ALYOSTAL PRICK sol tdp 1x3 ml (100 IR/ml, 100 IC/ml, 1000 IC/ml) (liek.skl.)

SPC
um (glycerol), aqua ad iniectabilia (voda na injekciu)

IR (Index reaktivity): Alergénový extrakt má hodnotu 100 IR/, ak v kožnom prick-teste za použitia ihly Stallerpoint vyvolá u 30 pacientov senzitívnych na daný alergén červenú škvrnu s priemerom 7 mm. Kožná  reaktivita  u  týchto  pacientov  je  zároveň  porovnávaná  s pozitívnou  kontrolou,  ktorou  je kodeíniumdihydrogenfosfát 9%.
IC (Index koncentrácie): Alergénový extrakt má index koncentrácie 100 IC/ml, ak jeho koncentrácia je rovnaká ako u štandardizovaného referenčného extraktu s indexom reaktivity 100 IR/ml.

V prípade,  že  pre  určitú  skupinu  alergénov  neexistuje  referenčný  extrakt,  hodnota  100  IC/ml zodpovedá takému extraktu, ktorého koncentrácia bola stanovená na základe klinických skúseností.
U alergénov, ktoré na základe skúseností nenavodia dostatočnú reakciu u pacienta, sa môže použiť extrakt  v koncentrácii  1000  IC/ml.  V koncentrácii  1000  IC/ml  sú  dostupné  alergény  živočíšneho pôvodu a plesne.
ROZTOČE Jednotlivé roztoče
Acarus siro  IC
Blomia tropicalis *  IR Dermatophagoides farinae  IR Dermatophagoides pteronyssinus  IR Euroglyphus maynei  IC Glyciphagus domesticus  IC Lepidoglyphus destructor  IC Pyroglyphus africanus *  IC Tyrophagus putrescentiae  IC

Zmesi roztočov
Skladové  roztoče  (Acarus  siro,  Glyciphagus  domesticus, IC Lepidoglyphus destructor, Tyrophagus putrescenciae)
* tropické roztoče

TRÁVY

Jednotlivé trávy
Kostrava lúčna (Festuca pratensis) IC Lipnica lúčna (Poa pratensis) IR
Mätonoh trváci (Lolium perenne) IR Medúnok vlnatý (Holcus lanatus) IC
Prstnatec obyčajný (Cynodon dactylon)  IR
Psinček obyčajný (Agrostis vulgaris)  IC Pýr plazivý (Agropyron repens)  IC Reznačka laločnatá (Dactylis glomerata)  IR Timotejka lúčna (Phleum pratense)  IR Tomka voňavá (Anthoxanthum odoratum)  IR

Jednotlivé obilniny
Jačmeň siaty (Hordeum vulgare) IC Kukurica siata (Zea mays) IC
Ovos siaty (Avena sativa) IC Pšenica letná (Triticum aestivum) IC
Raž siata (Secale cereale)  IR

Zmesi tráv a obilnín
Pele 3 tráv (reznačka, mätonoh, timotejka) IR Pele 5 tráv (reznačka, lipnica, mätonoh, tomka, timotejka) IR
Pele 12 tráv (psinček, prstnatec, stoklas, reznačka, kostrava, IR
lipnica,  ovsík,  mätonoh,  tomka,  timotejka,  ovos  hluchý, medúnok)
Pele 4 obilnín (jačmeň, pšenica, kukurica, ovos)  IR Zmes 5 tráv + 4 obilnín  IR

BURINY Jednotlivé buriny
Ambrózia vyššia (Ambrosia elatior)  IR
Ďatelina lúčna (Trifolium pratense)  IC Chmeľ obyčajný (Humulus lupulus)  IC Horčica čierna (Brassica nigra)  IC Láskavec ohnutý (Amaranthus retroflexus)  IC Lucerna siata (Medicago sativa)  IC Margaréta biela (Leucanthemum vulgare)  IC Mrlík biely (Chenopodium album)  IC Múrovník lekársky (Parietaria officinalis)  IR Múrovník židovský (Parietaria judaica)  IR Palina obyčajná (Artemisia vulgaris)  IR Púpava lekárska (Taraxacum officinale)  IC Repka olejka (Brassica napus)  IC Skorocel (Plantago)  IC Slanobyľ draslomilná (Salsola kali)  IR Slnečnica ročná (Helianthus annus)  IC Štiav lúčny (Rumex acetosa)  IC Zlatobyľ kanadská (Solidago canadensis)  IC Žihľava dvojdomá (Urtica dioica)  IC

Zmesi burín
Astrovité (margaréta, púpava, zlatobyľ, voškovník)  IC Mrlíkovité (mrlík, láskavec)  IC
Zmes  burín  (lucerna,  ďatelina,  pŕhľava,  kapusta  čierna, IC
skorocel)

DREVINY

Jednotlivé dreviny
Agát biely (Robinia pseudoaccacia)  IC Akácia belavá (Acacia dealbata)  IC Baza čierna (Sambucus nigra)  IC
Borievka obyčajná (Juniperus communis)  IC
Borovica lesná (Pinus sylvestris)  IC Brest hrabolistý (Ulmus minor)  IC Breza previsnutá (Betula pendula)  IR Buk lesný (Fagus sylvatica)  IC Cyprus vždyzelený (Cupressus sempervirens)  IC Dub letný (Quercus robur)  IC Gaštan jedlý (Castanea sativa)  IC Hrab obyčajný (Carpinus betulus)  IR Jaseň štíhly (Fraxinus excelsior)  IR Javor horský (Acer pseudoplatanus)  IC Jelša lepkavá (Alnus glutinosa)  IR Lieska obyčajná (Corylus avellana)  IR Lipa veľkolistá (Tilia platyphylos)  IC Moruša biela (Morus alba)  IC Oliva európska (Olea europea)  IR Orech kráľovský (Juglans regia)  IC Pagaštan konský (Aesculus hippocastanum)  IC Platan javorolistý (Platanus vulgaris)  IC Topoľ biely (Populus alba)  IC Vŕba rakytová (Salix caprea)  IC Zob vtáčí (Ligustrum vulgare)  IC

Zmesi drevín
Brezovité (jelša, breza, lieska, hrab)  IR Bukovité (buk, gaštan, dub)  IC
Cyprusovité (cyprus, borievka)  IC
Olivovité (oliva, vtáčí zob, jaseň)  IC Vŕbovité (topoľ, vŕba)  IC Zmes drevín (agát, javor, lipa, pagaštan, platan)  IC

PLESNE, KVASINKY A DERMATOFYTY Jednotlivé plesne
Alternaria alternata  IC Botrytis cinerea  IC
Epicoccum purpurascens  IC
Fusarium solani  IC Helminthosporium halodes  IC Chaetomium globosum  IC Merulius lacrymans  IC Mucor racemosus  IC Pullularia pullulans  IC Rhizopus nigricans  IC Stemphyllium botryosum  IC Trichothecium roseum  IC

Kvasinky a dermatofyty
Epidermophyton flocosum  IC Trichophyton rubrum  IC

Zmesi plesní
Aspergillus (fumigatus, niger, nidulans) IC Cladosporium (cladosporoides, herbarum) IC
Penicillium (digitatum, expansum, notatum)  IC
Zmes kvasiniek (Saccharomyces cerevisiae, minor) IC Zmes snetí (Ustilago avenae, U. tritici, U. holci, U. zeae) IC

EPITÉLIE, HMYZ Epitélie
Kôň IC Králik IC
Mačka IR Morča IC
Pes  IC
Potkan IC Škrečok IC

Zmes epitélií
Zmes peria (kačacie, husacie, kuracie)  IC

Hmyz
Komár IC Moľa obilná IC
Ovad IC Šváb IC


LATEX A RASTLINNÉ PRODUKTY

Latex  IR

POTRAVINY Koreniny a semená
Aníz IC Bobkový list IC
Cesnak  IC
Cibuľa  IC Čaj  IC Čierne korenie  IC Horčica  IC Kari  IC Káva IC Muškátový orech  IC Oliva IC Paprika  IC Rasca IC Sézam  IC Tymián  IC

Obilniny
Alfa-amyláza IC Jačmeň IC
Kukurica  IC
Pšenica IC Pšeničná múka IC

Ražná múka  IC Ryža  IC Slad  IC Zmes 7 obilnín (jačmeň, kukurica, ovos, ryža, raž)  IC

Vajcia
Vajce (bielko)  IC Vajce (žĺtko)  IC
Vajce (celé)  IC

Zelenina
Artičoka  IC Fazuľa  IC
Mrkva  IC
Paradajky IC Sója  IC Špenát  IC Zelený hrášok  IC Zeler  IC Zemiaky  IC

Ovocie a orechy
Arašidy IC Avokádo  IC
Banán  IC
Broskyňa  IC Citrón  IC Granátové jablko  IC Jablko  IC Jahody  IC Kakao  IC Kiwi  IC Lieskový oriešok  IC Mandľa IC Mango IC Marhuľa  IC Melón IC Pomaranč  IC Vlašský orech  IC

Mäso
Bravčové  IC Kuracie  IC

Ryby a morské produkty
Hejk IC Krab  IC
Krevety  IC
Langusta  IC Sardinka  IC Sladkovodné ryby (kapor, ostriež, šťuka)  IC Slávka jedlá  IC Treska IC Treska bezfúza  IC Tuniak IC Ustrica  IC

Farmakoterapeutická skupina
Imunopreparáty, diagnostické alergény

Charakteristika
Roztok alergénových extraktov na diagnostické prick testy.
Pozitivita kožných testov dokazuje prítomnosť špecifických protilátok proti alergénom, na ktoré je pacient senzibilizovaný.
Lokálna reakcia, ktorá sa prejavuje ako opuch, sčervenanie a svrbenie (Lewisove trias) je výsledkom miestneho  pôsobenia  mediátorov  alergie  uvoľnených  v  mieste  vpichu  pri  reakcii  antigénu  s protilátkou.

Terapeutické indikácie
Tento liek je určený len na diagnostické účely.
Diagnostika alergií typu I pomocou kožných testov podľa klasifikácie Gella a Coombsa, ktoré sa prejavujú najmä rinitídou, konjunktivitídou a astmou so sezónnym alebo celoročným priebehom. Stanovenie presnej diagnózy vyžaduje identifikáciu alergénov, ktoré sú zodpovedné za alergické
ochorenie.
Kožné testy sa používajú na potvrdenie precitlivenosti I. typu na pele, roztoče, alergény živočíšneho pôvodu, plesne, kvasinky, dermatofyty, latex a potraviny, ktorú možno predpokladať na základe anamnézy pacienta.'

Kontraindikácie
Absolútne kontraindikácie kožného prick testu nie sú známe, neodporúča sa ich však vykonávať pri akútnom horúčkovitom alebo zápalovom ochorení, v akútnej fáze základného alergického ochorenia
a pri iných systémových ochoreniach a tiež pri kožných léziách v testovanej oblasti.

Tehotenstvo a dojčenie
Počas tehotenstva by sa kožné testy nemali robiť.

Nežiaduce účinky
Pri  dodržaní  všetkých  pravidiel  testovania  je  znášanlivosť  kožných  testov  dobrá.  Pri  všetkých pozitívnych reakciách sa vytvorí lokálny edém, erytém a slabšie svrbenie.
Nežiaduce reakcie anafylaktického typu sú zriedkavé.

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

Interakcie
Liečba  antihistaminikami  môže  významne  znížiť  reakcie  na  kožné  testy.  Krátkodobo  účinkujúce antihistaminiká treba vysadiť minimálne 48 hodín pred testovaním, hydroxyzin, ketotifen minimálne 2
týždne pred plánovaným testovaním.
Antihistaminiká  s  dlhodobým  účinkom  (astemizol)  treba  vysadiť  minimálne  na  6  týždňov  pred testovaním.
Podávanie kortikosteroidov neovplyvňuje signifikantne reakcie na kožné testy, pokiaľ denná dávka neprevyšuje ekvivalent 30 mg prednizolonu. Preto nie je pred testami potrebné ukončiť ich podávanie.
Je však žiaduce prerušiť všetky aplikácie dermatokortikoidov 2-3 týždne pred kožnými testami.
Kožné testy sa nemajú robiť najmenej dva týždne po ukončení liečby tricyklickými antidepresívami.

Dávkovanie a spôsob podávania
Prick test spočíva v prepichnutí očistenej kože predlaktia ihlou „Stallerpoint“ s hrotom 1 mm cez kvapku koncentrovaného alergénového extraktu. Tlak lancety musí byť stredne silný a rovnomerný.
Pokožka sa má stlačiť asi o 2 až 5 mm.
Výsledky sa odčítajú približne o 20 minút. Pred odčítaním je vhodné kožu opäť dôkladne očistiť
alkoholom alebo éterom, čím sa odstránia zvyšky rozpúšťadla.
Za rovnakých podmienok sa urobí negatívna a pozitívna kontrola. Odporúča sa robiť kontroly dvojmo, aby sa znížilo riziko falošnej pozitivity.
Vyhodnotenie  senzitivity  sa  robí  porovnaním  reakcie  vyvolanej  testovaným  alergénom  oproti kontrolám.
Vo všeobecnosti sa ako negatívny hodnotí test s priemerom pupenca a erytému menším ako 3 mm. Ak je reakcia väčšia ako 3 mm, považuje sa test za pozitívny.

Špeciálne upozornenia
Pred vykonaním testu je potrebné, aby pacient informoval alergológa o všetkých liekoch, ktoré v súčasnosti užíva alebo práve prestal užívať, a to na lieky lekársky predpis aj voľnopredajné.
Kožné testy treba robiť na zdravej koži, aby boli výsledky interpretovateľné a aby nedošlo k zhoršeniu existujúcej dermatózy. Pri dermografizme treba zásadne porovnávať s kontrolnými testami, pretože
vyhodnotenie výsledkov je v týchto prípadoch osobitne problematické.
Diagnostický test sa nesmie používať po uplynutí dátumu použiteľnosti, ktorý je uvedený na liekovke. Alyostal Prick nemá žiaden vplyv na schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje. Uschovávať mimo dosahu a dohľadu detí!

Uchovávanie
Liek uchovávajte pri teplote +2 až +8 °C (v chladničke).
Pozitívna kontrola s kodeíniumdihydrogenfosfátom sa uchováva mimo chladničky pri teplote do 25°C.

Balenie
Liek sa dodáva v bezfarebných sklenených injekčných liekovkách s obsahom 3 ml roztoku na kožné vpichové testy. Súčasťou každej injekčnej liekovky je kvapkadlo. Prepravný obal umožňuje dodávku od 1 do 50 injekčných liekoviek. Na prepravu sa môžu použiť škatule so 6 alebo 20 alebo 50 priehradkami na injekčné liekovky.
Dátum poslednej revízie
Apríl 2015

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.