PHARMATEX 18,9 MG VAGINÁLNE ČAPÍKY sup vag 10x18,9 mg (blis.PVC/LDPE)

SPC
psule
Pomocné látky :
hyprolosum (hyprolóza), adeps solidus (tuhý tuk)

Farmakoterapeutická skupina
Gynekologikum, intravaginálne kontraceptívum

Charakteristika
Lokálne (miestne) kontraceptívum so spermicídnym účinkom (ničiacim oplodňovaciu schopnosť spermií) a antiseptickým účinkom (pôsobiacim na niektorých pôvodcov infekčných chorôb, ktoré sa prenášajú pohlavným stykom).
PHARMATEXâ vaginálna kapsula začne účinkovať 5 minút po zavedení do pošvy a od tohto okamihu poskytuje antikoncepčnú ochranu minimálne počas 4 hodín.

Indikácie

PHARMATEXâ vaginálne kapsuly sú určené na lokálnu (miestnu) antikoncepciu.
Ich použitie sa odporúča pre všetky pohlavne aktívne ženy a predovšetkým v nasledujúcich prípadoch:
· dočasná alebo trvalá kontraindikácia perorálnej antikoncepcie;
· kontraindikácia pre použitie vnútromaternicového telieska alebo jeho neznášanlivosť;
· antikoncepcia v období po pôrode, počas dojčenia alebo potrate a v období pred menopauzou;
· antikoncepcia pri príležitostnom pohlavnom styku.
· počas perorálnej kontracepcie v prípade, že si žena zabudla vziať antikoncepčnú tabletu (do konca cyklu treba používať obe antikoncepčné metódy);
· môže sa používať v kombinácii s lokálnou antikoncepciou vnútromaternicovým telieskom (zvlášť počas simultánnej liečby s nesteroidnými antireumatikami).

Kontraindikácie
· Precitlivenosť na liečivo benzalkóniumchlorid alebo ktorúkoľvek pomocnú látku lieku.
· Podávanie v kombinácii s inými vaginálne podávanými prípravkami a mydlom.

Ak sa stavy uvedené v tejto časti u Vás vyskytnú počas užívania prípravku, informujte o tom Vášho ošetrujúceho lekára.
V prípade akýchkoľvek pochybností sa poraďte so svojím lekárom.

Nežiaduce účinky
Prípravok je veľmi dobre tolerovaný.
V prípade precitlivenosti sa môžu vyskytnúť alergie, ako napr. pálenie, sčervenanie, zvýšená dráždivosť a svrbenie.

PRÍPADNÝ VÝSKYT UVEDENÝCH NEŽIADUCICH ÚČINKOV ALEBO ĎALŠÍCH NEZVYČAJNÝCH REAKCIÍ OZNÁMTE VÁŠMU LEKÁROVI.

Interakcie
Súčasne s touto antikoncepciou sa nesmie používať žiaden iný vaginálny prípravok, lebo akékoľvek lokálne (vaginálne) podávané liečivá môžu inaktivovať spermicídne účinky prípravku. Ak používate iný vaginálny prípravok, musíte ho prestať používať skôr, než začnete antikoncepciu s PHARMATEXâ vaginálnymi kapsulami.
Prípravok PHARMATEXâvaginálne kapsuly sa neodporúča používať spolu s mydlom, lebo spermicídny účinok prípravku sa mydlom ničí. Musíte zabrániť kontaktu mydla s vagínou, a to ako pred stykom, tak aj po ňom, lebo mydlo i v stopových množstvách ničí liečivo.

Dávkovanie a spôsob podávania
Pred každým pohlavným stykom použite novú vaginálnu kapsulu bez ohľadu na obdobie cyklu.
1. Vyberte vaginálnu kapsulu z ochranného obalu.
2. Asi 5 minút pred pohlavným stykom zasuňte ukazovákom vaginálnu kapsulu čo najhlbšie do pošvy (najvhodnejšou polohou pre správne zavedenie vaginálnej kapsuly je poloha ležmo) a počkajte, kým sa rozpustí. Antikoncepčná ochrana trvá minimálne 4 hodiny.
3. Pri opakovanom pohlavnom styku zaveďte novú vaginálnu kapsulu.

V KAŽDOM PRÍPADE DBAJTE NA POKYNY LEKÁRA.

Upozornenie
Spermicídny účinok tohto prípravku sa stráca pri akomkoľvek kontakte s mydlom:
1. Hygiena vonkajších pohlavných orgánov po pohlavnom styku je možná iba bez použitia mydla.
2. S výplachom pošvy po pohlavnom styku je treba počkať najmenej 2 hodiny.
Používanie a súčasné podávanie iných vaginálnych prípravkov je zakázané z dôvodu možných interakcií.
3. Z rovnakých dôvodov sa nesmú robiť výplachy pošvy pred pohlavným stykom.
4. Ak Vám zavedenie vaginálnej kapsuly do pošvy robí problémy, odporúčame pred jej zavedením navlhčiť vaginálnu kapsulu malým množstvom vody.'
5. Ak boli vaginálne kapsuly uložené na teplom mieste, dajte ich do chladničky. Po krátkom čase opäť získajú svoj pôvodný tvar bez poškodenia ich funkčnosti.

Prípravok sa musí používať systematicky pred každým stykom bez ohľadu na fázu cyklu.
Pred použitím prípravku sa dôkladne oboznámte s princípom tohto typu antikoncepcie. Prípravok by sa nemal používať bez oboznámenia sa s návodom na použitie.
V prípade akýchkoľvek pochybností sa poraďte so svojím lekárom.

Pri zistení akýchkoľvek príznakov ochorenia pohlavných ciest (pocit pálenia v pošve, výtok) užívanie prípravku okamžite prerušte a kontaktujte lekára.

Prípady predávkovania sú veľmi vzácne. Prejavy sú zhodné s príznakmi ako pri precitlivenosti.
Pri predávkovaní alebo náhodnom požití prípravku dieťaťom sa poraďte s lekárom.

Varovanie
PRÍPRAVOK SA NESMIE POUŽÍVAŤ PO UPLYNUTÍ ČASU POUŽITEĽNOSTI UVEDENOM NA OBALE.
Výdaj lieku nie je viazaný na lekársky predpis.

Balenie
Balenie PHARMATEXâ vaginálne kapsuly obsahuje 10 vaginálnych kapsúl.

Uchovávanie
Uchovávajte pri teplote od 15°C do 25°C.
LIEK UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ.

Dátum poslednej revízie°08/2009______________________________________________________________

Obrázky:

1. Zobrazenie Vašej anatómie
bladder = žlčník
uterus = maternica
vagina = vagína, pošva
rectum = konečník

2. Oddeľte od seba 2 vrstvy blistra
a potiahnite, aby ste vybrali
kapsulu

3. Vaginálnu tabletu zaveďte
najvhodnejšie poležiačky

4. Vaginálnu tabletu zasuňte čo
možno najhlbšie do pošvy

Ostatné registrované liekové formy PHARMATEXâ :
PHARMATEXâ vaginálne tablety
PHARMATEXâ vaginálny krém
PHARMATEXâ vaginálne tampóny

Prípravky sa môžu používať súčasne s kondómom.
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.