RATIOGRASTIM 48 MIU/0,8 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK sol ijf 5x0,8 ml/480 µg (48 MIU) (striek.skl.napln. s bezp.zar.)

SPC
Liek je určeny dospelým a deťom Liekové a iné interakcie Liekom disponuje výlučné lekár-špecialista Nedoporučuje sa podávať počas dojčenia Nedoporučuje sa podávať počas gravidity

Cena

Max. predajná cena:

163,03 €

Úhrada poisťovne:

163,03 €

Pacient platí:

0,00 €(0,00%)
Plne hradený ZP (I)*
Vývoj cien
RATIOGRASTIM cena
Indikačné obmedzenie: Áno
Preskripčné obmedzenia: HEM, ONK
Súhlas revízneho lekára: Nie
Kód 85147
Registračné číslo EU/1/08/444/012
Dátum registrácie 11.11.2009
Patentná ochrana genericky liek
Výdaj s obmedzením predpisovania (Rx)
Zastúpenie výrobcu ratiopharm GmbH, Nemecko
Účinné látky
Indikačná skupina Imunopreparáty (59)
Doba použiteľnosti 24 mes.
ATC skupina (podľa účinku na jednotlivé orgány):
L ANTINEOPLASTIKÁ A IMUNOMODULÁTORY
L03 Imunomodulátory
L03A Imunostimulanciá (zmena WHO)
L03AA Faktory stimulujúce kolónie hematopoetických buniek
L03AA02 Filgrastim

Na čo sa RATIOGRASTIM používa?

Ratiograstim je užitočný pri niekoľkých rôznych stavoch, ktoré sú:
 • chemoterapia;
 • transplantácia kostnej drene;
 • ťažká chronická neutropénia (nízky počet bielych krviniek);
 • neutropénia u pacientov s HIV infekciou;
 • mobilizácia kmeňových buniek periférnej krvi (na účely ich darovania).

Lekár vám predpísal Ratiograstim, aby pomohol vášmu telu tvoriť viacej bielych krviniek. Biele krvinky sú dôležité, pretože pomáhajú vášmu organizmu bojovať s infekciou.
Pre viac informácií si prečítajte príbalový leták...

Nežiaduce účinky

Dôležité vedľajšie účinky
 • Zaznamenané boli alergické reakcie, ako napríklad kožné vyrážky, vyvýšené svrbiace miesta na koži a závažné alergické reakcie sprevádzané slabosťou, poklesom krvného tlaku, ťažkosťami
s dýchaním a opuchom tváre. Ak máte pocit, že máte tento typ reakcie, prestaňte používať
injekcie Ratiograstimu a ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.
 • Zaznamenaná bola zväčšená slezina a prípady prasknutia sleziny. Niektoré prípady prasknutej sleziny boli smrteľné. Je dôležité, aby ste sa v prípade, že pocítite bolesť na ľavej strane hornej časti brucha alebo bolesť v ľavom pleci, ihneď skontaktovali s lekárom, pretože môže ísť
o problém s vašou slezinou.
 • Kašeľ, horúčka a ťažké alebo bolestivé dýchanie môžu byť znamením závažných pľúcnych vedľajších účinkov, ako sú zápal pľúc a syndróm akútnej respiračnej tiesne, ktoré môžu byť smrteľné. Ak máte horúčku alebo ktorýkoľvek z týchto príznakov, je dôležité sa ihneď skontaktovať s vašim lekárom.
 • Ak máte ktorýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov alebo kombináciu nasledujúcich vedľajších účinkov, je dôležité okamžite kontaktovať vášho lekára: opuchy alebo zdureniny, ktoré môžu byť spojené s menej častým močením, ťažkosti s dýchaním, opuch brucha a pocit plnosti a celkový pocit únavy. Tieto príznaky sa zvyčajne vyvíjajú rýchlo.
Môžu to byť príznaky menej často sa vyskytujúceho (môže postihovať až 1 zo 100 osôb) ochorenia nazývaného „syndróm kapilárneho presakovania“, ktorý spôsobuje presakovanie krvi z malých krvných ciev do tela a vyžaduje okamžitú lekársku starostlivosť.
 • Ak máte kosáčikovitú anémiu, uistite sa, že ste o tom pred liečbou Ratiograstimom informovali vášho lekára. Ku kríze kosáčikovitej anémie došlo u niektorých pacientov s kosáčikovitou anémiou, ktorým bol podaný filgrastím.
 • Filgrastím môže spôsobiť bolesť kostí a svalov, čo je veľmi častý (môže postihnúť viac ako 1 z 10 ľudí) vedľajší účinok. Spýtajte sa vášho lekára, ktorý liek vám s tým pomôže.

Môžete sa stretnúť sa nasledovnými ďalšími vedľajšími účinkami:

U pacientov s rakovinou

Veľmi časté (môžu postihnúť viac ako 1 z 10 ľudí):
 • zvýšené hladiny niektorých enzýmov v pečeni alebo v krvi; vysoké hladiny kyseliny močovej v krvi;
 • nevoľnosť; vracanie;
 • bolesť na hrudníku.

Časté (môžu postihnúť až 1 z 10 ľudí):
 • bolesť hlavy;
 • kašeľ; bolesť hrdla;
 • zápcha; strata chuti do jedla; hnačka; mukozitída, čiže bolestivý zápal a tvorenie vredov na slizniciach vystielajúcich tráviaci trakt;
 • vypadávanie vlasov; vyrážka;
 • únava; celková slabosť.

Menej časté (môžu postihnúť až 1 zo 100 ľudí):
 • nešpecifikovaná bolesť.

Zriedkavé (môžu postihnúť až 1 z 1 000 ľudí):
 • cievne poruchy, ktoré môžu spôsobovať bolesť, sčervenanie a opuchy končatín.

Veľmi zriedkavé (môžu postihnúť až 1 z 10 000 ľudí):
 • bolestivé kožné vyvýšeniny slivkovej farby na končatinách a niekedy na tvári a krku s horúčkou (Sweetov syndróm); zápal krvných ciev, často s kožnou vyrážkou;
 • zhoršenie reumatických stavov;
 • bolesť alebo problémy s močením.

Neznáme (frekvenciu výskytu nemožno odhadnúť z dostupných údajov):
 • odmietnutie transplantovanej kostnej drene;
 • prechodné zníženie krvného tlaku;
 • bolesť a opuch kĺbov podobné dne.

U zdravých darcov kmeňových buniek

Veľmi časté (môžu postihnúť viac ako 1 z 10 ľudí):
 • zvýšenie počtu bielych krviniek; zníženie počtu krvných doštičiek, čo zvyšuje riziko krvácania alebo modrín;
 • bolesť hlavy.

Časté (môžu postihnúť až 1 z 10 ľudí):
 • zvýšené hladiny niektorých enzýmov v krvi.

Menej časté (môžu postihnúť až 1 zo 100 ľudí):
 • zvýšené hladiny niektorých enzýmov v pečeni; vysoké hladiny kyseliny močovej v krvi;
 • zhoršenie reumatických stavov.

Neznáme (frekvenciu výskytu nemožno odhadnúť z dostupných údajov):
 • kašeľ; horúčka a ťažkosti s dýchaním alebo vykašliavanie krvi.

U pacientov s ťažkou chronickou neutropéniou

Veľmi časté (môžu postihnúť viac ako 1 z 10 ľudí):
 • zníženie počtu červených krviniek, ktoré môže spôsobiť bledosť pokožky a vyvolať slabosť alebo dýchavičnosť;
 • nízke hladiny glukózy v krvi; zvýšené hladiny niektorých enzýmov v krvi; vysoké hladiny kyseliny močovej v krvi;
 • krvácanie z nosa.

Časté (môžu postihnúť až 1 z 10 ľudí):
 • zníženie počtu krvných doštičiek, čo zvyšuje riziko krvácania alebo modrín;
 • bolesť hlavy;
 • hnačka;
 • zväčšená pečeň;
 • vypadávanie vlasov; zápal krvných ciev, často s kožnou vyrážkou; bolesť v mieste vpichu; vyrážka;
 • úbytok vápnika v kostiach; bolesť kĺbov.

Menej časté (môžu postihnúť až 1 zo 100 ľudí):
 • krv v moči; bielkoviny v moči.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
RATIOGRASTIM 30 MIU/0,5 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK sol ijf 1x0,5 ml/300 µg (30 MIU) (striek.skl.napln. bez bezp.zar.) Rx n/a
RATIOGRASTIM 30 MIU/0,5 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK sol ijf 2x5x0,5 ml/300 µg (30 MIU) (striek.skl.napln. bez bezp.zar.) Rx n/a
RATIOGRASTIM 30 MIU/0,5 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK sol ijf 5x0,5 ml/300 µg (30 MIU) (striek.skl.napln. bez bezp.zar.) Rx 265,61
RATIOGRASTIM 30 MIU/0,5 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK sol ijf 10x0,5 ml/300 µg (30 MIU) (striek.skl.napln. bez bezp.zar.) Rx n/a
RATIOGRASTIM 30 MIU/0,5 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK sol ijf 1x0,5 ml/300 µg (30 MIU) (striek.skl.napln. s bezp.zar.) Rx n/a
RATIOGRASTIM 30 MIU/0,5 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK sol ijf 5x0,5 ml/300 µg (30 MIU) (striek.skl.napln. s bezp.zar.) Rx 0,00
RATIOGRASTIM 48 MIU/0,8 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK sol ijf 1x0,8 ml/480 µg (48 MIU) (striek.skl.napln. s bezp.zar.) Rx n/a
RATIOGRASTIM 48 MIU/0,8 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK sol ijf 1x0,8 ml/480 µg (48 MIU) (striek.skl.napln. bez bezp.zar.) Rx n/a
RATIOGRASTIM 48 MIU/0,8 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK sol ijf 5x0,8 ml/480 µg (48 MIU) (striek.skl.napln. bez bezp.zar.) Rx 428,48
RATIOGRASTIM 48 MIU/0,8 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK sol ijf 2x5x0,8 ml/480 µg (48 MIU) (striek.skl.napln. bez bezp.zar.) Rx n/a
RATIOGRASTIM 48 MIU/0,8 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK sol ijf 10x0,8 ml/480 µg (48 MIU) (striek.skl.napln. bez bezp.zar.) Rx n/a

Neprehliadnite ďalšie prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.