YADINE tbl flm 3x21 (blis.Al/PVC)

........................................ 5
Dôležité informácie o niektorých zložkách Yadine................................................................................. 5

3. AKO UŽÍVAŤ YADINE........................................................................................................................... 5
Kedy môžete začať s prvým blistrom .................................................................................................... 5
Ak užijete viac Yadine, ako máte ......................................................................................................... 6
Ak zabudnete užiť Yadine...................................................................................................................... 6
Čo musíte urobiť v prípade vracania alebo silnej hnačky...................................................................... 9
Oddialenie menštruácie: čo musíte vedieť............................................................................................. 9
Zmena prvého dňa Vašej menštruácie: čo musíte vedieť...................................................................... 9
Ak chcete prestať užívať Yadine............................................................................................................ 9

4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY............................................................................................................... 9

5. AKO UCHOVÁVAŤ YADINE................................................................................................................. 10
6. ĎALŠIE INFORMÁCIE.......................................................................................................................... 10

1. ČO JE YADINEA NA ČO SA POUŽÍVA

· Yadine je antikoncepčná tabletka (pilulka) a používa sa na zabránenie otehotneniu.

· Každá tableta obsahuje malé množstvo dvoch rôznych ženských hormónov, a to drospirenónu a etinylestradiolu.
Antikoncepčné tabletky, ktoré obsahujú dva hormóny, sa nazývajú „kombinované“ tabletky.

2. SKÔR AKO UŽIJETE YADINE

Všeobecné poznámky

Predtým, než začnete užívať Yadine, Váš lekár sa Vás spýta na priebeh Vášho zdravotného stavu a zdravotného stavu Vašich priamych príbuzných. Lekár Vám tiež zmeria krvný tlak a podľa Vašej osobnej situácie môže vykonať aj niektoré ďalšie testy.

V tejto písomnej informácii pre používateľky sú opísané rôzne situácie, keď musíte prestať užívať Yadine alebo v ktorých môže byť spoľahlivosť Yadine znížená. Vtedy nesmiete mať pohlavný styk alebo musíte použiť ďalšie nehormonálne antikoncepčné opatrenia, napr. použiť prezervatív alebo inú bariérovú metódu. Nepoužívajte metódu plodných a neplodných dní ani teplotnú metódu. Tieto metódy nemusia byť spoľahlivé, pretože Yadine ovplyvňuje mesačné zmeny telesnej teploty a hlienu v krčku maternice.

Yadine, podobne ako iná hormonálna antikoncepcia, nechráni pred infekciou HIV (AIDS) ani pred inými pohlavne prenosnými chorobami.

Kedy nesmiete užívať Yadine

· keď máte (alebo ste niekedy mali) krvnú zrazeninu v krvných cievach nôh (trombóza), pľúc (embolus) alebo iných orgánov
· keď máte (alebo ste niekedy mali) srdcový infarkt alebo mozgovú mŕtvicu
· keď máte (alebo ste niekedy mali) ochorenie, ktoré môže byť predzvesťou srdcového infarktu (napríklad angína pektoris, ktorá spôsobuje závažné bolesti v hrudníku) alebo mozgovej mŕtvice (napríklad prechodná malá mozgová príhoda bez následkov),
· keď máte ochorenie, ktoré môže zvyšovať riziko trombózy v tepnách. Týka sa to nasledovných ochorení:
• diabetes (cukrovka) s poškodením krvných ciev
• veľmi vysoký krvný tlak
• veľmi vysoká hladina tukov v krvi (cholesterol alebo triglyceridy),
· keď máte poruchu zrážania krvi (napríklad nedostatok proteínu C),
· keď máte (keď ste niekedy mali) určitú formu migrény (s takzvanými fokálnymi neurologickými príznakmi),
· keď máte (keď ste niekedy mali) zápal podžalúdkovej žľazy (pankreatitídu),
· keď máte (alebo ste niekedy mali) ochorenie pečene a funkcia pečene ešte nie je v normále,
· keď Vaše obličky nepracujú správne (obličkové zlyhanie),
· keď máte (alebo ste niekedy mali) nádor pečene,
· keď máte (alebo ste niekedy mali) rakovinu prsníka alebo pohlavných orgánov alebo existuje na ne podozrenie,
· keď máte pošvové krvácanie z neobjasnenej príčiny,
· keď ste alergická (precitlivená) na etinylestradiol alebo drospirenón alebo na niektorú z ďalších zložiek Yadine.
To môžete rozpoznať ako svrbenie, vyrážku alebo opuch.

Kedy musíte byť zvlášť opatrná pri užívaní Yadine

V niektorých situáciách musíte byť zvlášť opatrná počas užívania Yadine alebo akýchkoľvek iných
kombinovaných hormonálnych kontraceptív a môže byť potrebné, aby Vás Váš lekár pravidelne vyšetroval. Ak sa Vás týka niektorý z nasledovných stavov, musíte to povedať svojmu lekárovi pred začatím užívania Yadine. Taktiež ak sa u Vás počas užívania Yadine vyskytne niektorý z nasledovných stavov alebo sa zhorší, musíte sa poradiť so svojím lekárom:

· keď niekto z Vašich priamych príbuzných má alebo mal rakovinu prsníka
· keď máte ochorenie pečene alebo žlčníka
· ak máte cukrovku
· keď máte depresiu
· keď máte Crohnovu chorobu alebo ulceróznu kolitídu (zápalové ochorenie čriev)
· keď máte HUS (hemolyticko-uremický syndróm; ochorenie krvi, ktoré zapríčiňuje poškodenie obličiek)
· keď máte kosáčikovitú anémiu (dedičné ochorenie červených krviniek)
· keď máte epilepsiu („Yadine a užívanie iných liekov“)
· keď máte SLE (systémový lupus erythematosus; ochorenie imunitného systému)
· keď máte ochorenie, ktoré sa prvýkrát vyskytlo počas tehotenstva alebo po predchádzajúcom používaní pohlavných hormónov (napríklad strata sluchu, porfýria (ochorenie krvi), tehotenský herpes (kožné vyrážky s pľuzgiermi počas tehotenstva), Sydenhamova chorea (nervové ochorenie pri ktorom sa vyskytujú náhle zášklby tela)
· keď máte alebo ste niekedy mali chloazmu (zlatohnedé pigmentové škvrny predovšetkým na tvári, tzv. „tehotenské škvrny“). V takomto prípade sa musíte vyhýbať priamemu slnečnému alebo ultrafialovému žiareniu
· Keď máte dedičný angioedém, lieky obsahujúce estrogény môžu vyvolať alebo zhoršiť jeho príznaky. Ak sa u Vás objavia príznaky angioedému, ako je opuch tváre, jazyka a/alebo hltana a/alebo ťažkosti s prehĺtaním alebo žihľavka spolu so sťaženým dýchaním, musíte ihneď vyhľadať svojho lekára.

Yadine a trombóza

Žilová trombóza

Užívanie akejkoľvek kombinovanej antikoncepčnej tabletky, vrátane Yadine, zvyšuje riziko vývinu žilovej trombózy(tvorba krvnej zrazeniny v cievach)v porovnaní so ženami, ktoré neužívajú žiadne (antikoncepčné) tabletky.

Riziko žilovej trombózy u používateliek kombinovaných tabletiek rastie:

• s vekom,
• keď máte nadváhu.
• keď niekto z Vašich priamych príbuzných mal v mladosti krvnú zrazeninu v nohe (trombóza), pľúcach alebo v inom orgáne,
• keď musíte ísť na operáciu, ak budete dlhší čas nepohyblivá alebo ak ste mali ťažký úraz. Je dôležité vopred oznámiť svojmu lekárovi, že užívate Yadine, pretože možno bude potrebné prerušiť liečbu. Váš lekár Vám povie, kedy môžete Yadine opäť začať užívať. Zvyčajne sú to asi dva týždne po tom, čo začnete znovu chodiť.

Pravdepodobnosť výskytu krvnej zrazeniny sa pri užívaní antikoncepčnej tabletky zvyšuje.
-Zo 100 000 žien, ktoré neužívajú antikoncepčnú tabletku a nie sú tehotné, môže mať ročne krvnú zrazeninu asi 5 – 10 žien.
-Zo 100 000 žien, ktoré užívajú antikoncepčnú tabletku, akou je Yadine, môže mať ročne krvnú zrazeninu 30 – 40 žien, presný počet nie je známy.
-Zo 100 000 žien, ktoré sú tehotné, môže mať ročne krvnú zrazeninu okolo 60 žien.

Krvná zrazenina sa môže žilou zaniesť do pľúc a môže upchať krvné cievy (čo sa nazýva pľúcna embólia). Tvorba krvných zrazenín v žilách môže mať v 1 – 2 % prípadov smrteľné následky.

Úroveň rizika sa môže meniť podľa typu antikoncepčnej tabletky, ktorú užívate. Poraďte sa s lekárom o dostupných možnostiach.

Tepnová trombóza

Používanie kombinovaných tabletiek sa spája so zvýšených rizikom tepnovej trombózy (upchatie tepny krvnou zrazeninou), napríklad v srdcových krvných cievach (srdcový infarkt) alebo v mozgu (mŕtvica).

Riziko tepnovej trombózy u používateliek kombinovaných tabletiek rastie:

• keď fajčíte. Počas užívania Yadine sa dôrazne odporúča prestať fajčiť, najmä ak máte viac ako
35 rokov.
• keď máte zvýšený obsah tuku v krvi (cholesterol a triglyceridy)
• keď máte nadváhu
• keď niekto z Vašich priamych príbuzných mal v mladosti srdcový infarkt alebo mŕtvicu
• keď máte vysoký krvný tlak,
• keď máte migrénu,
• keď máte problémy so srdcom (poruchu srdcových chlopní, poruchu srdcového rytmu).

Prestaňte užívať Yadine a ihneď vyhľadajte svojho lekára, ak spozorujete možné znaky trombózy, ako je:
• silná bolesť a/alebo opuch dolnej končatiny
• náhla silná bolesť v hrudi, ktorá môže vyžarovať do ľavej ruky
• náhla dýchavičnosť
• náhly kašeľ bez zjavnej príčiny
• akékoľvek nezvyčajné, silné alebo pretrvávajúce bolesti hlavy alebo zhoršenie migrény
• čiastočná alebo úplná strata videnia alebo dvojité videnie
• ťažkosti s rozprávaním alebo neschopnosť hovoriť
• závrat alebo mdloba
• slabosť, nezvyčajné pocity alebo necitlivosť hociktorej časti tela

Yadine a rakovina

U žien užívajúcich kombinované tabletky sa o čosi častejšie pozorovala rakovina prsníka, nie je však známe, či je to vyvolané liečbou. Napríklad je možné, že u žien užívajúcich kombinované tabletky sa zistí viac nádorov, pretože ich lekár vyšetruje častejšie. Výskyt nádorov prsníka postupne klesá po ukončení užívania kombinovanej hormonálnej antikoncepcie. Je dôležité, aby ste si pravidelne kontrolovali svoje prsníky a ak zistíte akékoľvek hrčky, musíte vyhľadať svojho lekára.

V zriedkavých prípadoch sa u používateliek tabletiek hlásili nezhubné a ešte zriedkavejšie
zhubné pečeňové nádory. Ak máte nezvyčajne silnú bolesť brucha, vyhľadajte svojho lekára.

Krvácanie medzi menštruáciami

Počas niekoľkých prvých mesiacov užívania Yadine môžete mať neočakávané krvácanie (krvácanie mimo
oddychový týždeň). Ak takéto krvácanie trvá dlhšie ako niekoľko mesiacov alebo ak začne po niekoľkých mesiacoch užívania, Váš lekár musí zistiť jeho príčinu.

Čo musíte urobiť, ak sa krvácanie v oddychovom týždni neobjaví
Ak ste užívali správne všetky tablety, nevracali ste ani ste nemali silnú hnačku a neužívali ste žiadne iné lieky, je veľmi nepravdepodobné, že ste tehotná.

Ak nedošlo k očakávanému krvácaniu dvakrát po sebe, môžete byť tehotná. Ihneď vyhľadajte svojho lekára. Nenačínajte ďalší blister, kým si nie ste istá, že nie ste tehotná.

Yadine a užívanie iných liekov

Vždy povedzte lekárovi, ktorý predpisuje Yadine, ktoré lieky alebo prípravky s obsahom rastlinných látok už užívate. Povedzte aj iným lekárom alebo zubárovi, ktorí Vám predpisujú ďalšie lieky (alebo lekárnikovi, ktorý vydáva liek), že užívate Yadine. Môžu Vám poradiť, či potrebujete používať ďalšie antikoncepčné opatrenia (napríklad prezervatív) a ak áno - ako dlho.

• Niektoré liečivá môžu oslabiť účinok Yadine na zamedzenie tehotenstva alebo môžu spôsobiť neočakávané krvácanie. Patria sem lieky používané na liečbu
o epilepsie (napríklad primidón, fenytoín, barbituráty, karbamazepín, oxkarbazepín)
o tuberkulózy (napr. rifampicín)
o infekcií HIV (ritonavir, nevirapín) alebo iných infekcií (antibiotiká ako grizeofulvín, penicilín, tetracyklín)
o vysokého krvného tlaku v krvných cievach pľúc (bosentan)
o a liečivá rastlina ľubovník bodkovaný.
• Yadine môže mať vplyv na účinnosť iných liekov, napr.
o liekov obsahujúcich cyklosporín
o antiepileptika lamotrigín (môže to viesť k zvýšeniu počtu epileptických záchvatov).
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Laboratórne testy

Ak idete na vyšetrenie krvi, povedzte svojmu lekárovi alebo pracovníkovi v laboratóriu, že užívate hormonálnu antikoncepciu, pretože hormonálna antikoncepcia môže ovplyvňovať výsledky niektorých testov.

Tehotenstvo

Ak ste tehotná, nesmiete užívať Yadine. Ak otehotniete počas užívania Yadine, musíte ho ihneď
prestať užívať a vyhľadať svojho lekára.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Dojčenie

Užívanie Yadine sa počas dojčenia spravidla neodporúča. Ak chcete užívať antikoncepčné tabletky
počas dojčenia, musíte navštíviť svojho lekára.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov

Nie sú informácie, ktoré by naznačovali, že užívanie Yadine ovplyvňuje vedenie vozidla alebo obsluhu
strojov.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Yadine

Yadine obsahuje laktózu.
Ak neznášate určité druhy cukrov, pred začiatkom užívania Yadine vyhľadajte svojho lekára.

3. AKO UŽÍVAŤ YADINE

Užívajte jednu tabletu Yadine každý deň, ak je to potrebné, zapite ju malým množstvom vody. Tablety môžete užívať spolu s jedlom alebo bez neho, ale musíte ich užívať každý deň v približne rovnakom čase.

Blister obsahuje 21 tabliet. Pri každej tablete je vytlačený deň v týždni, kedy sa má užiť. Ak napríklad začnete užívať tablety v stredu, užite tabletu, pri ktorej je napísané „St“. Pokračujte v smere šípok na blistri tak dlho, kým nevyužívate všetkých 21 tabliet.

Potom počas nasledujúcich 7 dní neužívajte žiadne tablety. V priebehu týchto siedmich dní bez užívania tabliet (inak nazývaných aj oddychový týždeň) má začať krvácanie. Toto takzvané „krvácanie z vysadenia“ zvyčajne začína na 2. alebo 3. deň oddychového týždňa.

Na ôsmy deň po užití poslednej tablety Yadine (to je po sedemdňovom oddychovom týždni) začnite užívať tablety z ďalšieho blistra, dokonca aj keď krvácanie ešte neskončilo. To znamená, že musíte začať užívať z nového blistra vždy v rovnaký deň v týždni a krvácanie z vysadenia sa dostaví každý mesiac v rovnakých dňoch.

Ak užívate Yadine podľa tohto postupu, ste chránená pred otehotnením aj počas 7 dní, keď neužívate tablety.

Kedy môžete začať s prvým blistrom?

Ak ste v predošlom mesiaci neužívali hormonálnu antikoncepciu.
Začnite s Yadine v prvý deň cyklu (to je prvý deň Vášho krvácania). Začatím užívania Yadine v prvý deň Vášho cyklu ste okamžite chránená pred otehotnením. Môžete tiež začať na 2. –5. deň cyklu, vtedy však musíte počas prvých 7 dní použiť ďalšie antikoncepčné opatrenia (napríklad prezervatív).

• Prechod z kombinovaného hormonálneho kontraceptíva alebo kombinovaného antikoncepčného
vaginálneho krúžku alebo náplasti
Môžete začať užívať Yadine prednostne v deň po užití poslednej aktívnej tablety (poslednej tablety obsahujúcej liečivo) Vašej predchádzajúcej hormonálnej antikoncepcie, ale najneskôr v deň, ktorý nasleduje po dňoch bez užívania tabliet po ukončení užívania Vašej predchádzajúcej hormonálnej antikoncepcie (alebo po užití poslednej neúčinnej tablety Vašej predchádzajúcej hormonálnej antikoncepcie). Keď prechádzate z kombinovaného antikoncepčného vaginálneho krúžku alebo náplasti, postupujte podľa pokynov svojho lekára.

• Prechod z metódy používajúcej len gestagén (antikoncepčná tabletka iba s gestagénom, injekcia, implantát alebo vnútromaternicové teliesko uvoľňujúce iba gestagén)
Z užívania antikoncepčných tabletiek obsahujúcich len gestagén môžete prejsť v ktorýkoľvek deň (z implantátu alebo vnútromaternicového telieska v deň jeho vyňatia, z injekcie v deň, keď má byť podaná ďalšia injekcia), ale vo všetkých prípadoch musíte počas prvých 7 dní užívania tabliet používať aj ďalšie ochranné opatrenia (napríklad prezervatív).

• Po potrate.
Postupujte podľa pokynov svojho lekára.

• Po pôrode
Yadine môžete začať užívať medzi 21. až 28. dňom po pôrode. Ak začnete s užívaním neskôr ako na 28. deň, musíte počas prvých 7 dní užívania Yadine použiť takzvanú bariérovú metódu (napríklad prezervatív).
Ak ste po pôrode mali pohlavný styk skôr ako ste začali (znovu začali) užívať Yadine, musíte sa najskôr ubezpečiť, či nie ste tehotná alebo musíte počkať do nasledujúceho menštruačného krvácania.

• Ak dojčíte a chcete začať užívať Yadine (znovu užívať) po pôrode.
Prečítajte si časť „Dojčenie“, strana 5.

Keď ste si nie istá, kedy máte začať, spýtajte sa svojho lekára.

Ak užijete viac Yadine, ako máte

Prípady závažných škodlivých vplyvov po užití priveľa tabliet Yadine sa nehlásili.

Ak ste užili viacero tabliet naraz, môžu sa u Vás objaviť príznaky nevoľnosti alebo vracanie. U mladých dievčat môže dôjsť ku krvácaniu z pošvy.

Ak ste užili priveľa tabliet Yadine alebo ak ste zistili, že niekoľko tabliet užilo dieťa, poraďte sa so'
svojim lekárom alebo lekárnikom.

Ak zabudnete užiť Yadine

• Ak ste sa oneskorili s užitím tablety o menej ako 12 hodín, ochrana pred otehotnením nie je znížená. Užite tabletu len čo si spomeniete a ďalšie tablety užite opäť vo zvyčajnom čase.

• Ak ste sa oneskorili s užitím tablety o viac ako 12 hodín, ochrana pred otehotnením môže byť znížená. Čím väčší je počet tabliet, ktoré ste zabudli užiť, tým väčšie je riziko otehotnenia.
Riziko nedostatočnej ochrany proti otehotneniu je najvyššie, ak ste zabudli užiť tabletu na začiatku alebo na konci blistra. Z tohto dôvodu musíte dodržiavať nasledovné pravidlá (pozri aj obrázok nižšie):

Viac ako jedna vynechaná tableta v tomto blistri
Vyhľadajte svojho lekára.

Jedna vynechaná tableta v prvom týždni
Užite zabudnutú tabletu len čo si spomeniete, aj keby to znamenalo, že musíte užiť dve tablety naraz.
Pokračujte v užívaní tabliet vo zvyčajnom čase a počas nasledujúcich 7 dní použite ďalšie
opatrenie, napríklad prezervatív. Ak ste mali pohlavný styk v týždni pred vynechaním tablety alebo ak zabudli začať užívať tablety z nového blistra po období bez užívania tabliet, musíte rátať s rizikom tehotenstva. V takomto prípade vyhľadajte svojho lekára.

Jedna vynechaná tableta v druhom týždni
Užite zabudnutú tabletu len čo si spomeniete, aj keby to znamenalo, že musíte užiť dve tablety naraz.
Pokračujte v užívaní ďalších tabliet vo zvyčajnom čase. Ochrana pred otehotnením nie je znížená, nemusíte použiť osobitné opatrenia.

Jedna vynechaná tableta v treťom týždni
Môžete si vybrať jednu z dvoch možností:

1. Užite zabudnutú tabletu len čo si spomeniete, aj keby to znamenalo, že musíte užiť dve tablety naraz. Pokračujte v užívaní tabliet vo zvyčajnom čase. Namiesto obdobia bez užívania tabliet začnite priamo užívať tablety z ďalšieho blistra..

S najväčšou pravdepodobnosťou budete mať krvácanie z vynechania na konci druhého blistra, ale počas užívania z druhého blistra môže tiež dôjsť ku špineniu alebo medzimenštruačnému krvácaniu.

2. Môžete tiež ukončiť užívanie zo súčasného blistra a prejsť hneď na sedemdňové obdobie bez užívania tabliet (zaznamenajte si deň, kedy ste tabletu zabudli užiť). Ak si želáte začať užívanie z nového blistra v zvyčajný úvodný deň, skráťte obdobie bez užívania tabliet na menej ako 7 dní.

Ak budete postupovať podľa ktoréhokoľvek z týchto dvoch odporúčaní, budete naďalej chránená pred
otehotnením.

• Ak ste zabudli užiť ktorúkoľvek tabletu z blistra a krvácanie sa nedostavilo v priebehu prvého obdobia bez užívania tabliet, môže to znamenať, že ste tehotná. Predtým, než začnete užívať tablety z ďalšieho blistra, musíte vyhľadať svojho lekára.
Čo musíte urobiť v prípade vracania alebo silnej hnačky
Ak vraciate v priebehu 3 - 4 hodín po užití tablety alebo máte silnú hnačku, existuje riziko, že liečivá v tablete sa nemusia úplne vstrebať do Vášho tela. Situácia je podobná, ako keď zabudnete užiť tabletu. Po vracaní alebo hnačke musíte čo najskôr užiť ďalšiu tabletu z náhradného blistra. Ak je to možné, užite ju do 12 hodínod času, keď normálne užívate tabletu. Ak to nie je možné alebo ak už prešlo 12 hodín, pokračujte podľa pokynov uvedených v časti „Ak zabudnete užiť Yadine“.

Oddialenie menštruácie: čo musíte vedieť

Hoci sa to neodporúča, Vaše menštruačné krvácanie (krvácanie z vysadenia) možno oddialiť prechodom priamo na nový blister Yadine namiesto obdobia bez užívania tabliet, a to až do konca druhého blistra. Počas užívania z tohto druhého blistra sa môže objaviť špinenie (kvapky krvi alebo krvavé škvrny) alebo medzimenštruačné krvácanie. Po zvyčajnom sedemdňovom období bez užívania tabliet pokračujtes ďalším blistrom.

Pred rozhodnutím oddialiť svoju menštruáciu by ste sa mali poradiť so svojim lekárom.

Zmena prvého dňa Vašej menštruácie: čo musíte vedieť

Ak užívate tablety podľa pokynov, menštruácia/krvácanie z vysadenia bude začínať v týždni bez užívania tabliet. Ak chcete zmeniť tento deň, dosiahnete to skrátením obdobia bez užívania tabliet (ale nikdy nie predĺžením!). Napríklad, ak Vaša menštruácia zvyčajne začína v piatok a Vy si želáte zmeniť to na utorok (o 3 dni skôr), musíte začať užívať tablety z nového blistra o 3 dni skôr ako zvyčajne. Ak príliš skrátite obdobie bez užívania tabliet (napr. na 3 dni alebo menej), môže sa stať, že počas obdobia bez užívania tabliet nebudete krvácať vôbec. Môže dôjsť k špineniu (kvapky krvi alebo krvavé škvrny) alebo medzimenštruačnému krvácaniu.

Ak si nie ste istá, ako máte postupovať, poraďte sa so svojím lekárom.

Ak chcete prestať užívať Yadine

Môžete prestať užívať Yadine kedykoľvek chcete. Ak nechcete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom o iných spoľahlivých metódach antikoncepcie.
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Yadine môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

· Časté vedľajšie účinky(postihujúce viac ako 1 zo 100, ale menej ako 1 z 10 žien):
menštruačné poruchy, medzimenštruačné krvácanie, bolesť v prsníkoch, bolesť hlavy, depresívne nálady, migréna, nevoľnosť, hustý belavý výtok z pošvy a kvasinková infekcia pošvy.
· Menej časté vedľajšie účinky (postihujúce viac ako 1 z 1000, ale menej ako 1 zo 100 žien):
zmena libida (záujmu o sex), vysoký krvný tlak, nízky krvný tlak, vracanie, akné, kožná vyrážka, silné svrbenie, infekcia pošvy, zadržiavanie tekutín a zmeny telesnej hmotnosti.
· Zriedkavé vedľajšie účinky (postihujúce viac ako 1 z 10 000, ale menej ako 1 zo 1000 žien):
astma, výtok z prsníkov, porucha sluchu, upchatie krvnej cievy zrazeninou, vytvorenou v inej časti tela, precitlivenosť, erythema nodosum (prejavuje sa červenkastými, bolestivými uzlíkmi na koži) alebo erythema multiforme (vyrážka vo forme červeného oválneho výsevu alebo pľuzgieriky).

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľky, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ YADINE

Uchovávajte Yadine mimo dosahu a dohľadu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.
Uchovávajte v originálnom obale.

Dátum exspirácie

Nepoužívajte Yadine po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po „EXP:“
Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Yadine obsahuje

· Liečivá sú etinylestradiol a drospirenón.
Každá tableta obsahuje 3 miligramy drospirenónu a 0,030 miligramu etinylestradiolu

· Ďalšie zložky (pomocné látky) sú monohydrát laktózy, kukuričný škrob, predželovaný kukuričný škrob, povidón 25, magnéziumstearát, hypromelóza, makrogol 6 000, mastenec, oxid titaničitý (E 171) a žltý oxid železa (E172).

Ako vyzerá Yadine a obsah balenia

· Yadine tablety sú filmom obalené tablety; jadro tablety je pokryté obalom. Tablety sú svetložltej farby, okrúhle s vypuklými stranami, na jednej strane s vyrazenými písmenami „DO“ v pravidelnom šesťuholníku.

· Yadine je dostupný v balení po 1 a 3 blistre, každý s obsahom 21 tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Bayer Schering Pharma AG
Berlín, Nemecko


Táto písomná informácia pre používateľky bola naposledy schválená v júni 2011.Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

Bayer, spol. s r.o.
Tel. +42 12 59 21 31 11
Fax +42 12 59 21 33 34
e-mail: bayer@bayer.sk

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Neprehliadnite voľnopredajné prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.