DIPROSONE KRÉM crm der 1x30 g (tuba Al)

u.
DIPROSONE masť
Pomocné látky: vaselinum album (biela vazelína), paraffinum liquidum (tekutý parafín).
DIPROSONE krém
Pomocné látky: chlorocresolum (chlórkrezol), natrii dihydrogenophosphas dihydricus (dihydrát dihydrogénfosforečnanu sodného), acidum phosphoricum (kyselina fosforečná), vaselinum album (biela vazelína), paraffinum liquidum (tekutý parafín), alcohol cetylicus et stearylicus (ce­tylalkohol a stearylalkohol), cetomacrogolum 1000 (cetomakrogol 1000), aqua purificata (čistená voda).

Lieková forma

Dermálna masť
Dermálny krém

Farmakoterapeutická skupina

Dermatologikum

Charakteristika: DIPROSONE masť a DIPROSONE krém (ďalej len „DIPROSONE“) sú hormonálne lieky kortikoidného typu pre použitie na kožu. Lieky DIPROSONE patria do skupiny silných kortikoidných liekov. Masťový základ a krémový základ sú mäkké, biele, hydratačné, hypoalergénne (nevyvolávajú reakciu z precitlivenosti) a bez parabénu. Účinkujú výrazne protizápalovo, protisvrbivo a spôsobujú zúženie ciev. Dlhodobý účinok prispieva k optimálnemu liečebnému efektu.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

SP Europe, Brusel, Belgicko

Indikácie

Lieky DIPROSONE sa môžu používať na zmiernenie začervenania, opuchu, svrbenia a miernej bolesti pri tých kožných ťažkostiach, ktoré odpovedajú na lieky kortikoidného typu.

Kontraindikácie

Liekmi DIPROSONE by ste sa nemali liečiť, ak ste v minulosti mali alergickú reakciu (ako dýchavica, vyrážka alebo žihľavka) na tento liek alebo na iné lieky kortikoidného typu.

Upozornenia

Uchovávajte tieto lieky, ako aj všetky ostatné lieky, mimo dosahu detí. Nedávajte lieky DIPROSONE nikomu inému, ani ich nepoužívajte na liečbu iných kožných ochorení. Váš lekár predpísal lieky DIPROSONE výlučne vám na vaše súčasné kožné ochorenie.
Lieky DIPROSONE sú určené výlučne pre použitie na koži. Vystríhajte sa ich styku s očami.
Skôr ako začnete DIPROSONE používať, upozornite svojho lekára alebo lekárnika:
· ak ste tehotná alebo dojčíte dieťa;
· ak máte akékoľvek iné zdravotné ťažkosti, najmä ak máte infekciu.
Lieky DIPROSONE by sa nemali používať na veľké plochy tela, pretože to môže zvýšiť vstrebané množstvo liečiv. Nepoužívajte DIPROSONE častejšie ani dlhšie, ako vám odporučil váš lekár.
Dajte sa vášmu lekárovi vyšetriť, ak sa váš kožný nález zhoršil alebo vyzerá infikovaný.
Ak vznikne pri používaní liekov DIPROSONE podráždenie, musí sa liečba prerušiť a nasadiť iná liečba.
Ak sa objaví kožná infekcia je potrebná zodpovedajúca antifungicídna (protipliesňová) alebo antibakteriálna liečba. Ak nedôjde rýchlo k priaznivej odpovedi, musí sa používanie kortikoidného lieku prerušiť, pokiaľ nie je infekcia celkom vyliečená.
Ktorýkoľvek z nežiaducich účinkov, hlásených po používaní kortikoidov injekčne alebo ústami (perorálne), vrátane potlačenia funkcie nadobličiek, sa môže objaviť takisto po používaní kortikoidov lokálne (miestne), zvlášť u detí a dospievajúcich. Celkové vstrebávanie lokálnych kortikoidov sa zvyšuje, ak sú liečené rozsiahle kožné povrchy alebo ak sa používa okluzívna technika.
U niektorých pacientov môže dôjsť aj počas miestnej liečby k objaveniu sa tzv. Cushingovho syndrómu, ktorého príznaky zahŕňajú hromadenie tuku na trupe a v tvári, obezita, celková únava, svalová slabosť; opuchy dolných končatín, osteoporóza; stenčenie kože, strie, akné, nadmerné ochlpenie; zvýšený krvný tlak; porucha menštruácie, zníženie libida a potencie; psychické poruchy; poruchy tolerancie glukózy; častejšie infekcie.
Používanie liekov u detí a dospievajúcich vyžaduje pravidelnú lekársku kontrolu. Pri miestnom používaní liekov kortikoidného typu u detí boli hlásené nežiaduce reakcie, ktorých prejavy zahŕňali zaostávanie rastu, oneskorené priberanie telesnej hmotnosti, zmeny hladín niektorých hormónov, bolesti hlavy, poruchy zraku, Cushingov syndróm.

Interakcie

Oznámte vášmu lekárovi, ak užívate akýkoľvek predpísaný liek alebo liek, ktorého výdaj nie je viazaný na lekársky predpis.'

Vedenie motorového vozidla a obsluha strojov

Nebolo pozorované.

Správne používanie vášho lieku

Naneste tenký film dermálnej masti alebo dermálneho krému DIPROSONE tak, aby sa pokrylo postihnuté miesto a liek jemne vmasírujte, zvyčajne raz alebo dvakrát denne (ráno a večer). Ošetrené miesto sa ničím neprekrýva ani neobväzuje.

Liečba predávkovania

V prípade náhodného prehltnutia vyhľadajte ihneď lekársku pomoc.

Ak ste vynechali dávku

Ak ste si zabudli naniesť liek DIPROSONE , naneste ho čo najskôr, a potom sa vráťte k svojmu pôvod­nému rozvrhu dávkovania.

Nežiaduce účinky vášho lieku

Popri potrebných účinkoch môžu lieky DIPROSONE spôsobiť niektoré nežiaduce účinky. Nemusia sa prejaviť všetky ďalej uvedené nežiaduce účinky, ale ak sa prejavia, môžu vyžadovať pozornosť lekára.
Poraďte sa s vaším lekárom, ak by pretrvával alebo vás obťažoval, ktorýkoľvek z nasledujúcich nežiaducich účinkov: pálenie, svrbenie, podráždenie, infekcia alebo suchosť kože; podráždenie alebo začervenanie tváre, hlavne okolo úst; zápal vlasového vačku; zvýšený rast ochlpenia; uhrovitosť (akné); zmena farby kože; stenčenie kože; pruhovité trhlinky v koži (strie); macerácia (rozmočenie) kože; potničky; alergická kontaktná reakcia.
Ak si všimnete akékoľvek nežiaduce účinky, aj tu neuvedené, poraďte sa s vaším lekárom.
Deti a dospievajúcich, ktorí musia tento liek používať, by mal ich lekár starostlivo sledovať, pretože liečivo liekov DIPROSONE sa vstrebáva cez kožu a môže ovplyvniť rast alebo spôsobiť iné neželané účinky (pozri časť Upozornenia).

Doba použiteľnosti

Nepoužívajte tento liek po uplynutí času použiteľnosti, ktorý je vyznačený na obale.

Ako uchovávať váš liek

Uchovávajte pri teplote do 25 ºC.

Balenie

Oba lieky DIPROSONE, masť aj krém, sú dostupné v hliníkových tubách o veľkosti 15 g a 30 g.
Nie všetky balenia sa musia dodávať.

Dátum poslednej revízie textu

November 2008

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Neprehliadnite ďalšie prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.