BENDAMUSTINE KABI 2,5 MG/ML plc ifc 1x25 mg (liek.inj.skl.)

SPC
Nepodávať mladistvým do 18r. Liekové a iné interakcie Liek ovplyvňuje pozornosť Kontraindikácie na ochorenia pacienta Liekom disponuje výlučné lekár-špecialista Nedoporučuje sa podávať počas dojčenia

Cena

Max. predajná cena:

47,63 €

Úhrada poisťovne:

24,99 €

Pacient platí:

22,64 €(47,53%)
Ambulantný liek s doplatkom (AS)*
Vývoj cien
BENDAMUSTINE KABI cena
Indikačné obmedzenie: Nie
Preskripčné obmedzenia: HEM, ONK
Súhlas revízneho lekára: Nie
Kód 1287C
Registračné číslo 44/0433/16-S
Dátum registrácie 28.9.2016
Patentná ochrana genericky liek
Výdaj s obmedzením predpisovania (Rx)
Zastúpenie výrobcu Fresenius Kabi s.r.o., Česko
Účinné látky
Indikačná skupina Cytostatiká (44)
Doba použiteľnosti 36 mes.
ATC skupina (podľa účinku na jednotlivé orgány):
L ANTINEOPLASTIKÁ A IMUNOMODULÁTORY
L01 Cytostatiká
L01A Alkylačné látky
L01AA Horčičný dusík a jeho analógy
L01AA09 Bendamustín

Na čo sa BENDAMUSTINE KABI používa?

Bendamustine Kabi je liek, ktorý sa používa na liečbu určitých typov rakoviny (cytotoxický liek).

Bendamustine Kabi sa používa samotný (v monoterapii) alebo v kombinácii s inými liekmi na liečbu nasledovných foriem rakoviny:
 • chronická lymfocytová leukémia v prípadoch, ak pre vás nie je vhodná kombinovaná fludarabínová chemoterapia,
 • nehodgkinovské lymfómy, ktoré nereagovali alebo reagovali iba krátkodobo na predchádzajúcu liečbu rituximabom,
 • mnohopočetné myelómy v prípadoch, kde pre vás nie sú vhodné vysoké dávky chemoterapie s autológnou transplantáciou kmeňových buniek, ani liečba obsahujúca talidomid alebo bortezomib.
Pre viac informácií si prečítajte príbalový leták...

Nežiaduce účinky

Po neúmyselnom podaní injekcie do tkaniva mimo krvných ciev (extravaskulárne) boli veľmi zriedkavo pozorované zmeny tkaniva (nekróza). Prejavom podania lieku mimo krvných ciev môže byť pocit pálenia v mieste vpichu infúznej ihly. V dôsledku takéhoto podania sa môže vyskytnúť bolesť a zlé hojenie kožných defektov (poškodení).

Vedľajším účinkom lieku Bendamustine Kabi, obmedzujúcim jeho dávku, je porucha funkcie kostnej drene, ktorá sa po ukončení liečby spravidla vracia na normálnu hodnotu. Potlačená funkcia kostnej drene zvyšuje riziko infekcie.

Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb):
 • nízke počty bielych krviniek (leukocytopénia)
 • zníženie obsahu červeného farbiva v krvi (hemoglobín)
 • nízke počty krvných doštičiek (trombocytopénia)
 • infekcie
 • nevoľnosť (nausea)
 • vracanie
 • zápal sliznice
 • zvýšená hladina kreatinínu v krvi
 • zvýšená hladina močoviny v krvi
 • horúčka
 • únava

Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):
 • krvácanie (hemorágia)
 • narušenie metabolizmu spôsobené odumierajúcimi rakovinovými bunkami uvoľňujúcimi svoj obsah do krvného obehu (syndróm z rozpadu nádoru)
 • zníženie počtu červených krviniek, ktoré môže spôsobiť bledosť kože a zapríčiniť slabosť alebo dýchavičnosť (anémia)
 • nízke počty neutrofilov (neutropénia)
 • hypersenzitívne reakcie (reakcie z precitlivenosti) ako sú alergický zápal kože (dermatitída), žihľavka (urtikária)
 • zvýšené hladiny pečeňových enzýmov AST/ALT
 • zvýšená hladina enzýmu alkalická fosfatáza
 • zvýšená hladina žlčového farbiva
 • nízke hladiny draslíka v krvi
 • porucha funkcie srdca ako je pocit búšenia srdca (palpitácie) alebo bolesť na hrudi (angina pectoris)
 • porucha srdcového rytmu (arytmia),
 • nízky alebo vysoký krvný tlak (hypotenzia alebo hypertenzia)
 • porucha funkcie pľúc
 • hnačka
 • zápcha
 • bolesť v ústach (stomatitída)
 • strata chuti do jedla (anorexia)
 • vypadávanie vlasov
 • zmeny na koži
 • vynechanie menštruácie (amenorea)
 • bolesť
 • nespavosť
 • triaška
 • dehydratácia

Menej časté (môžu postihovať menej ako1 zo 100 osôb):
 • nahromadenie tekutiny v srdcovom vaku (presakovanie tekutiny do perikardiálneho priestoru)

Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):
 • infekcia krvi (sepsa)
 • závažné alergické reakcie z precitlivenosti (anafylaktické reakcie)
 • prejavy podobné anafylaktickým reakciám (anafylaktoidné reakcie)
 • ospalosť
 • strata hlasu (afónia)
 • akútny obehový kolaps
 • sčervenenie kože (erytém)
 • zápal kože (dermatitída)
 • svrbenie (pruritus)
 • kožná vyrážka (makulárny exantém)
 • nadmerné potenie (hyperhidróza)

Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako1 z 10 000 osôb):
 • primárny atypický zápal pľúc (pneumónia)
 • rozpad červených krviniek
 • náhle zníženie krvného tlaku, niekedy s kožnými reakciami alebo vyrážkou (anafylaktický šok)
 • porucha vnímania chuti
 • zmenená citlivosť (parestézia)
 • nepokoj a bolesť končatín (periférna neuropatia)
 • ochorenie nervovej sústavy (anticholinergný syndróm)
 • neurologické poruchy
 • nedostatočná koordinácia (ataxia)
 • zápal mozgu (encefalitída)
 • zrýchlený rytmus srdca (tachykardia)
 • srdcový záchvat, bolesť na hrudi (infarkt myokardu)
 • zlyhanie srdca
 • zápal žíl (flebitída)
 • tvorba tkaniva v pľúcach (pľúcna fibróza)
 • krvácanie a zápal pažeráka (hemoragická ezofagitída)
 • krvácanie zo žalúdka alebo z čriev
 • neplodnosť
 • viacnásobné zlyhanie orgánov
-
Neznáme (častosť sa nedá odhadnút z dostupných údajov):
 • zlyhanie pečene

Vyskytli sa hlásenia sekundárnych nádorov (myelodysplastický syndróm, akútna myeloidná leukémia (AML), karcinóm priedušiek) po liečbe bendamustíniumchloridom. Jednoznačná súvislosť s bendamustíniumchloridom sa nedala stanoviť.

Bol zaznamenaný malý počet prípadov závažných kožných reakcií (Stevens-Johnsonov syndróm a toxická epidermálna nekrolýza). Súvislosť s bendamustíniumchloridom nie je známa.
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.