XOFIGO 1 100 KBQ/ML INJEKČNÝ ROZTOK sol inj 1x6 ml (liek.inj.skl.)

SPC
Nepodávať mladistvým do 18r. Nedoporučuje sa podávať počas dojčenia Nedoporučuje sa podávať počas gravidity

Cena

Orientačná cena:
Liek nie je kategorizovaný

nie je
Kód 8112A
Registračné číslo EU/1/13/873/001
Dátum registrácie 13.11.2013
Patentná ochrana originalny liek
Výdaj s obmedzením predpisovania (Rx)
Zastúpenie výrobcu Bayer AG, Nemecko
Účinné látky
Indikačná skupina Rádiofarmaká (88)
Doba použiteľnosti 1 mes.
ATC skupina (podľa účinku na jednotlivé orgány):
V RÔZNE
V10 Terapeutické rádiofarmaká
V10X Iné terapeutické rádiofarmaká
V10XX Rôzne terapeutické rádiofarmaká
V10XX03 Chlorid radnatý (223Ra)

Na čo sa XOFIGO používa?

Xofigo sa používa na liečbu dospelých pacientov s pokročilou, kastračne rezistentnou rakovinou prostaty.

Ide o rakovinu prostaty (orgán mužského reprodukčného systému), ktorá nereaguje na liečbu znižujúcu hladinu mužských hormónov. Xofigo sa používa, iba keď sa choroba rozšírila do kostí, ale nie je známe, že by sa rozšírila do iných vnútorných orgánov a spôsobuje príznaky ochorenia (napr. bolesť).

Xofigo obsahuje rádioaktívnu látku rádium-223, ktorá sa správa ako vápnik vyskytujúci sa v kostiach.
Pre viac informácií si prečítajte príbalový leták...

Nežiaduce účinky

Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania.
Najzávažnejšími vedľajšími účinkami u pacientov, ktorí dostávali Xofigo sú:
 • pokles počtu krvných doštičiek ( trombocytopénia),
 • pokles počtu neutrofilov, určitého druhu bielych krviniek (neutropénia, ktorá môže spôsobiť zvýšené riziko infekcie).

Váš lekár vám pred začatím liečby a pred každou injekciou vyšetrí krv, aby skontroloval počet vašich krviniek a krvných doštičiek (pozri tiež časť 2).

Ak spozorujete nasledujúce prejavy, okamžite kontaktujte vášho lekára, pretože to môžu byť príznaky trombocytopénie alebo neutropénie (pozri vyššie):
 • akákoľvek neobvyklá podliatina,
 • silnejšie krvácanie než obvykle po zranení,
 • horúčka,
 • alebo ak sa zdá, že máte mnoho infekcií.

Najčastejšími vedľajšími účinkami u pacientov dostávajúcich Xofigo (veľmi časté [môžu postihnúť viac než 1 z 10 ľudí]) sú:
 • hnačka, nevoľnosť (napínanie na vracanie), vracanie a trombocytopénia (pokles počtu krvných doštičiek).

Ďalšie možné vedľajšie účinky sú uvedené nižšie podľa ich pravdepodobnosti výskytu:

Časté (môžu postihnúť až 1 z 10 ľudí)
 • pokles počtu bielych krviniek (leukopénia),
 • pokles počtu neutrofilov, typu bielych krviniek (neutropénia, ktorá môže viesť k zvýšenému riziku infekcie),
 • pokles počtu červených a bielych krviniek a krvných doštičiek (pancytopénia),
 • reakcie v mieste podania injekcie (napríklad sčervenanie pokožky, bolesť a opuch).

Menej časté (môžu postihnúť až 1 zo 100 ľudí)
 • pokles počtu lymfocytov, typu bielych krviniek (lymfopénia).

Xofigo prispieva k vášmu celkovému dlhodobému vystaveniu rádioaktivite, ktorej účinok sa zrátava. Dlhodobé vystavenie rádioaktivite, ktorej účinok sa zrátava u vás môže zvýšiť riziko vzniku rakoviny (najmä rakoviny kostí a leukémie) a dedičných porúch. V klinických skúšaniach s následným sledovaním po dobu až troch rokov neboli hlásené žiadne prípady rakoviny vyvolanej Xofigom.

Ak máte príznaky, ako sú bolesti, opuch alebo znecitlivenie čeľuste, "pocit ťažkej čeluste" alebo uvoľnenie zuba, obráťte sa na svojho lekára. U pacientov liečených Xofigom sa vyskytli prípady osteonekrózy čeľuste (odumreté tkanivo v kosti čeluste, ktorá je hlavne u pacientov liečených bisfosfonátmi). Všetky tieto prípady sa pozorovali iba u pacientov užívajúcich bisfosfonáty pred alebo pri súbežnej liečbe Xofigom a pri chemoterapii pred začatím liečby so Xofigom.
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.