DEPO-MEDROL 40 MG/ML sus inj 1x1 ml/40 mg (liek.inj.skl.)

SPC
ónu sa hydrolyzuje sérovou cholínesterázou na jeho aktívnu formu.
U človeka tvorí metylprednizolón slabú disociovateľnú väzbu s albumínom a transkortínom. Približne 40 až 90 % lieku je viazaných. Intracelulárny účinok glukokortikoidov poukazuje na zreteľný rozdiel medzi polčasom v plazme a farmakologickým polčasom. Farmakologický účinok pretrváva po vymiznutí merateľných hladín v plazme.
Trvanie protizápalového účinku glukokortikoidov sa približne rovná trvaniu supresie hypotalamus-hypofýza-adrenálnej (HPA) osi.
Intramuskulárne injekcie 40 mg/ml vykazujú sérové maximá metylprednizolónu 1,48 ± 0,86 mg/100 ml (Cmax) po približne 7,3 ± 1 h (Tmax). Polčas je v tomto prípade 69,3 hodín. Po jednorazovej i.m. injekcii 40 až 80 mg octanu metylprednizolónu sa trvanie supresie HPA osi pohybuje v rozsahu od 4 do 8 dní.
Intraartikulárna injekcia 40 mg do oboch kolien (celková dávka: 80 mg) dáva po 4 až 8 hodinách maximá metylprednizolónu približne 21,5 mg/100 ml. Po intraartikulárnom podaní prebieha difúzia octanu metylprednizolónu z kĺbu do veľkého krvného obehu asi 7 dní, čo dokazuje aj trvanie supresie HPA osi a hodnoty metylprednizolónu v sére.
Metabolizmus metylprednizolónu sa uskutočňuje v pečeni a je kvalitatívne podobný ako u kortizolu. Hlavné metabolity sú 20 b-hydroxymetylprednizolón a 20‑b‑hydroxy‑6‑a‑metylprednizón. Metabolity sa vylučujú hlavne močom ako glukuronidy, síranya nekonjugované zlúčeniny. Konjugácia nastáva hlavne v pečeni a v určitom rozsahu v obličkách.

Indikácie
Glukokortikoidy sa považujú iba za symptomatickú liečbu, len pri niektorých endokrinných poruchách sa používajú ako substitučná terapia.

A. INTRAMUSKULÁRNE PODÁVANIE
Octan metylprednizolónu (DEPO-MEDROL®) nie je vhodný na liečbu akútnych život ohrozujúcich stavov. Ak sa požaduje rýchly hormonálny účinok s maximálnou intenzitou, indikuje sa i.v. podanie vysoko rozpustnej sodnej soli metylprednizolónsukcinátu (SOLU‑MEDROL®).
Ak perorálna terapia nie je možná a tento liek je vhodný na liečbu daného stavu, intramuskulárne podávanie DEPO-MEDROLu® sa indikuje nasledovne:

PROTIZÁPALOVÁ LIEČBA
1. Reumatické ochorenia (zápalové I degeneratívne)
Ako adjuvans pri udržiavacej terapii (analgetikum, kinezioterapia, fyzioterapia, atď.) a na krátkodobé podávanie (pomoc pacientovi prekonať akútny stav alebo zhoršenie choroby) pri :
- psoriatickej artritíde
- ankylozujúcej spondylitíde
Pri nasledovných indikáciách treba uprednostniť, ak je to možné, podávanie in situ :
· posttraumatická osteoartróze
· synovitída pri osteoartróze
· reumatoidná artritída vrátane juvenilnej reumatoidnej artritídy (vybrané prípady si môžu
· vyžadovať nízkodávkovú udržiavaciu terapiu)
· akútna a subakútna burzitída
· epikondylitída
· akútna nešpecifická tendosynovitída
· akútna dnavá artritída

2. Kolagénové ochorenia
Počas zhoršenia choroby alebo ako udržiavacia terapia vo vybraných prípadoch :
· systémový lupus erythematosus
· systémová dermatomyozitída (polymyozitída)
· akútna reumatická karditída

3. Dermatologické ochorenia
· pemfigus
· ťažký multiformný erytém (Stevens-Johnsonov syndróm)
· exfoliatívna dermatitída
· mycosis fungoides
· herpetiformná bulózna dermatitída (sulfón je liečivo prvého výberu a systémové podávanie
· glukokortikoidov je adjuvans)

4. Alergické stavy
Liečba ťažkých alebo alergických stavov nezvládnuteľných bežnou terapiou pri :
- chronických astmatických respiračných poruchách
- kontaktnej dermatitíde
- atopickej dermatitíde
- sérovej chorobe
- sezónnej alebo celoročnej alergickej rinitíde
- precitlivenosti na lieky
- žihľavkovej reakcii na transfúziu
- akútnom neinfekčnom laryngálnom edéme (epinefrín je liek prvého výberu)

5. Očné ochorenia
Ťažké akútne a chronické alergické zápalové procesy oka :
- herpes zoster ophthalmicus
- iritída, iridocyklitída
- chorioretinitída
- difúzna posteriórna uveitída
- optická neuritída

6. Gastrointestinálne ochorenia
Pomoc pacientovi prekonať kritické obdobie ochorenia pri :
- ulceróznej kolitíde (systémová terapia)
- Crohnovej chorobe (systémová terapia)

7. Edematózne stavy
Na vyvolanie diurézy alebo remisie proteinúrie pri nefrotickom syndróme idiopatického typu bez urémie alebo následkom lupus erythematosus.

8. Respiračné ochorenia
- symptomatická pľúcna sarkoidóza
- berylióza
- prudká alebo rozptýlená pľúcna tuberkulóza, ak sa súčasne použije vhodná protituberkulózna chemoterapia
- Löfflerov syndróm neliečiteľný inými spôsobmi
- aspiračná pneumónia

LIEČBA HEMATOLOGICKÝCH A ONKOLOGICKÝCH PORÚCH
1. Hematologické poruchy
- získaná (autoimúnna) hemolytická anémia
- sekundárna trombocytopénia u dospelých
- erytroblastopénia (RBC anémia)
- kongenitálna (erytroidná) hypoplastická anémia


2. Onkologické ochorenia
Paliatívna liečba :
- leukémie a lymfómov
- akútnej leukémie u detí

ENDOKRINNÉ PORUCHY
- primárna alebo sekundárna adrenokortikálna nedostatočnosť
- akútna adrenokortikálna nedostatočnosť (hydrokortizón alebo kortizón je liekom prvého
výberu, syntetické analógy sa môžu použiť podľa možnosti s mineralokortikoidmi;
suplementácia mineralokortikoidov je zvlášť dôležitá u detí)
- kongenitálna adrenálna hyperplázia
- hyperkalciémia spojená s rakovinou
- nehnisavá tyreoiditída

RÔZNE
- tuberkulózna meningitída so subarachnoidálnym blokom alebo hroziacim blokom, keď sa
súčasne použije s vhodnou protituberkulóznou chemoterapiou
- trichinóza s neurologickým alebo myokardiálnym poškodením
- nervový systém : akútne zhoršenie sklerózy multiplex.

B. INTRASYNOVIÁLNE, PERIARTIKULÁRNE, INTRABURZÁLNE PODÁVANIE ALEBO PODÁVANIE DO MÄKKÝCH TKANÍV (viď Upozornenie)
DEPO-MEDROL® sa indikuje ako krátkodobá prídavná terapia (pomoc pacientovi prekonať akútny alebo zhoršený stav) pri :
- synovitíde pri osteoartróze
- reumatoidnej artritíde
- akútnej a subakútnej burzitíde
- akútnej dnavej artritíde
- epikondylitíde
- akútnej nešpecifickej tendosynovitíde
- posttraumatickej osteoartróze

C. INTRALÉZIOVÉ PODÁVANIE
DEPO-MEDROL® sa indikuje na intraléziové použitie u nasledovných stavov :
- keloidy
- lokalizované hypetropické, infiltrované a zápalové lézie : lichen planus, psoriatické plaky, granuloma annulare a lichen simplex chronicus (neurodermatitída)
- diskovitý lupus erythematosus
- alopecia areata

DEPO-MEDROL® môže byť taktiež vhodný pri cystických tumoroch, aponeuróze alebo pri šľachách (ganglióny)

D. INTRAREKTÁLNA INSTILÁCIA
- ulcerózna kolitída

Kontraindikácie
- systémové plesňové infekcie
- známa precitlivenosť na liečivo alebo na niektorú z pomocných látok

RELATÍVNE KONTRAINDIKÁCIE
Špeciálne rizikové skupiny
Deti, diabetici, precitlivení pacienti a pacienti s psychiatrickým ochorením v anamnéze, s niektorými infekčnými ochoreniami - ako tuberkulóza, alebo niektorými vírusovými ochoreniami - ako sú herpes a herpes zoster, v spojení s okulárnymi symptómami musia byť pod prísnym lekárskym dohľadom a liečba sa má uskutočniť v čo najkratšom časovom období (pozri Upozornenia a Nežiaduce účinky).


Nežiaduce účinky
Možno pozorovať systémové nežiaduce účinky. Hoci sa pri krátkodobej terapii vyskytujú zriedkavo, majú sa vždy pozorne sledovať. Dôkladné sledovanie pacienta je súčasťou akejkoľvek kortikoterapie.
Možné nežiaduce účinky glukokortikoidov (ako metylprednizolónu) sú :
INTRAMUSKULÁRNE
Poruchy tekutín a elektrolytov
V porovnaní s kortizónom a hydrokortizónom sa mineralokortikoidné účinky vyskytujú menej pri syntetických derivátoch ako octanu metylprednizolónu.
Zadržiavanie sodíka
Zadržiavanie tekutín
Kongestívne zlyhanie srdca u citlivých pacientov
Strata draslíka
Hypokalemická alkalóza
Hypertenzia

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva
Svalová slabosť
Steroidná myopatia
Osteoporóza
Fraktúra stavcových platničiek
Aseptická nekróza
Patologická fraktúra

Poruchy a ochorenia tráviaceho traktu:
Peptický vred s možnou perforáciou a krvácaním
Gastrická hemorágia
Pankreatitída
Ezofagitída
Perforácia čreva
Môže sa vyskytnúť dočasné a mierne zvýšenie hodnôt SGOT, SGPT a alkalickej fosfatázy, ale nie je spojené s klinickým syndrómom.

Poruchy kože a podkožného tkaniva:
Zhoršené hojenie rán
Tenká a krehká koža
Petechia a ekchymóza

Poruchy nervového systému:
Zvýšený intrakraniálny tlak
Pseudotumor cerebri
Záchvaty
Pri použití glukokortikoidov sa môžu vyskytnúť psychické poruchy, a to od eufórie, nespavosti, náladovosti, zmien osobnosti a ťažkej depresie až po priame psychotické prejavy.
Závrat

Poruchy endokrinného systému:
Nepravidelná menštruácia
Vývoj Cushingovej choroby
Potlačenie rastu u detí
Potlačenie hypofýza-adrenálnej osi
Znížená tolerancia uhľohydrátov
Prejavy latentného diabetes mellitus
Zvýšená požiadavka na inzulín alebo perorálne hypoglykemické látky u diabetikov

Ochorenia oka:
Dlhšie užívanie glukokortikoidov môže spôsobiť posteriórne subkapsulárne katarakty, glaukóm s možným poškodením očných nervov a napomôcť vzniku sekundárnych očných infekcií spôsobených plesňami alebo vírusmi.
Glukokortikoidy sa majú opatrne používať u pacientov s očným herpes simplex z obavy pred perforáciou rohovky.
Zvýšený vnútroočný tlak
Exoftalmus

Poruchy metabolizmu a výživy:
Negatívna dusíková rovnováha spôsobená katabolizmom proteínov

Poruchy imunitného systému:
Maskovanie infekcií
Aktivácia latentných infekcií
Oportunistické infekcie
Hypersenzitívne reakcie vrátane anafylaxie
Potlačenie reakcií na kožné testy

PODÁVANIE IN SITU
Vzhľadom na resorpciu z miesta podania lieku do veľkého krvného obehu odporúča sa klásť zvýšenú pozornosť hore uvedeným systémovým nežiaducim účinkom.
Navyše podávanie in situ môže spôsobiť dermálnu a subdermálnu atrofiu. Kým kryštáliky kortikosteroidov v koži potláčajú zápalové reakcie, ich prítomnosť môže spôsobiť dezintegráciu bunkových elementov a fyzikálno-chemické zmeny v základnej hmote spojivového tkaniva. Výsledné nie často sa vyskytujúce dermálne a subdermálne zmeny môžu spôsobiť priehlbiny na koži v mieste vpichu. Stupeň výskytu týchto reakcií sa mení s množstvom injikovaných kortikosteroidov. Regenerácia sa zvyčajne ukončí počas niekoľkých mesiacov alebo po absorbovaní všetkých kryštálikov kortikosteroidu.
ĎALŠIE REAKCIE SÚVISIACE S PARENTERÁLNOU KORTIKOSTEROIDNOU TERAPIOU
Zriedkavé prípady slepoty spojené s intraléziovou terapiou na tvári a hlave
Anafylaktické alebo alergické reakcie
Hyperpigmentácia alebo hypopigmentácia
Subkutánna a kutánna atrofia
Sterilný absces
Postinjekčné sčervenanie pokožky po intrasynoviálnom podaní
Charcotova artropatia
Infekcia v mieste vpichu po nesterilnom podaní
NEŽIADUCE REAKCIE PRI NIEKTORÝCH NEODPORÚČANÝCH CESTÁCH PODANIA
- Intratekálne/epidurálne
Arachnoiditída, meningitída, paraparéza/paraplégia, poruchy citlivosti, porucha činnosti
u čriev a žlčníka, bolesť hlavy, záchvaty
- Intranazálne
Dočasné alebo trvalé poškodenie zraku vrátane slepoty, alergických reakcií, rinitídy
- Očné
Dočasné alebo trvalé poškodenie zraku vrátane slepoty, zvýšenie vnútroočného tlaku, okulárneho a periokulárneho zápalu vrátane alergických reakcií, infekcií, zrazenín alebo chrást v mieste vpichu
- Rôzne miesta vpichov (koža na temeni hlavy, krčné mandle, sfenopalatinálny ganglión): slepota

Interakcie
ŽIADUCE INTERAKCIE
- Na liečbu fulminantnej a diseminovanej pulmonálnej tuberkulózy a tuberkulóznej meningitídy so subarachnoidným blokom alebo hroziacim blokom sa metylprednizolón používa súčasne s vhodnou protituberkulóznou chemoterapiou.
- Na liečbu neoplastických ochorení, ako sú leukémia a lymfóm, sa metylprednizolón zvyčajne používa v spolu s alkylačným činidlom, antimetabolitom a vinca alkaloidom.
NEŽIADUCE INTERAKCIE
- Glukokortikoidy môžu zvýšiť klírens salicylátov obličkami. Toto by mohlo viesť k poklesu hladiny salicylátov v sére a k toxicite salicylátov po ukončení podávania kortikoidov.
- Lieky ako troleandomycín a ketokonazol môžu inhibovať metabolizmus kortikoidov. Aby sa vyhlo predávkovaniu, vyžaduje sa úprava dávky kortikoidov.
- Súčasné podávanie barbiturátov, fenylbutazónu, fenytoínu alebo rifampicínu môže urýchliť metabolizmus a znížiť účinok kortikoidov.
- Kortikoidy môžu zvýšiť, ako aj znížiť odozvu na antikoagulanciá. Preto sa koagulácia má sledovať.
- Pacienti sa počas kortikosteroidnej terapie nemajú očkovať proti kiahňam. Ostatné imunizačné postupy sa nemajú vykonávať u pacientov, ktorí užívajú glukokortikoidy, zvlášť vo vysokých dávkach, z dôvodu možného rizika neurologických komplikácií a nedostatočnej odozvy na protilátky.
- Glukokortikoidy môžu u diabetikov zvýšiť požiadavku na inzulín alebo perorálne hypoglykemické látky. Kombinácia glukokortikosteroidov s tiazidovými diuretikami zvyšuje riziko intolerancie glukózy.
- Súčasné užívanie ulcerogénnych liekov (napr. salicyláty, NSAIDs) môže zvýšiť riziko gastrointestinálnej ulcerácie.
- Pri hypoprotrombinémii sa má kyselina asetylsalicylová používať spolu s glukokortikoidmi
 s opatrnosťou.
- Pri súčasnom užívaní metylprednizolónu a cyklosporínu boli zaznamenané kŕče a výskyt vzájomnej inhibície ich metabolizmu. Preto je možné, že sa môžu častejšie vyskytnúť kŕče
a iné nežiaduce účinky spojené s individuálnym užívaním týchto liekov.

Dávkovanie a spôsob podávania

A. INTRAMUSKULÁRNE PODÁVANIE - SYSTÉMOVÝ ÚČINOK
Dávkovanie i.m. sa bude meniť podľa stavu ochorenia. Ak sa vyžaduje pretrvávajúci účinok, týždenná dávka sa vypočíta vynásobením dennej perorálnej dávky siedmimi a podá sa i.m. ako jednorazová injekcia.
Dávka sa musí individualizovať podľa vážnosti ochorenia a odozvy pacienta. Vo všeobecnosti trvanie liečby má byť čo najkratšie. Lekársky dohľad je nevyhnutný.
U detí sa má odporučená dávka znížiť, ale dávkovanie sa má riadiť viac závažnosťou stavu ochorenia než striktným dodržiavaním koeficientu určeného vekom alebo telesnou hmotnosťou.
Hormonálna liečba je prídavná a nie je náhradou za bežnú terapiu. Ak sa liek užíva dlhšie než niekoľko dní, dávkovanie sa musí znižovať alebo prerušiť postupne. Ak sa dlhodobá liečba preruší, odporúča sa dôkladný lekársky dohľad. Závažnosť ochorenia, prognóza, predpokladané trvanie ochorenia a reakcia pacienta na lieky sú primárnymi faktormi pri stanovení dávkovania. Ak pri chronickom stave nastane obdobie spontánnej remisie, liečba sa má prerušiť. Bežné laboratórne vyšetrenia, ako sú analýza moču, stanovenie cukru v krvi dve hodiny po jedle, meranie krvného tlaku a telesnej hmotnosti, röntgen hrudníka sa majú počas dlhodobej terapie robiť v pravidelných intervaloch. Gastrointestinálna röntgenová snímka sa vyžaduje u pacientov s vredovou anamnézou alebo významnou dyspepsiou.
U pacientov s adrenogenitálnym syndrómom je adekvátna jednorazová i.m. injekcia 40 mg každé dva týždne. Na udržiavanie pacientov s reumatickou artritídou sa týždenná i.m. dávka pohybuje od 40 do 120 mg. Zvyčajná dávka pre pacientov s dermatologickými léziami je pri systémovej kortikoidnej terapii 40 až 120 mg octanu metylprednizolónu podávaná intramuskulárne v týždenných intervaloch počas jedného až štyroch týždňov. Pri akútnej a ťažkej dermatitíde spôsobenej jedovatým brečtanom sa úľava dostaví do 8 až 12 hodín po i.m. podaní jednorazovej dávky 80 až 120 mg. Pri chronickej kontaktnej dermatitíde sú potrebné opakované injekcie v 5 až 10 denných intervaloch. U seboroickej dermatídy postačuje na liečbu týždenná dávka 80 mg. Po i.m. podaní 80 až 120 mg astmatickým pacientom môže dôjsť do 6 až 48 hodín k uvoľneniu, ktoré pretrváva niekoľko dní až dva týždne.
Podobne aj u pacientov s alergickou rinitídou (senná nádcha) nasleduje po i.m. podaní dávky 80 až 120 mg do šiestich hodín zmiernenie koryzálnych symptómov pretrvávajúce niekoľko dní až tri týždne.
Ak sa pridružia k liečenému stavu príznaky stresu, dávka suspenzie sa má zvýšiť. Ak sa vyžaduje rýchly hormonálny účinok s maximálnou intenzitou, indikuje sa intravenózne podanie vysoko rozpustného metylprednizolón sukcinátu sodného.

B. PODÁVANIE IN SITU - LOKÁLNY ÚČINOK
Terapia DEPO-MEDROLom® neodstraňuje potrebu bežne používaných opatrení. Hoci táto metóda liečby zlepšuje symptómy, nie je v nijakom prípade liekom a hormón nemá vplyv na príčinu zápalu.
1. Reuma a osteoartróza
Dávka na intraartikulárne podávanie závisí od veľkosti kĺbu a mení sa podľa závážnosti stavu jednotlivých pacientov. Pri chronických prípadoch sa môže podávať jedna až päť injekcií za týždeň v závislosti od stupňa úľavy po prvej injekcii. Dávky v nasledujúcej tabuľke sú uvedené ako všeobecná pomôcka :

Veľkosť kĺbu
Príklady
Rozsah dávkovania

Veľký
Kolená
Členky
Ramená
20 až 80 mg
Stredný
Lakte
Zápästia
10 až 40 mg
Malý
Metakarpofalangálny
Interfalangálny
Sternoklavikulárny
Akromioklavikulárny
4 až 10 mg

Postup: Odporúča sa, aby sa pred intraartikulárnou injekciou vyšetrila anatómia kĺbu. Aby sa dosiahol úplný protizápalový účinok, je dôležité zaviesť injekciu do synoviálneho priestoru. Rovnakou sterilnou technikou ako pri lumbálnej punkcii sa sterilná 20 až 24 kalibrovaná ihla (na suchej injekčnej striekačke) zavedie do synoviálnej dutiny. Prokaínová infiltrácia je voliteľná. Aspiráciou niekoľkých kvapiek kĺbovej tekutiny sa presvedčíme, že ihla prenikla do kĺbového priestoru. Miesto vpichu pri každom kĺbe sa stanoví v mieste, kde je synoviálna dutina najbližšie k povrchu a bez veľkých ciev a nervov. Po lokalizácii ihly sa injekčná striekačka odstráni a nahradí sa druhou obsahujúcou požadované množstvo DEPO‑MEDROLu®. Piest sa potom mierne povytiahne, aby sa odsala synoviálna kvapalina, čím sa presvedčíme, že ihla je stále v synoviálnom priestore. Po injekcii sa kĺb jemne niekoľkokrát pohýbe, aby došlo k zmiešaniu synoviálnej kvapaliny so suspenziou. Miesto sa potom zakryje malým sterilným obväzom. Vhodné miesta pre intraartikulárne vpichy sú koleno, zápästie, členok, lakeť, rameno, falangálne a bedrové kĺby. Keďže sa občas objavia ťažkosti pri vpichu do bedrového kĺbu, treba dať pozor na veľké krvné cievy v tejto oblasti. Kĺby nevhodné na pichanie injekcií sú anatomicky neprístupné, ako sú spinálne a krížovodriekové kĺby, ktoré nemajú synoviálny priestor. Zlyhanie liečby je najčastejšie výsledkom nedostatočného vstupu do kĺbového priestoru. Malá alebo žiadna úľava sa dosiahne pri injekcii do okolitých tkanív. Ak dôjde k zlyhaniu vtedy, keď sa injekcia aplikuje do synoviálneho priestoru, o čom svedčí odsatá kvapalina, sú opakované injekcie zväčša bezvýsledné. Lokálna terapia nemení chorobný proces, a keď je to možné, má sa použiť komplexná terapia vrátane fyzioterapie a ortopedickej korekcie.
2. Burzitída
Oblasť okolo injekčného miesta sa pripraví sterilným spôsobom a edém sa potrie s 1% roztokom hydrochloridu prokaínu. 20 až 24 kalibrovaná ihla pripojená k suchej injekčnej striekačke sa vpichne do burzy a kvapalina sa odsaje. Ihla sa ponechá na mieste a odsávacia striekačka sa vymení za malú injekčnú striekačku obsahujúcu požadovanú dávku. Po injekcii sa ihla vyberie a použije sa malý obväz.
3. Rôzne : ganglión, tendinitída, epikondylitída
Pri liečbe stavov, ako sú tendinitída alebo tenosynovitída, treba dať pozor na to, aby sa suspenzia vpichla radšej do šľachovej pošvy než do hmoty šľachy. Šľachu možno priamo vyhmatať pri napnutí. Pri liečbe stavov ako epikondylitída sa má oblasť najväčšej bolestivosti a citlivosti pozorne vymedziť a infiltrovať suspenziu do tejto oblasti. Pri ganglionoch šľachovej pošvy sa suspenzia injikuje priamo do cysty. V mnohých prípadoch jedna injekcia spôsobí markantný pokles veľkosti cystického tumoru, prípadne jeho zmiznutie. Pri každom injekčnom podaní sa musia samozrejme dodržať sterilné podmienky (aplikácia vhodného antiseptika na kožu).'
Dávka pri liečbe rôznych stavov šľachových alebo vačkových štruktúr uvedených v texte sa mení v závislosti od liečeného stavu a je v rozsahu od 4 do 30 mg. Pri recidivujúcich a chronických stavoch sa aplikuje opakované podanie injekcie.
4. Injekcie na lokálny účinok u dermatologických stavov
Po vyčistení vhodným antiseptikom, napr. 70 % alkohol, 20 až 60 mg suspenzie sa injikuje do lézie. V prípade veľkých lézií treba rozdeliť dávky v rozsahu od 20 do 40 mg na opakované lokálne injekcie. Treba sa vyhnúť tomu, aby pri injikovaní nedošlo k zblednutiu povrchu, nakoľko po ňom môže nasledovať mierne lúpanie kože. Zvyčajne sa aplikuje jedna až štyri injekcie a intervaly medzi injekciami sa líšia podľa druhu lézie a trvania zlepšenia po prvej injekcii.

C. INTRAREKTÁLNE PODÁVANIE
DEPO-MEDROL® v dávkach 40 do 120 mg podávaných formou retenčného klystíru alebo
kontinuálnou infúziou tri až sedemkrát týždenne počas dvoch alebo viac týždňov sa ukázal
byť užitočným prídavkom k liečbe niektorých pacientov s ulceróznou kolitídou. Veľa
pacientov možno liečiť 40 mg DEPO-MEDROLu® podávaného v 30 až 300 ml vody.
Samozrejme treba zabezpečiť aj iné terapeutické opatrenia.

NÁVOD NA POUŽITIE
Parenterálne lieky sa majú pred podaním skontrolovať vizuálne kvôli drobným čiastočkám
a sfarbeniu. Prísna sterilná technika zabezpečuje predchádzanie iatrogénnym infekciám. Tento produkt nie je vhodný pre intravenózne a intratekálne podávanie a nemal by sa použiť vo forme viacdávkovej injekčnej liekovky. Každá nespotrebovaná suspenzia sa má vyliať.
NÁVOD NA POUŽITIE INJEKČNEJ STRIEKAČKY
Dôkladne potraste, aby ste získali rovnorodú suspenziu.
1. Odstráňte kryt hrotu injekčnej striekačky.
2. Sterilným spôsobom nasaďte ihlu.
3. Odstráňte kryt ihly. Teraz je injekčná striekačka pripravená na použitie.
Striekačku po podaní odhoďte a nepoužite znova.

Spôsob podávania
- intramuskulárne
- intraartikulárne, periartikulárne, intraburzálne alebo do mäkkých tkanív
- intralezionálne
- intrarektálnou instiláciou
DEPO-MEDROL® je kontraindikovaný na intravenózne použitie. DEPO-MEDROL® sa neodporúča na intratekálne, epidurálne, intranazálne, intraokulárne alebo iné neschválené cesty podania (viď Nežiaduce účinky).

Upozornenia
- ŠPECIÁLNE RIZIKOVÉ SKUPINY
Pacienti patriaci k nasledovným rizikovým skupinám majú byť pod prísnym lekárskym dohľadom a majú sa liečiť čo najkratšie obdobie :
Deti : možné potlačenie rastu u detí dostávajúcich dlhodobú terapiu s rozdelenou dennou dávkou glukokortikoidov. Takýto režim má byť obmedzený len na najvážnejšie indikácie.
Diabetici : prejavy latentného diabetes mellitus alebo zvýšené požiadavky na inzulín alebo perorálne hypoglykemiká.
Pacienti s hypertenziou : zhoršenie arteriálnej hypertenzie.
Pacienti s anamnézou psychiatrických stavov : existujúca emocionálna nestabilita alebo psychotické
tendencie sa môžu zhoršiť pôsobením glukokortikoidov.
- Pretože komplikácie pri liečbe glukokortikoidmi závisia od veľkosti dávky a trvania liečby, musí sa v každom jednotlivom prípade urobiť rozhodnutie o riziku/prínose z hľadiska dávky a trvania liečby, ako aj použitia dennej alebo prerušovanej terapie.
- Bežné laboratórne vyšetrenia, ako sú analýza moču, stanovenie cukru v krvi dve hodiny po jedle, meranie krvného tlaku a telesnej hmotnosti, röntgen hrudníka, sa majú počas dlhodobej terapie robiť v pravidelných intervaloch. Gastrointestinálna röntgenová snímka sa vyžaduje u pacientov s vredovou anamnézou alebo významnou dyspepsiou.
- Lekársky dohľad sa odporúča v prípade prerušenia chronickej liečby. Možnosť vzniku liekom vyvolanej sekundárnej adrenokortikálnej nedostatočnosti minimalizovať postupným znižovaním alebo prerušením dávkovania. Adrenokortikálna funkcia sa má vyhodnotiť po prerušení chronickej terapie. Najdôležitejšie symptómy adrenokortikálnej nedostatočnosti sú malátnosť, ortostatická hypotenzia a depresia.
- Aby sa minimalizoval výskyt dermálnej a subdermálnej atrofie, treba dať pozor, aby sa neprekročili odporúčané injekčné dávky. Viacnásobné malé injekcie do oblasti lézie sa majú aplikovať, kedykoľvek je to možné. Techniky intraartikulárneho a intramuskulárneho podávania majú zahŕňať opatrenia proti injikovaniu alebo úniku lieku do kože. Injekcia do deltového svalu sa má vylúčiť vzhľadom na vysoký výskyt subkutánnej atrofie.
- U pacientov liečených kortikosteridmi a vystavených nezvyčajnému stresu sa pred, počas a po stresovej situácii indikuje zvýšená dávka rýchlo účinkujúcich glukokortikoidov.
- Glukokortikoidy môžu maskovať niektoré príznaky infekcie a nová infekcia sa môže objaviť počas ich užívania.
- Pri podávaní glukokortikoidov môže dôjsť k poklesu odolnosti a neschopnosti lokalizovať infekciu. V prípade akútnej infekcie neaplikujte liek intraartikulárne, intraburzálne alebo do šľachy. I.m. podanie možno aplikovať len po zavedení vhodnej antimikrobiálnej liečby.
- Použitie DEPO-MEDROLu® pri aktívnej tuberkulóze sa má obmedziť na tie prípady fulminantnej a diseminovanej tuberkulózy, pri ktorých sa kortikosteroid používa na liečbu spolu s vhodným protituberkulózovým režimom. Ak sa glukokortikoidy indikujú u pacientov s latentnou tuberkulózou alebo tuberkulínovou reakciou, je nutné dôkladné vyšetrenie, pretože môže dôjsť k reaktivácii ochorenia. Počas dlhodobej terapie kortikosteridmi majú títo pacienti dostávať chemoprofylaxiu.
- Vzhľadom nato, že u pacientov, ktorí dostávali parenterálnu kortikosteroidnú terapiu, sa vyskytli zriedkavé prípady anafylaktických reakcií, treba pred podaním lieku urobiť vhodné preventívne opatrenia, zvlášť u pacientov s anamnézou alergie na akýkoľvek liek.
- Zaznamenali sa alergické kožné reakcie na pomocné látky, ojedinele na octan metylprednizolónu.
- Glukokortikoidy sa majú opatrne užívať pri nešpecifickej ulceróznej kolitíde s pravdepodobnosťou hroziacej perforácie, abscesu alebo inej pyogénnej infekcie. Taktiež sa musí dať pozor pri divertikulitíde, čerstvej intestinálnej anastomóze, aktívnom alebo latentnom peptickom vrede, obličkovej nedostatočnosti, hypertenzii, osteoporóze a myasténii gravis, ak sa steroidy používajú ako priama alebo prídavavná terapia.
- Neexistuje dôkaz o karcinogenite, mutagenite glukokortikoidov alebo ich negatívnom vplyve na fertilitu.
- Kortikoterapiu treba brať do úvahy pri interpretácii celej série biologických testov a parametrov (napr. kožné testy, hladiny hormónu štítnej žľazy).
INTRAARTIKULÁRNE POUŽITIE
V prípade intraartikulárneho použitia alebo iného lokálneho podania sa vyžaduje dodržiavať prísne sterilné podmienky na zamedzenie iatrogénnych infekcií. Pri intraartikulárnej kortikosteroidnej terapii treba dať pozor, aby sa vyhlo nadbytočnému používaniu kĺbov, u ktorých došlo k symptomatickému zlepšeniu. Zanedbanie v tomto smere môže viesť k zvýšenému opotrebovaniu kĺbov, čím sa potlačí benefičný efekt steroidov. Do nestabilných kĺbov sa injekcie nemajú podávať. Opakované intraartikulárne injekcie môžu v niektorých prípadoch viesť k nestabilite kĺbov. V niektorých prípadoch sa odporúča detegovať poškodenie röntgenom. Ak sa pred podaním DEPO-MEDROLu® použije lokálna anestézia, treba si pozorne prečítať príbalovú informáciu.

DODATOČNÉ UPOZORNENIA PRE PARENTERÁLNE GLUKOKORTIKOIDY
- Intrasynoviálne podanie kortikosteroidu môže mať systémové a lokálne účinky.
- Vhodné vyšetrenie kĺbovej tekutiny je potrebné na vylúčenie septického procesu.
- Výrazné zvýšenie bolesti spojené s lokálnym opuchom, obmedzením pohyblivosti kĺbu, horúčkou a nevoľnosťou je prejavom septickej artritídy. Ak nastane takáto komplikácia
a potvrdí sa diagnóza sepsy, treba vysadiť lokálne injekcie glukokortikoidov a zaviesť vhodnú antimikrobiálnu liečbu.
- Lokálna injekcia steroidu do predtým infikovaného kĺbu sa má vylúčiť.
- Glukokortikoidy sa nemajú injikovať do nestabilných kĺbov. Na predchádzanie infekciám alebo kontaminácii je nutná sterilná metóda.
- Hoci kontrolované klinické skúšania dokázali, že glukokortikoidy sú účinné pri urýchlení eliminácie akútneho zhoršenia sklerózy multiplex, nedokazujú, že ovplyvňujú konečný výsledok alebo anamnézu choroby. Štúdie ukazujú, že relatívne vysoké dávky glukokortikoidov sú potrebné na dosiahnutie významného účinku.

INKOMPATIBILITY
Vzhľadom na možné fyzikálne inkompatibility sa DEPO-MEDROL® nemá riediť alebo miešať
s inými roztokmi.

Tehotenstvo a dojčenie
Niektoré štúdie na zvieratách dokázali, že kortikosteroidy podávané matke vo vysokých dávkach môžu spôsobiť malformácie plodu.
Vzhľadom na to, že u ľudí sa neuskutočnili adekvátne reprodukčné štúdie s glukokortikoidmi, použitie týchto liekov v tehotenstve, u dojčiacich matiek a žien v reprodukčnom veku si vyžaduje zvážiť prínos lieku voči potencionálnemu riziku pre matku, embryo alebo plod.
Glukokortikoidy sa môžu užívať v tehotenstve len v nutných prípadoch. Ak sa počas tehotenstva musí prerušiť chronická liečba kortikosteroidmi (ako u inej chronickej liečby), má sa to uskutočniť postupne (viď Dávkovanie a spôsob podávania). Avšak v niektorých prípadoch (napr. substitučná liečba adrenokortikálnej nedostatočnosti) je nutné pokračovať v liečbe, alebo dokonca zvýšiť dávkovanie. Kortikosteroidy prestupujú cez placentu.
Novorodenci matiek, ktoré počas tehotenstva dostávali značné dávky glukokosteroidov sa majú pozorne sledovať a vyhodnocovať na príznaky adrenálnej nedostatočnosti.
V prípade pôrodu nie sú známe žiadne účinky.
Kortikosteroidy sa vylučujú do materského mlieka.

Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje
Hoci poruchy videnia patria k zriedkavým nežiaducim účinkom, odporúča sa, aby pacienti dávali pozor pri vedení motorového vozidla a obsluhe strojov.

Predávkovanie
Neexistuje klinický syndróm akútneho predávkovania octanom metylprednizolónu.
Opakované časté dávky (denne alebo niekoľkokrát týždenne) počas dlhého obdobie môžu viesť ku Cushingovej chorobe.

Varovanie
Liek sa nesmie používať po uplynutí doby použiteľnosti uvedenej na obale.

Balenie
DEPO-MEDROL® injekčná suspenzia na jednorazové použitie 40 mg/ml :
- 1 ml injekčná liekovka 1 x 1 ml/40 mg
- 2 ml injekčná liekovka 1 x 2 ml/80 mg
- 5 ml injekčná liekovka 1 x 5 ml/200 mg


Uchovávanie
Uchovávajte pri teplote do 25ºC.
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Dátum revízie textu
Október 2007

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Neprehliadnite voľnopredajné prípravky

Súvisiace články

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.