EZETIMIB MYLAN 10 MG tbl 98x10 mg (blis.PVC/Aclar/Al)

SPC
Nepodávať deťom do 6r. Liekové a iné interakcie Liek obsahuje cukry Kontraindikácie na ochorenia pacienta Nedoporučuje sa podávať počas dojčenia Nedoporučuje sa podávať počas gravidity

Cena

Max. predajná cena:

44,46 €

Úhrada poisťovne:

44,46 €

Pacient platí:

0,00 €(0,00%)
Plne hradený ZP (I)*
Vývoj cien
EZETIMIB MYLAN 032021 cena
Indikačné obmedzenie: Áno
Preskripčné obmedzenia: DIA, END, ENP, GER, INT, KAR, KLF
Súhlas revízneho lekára: Nie
Kód 0425B
Registračné číslo 31/0202/14-S
Dátum registrácie 20.6.2014
Patentná ochrana genericky liek
Výdaj na lekársky predpis (Rp)
Zastúpenie výrobcu Mylan Ireland Limited, Írsko
Účinné látky
Indikačná skupina Hypolipidemiká (31)
Doba použiteľnosti 36 mes.
ATC skupina (podľa účinku na jednotlivé orgány):
C KARDIAKÁ
C10 Hypolipidemiká
C10A Lieky znižujúce cholesterol a triacylglyceroly, samotné
C10AX Ostatné lieky znižujúce cholesterol a triacylglyceroly
C10AX09 Ezetimib

Na čo sa EZETIMIB MYLAN 032021 používa?

Ezetimib Mylan obsahuje liečivo ezetimib. Ezetimib Mylan je liek na zníženie zvýšených hladín cholesterolu. Ezetimib Mylan znižuje hladiny celkového cholesterolu, „zlého“ cholesterolu (LDL cholesterol) a tukových látok nazývaných triglyceridy v krvi. Ezetimib Mylan okrem toho zvyšuje hladiny „dobrého“ cholesterolu (HDL cholesterol).

LDL cholesterol sa často nazýva „zlý“ cholesterol, pretože sa môže hromadiť v stenách tepien, kde tvorí usadeniny. Tvorba usadenín môže časom viesť k zúženiu tepien. Toto zúženie môže spomaliť alebo zablokovať prúdenie krvi do životne dôležitých orgánov, ako je srdce a mozog. Zablokovanie prúdenia krvi môže spôsobiť srdcový infarkt alebo cievnu mozgovú príhodu.

HDL cholesterol sa často nazýva „dobrý“ cholesterol, pretože pomáha zabraňovať hromadeniu zlého cholesterolu v tepnách a chráni pred ochorením srdca.

Ďalšou formou tuku v krvi, ktorá môže zvyšovať riziko ochorenia srdca, sú triglyceridy.

Ezetimib Mylan účinkuje tak, že znižuje cholesterol vstrebávaný v tráviacom trakte. Ezetimib Mylan nepomáha znižovať hmotnosť.

Ezetimib Mylan prispieva k účinku statínov znižujúcich cholesterol, skupiny liekov, ktoré znižujú cholesterol, ktorý si telo samo tvorí.

Ezetimib Mylan sa používa u pacientov, u ktorých nie je možné kontrolovať hladiny cholesterolu pomocou samotnej diéty na zníženie cholesterolu. Počas užívania tohto lieku dodržiavajte diétu na zníženie cholesterolu.

Ezetimib Mylan sa používa ako doplnok k diéte na zníženie cholesterolu, ak máte:
 • zvýšenú hladinu cholesterolu v krvi (primárna hypercholesterolémia [heterozygotná familiárna a non-familiárna])
 • spolu so statínom, ak nie je hladina cholesterolu dostatočne kontrolovaná samotným statínom
 • samostatne, ak liečba statínom nie je vhodná alebo tolerovaná
 • dedičné ochorenie (homozygotná familiárna hypercholesterolémia), ktoré zvyšuje hladinu cholesterolu v krvi. Lekár vám predpíše aj statín a môžete dostávať aj inú liečbu

Ak máte ochorenie srdca, Ezetimib Mylan v kombinácii s liekmi na znižovanie cholesterolu nazývanými statíny znižuje riziko infarktu, cievnej mozgovej príhody, chirurgického zákroku na zvýšenie prietoku krvi v srdci alebo hospitalizácie z dôvodu bolesti hrudníka.

Ezetimib Mylan vám nepomôže schudnúť.
Pre viac informácií si prečítajte príbalový leták...

Nežiaduce účinky

Súbežná liečba ezetimibom a statínom je počas gravidity a dojčenia kontraindikovaná!

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek z nasledovných závažných vedľajších účinkov, ihneď kontaktujte svojho lekára alebo vyhľadajte pohotovostné oddelenie najbližšej nemocnice; častosť týchto vedľajších účinkov nie je známa (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov), ale môžete potrebovať zdravotnú starostlivosť:
 • nevysvetliteľná bolesť svalov, citlivosť alebo slabosť. Je to preto, že v zriedkavých prípadoch môžu byť ťažkosti so svalmi, vrátane rozpadu svalov vedúceho k poškodeniu obličiek, závažné a môžu prejsť do potenciálne život ohrozujúceho stavu;
 • alergické reakcie, vrátane opuchu tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla, čo môže spôsobiť ťažkosti
s dýchaním alebo prehĺtaním (vyžaduje to okamžitú liečbu);
 • zápal podžalúdkovej žľazy (pankreasu) často so silnou bolesťou brucha;
 • žlčové kamene alebo zápal žlčníka (čo môže spôsobiť bolesť brucha, pocit nevoľnosti alebo
vracanie);
 • vystúpená červená vyrážka, niekedy s léziami (poškodeniami kože) v tvare terčíkov;
 • zápal pečene (môže spôsobiť únavu, horúčku, pocit nevoľnosti alebo vracanie, celkový pocit choroby, žltnutie kože a očí, svetlo sfarbenú stolicu a tmavo sfarbený moč).
Keď sa Ezetimib Mylan užíva samostatne, boli hlásené nasledovné vedľajšie účinky: Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 ľudí):
 • bolesť brucha;
 • hnačka;
 • „vetry“ (plynatosť);
 • pocit únavy.

Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 ľudí):
 • zvýšené hladiny niektorých pečeňových a svalových enzýmov zistené vyšetrením krvi;
 • kašeľ;
 • tráviace ťažkosti;
 • pálenie záhy;
 • nevoľnosť;
 • svalové kŕče (sťahy);
 • bolesť šije;
 • znížená chuť do jedla;
 • bolesť;
 • bolesť hrudníka;
 • návaly horúčavy;
 • vysoký krvný tlak.

Navyše, keď sa používa súbežne so statínom, sú možné nasledovné vedľajšie účinky:

Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 ľudí):
 • zvýšené hladiny niektorých pečeňových enzýmov zistené vyšetrením krvi;
 • bolesť hlavy;
 • bolesť svalov.

Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 ľudí):
 • pocit brnenia;
 • sucho v ústach;
 • bolesť žalúdka, pocit nevoľnosti, vracanie krvi, krv v stolici, svrbenie;
 • vyrážka;
 • žihľavka;
 • bolesť chrbta;
 • svalová slabosť;
 • bolesť rúk a nôh;
 • nezvyčajná únava alebo slabosť;
 • opuch, obzvlášť rúk a nôh.

Keď sa užíva s alebo bez statínu, sú možné nasledovné vedľajšie účinky:

Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):
 • závraty;
 • alergické reakcie vrátane vyrážky a žihľavky;
 • zápcha;
 • znížený počet krvných buniek, ktorý môže spôsobiť modriny/krvácanie (trombocytopénia);
 • pocit brnenia;
 • depresia;
 • nezvyčajná únava alebo slabosť;
 • dýchavičnosť.

Keď sa užíva s fenofibrátom, sú možné nasledovné vedľajšie účinky:

Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 ľudí):
 • bolesť brucha.

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
EZETIMIB MYLAN 10 MG tbl 14x10 mg (blis.PVC/Aclar/Al) Rp n/a
EZETIMIB MYLAN 10 MG tbl 28x10 mg (blis.PVC/Aclar/Al) Rp n/a
EZETIMIB MYLAN 10 MG tbl 30x10 mg (blis.PVC/Aclar/Al) Rp 0,00
EZETIMIB MYLAN 10 MG tbl 56x10 mg (blis.PVC/Aclar/Al) Rp n/a
EZETIMIB MYLAN 10 MG tbl 84x10 mg (blis.PVC/Aclar/Al) Rp n/a
EZETIMIB MYLAN 10 MG tbl 90x10 mg (blis.PVC/Aclar/Al) Rp n/a
EZETIMIB MYLAN 10 MG tbl 100x10 mg (blis.PVC/Aclar/Al) Rp n/a
EZETIMIB MYLAN 10 MG tbl 30x1x10 mg (blis.PVC/Aclar/Al) Rp n/a
EZETIMIB MYLAN 10 MG tbl 50x1x10 mg (blis.PVC/Aclar/Al) Rp n/a
EZETIMIB MYLAN 10 MG tbl 90x1x10 mg (blis.PVC/Aclar/Al) Rp n/a
EZETIMIB MYLAN 10 MG tbl 14x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
EZETIMIB MYLAN 10 MG tbl 28x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
EZETIMIB MYLAN 10 MG tbl 30x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
EZETIMIB MYLAN 10 MG tbl 56x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
EZETIMIB MYLAN 10 MG tbl 84x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
EZETIMIB MYLAN 10 MG tbl 90x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
EZETIMIB MYLAN 10 MG tbl 98x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
EZETIMIB MYLAN 10 MG tbl 100x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
EZETIMIB MYLAN 10 MG tbl 30x1x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
EZETIMIB MYLAN 10 MG tbl 50x1x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
EZETIMIB MYLAN 10 MG tbl 90x1x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
EZETIMIB MYLAN 10 MG tbl 14x10 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
EZETIMIB MYLAN 10 MG tbl 28x10 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
EZETIMIB MYLAN 10 MG tbl 56x10 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
EZETIMIB MYLAN 10 MG tbl 84x10 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
EZETIMIB MYLAN 10 MG tbl 100x10 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
EZETIMIB MYLAN 10 MG tbl 28x10 mg (blis.PVC/Aclar/Al-kalendár.bal.) Rp n/a
EZETIMIB MYLAN 10 MG tbl 30x10 mg (blis.PVC/Aclar/Al-kalendár.bal.) Rp n/a
EZETIMIB MYLAN 10 MG tbl 50x10 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
EZETIMIB MYLAN 10 MG tbl 14x10 mg (blis.PVC/Aclar/Al-odlupov.) Rp n/a
EZETIMIB MYLAN 10 MG tbl 28x10 mg (blis.PVC/Aclar/Al-odlupov.) Rp n/a
EZETIMIB MYLAN 10 MG tbl 30x10 mg (blis.PVC/Aclar/Al-odlupov.) Rp n/a
EZETIMIB MYLAN 10 MG tbl 56x10 mg (blis.PVC/Aclar/Al-odlupov.) Rp n/a
EZETIMIB MYLAN 10 MG tbl 84x10 mg (blis.PVC/Aclar/Al-odlupov.) Rp n/a
EZETIMIB MYLAN 10 MG tbl 90x10 mg (blis.PVC/Aclar/Al-odlupov.) Rp n/a
EZETIMIB MYLAN 10 MG tbl 98x10 mg (blis.PVC/Aclar/Al-odlupov.) Rp n/a
EZETIMIB MYLAN 10 MG tbl 100x10 mg (blis.PVC/Aclar/Al-odlupov.) Rp n/a
EZETIMIB MYLAN 10 MG tbl 28x10 mg (blis.PVC/Aclar/Al-odlupov.,kalendár.bal.) Rp n/a
EZETIMIB MYLAN 10 MG tbl 30x10 mg (blis.PVC/Aclar/Al-odlupov.,kalendár.bal.) Rp n/a
EZETIMIB MYLAN 10 MG tbl 30x1x10 mg (blis.PVC/Aclar/Al-odlupov.) Rp n/a
EZETIMIB MYLAN 10 MG tbl 50x1x10 mg (blis.PVC/Aclar/Al-odlupov.) Rp n/a
EZETIMIB MYLAN 10 MG tbl 90x1x10 mg (blis.PVC/Aclar/Al-odlupov.) Rp n/a
EZETIMIB MYLAN 10 MG tbl 14x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al-odlupov.) Rp n/a
EZETIMIB MYLAN 10 MG tbl 28x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al-odlupov.) Rp n/a
EZETIMIB MYLAN 10 MG tbl 30x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al-odlupov.) Rp n/a
EZETIMIB MYLAN 10 MG tbl 56x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al-odlupov.) Rp n/a
EZETIMIB MYLAN 10 MG tbl 84x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al-odlupov.) Rp n/a
EZETIMIB MYLAN 10 MG tbl 90x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al-odlupov.) Rp n/a
EZETIMIB MYLAN 10 MG tbl 98x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al-odlupov.) Rp n/a
EZETIMIB MYLAN 10 MG tbl 100x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al-odlupov.) Rp n/a
EZETIMIB MYLAN 10 MG tbl 30x1x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al-odlupov.) Rp n/a
EZETIMIB MYLAN 10 MG tbl 50x1x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al-odlupov.) Rp n/a
EZETIMIB MYLAN 10 MG tbl 90x1x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al-odlupov.) Rp n/a

Neprehliadnite ďalšie prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.