ACC INJEKT sol inj 50x3 ml/300 mg (amp.skl.)

vateľov sa dozviete:
1. Čo je ACC injekt a na čo sa používa
2. Skôr ako Vám bude podaný ACC injekt
3. Ako Vám budú podávať ACC injekt
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať ACC injekt
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE ACC injekt A NA ČO SA POUŽÍVA

ACC injekt je mukolytikum, expektorans. Liečivo acetylcysteín rozpúšťa všetky zložky, ktoré spôsobujú väzkosť hlienu. Podporuje tým vykašliavanie a tlmí dráždivý kašeľ. Acetylcysteín pôsobí tiež antioxidačne, a tým podporuje ochranné mechanizmy organizmu.

Liek sa používa na liečbu ochorení dýchacích ciest, ktoré sú sprevádzané intenzívnou tvorbou hustého väzkého hlienu: akútne a chronické formy ochorení dýchacích ciest, najmä akútna a chronická zápal priedušiek, bronchiektázie (rozšírenie priedušiek), astmatoidná bronchitída, asthma bronchiale, bronchiolitída (zápal priedušničiek) a mukoviscidóza (cystická fibróza).


2. SKÔR AKO VÁM BUDE PODANÝ ACC injekt

ACC injekt Vám nesmie byť podaný
- keď ste precitlivený (alergický) na acetylcysteín, edetan sodný (deriváty etyléndiamínu) alebo niektorú z ďalších zložiek ACC injektu.

Novorodencom sa má ACC injekt podávať len vo vitálnych indikáciách a len pod lekárskym dohľadom v nemocnici.

Buďte zvlášť opatrný pri používaní ACC injektu
- ak spozorujete akékoľvek zmeny na koži a sliznici
- ak máte astmu a/alebo ste v minulosti mali vredy
- ak trpíte tzv. histamínovou intoleranciou (neznášanlivosťou histamínu – látky, ktorú obsahujú niektoré potraviny a ktorá sa prejavuje hnačkou, nafukovaním, nevoľnosťou, dýchacími problémami, kožnými problémami alebo nádchou).

Ak sa Vás týka niečo z vyššie uvedeného, povedzte to svojmu lekárovi.

Používanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, aj tie, ktoré nie sú viazané na lekársky predpis, informujte o tom svojho lekára alebo lekárnika.

Súbežné podávanie s antitusikami (lieky tlmiace kašeľ) môže negatívne ovplyvniť vykašliavanie a nahromadenie hlienu. Preto sa musí osobitne starostlivo určiť indikácia na túto kombináciu.

Tetracyklíny (s výnimkou doxycyklínu) sa nemajú podávať súbežne s acetylcysteínom a ich podanie treba vzhľadom na podanie acetylcysteínu posunúť aspoň o dve hodiny.

Perorálne užívané antibiotiká sa nemajú podávať súbežne s acetylcysteínom, ale v odstupe 2 hodín. Neplatí to pre cefixim a loracarbef.

In vitro inkompatibility sa uvádzajú najmä pri polosyntetických penicilínoch, tetracyklínoch, cefalosporínoch ako aj aminoglykozidoch.

Bolo hlásené zosilnenie vazodilatačného (rozširujúceho cievy) a antiagregačného (pôsobí proti zhlukovaniu krvných doštičiek) účinku nitroglycerínu pri súbežnom podaní s acetylcysteínom.

Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete používať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Liek neovplyvňuje vedenie vozidiel a obsluhu strojov.


3. AKO VÁM BUDE PODANÝ ACC injekt

ACC injekt Vám bude podávať zdravotnícky personál injekciou do žily alebo do svalu.

Dospelí:
1 ampulka 1 až 2-krát denne (čo zodpovedá 300-600 mg acetylcysteínu) vnútrožilovo alebo vnútrosvalovo.

Deti (vo veku 6 - 14 rokov):
1/2 ampulky 1 až 2-krát denne (čo zodpovedá 150-300 mg acetylcysteínu) vnútrožilovo alebo vnútrosvalovo.

Deti mladšie ako 6 rokov:
U detí do 6 rokov sa uprednostňuje perorálne podávanie.

Deti mladšie ako 1 rok:
Deti mladšie ako 1 rok sa majú podrobiť vnútrožilovej liečbe acetylcysteínom len vo vitálnych indikáciách a len pod lekárskym dohľadom v nemocnici.

Pokiaľ je nevyhnutné použiť injekčnú liečbu acetylcysteínom, deťom vo veku do 6 rokov sa zvyčajne podáva 10 mg/kg telesnej hmotnosti.

Spôsob podávania:
Vnútrosvalové podanie:
Pretože pri povrchovo podanej injekcii a pri zvýšenej citlivosti sa môže vyskytnúť ľahké, rýchlo ustupujúce pálenie, odporúča sa podať injekciu hlboko do svalu uvoľnenému, ležiacemu pacientovi.

Vnútrožilové podanie:
Prvá dávka sa má nariediť v pomere 1:1 s 0,9 % roztokom NaCl alebo 5 % roztokom glukózy.
Ďalšie dávky sa majú pokiaľ možno podávať vo forme infúzie.
Vnútrožilovo je potrebné podávať injekčný roztok veľmi pomaly v priebehu 5 minút.
O dĺžke podávania rozhodne lekár.
Účinok acetylcysteínu sa podporí dostatočným príjmom tekutín.

Ak máte dojem, že účinok ACC injektuje priveľmi silný alebo priveľmi slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Ak Vám podali viac ACC injektu ako ste mali dostať:
Nakoľko Vám liek bude podávať zdravotnícky personál, nie je pravdepodobné, že dôjde k predávkovaniu.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj ACC injekt môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Vedľajšie účinky sú rozdelené do skupín podľa častosti ich výskytu na:
Veľmi časté: (prejavia sa u viac ako 1 osoby z 10)
Časté: (prejavia sa u 1 až 10 osôb zo 100)
Menej časté: (prejavia sa u 1 až 10 osôb z 1000)
Zriedkavé: (prejavia sa u 1 až 10 osôb z 10 000)
Veľmi zriedkavé: (prejavia sa u menej ako 1 osoby z 10 000)'
Neznáme: (z dostupných údajov)

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania
Menej časté: bolesť hlavy, horúčka, alergické reakcie (svrbenie, žihľavka, vyrážka,
zúženie dýchacích ciest, opuch, zrýchlený tep srdca a nízky tlak krvi)
Veľmi zriedkavé: anafylaktické reakcie až šok.

Poruchy ucha a labyrintu
Menej časté: hučanie v ušiach

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastínia
Zriedkavé: dýchavičnosť, zúženie dýchacích ciest – najmä u pacientov s astmou

Poruchy gastrointestinálneho traktu
Menej časté: zápal sliznice ústnej dutiny, bolesť brucha, hnačka, vracanie, pálenie záhy a nutkanie na vracanie

Okrem toho bolo veľmi zriedkavo hlásené krvácanie, čiastočne spojené s reakciami z precitlivenosti.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ ACC injekt

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
Pri teplote do 25 °C, chrániť pred mrazom. Ampulky uchovávajte v papierovej škatuľke.
Nepoužívajte po dátume exspirácie uvedenom na škatuľke.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo ACC injekt obsahuje

- Liečivo je acetylcysteín. 1 ampulka s 3 ml injekčného roztoku obsahuje 300 mg acetylcysteínu.
- Ďalšie zložky sú dihydrát edetanu disodného, kyselina askorbová, roztok hydroxidu sodného, voda na injekciu.

Ako vyzerá ACC injekt a obsah balenia

ACC injekt je číry bezfarebný roztok.
Originálne balenie obsahuje 5, 50 alebo 100 ampuliek z hnedého skla s objemom 3 ml injekčného roztoku, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľka.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Sandoz Pharmaceuticals d.d.
Verovškova 57
1000 Ľubľana
SlovinskoTáto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 07/2011

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov:

Ako zaobchádzať s ampulkami:

Nové označenie ampuliek!
Narezávanie už nie je potrebné.

Ako otvárať nové OPC (one point cut) ampulky:
Držať bielou bodkou nahor.
Zatrepať ampulkou, aby tekutina stiekla do dolnej časti.
Zlomiť ampulku v mieste označenom bielou bodkou.

Neprehliadnite ďalšie prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.