NUVARING ins vag 1 (vre.Al/PE/PET)

uvoľňuje tieto hormóny do krvného obehu. Vzhľadom na nízke množstvo hormónov, ktoré sa uvoľňujú, je NuvaRing považovaný za nízkodávkovú hormonálnu antikoncepciu. Keďže NuvaRing uvoľňuje dva druhy rôznych hormónov, patrí medzi takzvané kombinované hormonálne kontraceptíva.

NuvaRing pôsobí rovnako ako kombinované antikoncepčné tabletky, ale namiesto každodenného užívania tabletky sa krúžok používa počas 3 týždňov za sebou. NuvaRinguvoľňuje dva ženské pohlavné hormóny, ktoré pôsobia preventívne proti uvoľneniu vajíčka z vaječníkov. Ak sa neuvoľní žiadne vajíčko, nemôžete otehotnieť.


2. skôr ako použijete nuvaring

Všeobecné poznámky

V tejto písomnej informácii je opísaných niekoľko situácií, keď musíte prestať používať NuvaRingalebo keď NuvaRing môže byť menej spoľahlivý. V takých situáciách nesmiete mať pohlavný styk alebo musíte vykonať ďalšie nehormonálne antikoncepčné opatrenia, ako je použitie prezervatívu alebo inej bariérovej metódy. Nepoužívajteperiodické metódy (počítanie plodných dní) ani teplotné metódy. Tieto metódy nemusia byť spoľahlivé, keďže NuvaRingovplyvňuje mesačné zmeny telesnej teploty a hlienu krčka maternice.

NuvaRing, ako aj iné hormonálne kontraceptíva, nechráni pred infekciou HIV (AIDS) alebo pred inými pohlavne prenosnými ochoreniami.


2.1 Nepoužívajte Nuvaring

V niektorých situáciách nemáte používať kombinovanú hormonálnu antikoncepciu. Ak sa Vás týka ktorýkoľvek z nasledovných stavov, povedzte to svojmu lekárovi.
Váš lekár Vám potom môže odporučiť používanie iného druhu antikoncepcie (nehormonálneho).

· Máte (alebo ste mali v minulosti) krvnú zrazeninu (venóznu trombózu) v žilách nôh, v pľúcach (embólia) alebo v inej časti tela. O možných znakoch krvnej zrazeniny pozri časť 2.2 „Krvné zrazeniny (Trombóza)“.
· Máte (alebo ste mali v minulosti) srdcový záchvat alebo cievnu mozgovú príhodu (mŕtvicu) alebo máte (alebo ste mali v minulosti) príznaky, ktoré môžu byť znakom srdcového záchvatu (napr. angina pectoris alebo silná bolesť na hrudníku) alebo mŕtvicu (napr. prechodný ischemický stav [TIA – slabá prechodná mozgová príhoda].
· Máte závažný rizikový faktor alebo viacero rizikových faktorov na vývin krvnej zrazeniny – pozri tiež časť 2.2 „Krvné zrazeniny (Trombóza)“.
· Máte poruchu ovplyvňujúcu zrážavosť krvi - napr. nedostatok proteínu C.
· Máte (alebo ste mali) typ migrény nazývanú „migréna s aurou“
· Máte diabetes mellitus (cukrovku) s postihnutím krvných ciev.
· Máte (alebo ste mali) zápal podžalúdkovej žľazy (pankreatitídu) spojený s vysokým obsahom tukov vo Vašej krvi.
· Máte (alebo ste mali) závažné ochorenie pečene a Vaša pečeň zatiaľ nepracuje normálne.
· Máte (alebo ste mali v minulosti) benígny (nezhubný) alebo malígny (zhubný) nádor pečene.
· Máte (alebo ste v minulosti mali) alebo by ste mohli mať rakovinu prsníka alebo pohlavných orgánov.
· Máte krvácanie z pošvy, ktorého príčina nebola objasnená.
· Ste alergická na etinylestradiol alebo etonogestrel alebo na niektorú zo zložiek NuvaRingu.

Ak sa prejaví po prvýkrát niektorý z týchto stavov počas používania NuvaRingu, okamžite vyberte krúžok a vyhľadajte lekára. Medzitým používajte nehormonálne antikoncepčné opatrenia.

2.2 Buďte zvlášť opatrná pri používaní NuvaRingu

V niektorých situáciách musíte byť zvlášť opatrná počas používania kombinovanej hormonálnej antikoncepcie. Povedzte svojmu lekárovi, ak sa Vás týka niektorý z nasledovných stavov. Povedzte to svojmu lekárovi aj vtedy, ak sa počas používania Váš stav zhoršuje alebo sa zhoršil.

· Vaša blízka príbuzná má alebo mala rakovinu prsníka;
· Máte epilepsiu (pozri časť 2.2“Používanie iných liekov“);
· Máte ochorenie pečene (napr. žltačku) alebo žlčníkové ochorenie (napr. žlčové kamene)
· Máte Crohnovu chorobu alebo ulceróznu kolitídu (chronické zápalové ochorenie čriev);
· Máte SLE (systémový lupus erythematosus); ochorenie postihujúce Váš prirodzený obranný systém;
· Máte HUS (hemolyticko–uremický syndróm), poruchu zrážavosti krvi, ktorá spôsobuje zlyhanie obličiek;
· Máte zdravotný stav, ktorý sa po prvýkrát vyskytol alebo zhoršil počas tehotenstva alebo pri predchádzajúcom používaní pohlavných hormónov (napr. strata sluchu, metabolické ochorenie nazývané porfýria (choroba krvi), herpes gestationis (kožná vyrážka s pľuzgierikmi počas tehotenstva), Sydenhamova chorea (choroba nervov, pri ktorej sa náhle objavia mimovoľné zášklby tela)), hereditárny angioedém [okamžite musíte navštíviť svojho lekára, ak spozorujete príznaky angioedému, ako je opuch tváre, jazyka a/alebo hrdla a/alebo ťažkosti s prehĺtaním alebo žihľavku spolu s dýchacími ťažkosťami].
· Máte (alebo ste niekedy mali) chloazmu (žlto-hnedé pigmentové fľaky na koži, tzv. „tehotenské škvrny“, najmä na tvári), ak áno, vyhýbajte sa nadmernému slneniu alebo ultrafialovému žiareniu.
· Máte zdravotný stav, ktorý sťažuje používanie NuvaRingu, napr. ak máte zápchu, prolaps (pokles krčka maternice) alebo bolesti počas pohlavného styku.
· Ak sa máte podrobiť operácii alebo ak budete dlhší čas ležať (pozri časť 2.2 „Krvné zrazeniny (Trombóza)“.

Krvné zrazeniny (Trombóza)

Krvné zrazeniny v žilách

krvná zrazenina v žile (zníma ako „venózna trombóza“) môže upchať žilu. Môže sa to stať v žilách v nohe, v pľúcach (pľúcna embólia) alebo v inom orgáne.
 
Používanie akejkoľvek kombinovanej hormonálnej antikoncepcie, vrátane Nuvaringu, zvyšuje riziko takýchto zrazenín u žien v porovnaní s tými, ktoré kombinovanú hormonálnu antikoncepciu neužívajú. Riziko nie je také vysoké ako riziko vývinu krvnej zrazeniny počas tehotenstva. Dosiaľ nie je známe, ako NuvaRing zvyšuje riziko vzniku krvných zrazenín v porovnaní s antikoncepčnými tabletkami.

Ak používate kombinovanú hormonálnu antikoncepciu, riziko vzniku krvnej zrazeniny v žile sa ďalej zvyšuje
· čím ste staršia;
· keď niekto z blízkych príbuzných mal v mladosti krvnú zrazeninu v nohách, pľúcach alebo v iných orgánoch;
· keď máte nadváhu;
· keď sa chystáte na operáciu alebo budete dlhší čas imobilná z dôvodu zranenia alebo choroby, alebo máte nohu v sadre. Ak sa Vás to týka, je veľmi dôležité, aby ste oznámili svojmu lekárovi, že používate NuvaRing a že jeho používanie by malo byť prerušené. Váš lekár Vám zrejme odporučí, aby ste prerušili užívanie antikoncepcie niekoľko týždňov pred operáciou alebo, kým budete menej pohyblivá. Váš lekár Vám tiež poradí, kedy môžete opäť začať s používaním po rekonvalescencii.

Krvné zrazeniny v tepne

Krvná zrazenina v tepne môže spôsobiť závažné problémy. Napríklad krvná zrazenina v tepne srdca (spôsobuje srdcový záchvat) alebo v mozgu (spôsobuje mŕtvicu).

Používanie kombinovanej hormonálnej antikoncepcie súviselo so zvýšeným rizikom zrazenín v tepnách. Toto riziko sa ďalej zvyšuje:
· čím ste staršia;
· Keď fajčíte. Pokiaľ používate hormonálnu antikoncepciu ako NuvaRing, mali by ste prestať fajčiť, najmä ak ste staršia ako 35 rokov.
· Keď máte nadváhu;
· Keď máte vysoký krvný tlak. Ak sa Vám zvýšil krvný tlak počas používania NuvaRingu, lekár Vám môže odporučiť ukončiť jeho používanie;
· Keď niekto z Vašich blízkych príbuzných mal v mladosti srdcový záchvat alebo mŕtvicu;
· Keď máte vysokú hladinu tuku v krvi (cholesterol alebo triglyceridy);
· Keď máte cukrovku;
· Keď mávate migrény;
· Keď máte problémy so srdcom (poruchu chlopne, poruchu rytmu).

O príznakoch krvnej zrazeniny v žile alebo v tepne si prečítajte v modrom okienku na nasledujúcej strane.

Príznaky krvných zrazenín


Odstráňte NuvaRing a okamžite vyhľadajte svojho lekára, ak si všimnete možné príznaky trombózy, ako sú:
· nezvyčajná bolesť a/alebo opuch jednej nohy;
· závažná bolesť na hrudníku, ktorá vyráža do ľavej ruky;
· náhla dýchavičnosť;
· náhly kašeľ bez zjavnej príčiny;
· akákoľvek nezvyčajná, závažná alebo dlhodobá bolesť hlavy alebo zhoršenie migrény;
· čiastočná alebo úplná slepota alebo dvojité videnie;
· ťažkosti s rečou alebo neschopnosť vyjadrovania;
· závrat alebo mdloba;
· slabosť, nezvyčajný pocit alebo znecitlivenie ktorejkoľvek časti tela.

Následné uzdravenie po prekonanej krvnej zrazenine nie je vždy úplné. Veľmi zriedkavo sa môžu objaviť závažné trvalé zdravotné postihnutia alebo krvná zrazenina môže byť dokonca fatálna.

Rakovina

Informácia uvedená nižšie bola získaná zo štúdií s kombinovanými perorálnymi kontraceptívami (tabletkami) a možno ju aplikovať aj na NuvaRing. Informácie o vaginálnom podaní antikoncepčných hormónov (ako je NuvaRing) nie sú k dispozícii.
U žien užívajúcich kombinované tabletky je o čosi častejšie diagnostikovaná rakovina prsníka, ale nie je známe, či zvýšené riziko karcinómu prsníka je spôsobené užívaním hormonálnych kontraceptív. Napríklad dôvodom častejšieho zistenia nádorov môže byť aj skutočnosť, že ženy užívajúce antikoncepciu, sú častejšie vyšetrované lekárom. Zvýšený výskyt rakoviny prsníka sa postupne znižuje po ukončení užívania kombinovanej tabletky.
Je dôležité, aby ste si sama kontrolovali svoje prsníky a pokiaľ pocítite nejakú hrčku, okamžite vyhľadajte svojho lekára. Svojmu lekárovi tiež máte povedať, ak niektorá z vašich blízkych príbuzných má alebo niekedy mala rakovinu prsníka (pozri časť 2.2 „Buďte zvlášť opatrná pri používaní NuvaRingu“).

V zriedkavých prípadoch sa u užívateliek tabletiek zaznamenali benígne (nezhubné) pečeňové nádory (tumory) a ešte zriedkavejšie malígne (zhubné) pečeňové nádory. Ak sa objaví silná bolesť brucha, okamžite vyhľadajte svojho lekára.

U žien dlhodobo užívajúcich tabletky sa hlásilo mierne zvýšené riziko rakoviny endometria (sliznice maternice) a rakovina vaječníkov sa objavila menej často. Môže to byť aj prípad NuvaRingu, dosiaľ sa to však nepotvrdilo.

Používanie iných liekov
Vždy oznámte lekárovi predpisujúcemu NuvaRing, ktoré lieky alebo rastlinné prípravky už používate, ktoré ste používala nedávno, a to aj lieky, ktoré sú dostupné bez lekárskeho predpisu. Rovnako oznámte lekárovi alebo zubárovi predpisujúcemu iný liek (prípadne lekárnika, ktorý liek vydáva), že používate NuvaRing. Povedia Vám, či musíte podniknúť ďalšie antikoncepčné opatrenia a pokiaľ áno, na aký dlhý čas.

Niektoré lieky môžu spôsobovať špecifické problémy, keď používate hormonálnu antikoncepciu, ako je NuvaRing.

· Existujú lieky, ktoré môžu viesť k zníženiu antikoncepčnej účinnosti alebo k neočakávanému krvácaniu.Týka sa to liekov na liečbu
¡ epilepsie (napr. primidón, fenytoín, barbituráty, karbamazepín, oxkarbamazepín, topimarát,
felbamát);
¡ tuberkulózy (napr. rifampicín)
¡ HIV infekcií (napr. ritonavir)
¡ iných infekčných ochorení (antibiotiká s výnimkou amoxicilínu a doxycyklínu,
u ktorých sa nepreukázal vplyv na uvoľňovanie hormónov z NuvaRingu)).

· Rastlinný prípravok obsahujúcich ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum) môže tiež zabrániť správnemu pôsobeniu NuvaRingu.
Ak chcete používať rastlinné prípravky obsahujúce ľubovník bodkovaný počas používania NuvaRingu, najprv sa poraďte so svojím lekárom.

· Nuvaring môže ovplyvňovať účinok iných liekov, ako je cyklosporín a antiepileptikum lamotrigín.

Počas používania NuvaRingu môžete používať tampóny. Pred vložením tampónu si najprv vložte NuvaRing. Osobitnú pozornosť musíte venovať pri vyberaní tampónu, aby ste si boli istá, že ste omylom nevybrali aj krúžok. Pokiaľ sa to stane, iba opláchnite krúžok v studenej až vlažnej vode a okamžite ho znova vložte späť.

Používanie spermicídov a prípravkov s vaginálnymi kvasinkami nezníži antikoncepčný účinok NuvaRingu.

Laboratórne testy

Ak sa podrobujete vyšetreniu krvi alebo moču, povedzte svojmu zdravotníckemu pracovníkovi, že používate NuvaRing, pretože môže ovplyvniť výsledky niektorých testov.

Tehotenstvo

NuvaRing nesmú užívať ženy, ktoré sú tehotné alebo si myslia, že môžu byť tehotné.
Ak otehotniete počas používania NuvaRingu, musíte si krúžok vybrať a vyhľadať svojho lekára.

Ak chcete ukončiť používanie NuvaRingu, lebo chcete otehotnieť, pozrite časť 3.5 „Ak chcete ukončiť používanie NuvaRingu“.

Dojčenie

NuvaRing sa v zásade neodporúča používať počas dojčenia. Ak chcete používať NuvaRing počas dojčenia, poraďte sa so svojím lekárom.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Je málo pravdepodobné, že by NuvaRing ovplyvňoval schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


3. AKO POUŽÍVAŤ NUVARING?

NuvaRing si môžete vložiť sama a sama si ho tiež môžete vybrať. Lekár Vám vysvetlí, kedy máte po prvý raz začať používať NuvaRing. Vaginálny krúžok sa musí zaviesť do pošvy vo vhodný deň Vášho menštruačného cyklu (pozri časť 3.3 Kedy začať s používaním prvého krúžku) a má sa ponechať v pošve počas 3 týždňov za sebou. Zvyknite si na pravidelnú kontrolu, či sa krúžok stále nachádza v pošve. Po troch týždňoch odstránite NuvaRing a 1 týždeň budete mať prestávku. Počas tohto obdobia bez krúžku budete mať pravdepodobne menštruáciu.

3.1 Ako si zaviesť a vybrať NuvaRing

1. Pred zavedením krúžku skontrolujte, či neuplynul čas jeho použiteľnosti (pozri časť 5. „Ako uchovávať NuvaRing“.
2. Pred zavedením alebo vyberaním krúžku si umyte ruky.
3. Na zavedenie si vyberte takú polohu, ktorá vám najviac vyhovuje, napr. v stoji s jednou nohou podopretou, v podrepe alebo ležmo.
4. NuvaRing vyberte z vrecka.
5. Podržte krúžok medzi palcom a ukazovákom, stlačte protiľahlé strany a zaveďte krúžok do pošvy (pozri obrázky 1-4). Ak je NuvaRing zavedený na správnom mieste, nemali by ste nič cítiť. Ak ho pociťujete ako nepohodlný, jemne potlačte NuvaRing hlbšie do pošvy. Presná poloha krúžku v pošve nie je dôležitá.
6. Po 3 týždňoch si NuvaRing vyberte z pošvy. Môžete to urobiť zahnutím ukazováku pod predný okraj krúžku a vytiahnutím, alebo zachytením krúžku medzi ukazovák a palec a vytiahnutím (pozri obrázok 5). Ak si zavediete krúžok do pošvy, ale nie ste schopná si ho vybrať, spojte sa so svojím lekárom.
7. Použitý krúžok sa má zlikvidovať s bežným komunálnym odpadom, najlepšie v uzatvárateľnom vrecku. Nesplachujte NuvaRing do toalety.


Obrázok 1
NuvaRing vyberte z vrecka
Obrázok 3
Nájdite si vhodnú polohu na zavedenie krúžku

Obrázok 2
Stlačte krúžokObrázok 4A Obrázok 4B Obrázok 4C

Krúžok zaveďte do pošvy jednou rukou (Obrázok 4A). V prípade potreby druhou rukou roztvorte pysky ohanbia. Potlačte krúžok do pošvy tak, aby ste sa po jeho zavedení cítila pohodlne (Obrázok 4B). Ponechajte krúžok na tomto mieste 3 týždne (Obrázok 4C).Obrázok 5:
Nuvaring možno vybrať podobratím ukazovákom alebo zachytením krúžku medzi ukazovák a prostredník a vytiahnutím.

3.2 Tri týždne s krúžkom, jeden týždeň bez

1. Odo dňa zavedenia musí byť vaginálny krúžok ponechaný na mieste bez prerušenia počas 3 po sebe nasledujúcich týždňov.
2. Po 3 týždňoch krúžok vyberte v ten istý deň týždňa a približne v rovnakom čase, ako bol vložený. Napr. ak ste si zaviedli NuvaRing v stredu okolo 22.00, vyberte ho o 3 týždne v stredu okolo 22.00.
3. Po vybraní krúžku ho nepoužívate 1 týždeň. V priebehu tohto týždňa by sa malo objaviť krvácanie z pošvy (tzv. krvácanie z vysadenia). Zvyčajne začne 2-3 dni po vybratí NuvaRingu.
4. Začnite presne po 1 týždni (znovu v ten istý deň týždňa približne v tom istom čase) s novým krúžkom, aj keď Vám ešte neskončilo krvácanie z pošvy.

Ak bol nový krúžok vložený o viac ako 3 hodiny neskôr, jeho antikoncepčná účinnosť môže byť znížená. V takom prípade postupujte podľa pokynov z časti 3.4 „Čo robiť, ak ste zabudli zaviesť nový krúžok po období bez krúžku“.

Ak používate NuvaRing tak, ako je uvedené vyššie, krvácanie z vysadenia budete mať pravidelne každý mesiac približne v tých istých dňoch.

3.4 Kedy začať s používaním prvého krúžku

· Pokiaľ ste nepoužívali v uplynulom mesiaci žiadnu hormonálnu antikoncepciu
Zaveďte si prvý NuvaRing v prvý deň Vášho normálneho cyklu (t.j. prvý deň Vášho menštruačného krvácania). Nuvaring začne hneď pôsobiť. Nemusíte užívať ďalšiu metódu antikoncepcie.
Môžete začať s používaním NuvaRingu aj medzi 2. a 5. dňom Vášho cyklu, avšak ak máte pohlavný styk počas prvých 7 dní používania NuvaRingu, pre istotu použite ešte inú metódu antikoncepcie (ako je prezervatív). Tento návod je potrebné dodržať, keď používate NuvaRing po prvý raz.

· V uplynulom mesiaci ste používali kombinované antikoncepčné tabletky
Začnite NuvaRing užívať najneskôr v deň nasledujúci po období bez tabliet po Vašich predchádzajúcich tabletách. Ak Vaše balenie tabliet obsahuje aj inaktívne tablety, začnite NuvaRing používať najneskôr v deň po poslednej inaktívnej tablete. Ak si nie ste istá, ktorá je to tableta, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika. Nikdy nepredlžujte interval bez užívania tabletiek, než sa odporúča.
Ak ste tabletky užívali pravidelne a správne a ak ste si istá, že nie ste tehotná, môžete tiež prestať užívať tabletky v ktorýkoľvek deň a okamžite začať používať NuvaRing.

· V uplynulom mesiaci ste používali transdermálnu náplasť
Začnite NuvaRing užívať najneskôr v deň nasledujúci po zvyčajnom období bez náplasti. Nikdy nepredlžujte interval bez náplasti dlhšie, než sa odporúča. Ak ste náplasti používali pravidelne a správne a ak ste si istá, že nie ste tehotná, môžete tiež prestať používať náplasť v ktorýkoľvek deň a okamžite začať používať NuvaRing.

· V minulom mesiaci ste užívali minitabletky (tabletky iba s progestagénom)
Užívanie minitabletiek môžete ukončiť v ktorýkoľvek deň a začať používať NuvaRing nasledujúci deň v rovnakom čase, keď by ste zvyčajne užívali Vašu tabletku. Počas prvých 7 dní používania NuvaRingu však určite použite dodatočnú antikoncepčnú metódu (ako je prezervatív).

· Počas posledného mesiaca ste používali injekčnú metódu alebo vnútromaternicový systém uvoľňujúci progestagén (IUD)
Začnite používať NuvaRing vtedy, keď Vám mala byť podaná ďalšia injekcia alebo v deň, keď bol odstránený implantát alebo IUD. Určite však používajte aj dodatočnú antikoncepčnú metódu (ako je prezervatív) počas prvých 7 dní používania krúžku.

· Po pôrode
Pokiaľ sa Vám práve narodilo dieťa, lekár Vám môže odporučiť, aby ste s používaním NuvaRingu počkali až do prvej normálnej menštruácie. Niekedy je možné začať aj skôr. Poradí Vám Váš lekár. Ak dojčíte a chcete používať NuvaRing, najprv sa poraďte so svojím lekárom.

· Po samovoľnom potrate alebo umelom ukončení tehotenstva
Poraďte sa so svojím lekárom.

3.4 Čo robiť, ak

Váš NuvaRing je neúmyselne vypudený z pošvy
NuvaRing môže byť náhodne vypudený z pošvy, napr. keď nebol správne zavedený, pri odstraňovaní tampónu, počas pohlavného styku, pri zápche alebo prolapse (poklesnutí) maternice. Preto by ste mali pravidelne kontrolovať, či je krúžok stále v pošve.

Ak bol krúžok mimo menej ako 3 hodiny, ešte vždy Vás chráni pred otehotnením. Krúžok môžete opláchnuť studenou alebo vlažnou vodou (nepoužívajte horúcu vodu) a znova ho zaviesť. Ak bol krúžok mimo viac ako 3 hodiny, nechráni Vás pred otehotnením. Pozri časť 3.4 „Čo robiť, ak Váš NuvaRing dočasne mimo pošvy“.

Váš NuvaRing bol dočasne mimo pošvy
Keď je NuvaRing v pošve, pomaly uvoľňuje do tela hormóny, ktoré zabraňujú otehotneniu. Ak bol krúžok mimo pošvy viac ako 3 hodiny, nemusí Vás už chrániť pred otehotnením. Preto krúžok nesmie byť mimo pošvy dlhšie ako 3 hodiny počas 24 hodín.

· Ak bol krúžok mimo pošvy menej ako 3 hodiny, antikoncepčná účinnosť nie je znížená.
Zaveďte si krúžok späť čo najskôr, ako je možné, no najneskôr do 3 hodín.

· Ak bol krúžok mimo pošvy alebo si myslíte, že mohol byť mimo pošvy viac ako 3 hodiny počas prvého a druhého týždňa, antikoncepčná účinnosť môže byť znížená. Zaveďte krúžok do pošvy čo najskôr, ako si spomeniete a ponechajte ho v pošve bez prerušenia najmenej 7 dní. Ak počas týchto 7 dní budete mať pohlavný styk, použite prezervatív, pretože existuje možnosť otehotnenia. Pokiaľ ste v prvom týždni používania a mali ste pohlavný styk v uplynulých 7 dňoch, je možnosť, že môžete byť tehotná. V tomto prípade vyhľadajte svojho lekára.'

· Ak bol krúžok mimo pošvy viac ako 3 hodiny počas tretieho týždňa, antikoncepčná účinnosť môže byť znížená. Krúžok musíte zlikvidovať a vybrať si jednu z nasledovných dvoch možností:
1) Okamžite si zaveďte nový krúžok
Týmto sa začne nové trojtýždňové obdobie. Nemusíte dostať menštruáciu, ale môže sa vyskytnúť medzimenštruačné krvácanie alebo špinenie.

2) Krúžok znova nezavádzajte. Vyčkajte najprv na menštruáciu a zaveďte si nový krúžok najneskôr 7 dní odvtedy, čo bol pôvodný krúžok odstránený alebo vypadol.
Túto možnosť si môžete zvoliť, iba ak ste NuvaRing používali nepretržite počas posledných 7 dní.

Váš krúžok sa zlomí
NuvaRing sa veľmi zriedkavo môže zlomiť. Ak si všimnete, že sa Vám zlomil NuvaRing, zlikvidujte tento krúžok a nahraďte ho novým krúžkom, len čo si spomeniete. Počas nasledujúcich 7 dní použite ďalšie antikoncepčné opatrenia (napr. prezervatív). Ak ste mali pohlavný styk skôr, ako ste si všimli zlomenie krúžku, prosím, vyhľadajte svojho lekára.

Zaviedli ste si viac ako jeden krúžok
Nie sú správy o závažných škodlivých vplyvoch, ktoré by boli dôsledkom predávkovania hormónmi z NuvaRingu. Ak ste si omylom zaviedli viac ako jeden krúžok, môžete pocítiť nevoľnosť, vracanie alebo vaginálne krvácanie. Vyberte nadbytočné krúžky a ak príznaky pretrvávajú, vyhľadajte svojho lekára.

Zabudli ste si zaviesť nový krúžok po období bez krúžku
Ak Vaše obdobie bez krúžku bolo dlhšie ako 7 dní, zaveďte nový krúžok, len čo si spomeniete. Ak máte počas nasledujúcich 7 dní pohlavný styk, použite dodatočnú metódu ochrany (ako je prezervatív). Ak ste mali styk počas obdobia bez krúžku, existuje možnosť, že by ste mohli byť tehotná. V takom prípade ihneď vyhľadajte svojho lekára. Čím dlhšie je obdobie bez krúžku, tým je vyššie riziko, že môžete otehotnieť.

Zabudli ste si vybrať krúžok
· Ak ste odstránili krúžok medzi 3. a 4. týždňom, ste stále chránená pred otehotnením. Majte pravidelné týždňové obdobie bez krúžku a následne zaveďte nový krúžok.

· Ak ste odstránili krúžok neskôr ako po 4 týždňoch, existuje možnosť otehotnenia. Vyhľadajte svojho lekára skôr, ako začnete používať nový krúžok.

Nedostali ste menštruáciu
· Používali ste NuvaRing podľa návodu.
Ak ste nedostali menštruáciu, no používali ste NuvaRing podľa návodu a neužívali ste žiadne iné lieky, je veľmi nepravdepodobné, že ste tehotná. Pokračujte v používaní NuvaRingu ako zvyčajne. Ak u Vás došlo k vynechaniu už druhej menštruácie za sebou, môžete byť tehotná. Ihneď vyhľadajte svojho lekára. Nezačínajte používať nový NuvaRing, pokiaľ Vás lekár nevyšetrí, či nie ste tehotná.

· Ak ste porušili odporúčané používanie NuvaRingu.
Ak ste nedostali menštruáciu a porušili ste odporúčaný spôsob používania a nedostali ste očakávanú menštruáciu v prvom normálnom období bez krúžku, môžete byť tehotná. Vyhľadajte svojho lekára skôr, ako začnete používať nový NuvaRing.

Máte neočakávané krvácanie
Počas používania NuvaRingu sa môže u niektorých žien medzi menštruáciami objaviť neočakávané krvácanie z pošvy (špinenie alebo medzimenštruačné krvácanie). Možno budete musieť používať vložky. V každom prípade však ponechajte krúžok v pošve a pokračujte v používaní krúžku ako zvyčajne. Ak nepravidelné krvácanie pokračuje, zosilňuje sa alebo sa opakuje, oznámte to svojmu lekárovi.

Chcete zmeniť prvý deň svojej menštruácie
Ak používate NuvaRing podľa návodu, menštruačné obdobie (krvácanie z vysadenia) začne v období bez krúžku. Ak chcete zmeniť deň začiatku, môžete skrátiť obdobie bez krúžku (nikdy ho nepredlžujte!).
Napríklad ak Vám menštruácia zvyčajne začína v piatok, môžete to zmeniť na utorok (o 3 dni skôr) od budúceho mesiaca. Ďalší krúžok si jednoducho zavediete o tri dni skôr ako doteraz. Potom Vám ďalšia menštruácia začne v iný deň, v tomto prípade o tri dni skôr. Ak si priveľmi skrátite obdobie bez krúžku (napr. 3 dni a menej), možno nebudete mať Vaše zvyčajné krvácanie. Môžete mať slabé krvácanie (kvapky krvi alebo krvavé škvrny) alebo špinenie počas používania ďalšieho krúžku.
Ak neviete, ako máte postupovať, vyhľadajte svojho lekára.

Ak chcete oddialiť svoju menštruáciu
Hoci to nie je odporúčaná schéma, menštruáciu (krvácanie z vysadenia) si môžete oddialiť tak, že si ihneď po odstránení predchádzajúceho krúžku zavediete nový krúžok bez obdobia bez krúžku (bez prestávky). Nový krúžok si môžete ponechať v pošve najviac 3 týždne. Počas používania nového krúžku môže dôjsť k špineniu (kvapky krvi alebo krvné škvrny) alebo krvácaniu. Ak chcete, aby Vám menštruácia začala, jednoducho si vyberte krúžok.
Ak chcete vynechať menštruáciu, môžete sa poradiť so svojím lekárom.

Ak chcete ukončiť používanie NuvaRingu
Používanie NuvaRingu možno ukončiť kedykoľvek. Ak nechcete otehotnieť, spýtajte sa svojho lekára na iné možnosti kontroly počatia.

Ak ste ukončili používanie NuvaRingu, pretože chcete otehotnieť, spravidla sa odporúča, aby ste vyčkali prvú prirodzenú menštruáciu, a potom sa môžete pokúsiť otehotnieť. Toto Vám pomôže stanoviť termín pôrodu.


4. MOŽNÉ vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj NuvaRing môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Závažné reakcie súvisiace s používaním NuvaRingu a s tým spojené príznaky sú opísané v častiach 2.2 “Krvné zrazeniny (Trombóza)“ (medzi hlavné príznaky krvnej zrazeniny patria: nezvyčajná bolesť alebo opuch v nohe, bolesť na hrudníku alebo dýchacie problémy. Ak si myslíte, že máte znaky krvnej zrazeniny, vyberte NuvaRing a okamžite vyhľadajte svojho lekára) a“Rakovina“.

Ak ste alergická na jednu zo zložiek NuvaRingu (precitlivenosť), môžete spozorovať nasledovné príznaky: angioedém [opuch tváre, jazyka a/alebo hrdla a/alebo ťažkosti pri prehĺtaní] alebo žihľavka spolu s dýchacími ťažkosťami. Ak sa to prejaví, vyberte NuvaRing a okamžite vyhľadajte svojho lekára.

Používateľky NuvaRingu hlásili nasledovné vedľajšie účinky:

Časté vedľajšie účinky(postihujú viac ako 1 zo 100, ale menej ako 1 z 10 žien)
· bolesť brucha, pocit nevoľnosti (nauzea)
· kvasinková infekcia pošvy (ako je „kandidóza“); ťažkosti v pošve v dôsledku krúžku; svrbenie pohlavných orgánov; výtok z pošvy
· bolesť hlavy alebo migréna; depresívne nálady; znížená sexuálna túžba
· bolestivosť prsníkov; bolestivá menštruácia
· akné
· prírastok telesnej hmotnosti
· vypudenie krúžku
vaginálne ťažkosti (napr. vaginálny výtok a infekcia pošvy), nevoľnosť, zmeny nálady (napr. depresívne nálady a emocionálna labilita), zníženie libida, bolesti brucha, problémy počas pohlavného styku a nepríjemné pociťovanie krúžku.
Menej časté vedľajšie účinky (postihujú viac ako 1 z 1 000, ale menej ako 1 zo 100 žien)
· porucha zraku; závrat
· nafúknuté brucho; vracanie, hnačka alebo zápcha
· pocit únavy, nepohody alebo podráždenia; zmeny nálady, výkyvy nálady
· nadmerná tekutina v tele (edém)
· infekcia močového mechúra alebo močových ciest
· ťažkosti alebo bolesť pri močení; silná túžba alebo potreba močiť; častejšia potreba močiť
· problémy počas pohlavného styku, vrátane bolesti, krvácania alebo pociťovania krúžku partnerom
· zvýšený krvný tlak
· zvýšená chuť do jedla
· bolesť chrbta; svalové kŕče; bolesť v nohách alebo ramenách
· menej citlivá pokožka
· bolestivé alebo zväčšené prsníky; fibrocystické ochorenie prsníkov (cysty v prsníkoch, ktoré môžu opuchnúť alebo sú bolestivé)
· zápal krčka maternice; polypy na krčku maternice (výrastky na krčku); vyvrátenie okrajov krčka maternice (ektropia)
· zmeny v menštruácii (napr. menštruácie môžu byť silné, dlhé, nepravidelné alebo sa môžu úplne zastaviť); ťažkosti s panvou; predmenštruačný syndróm, kŕče maternice
· vaginálna infekcia (kvasinková a bakteriálna); pocit pálenia, zápach, bolesť, pocit nepohody alebo suchosti v pošve alebo v lone
· vypadávanie vlasov, ekzém, svrbenie, vyrážka alebo návaly horúčavy
zlomenie krúžku

Počas používania NuvaRingu po uvedení na trh sa hlásili nasledovné zriedkavé vedľajšie účinky: žihľavka, ťažkosti s pohlavným údom partnera (ako je podráždenie, vyrážka, svrbenie).

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľky, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. Ako uchovávať NuvaRing

Uchovávajte NuvaRing mimo dosahu a dohľadu detí.
Ak zistíte, že dieťa bolo vystavené hormónom z NuvaRingu, poraďte sa so svojím lekárom.
NuvaRing uchovávajte v pôvodnom balení pri teplote neprevyšujúcej 30°C.

NuvaRing nesmiete používať, ak Vám bol vydaný menej ako 4 mesiace pred dátumom exspiráciealebo dátum exspirácie uplynul. Dátum výdaja, ako aj dátum exspirácie je uvedený na škatuľke a vrecku.

Nepoužívajte liek, ak si všimnete napríklad zmenu farby krúžku alebo iné viditeľné znaky poškodenia.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo NuvaRing obsahuje

· Liečivá sú: etonogestrel (11,7 mg) a etinylestradiol (2,7 mg).
· Ďalšie zložky sú: kopolymér etylénu s vinylacetátom (druh plastu, ktorý sa nerozpustí vo Vašom tele) a magnéziumstearát.

Etonogestrel a etinylestradiol sa uvoľňujú z krúžku rýchlosťou 0,120 mg/deň a 0,015 mg/deň počas 3 týždňov.

Ako vyzerá NuvaRing a obsah balenia

NuvaRing je pružný, priesvitný, bezfarebný až takmer bezfarebný krúžok široký 54 mm.

Každý krúžok je balený v recyklovateľnom vrecku z fólie. Vrecko je zabalené v kartónovej škatuľke spolu s touto písomnou informáciou pre používateľky. Každá škatuľka obsahuje 1 alebo 3 krúžky.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
N.V. Organon, PO Box 20, 5340 Oss, Holandsko
Výrobcovia:
N.V. Organon, PO Box 20, 5340 Oss, Holandsko
Organon Ireland Ltd., Drynam Road Swords, Co. Dublin, Írsko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

NuvaRing
0,120 mg/0,015 mg za 24 hodín, vaginálny inzert
Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Island, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Veľká Británia

Dátum posledného schválenia tejto písomnej informácie pre používateľky

Táto písomná informácia pre používateľky bola naposledy schválená v 03/2012.

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
NUVARING ins vag 3 (vre.Al/PE/PET) Rp 38,00
NUVARING ins vag 1 (vre.Al/PE/PET+aplikátor) Rp n/a
NUVARING ins vag 3 (vre.Al/PE/PET+3 aplikátory) Rp n/a
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.