COPALIA 10 MG/160 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 7x10 mg/160 mg (blis.PVC/PVDC)

SPC
Nepodávať mladistvým do 18r. Liekové a iné interakcie Kontraindikácie na ochorenia pacienta Neužívať súčasne s alkoholom Prísny zákaz počas dojčenia Nedoporučuje sa podávať počas gravidity

Cena

Orientačná cena:
Liek nie je kategorizovaný

nie je
Kód 38210
Registračné číslo EU/1/06/372/017
Dátum registrácie 16.1.2007
Patentná ochrana originalny liek
Výdaj na lekársky predpis (Rp)
Zastúpenie výrobcu Novartis Europharm Limited, Írsko
Účinné látky
Indikačná skupina Hypotenzíva (58)
Doba použiteľnosti 18 mes.
ATC skupina (podľa účinku na jednotlivé orgány):
C KARDIAKÁ
C09 Liečivá pôsobiace na renín-angiotenzínový systém
C09D Antagonisti angiotenzínu II, kombinácie
C09DB Antagonisti angiotenzínu II a blokátory kalciového kanála
C09DB01 Valsartan a amlodipín

Na čo sa COPALIA používa?

Tablety Copalia obsahujú dve látky, ktoré sa nazývajú amlodipín a valsartan. Obe tieto látky pomáhajú znižovať vysoký krvný tlak.
  • Amlodipín patrí do skupiny látok nazývaných „blokátory kalciových kanálov“. Amlodipín bráni prestupu vápnika do steny krvných ciev, čím predchádza zužovaniu krvných ciev.
  • Valsartan patrí do skupiny látok nazývaných „antagonisty receptorov angiotenzínu II“.
Angiotenzín II sa tvorí v tele a spôsobuje zužovanie krvných ciev, čím zvyšuje tlak krvi. Valsartan pôsobí tak, že bráni účinku angiotenzínu II.
Znamená to, že obe tieto látky pomáhajú zastaviť zužovanie krvných ciev. Dôsledkom je uvoľnenie krvných ciev a zníženie krvného tlaku.

Copalia sa používa na liečbu vysokého krvného tlaku u dospelých, ktorých krvný tlak dostatočne nezníži buď samotný amlodipín, alebo samotný valsartan.
Pre viac informácií si prečítajte príbalový leták...

Nežiaduce účinky

Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné a vyžadujú okamžité lekárske ošetrenie:
U niekoľkých pacientov sa vyskytli tieto závažné vedľajšie účinky (môžu postihnúť až 1 z 1 000 ľudí).
Ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledujúcich účinkov, okamžite to povedzte svojmu lekárovi: Alergická reakcia s príznakmi ako vyrážky, svrbenie, opuch tváre, pier alebo jazyka, sťažené dýchanie, nízky krvný tlak (pocit slabosti, závraty).

Iné možné vedľajšie účinky Copalie:
Časté (môžu postihnúť až 1 z 10 ľudí): chrípka; upchatý nos, bolesť hrdla a nepríjemný pocit pri
prehĺtaní; bolesť hlavy; opuch ramien, rúk, nôh, členkov alebo chodidiel; únava; asténia (slabosť);
sčervenenie a pocit tepla na tvári a/alebo hrdle.
Menej časté (môžu postihnúť až 1 zo 100 ľudí): závraty; nutkanie na vracanie a bolesť brucha; suchosť v ústach; ospalosť, mravčenie alebo znížená citlivosť v rukách alebo chodidlách; zrýchlený tep a
búšenie srdca; závraty pri vstávaní; kašeľ; hnačka; zápcha; kožné vyrážky, sčervenenie kože; opuch
kĺbov, bolesť chrbta; bolesť v kĺboch.
Zriedkavé (môžu postihnúť až 1 z 1 000 ľudí): pocit úzkosti; zvonenie v ušiach (tinitus); mdloby; vylučovanie väčšieho množstva moču než zvyčajne alebo častejšie nutkanie na močenie; neschopnosť dosiahnuť alebo udržať erekciu; pocit ťažoby; nízky krvný tlak s príznakmi ako závraty; nadmerné
potenie; kožné vyrážky na celom tele; svrbenie; svalové kŕče.
Ak vám niektorý z uvedených účinkov spôsobuje závažné ťažkosti, povedzte to svojmu lekárovi.

Vedľajšie účinky hlásené pri užívaní samotného amlodipínu alebo valsartanu, ktoré sa buď nepozorovali pri Copalii, alebo sa pozorovali častejšie ako pri Copalii:

Amlodipín
Okamžite sa poraďte s lekárom, ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledujúcich veľmi zriedkavých, závažných vedľajších účinkov po užití tohto lieku:
  • Náhly sipot, bolesť na hrudi, dýchavičnosť alebo ťažkosti pri dýchaní.
  • Opuch očných viečok, tváre alebo pier.
  • Opuch jazyka a hrtanu, ktorý spôsobuje veľké problémy pri dýchaní.
  • Závažné kožné reakcie zahŕňajúce intenzívnu kožnú vyrážku, žihľavku, začervenanie kože na celom tele, bolestivé svrbenie, pľuzgiere, odlupovanie kože a opuch kože, zápal slizníc
(Stevensov-Johnsonov syndróm) alebo iné alergické reakcie.
  • Srdcový infarkt, poruchy srdcového rytmu.
  • Zápal pankreasu (slinivky brušnej), ktorý môže spôsobiť závažnú bolesť brucha alebo chrbta sprevádzanú pocitom, kedy vám je veľmi zle.

Hlásené boli nasledujúce vedľajšie účinky. Ak vám niektorý z nich spôsobuje problémy, alebo ak pretrvávajú dlhšie ako jeden týždeň, kontaktujte vášho lekára.
Časté (môžu postihnúť až 1 z 10 ľudí): závraty, ospalosť; búšenie srdca (vnímanie tlkotu vášho srdca);
začervenanie, opuch členkov (edém); bolesti brucha, nutkanie na vracanie (nauzea).
Menej časté (môžu postihnúť až 1 zo 100 ľudí): zmeny nálady, úzkosť, depresia, nespavosť, tras, poruchy chuti, mdloby, strata vnímania bolesti; poruchy videnia, zhoršenie videnia, zvonenie v ušiach;
nízky tlak krvi; kýchanie/nádcha spôsobené zápalom nosovej sliznice (rinitída); tráviace ťažkosti, vracanie; vypadávanie vlasov, nadmerné potenie, svrbenie kože, zmeny sfarbenia pokožky; ťažkosti pri močení, zvýšená potreba močiť v noci, zvýšený počet močení; neschopnosť dosiahnuť erekciu,
bolesť/citlivosť alebo zväčšenie prsných žliaz u mužov, bolesť, celková nevoľnosť, bolesti svalov, svalové kŕče; nárast alebo pokles telesnej hmotnosti.
Zriedkavé (môžu postihnúť až 1 z 1 000 ľudí): zmätenosť.
Veľmi zriedkavé (môžu postihnúť až 1 z 10 000 ľudí): znížený počet bielych krviniek, pokles počtu krvných doštičiek, ktorý môže viesť k nezvyčajným modrinám alebo náhlemu krvácaniu (poškodenie červených krviniek); zvýšený obsah glukózy v krvi (hyperglykémia); opuch ďasien, nadúvanie brucha (gastritída); poruchy funkcie pečene, zápal pečene (hepatitída), zožltnutie kože (žltačka), zvýšenie pečeňových enzýmov, ktoré môže mať vplyv na niektoré výsledky testov; zvýšené napätie vo svaloch; zápal krvných ciev, často s kožnou vyrážkou, citlivosť na svetlo; poruchy kombinujúce stuhnutosť, tras a/alebo poruchy pohyblivosti.

Valsartan
Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov): pokles počtu červených krviniek, horúčka, bolesť hrdla alebo bolestivé miesta v ústach následkom infekcií; krvácanie alebo vznik podliatin bez zjavnej príčiny; vysoká hladina draslíka v krvi; abnormálne výsledky testov funkcie pečene; zhoršenie funkcie obličiek a závažné zhoršenie funkcie obličiek; opuch, najmä tváre a hrdla; bolesť svalov; vyrážky, purpurovočervené škrvrny; horúčka; svrbenie; alergická rerakcia.

Ak sa u vás vyskytne niektorý z uvedený účinkov, okamžite to povedzte svojmu lekárovi.

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
COPALIA 10 MG/160 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 14x10 mg/160 mg (blis.PVC/PVDC) Rp n/a
COPALIA 10 MG/160 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 28x10 mg/160 mg (blis.PVC/PVDC) Rp n/a
COPALIA 10 MG/160 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 30x10 mg/160 mg (blis.PVC/PVDC) Rp n/a
COPALIA 10 MG/160 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 56x10 mg/160 mg (blis.PVC/PVDC) Rp n/a
COPALIA 10 MG/160 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 90x10 mg/160 mg (blis.PVC/PVDC) Rp n/a
COPALIA 10 MG/160 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 98x10 mg/160 mg (blis.PVC/PVDC) Rp n/a
COPALIA 10 MG/160 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 280x10 mg/160 mg (blis.PVC/PVDC) Rp n/a
COPALIA 10 MG/160 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 56x1x10 mg/160 mg (blis.PVC/PVDC) Rp n/a
COPALIA 10 MG/160 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 98x1x10 mg/160 mg (blis.PVC/PVDC) Rp n/a
COPALIA 10 MG/160 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 280x1x10 mg/160 mg (blis.PVC/PVDC) Rp n/a
COPALIA 10 MG/160 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 280(4x70)x10 mg/160 mg (blis.PVC/PVDC) Rp n/a
COPALIA 10 MG/160 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 280(20x14)x10 mg/160 mg (blis.PVC/PVDC) Rp n/a
COPALIA 5 MG/160 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 280(4x70)x5 mg/160 mg (blis.PVC/PVDC) Rp n/a
COPALIA 5 MG/160 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 280(20x14)x5 mg/160 mg (blis.PVC/PVDC) Rp n/a
COPALIA 5 MG/160 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 56x1x5 mg/160 mg (blis.PVC/PVDC) Rp n/a
COPALIA 5 MG/160 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 98x1x5 mg/160 mg (blis.PVC/PVDC) Rp n/a
COPALIA 5 MG/160 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 280x1x5 mg/160 mg (blis.PVC/PVDC) Rp n/a
COPALIA 5 MG/160 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 7x5 mg/160 mg (blis.PVC/PVDC) Rp n/a
COPALIA 5 MG/160 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 14x5 mg/160 mg (blis.PVC/PVDC) Rp n/a
COPALIA 5 MG/160 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 28x5 mg/160 mg (blis.PVC/PVDC) Rp n/a
COPALIA 5 MG/160 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 30x5 mg/160 mg (blis.PVC/PVDC) Rp n/a
COPALIA 5 MG/160 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 56x5 mg/160 mg (blis.PVC/PVDC) Rp n/a
COPALIA 5 MG/160 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 90x5 mg/160 mg (blis.PVC/PVDC) Rp n/a
COPALIA 5 MG/160 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 98x5 mg/160 mg (blis.PVC/PVDC) Rp n/a
COPALIA 5 MG/160 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 280x5 mg/160 mg (blis.PVC/PVDC) Rp n/a
COPALIA 5 MG/80 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 7x5 mg/80 mg (blis.PVC/PVDC) Rp n/a
COPALIA 5 MG/80 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 14x5 mg/80 mg (blis.PVC/PVDC) Rp n/a
COPALIA 5 MG/80 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 28x5 mg/80 mg (blis.PVC/PVDC) Rp n/a
COPALIA 5 MG/80 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 30x5 mg/80 mg (blis.PVC/PVDC) Rp n/a
COPALIA 5 MG/80 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 56x5 mg/80 mg (blis.PVC/PVDC) Rp n/a
COPALIA 5 MG/80 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 90x5 mg/80 mg (blis.PVC/PVDC) Rp n/a
COPALIA 5 MG/80 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 98x5 mg/80 mg (blis.PVC/PVDC) Rp n/a
COPALIA 5 MG/80 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 280x5 mg/80 mg (blis.PVC/PVDC) Rp n/a
COPALIA 5 MG/80 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 280(20x14)x5 mg/80 mg (blis.PVC/PVDC) Rp n/a
COPALIA 5 MG/80 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 280(4x70)x5 mg/80 mg (blis.PVC/PVDC) Rp n/a
COPALIA 5 MG/80 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 56x1x5 mg/80 mg (blis.PVC/PVDC) Rp n/a
COPALIA 5 MG/80 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 98x1x5 mg/80 mg (blis.PVC/PVDC) Rp n/a
COPALIA 5 MG/80 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 280x1x5 mg/80 mg (blis.PVC/PVDC) Rp n/a

Neprehliadnite voľnopredajné prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.