib, liečivo v Ezetimibe Stada, účinkuje tak, že znižuje cholesterol vstrebávaný v tráviacom trakte.

Používa sa u pacientov, u ktorých nie je možné kontrolovať hladiny cholesterolu pomocou samotnej diéty na zníženie cholesterolu. Počas užívania tohto lieku dodržiavajte diétu na zníženie cholesterolu.

Ezetimib Stada sa používa ako doplnok k diéte na zníženie cholesterolu, ak máte:
 • zvýšenú hladinu cholesterolu v krvi (primárna hypercholesterolémia [heterozygotná familiárna a non-familiárna])
 • spolu so statínom, ak nie je hladina cholesterolu dostatočne kontrolovaná samotným statínom,
 • samostatne, ak liečba statínom nie je vhodná alebo tolerovaná.
 • dedičnú chorobu (homozygotnú familiárnu hypercholesterolémiu), ktorá zvyšuje hladinu cholesterolu v krvi. Lekár vám predpíše aj statín a môžete dostávať aj inú liečbu.

Ak máte chorobu srdca, Ezetimib Stada v kombinácii s liekmi na znižovanie cholesterolu nazývanými statíny, znižuje riziko infarktu, cievnej mozgovej príhody, chirurgického zákroku na zvýšenie prietoku krvi v srdci alebo hospitalizácie z dôvodu bolesti hrudníka.

Ezetimib Stada vám nepomôže schudnúť.
Pre viac informácií si prečítajte príbalový leták...

Nežiaduce účinky

Ak pocítite neobjasnenú bolesť svalov, citlivosť alebo slabosť, ihneď vyhľadajte svojho lekára. Je to potrebné z dôvodu, že v zriedkavých prípadoch môžu byť svalové problémy závažné, vrátane rozpadu svalov vedúceho k poškodeniu obličiek a môžu prejsť do potenciálne život ohrozujúceho stavu.

Pri bežnom používaní boli hlásené alergické reakcie zahŕňajúce opuch tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla, ktoré môžu spôsobiť ťažkosti pri dýchaní alebo prehĺtaní (čo si vyžaduje okamžitú liečbu).

Pri samostatnom užívaní lieku boli hlásené nasledovné vedľajšie účinky:

Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):
 • bolesť brucha,
 • hnačka,
 • plynatosť,
 • pocit únavy.

Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):
 • zvýšenia v niektorých laboratórnych krvných testoch pečeňovej (transaminázy) alebo svalovej
(CK, kreatínkináza) funkcie,
 • kašeľ,
 • porucha trávenia,
 • pálenie záhy,
 • nevoľnosť,
 • bolesť kĺbov,
 • svalové kŕče,
 • bolesť šije,
 • znížená chuť do jedla,
 • bolesť,
 • bolesť na hrudi,
 • návaly tepla,
 • vysoký tlak krvi.

Okrem toho boli pri užívaní lieku spolu so statínom hlásené nasledovné vedľajšie účinky:

Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):
 • zvýšenia v niektorých laboratórnych krvných testoch pečeňovej funkcie (transaminázy),
 • bolesť hlavy,
 • svalová bolestivosť,
 • citlivosť alebo slabosť.

Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):
 • pocit brnenia,
 • suchosť úst,
 • svrbenie,
 • vyrážka,
 • žihľavka,
 • bolesť chrbta,
 • svalová slabosť,
 • bolesť rúk a nôh,
 • nezvyčajná únava alebo slabosť,
 • opuch, osobitne na rukách a nohách.

Pri užívaní s fenofibrátom bol hlásený nasledovný vedľajší účinok:

Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):
 • bolesť brucha.

Okrem toho boli pri bežnom používaní hlásené nasledovné vedľajšie účinky:
 • závrat,
 • svalová bolesť,
 • pečeňové problémy,
 • alergické reakcie vrátane vyrážky a žihľavky,
 • vyvýšená červená vyrážka, niekedy s léziami (rankami) terčovitého tvaru (multiformný erytém),
 • svalová bolesť, citlivosť alebo slabosť,
 • svalové poškodenie,
 • žlčové kamene alebo zápal žlčníka (ktoré môžu spôsobiť bolesť brucha, nevoľnosť, vracanie),
 • zápal pankreasu (podžalúdkovej žľazy) často s ťažkou bolesťou brucha,
 • zápcha,
 • zníženie počtu krvných buniek, čo môže spôsobiť podliatinu/krvácanie (trombocytopénia),
 • pocit brnenia,
 • depresia,
 • nezvyčajná únava alebo slabosť,
 • dýchavičnosť.

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
EZETIMIB STADA 10 MG tbl 10x10 mg (blis.PVC/PCTFE/PVC/Al) Rp n/a
EZETIMIB STADA 10 MG tbl 14x10 mg (blis.PVC/PCTFE/PVC/Al) Rp n/a
EZETIMIB STADA 10 MG tbl 28x10 mg (blis.PVC/PCTFE/PVC/Al) Rp n/a
EZETIMIB STADA 10 MG tbl 50x10 mg (blis.PVC/PCTFE/PVC/Al) Rp n/a
EZETIMIB STADA 10 MG tbl 56x10 mg (blis.PVC/PCTFE/PVC/Al) Rp n/a
EZETIMIB STADA 10 MG tbl 60x10 mg (blis.PVC/PCTFE/PVC/Al) Rp n/a
EZETIMIB STADA 10 MG tbl 84x10 mg (blis.PVC/PCTFE/PVC/Al) Rp n/a
EZETIMIB STADA 10 MG tbl 90x10 mg (blis.PVC/PCTFE/PVC/Al) Rp n/a
EZETIMIB STADA 10 MG tbl 98x10 mg (blis.PVC/PCTFE/PVC/Al) Rp 0,00
EZETIMIB STADA 10 MG tbl 100x10 mg (blis.PVC/PCTFE/PVC/Al) Rp n/a
EZETIMIB STADA 10 MG tbl 112x10 mg (blis.PVC/PCTFE/PVC/Al) Rp n/a
EZETIMIB STADA 10 MG tbl 156x10 mg (blis.PVC/PCTFE/PVC/Al) Rp n/a
EZETIMIB STADA 10 MG tbl 168x10 mg (blis.PVC/PCTFE/PVC/Al) Rp n/a
EZETIMIB STADA 10 MG tbl 10x1x10 mg (blis.PVC/PCTFE/PVC/Al-jednotliv.dáv.) Rp n/a
EZETIMIB STADA 10 MG tbl 14x1x10 mg (blis.PVC/PCTFE/PVC/Al-jednotliv.dáv.) Rp n/a
EZETIMIB STADA 10 MG tbl 28x1x10 mg (blis.PVC/PCTFE/PVC/Al-jednotliv.dáv.) Rp n/a
EZETIMIB STADA 10 MG tbl 30x1x10 mg (blis.PVC/PCTFE/PVC/Al-jednotliv.dáv.) Rp n/a
EZETIMIB STADA 10 MG tbl 50x1x10 mg (blis.PVC/PCTFE/PVC/Al-jednotliv.dáv.) Rp n/a
EZETIMIB STADA 10 MG tbl 56x1x10 mg (blis.PVC/PCTFE/PVC/Al-jednotliv.dáv.) Rp n/a
EZETIMIB STADA 10 MG tbl 60x1x10 mg (blis.PVC/PCTFE/PVC/Al-jednotliv.dáv.) Rp n/a
EZETIMIB STADA 10 MG tbl 84x1x10 mg (blis.PVC/PCTFE/PVC/Al-jednotliv.dáv.) Rp n/a
EZETIMIB STADA 10 MG tbl 90x1x10 mg (blis.PVC/PCTFE/PVC/Al-jednotliv.dáv.) Rp n/a
EZETIMIB STADA 10 MG tbl 98x1x10 mg (blis.PVC/PCTFE/PVC/Al-jednotliv.dáv.) Rp n/a
EZETIMIB STADA 10 MG tbl 100x1x10 mg (blis.PVC/PCTFE/PVC/Al-jednotliv.dáv.) Rp n/a
EZETIMIB STADA 10 MG tbl 112x1x10 mg (blis.PVC/PCTFE/PVC/Al-jednotliv.dáv.) Rp n/a
EZETIMIB STADA 10 MG tbl 156x1x10 mg (blis.PVC/PCTFE/PVC/Al-jednotliv.dáv.) Rp n/a
EZETIMIB STADA 10 MG tbl 168x1x10 mg (blis.PVC/PCTFE/PVC/Al-jednotliv.dáv.) Rp n/a
EZETIMIB STADA 10 MG tbl 10x10 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
EZETIMIB STADA 10 MG tbl 14x10 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
EZETIMIB STADA 10 MG tbl 28x10 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
EZETIMIB STADA 10 MG tbl 30x10 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
EZETIMIB STADA 10 MG tbl 50x10 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
EZETIMIB STADA 10 MG tbl 56x10 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
EZETIMIB STADA 10 MG tbl 60x10 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
EZETIMIB STADA 10 MG tbl 84x10 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
EZETIMIB STADA 10 MG tbl 90x10 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
EZETIMIB STADA 10 MG tbl 98x10 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
EZETIMIB STADA 10 MG tbl 100x10 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
EZETIMIB STADA 10 MG tbl 112x10 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
EZETIMIB STADA 10 MG tbl 156x10 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
EZETIMIB STADA 10 MG tbl 168x10 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
EZETIMIB STADA 10 MG tbl 10x1x10 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al-jednotliv.dáv.) Rp n/a
EZETIMIB STADA 10 MG tbl 14x1x10 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al-jednotliv.dáv.) Rp n/a
EZETIMIB STADA 10 MG tbl 28x1x10 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al-jednotliv.dáv.) Rp n/a
EZETIMIB STADA 10 MG tbl 30x1x10 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al-jednotliv.dáv.) Rp n/a
EZETIMIB STADA 10 MG tbl 50x1x10 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al-jednotliv.dáv.) Rp n/a
EZETIMIB STADA 10 MG tbl 56x1x10 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al-jednotliv.dáv.) Rp n/a
EZETIMIB STADA 10 MG tbl 60x1x10 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al-jednotliv.dáv.) Rp n/a
EZETIMIB STADA 10 MG tbl 84x1x10 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al-jednotliv.dáv.) Rp n/a
EZETIMIB STADA 10 MG tbl 90x1x10 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al-jednotliv.dáv.) Rp n/a
EZETIMIB STADA 10 MG tbl 98x1x10 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al-jednotliv.dáv.) Rp n/a
EZETIMIB STADA 10 MG tbl 100x1x10 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al-jednotliv.dáv.) Rp n/a
EZETIMIB STADA 10 MG tbl 112x1x10 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al-jednotliv.dáv.) Rp n/a
EZETIMIB STADA 10 MG tbl 156x1x10 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al-jednotliv.dáv.) Rp n/a
EZETIMIB STADA 10 MG tbl 168x1x10 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al-jednotliv.dáv.) Rp n/a

Neprehliadnite ďalšie prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.