UNDESTOR TESTOCAPS 40 MG cps mol 120x40 mg


5. Ako uchovávať Undestor Testocaps 40 mg

Undestor Testocaps 40 mg
(testosterónundekanoát)
mäkké kapsuly

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
N.V. Organon, Oss, Holandsko

Zloženie lieku
1 mäkká kapsula obsahuje:
Liečivo: testosterónundekanoát 40 mg.
Pomocné látky: ricínový olej, laurylpropylénglykol, glycerol, oranžová žltá E110, želatína.

Farmakoterapeutická skupina
Hormóny


1. ČO JE UNDESTOR TESTOCAPS 40 MG A NA ČO SA POUŽÍVA

Charakteristika
Liek Undestor Testocaps 40 mg obsahuje liečivo testosterónundekanoát, ktorý sa vo Vašom tele mení na testosterón. Testosterón je prirodzený mužský hormón, potrebný na normálny rast, vývoj a funkciu mužských pohlavných orgánov a sekundárnych mužských pohlavných znakov. Lieky, ktoré obsahujú testosterón, sa zvyčajne predpisujú vtedy, ak ho treba nahradiť v organizme, ktorý si ho v dostatočnom množstve nevie vytvoriť sám.

Indikácie
Na čo sa používa Undestor Testocaps 40 mg?
U mužov sa používa na substitučnú liečbu testosterónom primárnych alebo sekundárnych hypogonádových porúch (útlm funkcie pohlavných žliaz), napr.:
· po kastrácii (odstránenie pohlavných orgánov),
· pri eunuchoidizme (nedostatočne vyvinuté pohlavné orgány),
· pri endokrinnej impotencii (neschopnosť pohlavného styku a oplodnenia),
· pri hypopituitarizme (znížená činnosť podmozgovej žlazy),
· pri niektorých typoch infertility (neplodnosti) spôsobenej spermatogénnymi poruchami (poruchy vývoja samčích pohlavných buniek),
· pri mužských klimakterických prejavoch, ako je znížené libido (pohlavná túžba) a pocit zníženého fyzického a psychického zdravia.

U transsexuálov (zo ženy na muža):
· na dosiahnutie maskulinizácie (nadobúdanie zjavných mužských znakov u žien).

Okrem toho možno liečbu testosterónom indikovať mužom pri osteoporóze (rednutie kostí) spôsobenej nedostatkom androgénov.


2. SKÔR NEŽ ZAČNETE UŽÍVAŤ UNDESTOR TESTOCAPS 40 MG

Kontraindikácie
Undestor Testocaps 40 mg nesmiete užívať:
· ak máte nádor prostaty alebo prsníka, alebo je u Vás podozrenie na takéto nádory,
· ak ste tehotná,
· ak dojčíte,
· ak trpíte precitlivenosťou na testosterónundekanoát alebo na ktorúkoľvek pomocnú látku lieku Undestor Testocaps 40 mg.

Kedy je potrebná špeciálna starostlivosť pri užívaní lieku Undestor Testocaps 40 mg?
Osobitný lekársky dohľad sa vyžaduje pri liečbe predpubertálnych chlapcov, pretože substitučná liečba testosterónom môže spôsobiť predčasný pohlavný vývoj a poruchy rastu. Osobitný lekársky dohľad je tiež potrebný pri liečbe starších mužov, keďže mužské hormóny môžu spôsobiť zväčšenie prostaty.

Lekársky dohľad je tiež potrebný pri niektorých ďalších stavoch. Informujte svojho lekára, ak ste prekonali alebo ak trpíte týmito ochoreniami:
· ochorenie srdca,
· ochorenie obličiek,
· vysoký krvný tlak,
· epilepsia,
· migrénové bolesti hlavy,
· ťažkosti s prostatou, ako sú napr. problémy s močením.

Informácia pre športovcov: Undestor Testocaps 40 mg obsahuje zložky, ktoré môžu byť príčinou pozitívneho dopingového testu.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Undestoru Testocaps 40 mg
Undestor Testocaps 40 mg obsahuje farbivo oranžová žltá, ktoré môže spôsobiť alergické reakcie.


3. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako iné lieky, aj Undestor Testocaps 40 mg môže mať vedľajšie účinky:

U všetkých pacientov:
· zadržanie tekutín v tkanivách, čo sa zvyčajne prejavuje opuchmi členkov a nôh.

U mužov:
· chorobné dlhodobé bolestivé stoporenie pohlavného údu bez pohlavného vzrušenia,
· porucha tvorby spermií,
· znížený objem výronu semena, ako aj objem ejakulátu.

U mladých chlapcov:
· predčasný pohlavný vývoj,
· častejšie stoporenie pohlavného údu,
· zväčšenie pohlavného údu
· poruchy rastu,
· predčasné uzatvorenie epifyzárnych rastových štrbín.

U niektorých pacientov sa počas užívania Undestoru Testocaps 40 mg hlásili hnačka a bolesť brucha alebo pocit nepohodlia.

V prípade výskytu niektorého z vedľajších účinkov ihneď informujte lekára. Ak na sebe spozorujete prejavy iných vedľajších účinkov, ktoré nie sú spomenuté v tejto písomnej informácii pre používateľov, informujte o nich svojho lekára alebo lekárnika.

Interakcie
Užívanie iných liekov
Iné lieky môžu vplývať na účinok lieku Undestor Testocaps 40 mg a naopak Undestor Testocaps 40 mg môže ovplyvňovať účinok iných liekov. Informujte svojho lekára alebo lekárnika o všetkých liekoch, ktoré v súčasnosti užívate alebo čoskoro začnete užívať vrátane liekov na voľný predaj.


4. AKO SA MÁ UNDESTOR TESTOCAPS 40 MG UŽÍVAŤ'

Dávkovanie a spôsob podávania
Pokiaľ lekár nepredpísal ináč, dodržujte túto dávkovaciu schému.

Zvyčajné dávkovanie sú 3 – 4 kapsuly denne počas prvých 2 – 3 týždňov, potom s postupným znižovaním na 1 – 3 kapsuly denne. Kapsula Undestor Testocaps 40 mg sa musí užívať súbežne s jedlom a zapíjať primeraným množstvom tekutiny. Nerozhrýza sa a prehĺta sa celá. Odporúča sa dávkovať tak, aby sa polovica dennej dávky užila ráno a druhá polovica večer. Ak sa užíva nepárny počet kapsúl, väčšia dávka sa má užiť ráno.

Ak si myslíte, že účinok Undestoru Testocaps 40 mg je priveľmi silný, alebo naopak priveľmi slabý, informujte o tom svojho lekára.

Špeciálne upozornenia
Undestor Testocaps 40 mg užívajte vždy iba s jedlom a zapíjajte primeraným množstvom tekutín.
Potrava umožňuje, aby sa testosterónundekanoát dostal do Vášho organizmu. Preto je potrebné Undestor Testocaps 40 mg užívať spolu s jedlom.

Ak ste užili väčšie množstvo kapsúl Undestor Testocaps 40 mg
Ak ste omylom užili väčšie množstvo kapsúl, nemusíte sa znepokojovať, mali by ste to však konzultovať so svojím lekárom. Olejová zložka v kapsule môže spôsobiť hnačky.

Ak ste zabudli užiť Undestor Testocaps 40 mg
Neužívajte dvojnásobnú dávku s cieľom nahradiť vynechanú dávku.

Následky po prerušení užívania Undestoru Testocaps 40 mg
Pokiaľ ste prerušili užívanie Undestoru Testocaps 40 mg, v priebehu niekoľkých týždňov možno očakávať návrat predchádzajúcich ťažkostí ako pred liečbou.

Tehotenstvo a dojčenie
Undestor Testocaps 40 mg nesmiete užívať ak ste tehotná, alebo by ste mohli byť tehotná. Undestor Testocaps 40 mg nesmiete užívať počas dojčenia.

Vedenie motorových vozidiel a používanie strojov
Podľa doterajších skúseností liek neovplyvňuje schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje.

Varovanie
Nepoužívajte liek po uplynutí času použiteľnosti uvedeného na obale.

Balenie
3, 6 a 12 vreciek, každé vrecko obsahuje blister s 10 kapsulami.


5. AKO UCHOVÁVAŤ UNDESTOR TESTOCAPS 40 MG

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.
Neuchovávajte v chladničke alebo mrazničke.
Chráňte pred svetlom a uchovávajte v pôvodnom vonkajšom obale!
Uchovávajte mimo dosahu detí!

Dátum poslednej revízie textu: september 2011.

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Neprehliadnite ďalšie prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.