EFFICIB 50 MG/850 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 56(4x14) x 50 mg/850 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)

SPC
Nepodávať mladistvým do 18r. Liekové a iné interakcie Kontraindikácie na ochorenia pacienta Neužívať súčasne s alkoholom Prísny zákaz počas dojčenia Nedoporučuje sa podávať počas gravidity

Cena

Orientačná cena:
Liek nie je kategorizovaný

nie je
Kód 52970
Registračné číslo EU/1/08/457/003
Dátum registrácie 16.7.2008
Patentná ochrana originalny liek
Výdaj na lekársky predpis (Rp)
Zastúpenie výrobcu Merck Sharp & Dohme B.V., Holandsko
Účinné látky
Indikačná skupina Antidiabetiká (vrátane inzulínu) (18)
Doba použiteľnosti 24 mes.
ATC skupina (podľa účinku na jednotlivé orgány):
A TRÁVIACI TRAKT A METABOLIZMUS
A10 Antidiabetiká
A10B Perorálné antidiabetiká okrem inzulínov
A10BD Biguanidy a sulfónamidy v kombinácii
A10BD07 Metformín a sitagliptín

Na čo sa EFFICIB používa?

Efficib obsahuje dve odlišné liečivá nazývané sitagliptín a metformín.
  • sitagliptín patrí do skupiny liečiv nazývaných inhibítory DPP-4 (inhibítory dipeptidyl peptidázy-4),
  • metformín patrí do skupiny liečiv nazývaných biguanidy.

Spoločne sa podieľajú na kontrole hladín cukru v krvi u dospelých pacientov s formou cukrovky, ktorá sa nazýva „diabetes mellitus 2. typu”. Tento liek pomáha zlepšiť hladiny inzulínu po jedle a znižuje množstvo cukru tvorené organizmom.

Spolu s diétou a cvičením pomáha tento liek znížiť vašu hladinu cukru v krvi. Tento liek sa môže používať samotný alebo s niektorými ďalšími liekmi na liečbu cukrovky (inzulín, deriváty sulfonylurey alebo glitazóny).

Čo je diabetes 2. typu?
Diabetes 2. typu sa tiež nazýva diabetes mellitus nezávislý od inzulínu alebo NIDDM. Diabetes 2. typu je ochorenie, pri ktorom váš organizmus netvorí dostatok inzulínu a inzulín, ktorý vaše telo produkuje, nepôsobí tak, ako by mal. Vaše telo môže vytvárať aj príliš veľa cukru. Keď sa tak stane, cukor (glukóza) sa hromadí v krvi. To môže viesť k vážnym zdravotným problémom, ako je ochorenie srdca, ochorenie obličiek, slepota a amputácia.
Pre viac informácií si prečítajte príbalový leták...

Nežiaduce účinky

Ak spozorujete ktorýkoľvek z nasledujúcich závažných vedľajších účinkov PRESTAŇTE užívať liek
Efficib a ihneď kontaktujte lekára:
  • silná a pretrvávajúca bolesť v bruchu (oblasť žalúdka), ktorá môže vyžarovať až do vášho
chrbta s nevoľnosťou a vracaním alebo bez nich, pretože to môžu byť prejavy zápalu pankreasu
(pankreatitída).

U pacientov užívajúcich metformín (jedno z liečiv lieku Efficib) sa veľmi zriedkavo (môže postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb) vyskytol závažný stav nazývaný laktátová acidóza (príliš veľa kyseliny mliečnej v krvi). Je častejší u ľudí, ktorých obličky nepracujú správne. Ak spozorujete ktorýkoľvek
z nasledujúcich príznakov, prestaňte tento liek užívať a ihneď sa spojte s lekárom:
  • pocit nevoľnosti (nutkanie na vracanie) alebo nevoľnosť (vracanie), bolesť žalúdka (bolesť brucha), svalové kŕče, nevysvetliteľný úbytok hmotnosti, zrýchlené dýchanie a pocit chladu alebo nepohodlia.

Ak máte závažnú alergickú reakciu (častosť neznáma) zahŕňajúcu vyrážku, žihľavku a opuch tváre, pier, jazyka a hrdla, ktorý môže spôsobiť ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním, prestaňte užívať tento liek a okamžite zavolajte lekárovi. Váš lekár vám môže predpísať liek na liečbu vašej alergickej reakcie a iný liek na liečbu vašej cukrovky.

U niektorých pacientov užívajúcich metformín sa po začatí užívania sitagliptínu vyskytli nasledujúce vedľajšie účinky:
časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb): nízka hladina cukru v krvi, nutkanie na vracanie, plynatosť, vracanie,
menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb): bolesť žalúdka, hnačka, zápcha, ospanlivosť.

U niektorých pacientov sa na začiatku podávania kombinácie sitagliptínu a metformínu vyskytli hnačka, nutkanie na vracanie, plynatosť, zápcha, bolesť žalúdka alebo vracanie.

U niektorých pacientov sa pri užívaní tohto lieku so sulfonylureou, ako napr. glimepirid, vyskytli nasledujúce vedľajšie účinky:
veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb): nízka hladina cukru v krvi, časté: zápcha.

U niektorých pacientov sa pri užívaní tohto lieku v kombinácii s pioglitazónom vyskytli nasledujúce vedľajšie účinky:
časté: nízka hladina cukru v krvi, opuch rúk alebo nôh.

U niektorých pacientov sa pri užívaní tohto lieku v kombinácii s inzulínom vyskytli nasledujúce vedľajšie účinky:
veľmi časté: nízka hladina cukru v krvi, menej časté: sucho v ústach, bolesť hlavy.

U niektorých pacientov sa počas klinických štúdií pri užívaní sitagliptínu samotného (jedného z liečiv lieku Efficib) alebo po uvedení na trh počas užívania lieku Efficib alebo samotného sitagliptínu alebo s inými liekmi na cukrovku, vyskytli nasledovné vedľajšie účinky:
časté: nízka hladina cukru v krvi, bolesť hlavy, infekcia horných dýchacích ciest, plný nos alebo výtok z nosa a bolesť hrdla, osteoartróza, bolesť ramena alebo nohy.
menej časté: závrat, zápcha.
frekvencia neznáma: problémy s obličkami (niekedy vyžadujúce dialýzu), vracanie, bolesť kĺbov, bolesť svalov, bolesť chrbta, intersticiálna choroba pľúc.

U niektorých pacientov sa pri užívaní samotného metformínu vyskytli nasledovné vedľajšie účinky: veľmi časté: nutkanie na vracanie, vracanie, hnačka, bolesť žalúdka a strata chuti do jedla. Tieto príznaky sa môžu objaviť, keď začínate užívať metformín a zvyčajne vymiznú.
časté: kovová pachuť,
veľmi zriedkavé: znížené hladiny vitamínu B12, hepatitída (ochorenie pečene), žihľavka, začervenanie kože (vyrážka) alebo svrbenie.

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
EFFICIB 50 MG/1000 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 14(1x14) x 50 mg/1000 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
EFFICIB 50 MG/1000 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 28(2x14) x 50 mg/1000 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
EFFICIB 50 MG/1000 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 56(4x14) x 50 mg/1000 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
EFFICIB 50 MG/1000 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 112(8x14) x 50 mg/1000 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
EFFICIB 50 MG/1000 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 168(12x14) x 50 mg/1000 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
EFFICIB 50 MG/1000 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 196(14x14) x 50 mg/1000 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
EFFICIB 50 MG/1000 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 50x1 x 50 mg/1000 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
EFFICIB 50 MG/1000 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 196(2x98) x 50 mg/1000 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
EFFICIB 50 MG/1000 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 168(2x84)x 50 mg/1000 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
EFFICIB 50 MG/1000 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 60x50 mg/1000 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
EFFICIB 50 MG/1000 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 180x50 mg/1000 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
EFFICIB 50 MG/850 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 168(2x84)x 50 mg/850 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
EFFICIB 50 MG/850 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 60x50 mg/850 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
EFFICIB 50 MG/850 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 180x50 mg/850 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
EFFICIB 50 MG/850 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 14(1x14) x 50 mg/850 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
EFFICIB 50 MG/850 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 28(2x14) x 50 mg/850 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
EFFICIB 50 MG/850 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 112(8x14) x 50 mg/850 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
EFFICIB 50 MG/850 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 168(12x14) x 50 mg/850 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
EFFICIB 50 MG/850 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 196(14x14) x 50 mg/850 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
EFFICIB 50 MG/850 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 50x1 x 50 mg/850 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
EFFICIB 50 MG/850 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 196(2x98) x 50 mg/850 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a

Neprehliadnite ďalšie prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.