ZEVALIN 1,6 MG/ML SÚPRAVA PRE RÁDIOFARMAKUM NA INFÚZIU kit rad 1x2 ml/3,2 mg

SPC
Nepodávať mladistvým do 18r. Liekové a iné interakcie Kontraindikácie na ochorenia pacienta Liekom disponuje výlučné lekár-špecialista Nedoporučuje sa podávať počas dojčenia Nedoporučuje sa podávať počas gravidity

Cena

Max. predajná cena:

9249,07 €

Úhrada poisťovne:

9249,07 €

Pacient platí:

0,00 €(0,00%)
Аmbulantný liek (А)*
Vývoj cien
ZEVALIN cena
Indikačné obmedzenie: Áno
Preskripčné obmedzenia: HEM, ONK
Súhlas revízneho lekára: Nie
Kód 40792
Registračné číslo EU/1/03/264/001
Dátum registrácie 16.1.2004
Patentná ochrana originalny liek
Výdaj s obmedzením predpisovania (Rx)
Zastúpenie výrobcu Ceft Biopharma s.r.o, Česko
Účinné látky
Indikačná skupina Rádiofarmaká (88)
Doba použiteľnosti 36 mes.
ATC skupina (podľa účinku na jednotlivé orgány):
V RÔZNE
V10 Terapeutické rádiofarmaká
V10X Iné terapeutické rádiofarmaká
V10XX Rôzne terapeutické rádiofarmaká
V10XX02 Ibritumomabtiuxetán (90Y)

Nežiaduce účinky

LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.