BIRESP SPIROMAX 160 MIKROGRAMOV/4,5 MIKROGRAMOV INHALAČNÝ PRÁŠOK plv inh 2x120 dávok (inh.ABS/PT/PP)

SPC
Nepodávať mladistvým do 18r. Liekové a iné interakcie Liek obsahuje cukry Neužívať súčasne s alkoholom Relatívny zákaz počas dojčenia Relatívny zákaz počas gravidity

Cena

Orientačná cena:
Liek nie je kategorizovaný

nie je
Kód 0274B
Registračné číslo EU/1/14/921/002
Dátum registrácie 28.4.2014
Patentná ochrana genericky liek
Výdaj na lekársky predpis (Rp)
Zastúpenie výrobcu TEVA Pharma B.V., Holandsko
Účinné látky
Indikačná skupina Bronchodilatanciá, antiastmatiká (14)
Doba použiteľnosti 24 mes.
ATC skupina (podľa účinku na jednotlivé orgány):
R RESPIRAČNÝ SYSTÉM
R03 Antiastmatiká
R03A Sympatomimetiká, inhalačné
R03AK Sympatomimetiká a iné antiastmatiká
R03AK07 Formoterol a iné antiastmatiká

Na čo sa BIRESP SPIROMAX používa?

BiResp Spiromax je určený len na použitie u dospelých vo veku nad 18 rokov. BiResp Spiromax NIE je určený na použitie u detí mladších ako 12 rokov a dospievajúcich vo veku 13 až 17 rokov.

Lekár vám predpísal tento liek na liečbu astmy alebo chronickej obštrukčnej choroby pľúc (CHOCHP).
Astma
BiResp Spiromax možno predpísať na liečbu astmy dvoma rôznymi spôsobmi.

a) Môžu vám byť predpísané dva inhalačné lieky na astmu: BiResp Spiromax spolu so samostatným „úľavovým inhalátorom“, ako je salbutamol.
 • Používajte BiResp Spiromax každý deň. Napomáha to predchádzaniu vzniku príznakov astmy ako je dýchavičnosť a sipot.
 • Používajte svoj „úľavový inhalátor“, keď sa vyskytnú príznaky astmy, aby sa vám opäť ľahšie dýchalo.

b) Môže vám byť predpísaný BiResp Spiromax ako váš jediný inhalačný liek na astmu.
 • Používajte BiResp Spiromax každý deň. Napomáha to predchádzaniu vzniku príznakov astmy, ako je dýchavičnosť a sipot.
 • Používajte BiResp Spiromax aj vtedy, keď potrebujete dávky alebo inhaláciu navyše na úľavu príznakov astmy a aby sa vám opäť ľahšie dýchalo. Na to nepotrebujete samostatný úľavový inhalátor.
Pre viac informácií si prečítajte príbalový leták...

Nežiaduce účinky

Prestaňte užívať BiResp Spiromax a okamžite kontaktujte svojho lekára, ak spozorujete
ktorýkoľvek z týchto príznakov:

Zriedkavé vedľajšie účinky: môžu sa vyskytnúť najviac u 1 z 1 000 ľudí
 • Opuch na tvári, najmä v okolí úst (opuch jazyka a/alebo hrdla a/alebo ťažkosti s prehĺtaním), alebo žihľavka sprevádzaná ťažkosťami s dýchaním (angioedém) a/alebo náhly pocit mdloby. Toto môžu byť prejavy alergickej reakcie, ktorá môže byť sprevádzaná aj vyrážkou a svrbením.
 • Bronchospazmus (kŕč svalstva dýchacích ciest, ktorý spôsobuje pískanie a dýchavičnosť). Ak k
pískaniu dôjde náhle po užití tohto lieku, prestaňte ho užívať a ihneď kontaktujte lekára. Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky: môžu sa vyskytnúť najviac u 1 z 10 000 ľudí
 • Náhle akútne pískanie a/alebo dýchavičnosť bezprostredne po použití inhalátora (tiež sa označuje ako „paradoxný bronchospazmus“). Ak sa vyskytne niektorý z týchto príznakov, ihneď prestaňte užívať BiResp Spiromax a použite váš „uľavový“ inhalátor. Kontaktujte ihneď svojho lekára, pretože vašu liečbu bude pravdepodobne potrebné zmeniť.

Ďalšie možné vedľajšie účinky:

Časté vedľajšie účinky: môžu sa vyskytnúť najviac u 1 z 10 ľudí
 • Palpitácie (uvedomovanie si tlkotu srdca), tras alebo chvenie. Ak sa tieto vedľajšie účinky vyskytnú, sú obvykle mierne a zvyčajne vymiznú pri pokračujúcej liečbe liekom BiResp Spiromax.
 • Kandidóza (plesňová infekcia) v ústach. Jej výskyt je menej pravdepodobný, ak si po užití lieku
vyplachujete ústa vodou.
 • Mierne podráždenie hrdla, kašeľ a zachrípnutý hlas.
 • Bolesť hlavy.

Menej časté vedľajšie účinky: môžu sa vyskytnúť najviac u 1 zo 100 ľudí
 • Pocit nepokoja, nervozity a rozrušenia, úzkosti a hnevu.
 • Poruchy spánku.
 • Pocit závratu.
 • Nevoľnosť (nutkanie na vracanie).
 • Zrýchlený pulz.
 • Tvorba modrín na koži.
 • Svalové kŕče.

Zriedkavé vedľajšie účinky:
Nízke hladiny draslíka v krvi.
 • Nepravidelný tlkot srdca.

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky:
 • Depresia.
 • Zmeny správania, najmä u detí.
 • Bolesť alebo zvieranie v hrudníku (angina pectoris).
 • Porucha elektrického systému srdca (predĺženie QT intervalu)
 • Zvýšenie hladiny cukru (glukózy) v krvi.
 • Zmeny chuti, napr. nepríjemná chuť v ústach.
 • Zmeny krvného tlaku.
 • Inhalačné kortikosteroidy môžu ovplyvniť normálnu tvorbu steroidných hormónov v organizme,
predovšetkým ak dlhodobo užívate vysoké dávky. K týmto účinkom patria:
 • zmeny hustoty kostných minerálov (rednutie kostí),
 • katarakta (zákal očnej šošovky),
 • glaukóm (zvýšený očný tlak),
 • spomalenie rastu u detí a dospievajúcich,
 • ovplyvnenie funkcie nadobličky (malej žľazy nad obličkami).

Tieto účinky sa vyskytujú veľmi zriedkavo a ich výskyt je oveľa menej pravdepodobný pri užívaní inhalačných kortikosteroidov ako pri užívaní kortikosteroidov v tabletách.
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.