PACLITAXEL ACCORD 6 MG/ML INFÚZNY KONCENTRÁT con inf 1x50 ml/300 mg (liek.inj.skl.)

SPC
Nepodávať mladistvým do 18r. Liekové a iné interakcie Kontraindikácie na ochorenia pacienta Prísny zákaz počas dojčenia Prísny zákaz počas gravidity Liekom disponuje výlučné lekár-špecialista

Cena

Orientačná cena:
Liek nie je kategorizovaný

133,50 €
Vývoj cien
PACLITAXEL ACCORD cena
Kód 20364
Registračné číslo 44/0373/10-S
Dátum registrácie 15.6.2010
Patentná ochrana genericky liek
Výdaj na lekársky predpis (Rp)
Zastúpenie výrobcu Accord Healthcare Limited, Veľká Británia
Účinné látky
Indikačná skupina Cytostatiká (44)
Doba použiteľnosti 18 mes.
ATC skupina (podľa účinku na jednotlivé orgány):
L ANTINEOPLASTIKÁ A IMUNOMODULÁTORY
L01 Cytostatiká
L01C Rastlinné alkaloidy a iné prírodné liečivá
L01CD Taxany
L01CD01 Paklitaxel

Na čo sa PACLITAXEL ACCORD používa?

Paklitaxel patrí do skupiny liekov nazývaných taxány. Tieto látky potláčajú rast rakovinových buniek.

Paclitaxel Accord sa používa na liečbu - rakoviny vaječníkov:
 • ako prvolíniová liečba (po úvodnej operácii v kombinácii s liečivom, ktoré obsahuje platinu – cisplatinou)
 • ako druholíniová liečba v prípade, že terapia liekmi, ktoré obsahujú platinu, nebola účinná.

rakovinyprsníka:
 • ako prvolíniová liečba pokročilého ochorenia alebo ochorenia, ktoré sa rozšírilo do iných častí tela (metastatické ochorenie), Paclitaxel Accord sa buď kombinuje s antracyklínom (napr. doxorubicínom) alebo s liekom nazývaným trastuzumab (určeným pre pacientov, pre ktorých antracyklín nie je vhodný a ktorých nádorové bunky majú na svojom povrchu proteín nazývaný HER 2, pozri Informáciu pre používateľov trastuzumabu).
 • po úvodnej operácii nasledujúce liečenie antracyklínom a cyklofosfamidom (AC) ako doplňujúcou liečbou.
 • ako druholíniovú liečbu pacientok, ktoré nereagovali na štandardné liečenia používajúce antracyklíny, alebo u ktorých sa takáto liečba nesmie použiť.

pokročilej nemalobunkovej rakoviny pľúc:
 • v kombinácii s cisplatinou u pacientov, u ktorých nie je vhodný liečebný chirurgický zákrok a/alebo rádioterapia.

Kaposiho sarkómu súvisiaceho s aidsom:
 • po vyskúšaní inej liečby (napr. lipozomálnymi antracyklínmi), ktorá však nebola účinná.
Pre viac informácií si prečítajte príbalový leták...

Nežiaduce účinky

Povedzte to ihneď svojmu lekárovi, ak spozorujete akékoľvek príznaky alergických reakcií. To môže zahrnovať jeden alebo viaceré z nasledujúcich príznakov:
 • sčervenanie pokožky,
 • kožné reakcie,
 • svrbenie,
 • zvieranie v hrudi,
 • dýchavičnosť alebo ťažkosti pri dýchaní.
 • opuchy.
Tie všetky môžu byť príznakmi závažných vedľajších účinkov.

Neodkladne informujte svojho lekára:
 • ak dostanete horúčku, ťažkú zimnicu, boľavé hrdlo alebo vredy v ústach (znaky zníženej funkcie kostnej drene),
 • ak pociťujete tŕpnutie alebo slabosť rúk a nôh (príznaky periférnej neuropatie),
 • ak dostanete ťažkú alebo pretrvávajúcu hnačku s horúčkou a bolesťami žalúdka.

Veľmi časté vedľajšie účinky (u viac ako u 1 z 10 pacientov):
 • mierne alergické reakcie, ako začervenanie, vyrážka, svrbenie
 • Infekcie: najmä infekcie horných dýchacích ciest, infekcie močového traktu
 • Dýchavičnosť
 • Boľavé hrdlo alebo vredy v ústach, boľavé a červené ústa, hnačka, nevoľnosť a vracanie
 • Vypadávanie vlasov
 • Svalová bolesť, kŕče, bolesť v kĺboch
 • Horúčka, ťažká zimnica, bolesť hlavy, závrat, vyčerpanosť, bledosť v tvári, krvácanie, ľahšia tvorba podliatin než obvykle
 • Tŕpnutie, brnenie alebo slabosť v rukách a nohách (všetko príznaky periférnej neuropatie)
 • Testy môžu ukázať: zníženie počtu krvných doštičiek, počtu bielych alebo červených krviniek, nízky krvný tlak

Časté vedľajšie účinky (u menej ako u 1 z 10 pacientov):
 • Dočasné mierne zmeny nechtov a pokožky, reakcie v miestach podania injekcie (lokalizovaný opuch, bolesť a sčervenanie pokožky)
 • Testy môžu ukázať: pomalšiu pulzovú frekvenciu srdca, závažné zvýšenie pečeňových enzýmov (alkalickej fosfatázy a AST – SGOT)

Menej časté účinky (u menej ako u 1 zo 100 pacientov):
 • Šok v dôsledku infekcií (známy ako „septický šok“)
 • Palpitácie, kardiálne dysfunkcie (AV blok), rýchly tlkot srdca, srdcový záchvat, respiračná úzkosť
 • Únava, potenie, mdloba (synkopa), významné alergické reakcie, flebitída (zápal žily), opuchnutie tváre, pier, úst, jazyka alebo hrdla
 • Bolesť chrbta, bolesť hrude, bolesť v rukách a nohách, zimnica, bolesti v bruchu
 • Testy môžu ukázať: silné zvýšenie bilirubínu (žltačka), vysoký krvný tlak a krvnú zrazeniu.

Zriedkavé vedľajšie účinky (u viac ako u 1 z 10 000 pacientov, ale menej ako u 1 z 1 000 pacientov):
 • Nedostatok bielych krviniek s horúčkou a zvýšeným rizikom infekcie (febrilná neuropénia)
 • Postihnutie nervov s pocitom únavy svalov rúk a nôh (motorická neuropatia)
 • Dýchavičnosť, pľúcna embólia, fibróza pľúc, intersticiálna pneumónia, dyspnoe, pleurálna efúzia
 • Črevná obštrukcia, perforácia čreva, zápal hrubého čreva (ischemická kolitída), zápal pankreasu (pankreatitída)
 • Pruritus, vyrážka, sčervenanie kože (erytém)
 • Otrava krvi (sepsa), peritonitída
 • Pyrexia, dehydratácia, asténia, edém, malátnosť
 • Závažné a potenciálne fatálne reakcie z precitlivenosti (anafylaktické reakcie)
 • Testy môžu ukázať: zvýšenie krvného kreatinínu, ktoré naznačuje poškodenie obličkových funkcií
 • Srdcové zlyhávanie

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (u menej ako u 1 z 10 000 pacientov):
 • Nepravidelný rýchly srdcový rytmus (predsieňová fibrilácia, supraventrikulárna tachykardia)
 • Náhla porucha krvotvorných buniek (akútna myeloidná leukémia, meylodysplastický syndróm)
 • Poruchy optického nervu a/alebo videnia (scintilujúce skotómy)
 • Strata sluchu alebo jeho zhoršenie (ototoxicita), zvonenie v ušiach (tinnitus), závrat
 • Kašeľ
 • Krvná zrazenina v krvnom riečišti brucha a čreva (mezenterická trombóza)
 • Vážne reakcie z precitlivenosti včítane horúčky, sčervenania pokožky, bolesti v kĺboch a/alebo zápal oka (Stevensov-Johnsonov syndróm), miestne odlupovanie kože (dermálna nekrolýza), sčervenanie s nepravidelnými červenými (mokvajúcimi) škvrnami (multiformný erytém), zápal pokožky s pľuzgiermi a olupovaním (exfoliatívna dermatitída), žihľavka, uvoľnené nechty (pacienti by si mali počas liečenia chrániť ruky a nohy pred slnkom).
 • Nechutenstvo (anorexia)
 • Závažné a potenciálne fatálne reakcie z precitlivenosti so šokom (anafylaktické reakcie).
 • Narušenie pečeňovej funkcie (nekróza pečene, hepatická encefalopatia (obe s hlásenými smrteľnými prípadmi))
 • Stav zmätenosti.

Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z z dostupných údajov)
 • Hrubnutie/tvrdnutie kože (sklerodermia)
 • Syndróm nádorového rozpadu
 • Makulárny edém, fotopsia, sklovcové zákaly
 • Flebitída
 • Systémový lupus erytematózus

Neprehliadnite voľnopredajné prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.