STAFAL sol der 1x10 ml (fľ.skl.)

kodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je STAFAL a na čo sa používa
2. Skôr ako použijete STAFAL
3. Ako používať STAFAL
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať STAFAL
6. Ďalšie informácie1. ČO JE STAFAL A NA ČO SA POUŽÍVA

Liek je protistafylokokový fágový lyzát na lokálne použitie, ktorý obsahuje vysoko účinné virulentné fágové častice so silným a rýchlym rozpúšťacím a polyvalentným účinkom. Vo svojej účinnosti je štandardizovaný podľa koncentrácie špecifických fágových častíc na 1 ml. Minimálne množstvo fágových častíc je 1x107 v 1 ml. Ako antiseptikum sa používa tiomerzal (max. 0,01%).

Liek STAFAL je určený výhradne na miestnu aplikáciu u infekcií vyvolaných stafylokokovými kmeňmi. Môže sa použiť v humánnej aj veterinárnej medicíne pri všetkých formách stafylokokových infekcií. Je určený na rozrušenie stafylokokových buniek v mieste prebiehajúcej infekcie. Používa sa hlavne na vylúčenie pôvodcov stafylokokových infekcií z ložísk infekcie (hnisavé procesy kože, podkožných a kožných adnex), aj možných zásobární (predovšetkým nosohltanu, črevného a močového traktu). STAFAL predstavuje významný prostriedok pri komplexnej liečbe chronických foriem stafylokokových infekcií (hnisavé afekcie kože a podkožia, infekcie postihujúce hlboko uložené mäkké tkanivo), ktorý zabraňuje ich vyústeniu do septického stavu. Je tiež dôležitou súčasťou preventívnych opatrení, s cieľom zabrániť vzniku následných hnisotvorných komplikácií po operatívnych zásahoch.


2. SKÔR AKO UŽIJETE STAFAL

Nepoužívajte STAFAL
- keď ste alergický (precitlivený) na ktorúkoľvek zložku lieku

Používanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Tehotenstvo a dojčenie
V tehotenstve a v priebehu laktácie je treba zvážiť použitie lieku ošetrujúcim lekárom. Pri lokálnom použití sa nepredpokladá nepriaznivé ovplyvnenie.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Aplikácia lieku neovplyvňuje pozornosť a schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje.


3. AKO UŽÍVAŤ STAFAL

Vždy používajte STAFAL presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Liek sa aplikuje chorému do postihnutých ložísk, operačných rán a možných zásobární výplachmi, obkladmi, sprejovaním, prikladaním longiet namočených do STAFALU. Pri podaní do nosných otvorov aplikujeme 1-2 kvapky tak, aby liek po aplikácii zostal a mohol tak pôsobiť čo najdlhšie na sliznici. Aplikuje sa zvyčajne 2-krát denne podľa klinického nálezu.

Ak užijete viac STAFALU, ako máte
Vždy používajte STAFAL presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára.
Ak predpokladáte, že došlo k predávkovaniu liekom, oznámte to lekárovi alebo lekárnikovi.

Ak prestanete užívať STAFAL
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa užitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY'

Tak ako všetky lieky, aj STAFAL môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Vo výnimočnom prípade sa môže po podaní lieku objaviť pálenie v mieste aplikácie.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ STAFAL

Uchovávajte v chladničke pri teplote 2 °C – 8 °C, v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí!

Nepoužívajte STAFAL po dátume exspirácie vyznačenom na škatuľke.
Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Nepoužívajte STAFAL, ak je zakalený!

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo STAFAL obsahuje
- Liečivo je phagi particulae contra staphylococcus polyvalens (antistafylokokové polyvalentné fágové častice). Minimálne množstvo fágových častíc je 1x107 v 1 ml lieku.
- Ďalšie zložky sú: tiomerzal a voda na injekciu.

Ako vyzerá STAFAL a obsah balenia
Liek je číry roztok bledožltej farby, pripúšťa sa nepatrný sediment anorganického pôvodu.

Jedno balenie obsahuje:
1 x fľaštička so závitovým kvapkacím uzáverom s obsahom 10 ml roztoku.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
IMUNA CZ s.r.o.
Průmyslová 1472/11
102 19 Praha 10
Česká republika


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v októbri 2011.

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.