SPIKEVAX 0,2 MG/ML INJEKČNÁ DISPERZIA (PÔVODNE COVID-19 VACCINE MODERNA) dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl. - viacdávk.)

SPC
Liek obsahuje cukry Kontraindikácie na ochorenia pacienta Liekom disponuje výlučné lekár-špecialista Nepodávať novorodencovi do 6 mes

Cena

Orientačná cena:
Liek nie je kategorizovaný

100,00 €
Vývoj cien
SPIKEVAX 1022 cena
Kód 6261D
Registračné číslo EU/1/20/1507/001
Dátum registrácie 6.1.2021
Patentná ochrana originalny liek
Výdaj na lekársky predpis (Rp)
Zastúpenie výrobcu MODERNA BIOTECH SPAIN, S.L., Španielsko
Účinné látky
Indikačná skupina Imunopreparáty (59)
Doba použiteľnosti 7 mes.
ATC skupina (podľa účinku na jednotlivé orgány):
J ANTIINFEKTÍVA NA SYSTÉMOVÉ POUŽITIE
J07 Vakcíny
J07B Vírusové vakcíny
J07BX Ostatné vírusové vakcíny
J07BX03 Vakcína proti COVID-19

Na čo sa SPIKEVAX 1022 používa?

Spikevax (Vakcína COVID-19 Vaccine Moderna je vakcína, ktorá sa používa na ochranu pred
ochorením COVID-19 spôsobeným vírusom SARS-CoV-2. Podáva sa dospelým vo veku 18 rokov a starším. Liečivom vo vakcíne COVID-19 Vaccine Moderna je mRNA kódujúca „spike“ proteín vírusu SARS-CoV-2. mRNA je zapuzdrená do SM-102 lipidových nanočastíc.

Keďže vakcína COVID-19 Vaccine Moderna neobsahuje vírus, nemôže u vás spôsobiť ochorenie
COVID-19.

Ako vakcína účinkuje
Vakcína COVID-19 Vaccine Moderna) podnieti prirodzenú obranu tela (imunitný systém).
Účinok vakcíny spôsobí, že si telo vytvorí ochranu (protilátky) pred vírusom, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19.
Vakcína COVID-19 Vaccine Moderna využíva látku nazývanú mediátorová ribonukleová kyselina (messenger ribonucleic acid, mRNA) na prenos pokynov, ktoré môžu bunky v tele použiť na vytvorenie bielkovinového výbežku (spike proteín), ktorý sa nachádza aj na víruse. Bunky potom
vytvoria protilátky proti spike proteínu na pomoc v boji proti vírusu.
Pre viac informácií si prečítajte príbalový leták...

Nežiaduce účinky

Najčastejšími nežiaducimi reakciami u účastníkov vo veku od 6 rokov do 11 rokov po podaní primárneho cyklu (v 2. časti) boli bolesť v mieste podania injekcie (98,4 %), únava (73,1 %), bolesť hlavy (62,1 %), myalgia (35,3 %), zimnica (34,6 %), nauzea/vracanie (29,3 %), axilárny opuch/citlivosť (27,0 %), horúčka (25,7 %), erytém v mieste podania injekcie (24,0 %), opuch v mieste
podania injekcie (22,3 %) a artralgia (21,3 %).

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek z nasledujúcich prejavov a príznakov alergickej reakcie, vyhľadajte
okamžitú lekársku pomoc:
 • pocit na omdletie alebo závrat,
 • zmeny srdcového rytmu,
 • dýchavičnosť,
 • sipenie,
 • opuch pier, tváre alebo hrdla,
 • žihľavka alebo vyrážka,
 • nevoľnosť alebo vracanie,
 • bolesť žalúdka.
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek iný vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru. Môžu k nim patriť tieto:
Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb):
 • opuch/citlivosť v podpazuší,
 • znížená chuť do jedla (pozorovaná u detí vo veku od 6 mesiacov do 5 rokov),
 • podráždenosť/plač (pozorované u detí vo veku od 6 mesiacov do 5 rokov),
 • bolesť hlavy,
 • ospalosť (pozorovaná u detí vo veku od 6 mesiacov do 5 rokov),
 • nevoľnosť,
 • vracanie,
 • bolesť svalov a kĺbov a stuhnutosť,
 • bolesť alebo opuch v mieste podania injekcie,
 • začervenanie v mieste podania injekcie (v niektorých prípadoch sa môže vyskytnúť približne 9 až 11 dní po podaní injekcie),
 • pocit veľkej únavy,
 • zimnica,
 • horúčka.
Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):
 • hnačka,
 • vyrážka,
 • vyrážka alebo žihľavka v mieste podania injekcie (v niektorých prípadoch sa môžu vyskytnúť približne 9 až 11 dní po podaní injekcie).
Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):
 • svrbenie v mieste podania injekcie,
 • závrat,
 • bolesť brucha,
 • vyvýšená, svrbivá vyrážka (žihľavka, ktorá sa môže objaviť od podania injekcie až do približne dvoch týždňov po podaní injekcie).
Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb)
 • dočasné jednostranné ochrnutie tváre (Bellova obrna),
 • opuch tváre (u pacientov, ktorí dostali kozmetické injekcie do tváre, sa môže vyskytnúť opuch tváre),
 • znížené vnímanie alebo cit pri dotyku,
 • nezvyčajný pocit na koži, ako je tŕpnutie alebo mravčenie (parestézia).
Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb)
 • zápal srdcového svalu (myokarditída) alebo zápal výstelky mimo srdca (perikarditída), ktorý môže viesť k dýchavičnosti, palpitáciám (búšeniu srdca) alebo bolesti v hrudníku.
Neznáma frekvencia
 • závažné alergické reakcie s ťažkosťami s dýchaním (anafylaxia),
 • reakcia imunitného systému v dôsledku zvýšenej citlivosti alebo neznášanlivosti (precitlivenosť),
 • kožná reakcia, ktorá spôsobuje červené fľaky alebo škvrny na koži, ktoré môžu vyzerať ako terč alebo „stred terča“ s tmavočerveným stredom, okolo ktorého sa nachádzajú svetločervené kruhy (multiformný erytém),
 • nadmerný opuch očkovanej končatiny,
 • silné menštruačné krvácanie (predpokladá sa, že väčšina prípadov nie je závažná a je dočasná).

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
SPIKEVAX 0,1 MG/ML INJEKČNÁ DISPERZIA (PÔVODNE COVID-19 VACCINE MODERNA) dis inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl. - viacdávk.) Rp n/a
SPIKEVAX 50 MIKROGRAMOV INJEKČNÁ DISPERZIA V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE (PÔVODNE COVID-19 VACCINE MODERNA) dis inj 10x0,5 ml (striek.inj.napl.polymér) Rp n/a
SPIKEVAX BIVALENT ORIGINAL/OMICRON BA.1 (50 MIKROGRAMOV/50 MIKROGRAMOV)/ML INJEKČNÁ DISPERZIA (PÔVODNE COVID-19 VACCINE MODERNA) dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl. - viacdávk.) Rp n/a
SPIKEVAX BIVALENT ORIGINAL/OMICRON BA.1 (50 MIKROGRAMOV/50 MIKROGRAMOV)/ML INJEKČNÁ DISPERZIA (PÔVODNE COVID-19 VACCINE MODERNA) dis inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl. - viacdávk.) Rp n/a
SPIKEVAX BIVALENT ORIGINAL/OMICRON BA.1 25 MIKROGRAMOV/25 MIKROGRAMOV INJEKČNÁ DISPERZIA (PÔVODNE COVID-19 VACCINE MODERNA) dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) Rp n/a
SPIKEVAX BIVALENT ORIGINAL/OMICRON BA.1 25 MIKROGRAMOV/25 MIKROGRAMOV INJEKČNÁ DISPERZIA V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE (PÔVODNE COVID-19 VACCINE MODERNA) dis inj 10x0,5 ml (striek.inj.napl.polymér) Rp n/a
SPIKEVAX BIVALENT ORIGINAL/OMICRON BA.4-5 (50 MIKROGRAMOV/50 MIKROGRAMOV)/ML INJEKČNÁ DISPERZIA (PÔVODNE COVID-19 VACCINE MODERNA) dis inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl. - viacdávk.) Rp n/a
SPIKEVAX BIVALENT ORIGINAL/OMICRON BA.4-5 25 MIKROGRAMOV/25 MIKROGRAMOV INJEKČNÁ DISPERZIA (PÔVODNE COVID-19 VACCINE MODERNA) dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) Rp n/a
SPIKEVAX BIVALENT ORIGINAL/OMICRON BA.4-5 25 MIKROGRAMOV/25 MIKROGRAMOV INJEKČNÁ DISPERZIA V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE (PÔVODNE COVID-19 VACCINE MODERNA) dis inj 10x0,5 ml (striek.inj.napl.polymér) Rp n/a
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.