NEOTON 1 G PHLEBO plv fol 1x1 g+1x50 ml solv. (liek.inj.skl.+amp.)

SPC
iniectabilia (voda na injekciu).

NEOTON 1 g PHLEBO
Liečivo: 1 g creatinolphosphatum natricum v injekčnej liekovke s práškom na injekciu.
Pomocné látky: aqua ad iniectabilia (voda na injekciu).

Farmakoterapeutická skupina
Kardioprotekcia v kardiálnej chirurgii ako prídavok do kardioplegických roztokov. Myokardiálna metabolická tieseň v ischemických podmienkach.

Charakteristika
Kreatínfosfát je prirodzená látka, ktorá je dôležitou súčasťou v energetickom metabolizme bunky. Slúži predovšetkým ako zásobáreň a prenášač vysoko energetických fosfátov do cieľových štruktúr bunky. Len nedávno boli objavené nové poznatky o komplexnejšom pôsobení kreatínfosfátu, a to najmä o jeho účinkoch na fosfolipidové bunkové membrány a obmedzovanie tvorby voľných radikálov.
Kreatínfosfát chráni bunky v ischemických podmienkach, predlžuje časový interval v ktorom sú zmeny reverzibilné a kedy je možné zabrániť nekróze, a v konečnom dôsledku znižuje závažnosť následkov poškodenia tkanív vrátane reperfúznych. Zlepšuje najmä energetický metabolizmus, kontraktilné funkcie, ale aj štrukturálnu integritu svalových a nervových buniek. Znižuje rozsah výsledného neurologického postihnutia a včasnú mortalitu u cievnych mozgových príhod.
Ochranný účinok sa prejavuje predovšetkým v orgánoch s vysokým metabolickým obratom, ako je
mozog, srdce a kostrové svaly.
Protektívne účinky kreatínfosfátu sú sprostredkované komplexným mechanizmom, ktorý spočíva v spevnení bunkovej membrány, v zaisťovaní tvorby ATP nutnej pre jednotlivé vnútrobunkové systémy, v prísune energie pre iónové kanáliky na membráne alebo v sarkoplazmatickom retikule, čím zabraňuje intracelulárnemu preťaženiu Ca ++, ďalej v znížení aktivácie fosfolipáz a v obmedzení tvorby voľných radikálov.

Farmakokinetické údaje
Po intramuskulárnom podaní je dosiahnutá maximálna koncentrácia za 20 – 40 min. V tomto čase je
25 – 28 % podaného kreatínfosfátu v krvnom obehu. Táto hladina klesá len veľmi pomaly a ešte za 250 min. je 9 % podaného kreatínfosfátu v krvnom obehu. Po injekcii kreatínfosfátu dochádza k zvýšeniu hladiny ATP v krvi, ktoré pretrváva od 40 do 250 min.
Po jednorázovej intravenóznej aplikácii sa koncentrácia aktívneho kreatínfosfátu znižuje v priebehu 30
minút a je sledovaná zvýšením ATP v krvi, ktoré sa vracia k norme po 5 hodinách.
Kreatínfosfát je distribuovaný predovšetkým do orgánov s jeho vysokým obsahom, čo sú priečne pruhované svaly, myokard a mozog. Kreatínfosfát je v metabolizovanej forme vylučovaný obličkami.

Indikácie
Kardioprotekcia v kardiálnej chirurgii ako prídavok do kardioplegických roztokov. Myokardiálna metabolická tieseň v ischemických podmienkach.

Kontraindikácie
NEOTON je kontraindikovaný pri známej precitlivenosti liečivo alebo iné zložky prípravku.

Nežiaduce účinky
NEOTON je veľmi dobre tolerovaný. Klinicky významné nežiaduce účinky nie sú známe.

Interakcie
Farmakologické interakcie nie sú známe.'

Dávkovanie
NEOTON 500 mg: 1 liekovku, raz alebo dvakrát denne podľa odporučenia lekára, intramuskulárne. NEOTON 1 g PHLEBO: 1 liekovku denne i.v. infúziou počas 45-60 minút.
Kardioplégia
Pre ochranu srdca počas kardiochirurgických zákrokov sa NEOTON pridáva do kardioplegických roztokov v koncentrácii 10 mmol/l.

Spôsob podávania
NEOTON je vhodný pre intravenóznu (NEOTON 1 g PHLEBO) alebo intramuskulárnu aplikáciu
(NEOTON 500). Pre intravenózne podanie sa NEOTON 1 g PHLEBO riedi vodou na injekciu.
Pre intramuskulárne podanie sa NEOTON 500 riedi priloženým rozúšťadlom. Intramuskulárnu injekciu sa odporúča podať dostatočne hlboko.
Predávkovanie
Špecifické antidotum pre prípad náhodného predávkovania nie je známe. V takomto prípade sa odporúča vhodná symptomatická liečba.

Upozornenie
Rýchle intravenózne podanie dávky vyššej ako 1 g môže viesť k poklesu krvného tlaku.
Do roztoku pre intramuskulárne podanie nesmú byť pridávané žiadne ďalšie lieky a intramuskulárnu injekciu sa odporúča podať dostatočne hlboko.

Varovanie
Nepoužívajte po čase použiteľnosti uvedenom na obale.

Balenie
NEOTON 500: 6 injekčných liekoviek po 500 mg suchej substancie
6 ampulí solvensu po 4 ml
NEOTON 1 g PHLEBO: 1 injekčná liekovka s 1 g suchej substancie
1 injekčná liekovka s 50 ml solvensu

NEOTON 1 g PHLEBO: 1 injekčná liekovka s 1 g suchej substancie.

Uchovávanie
Uschovávajte mimo dosahu detí! Liek sa uchováva pri 15 – 25°C.

Dátum poslednej revízie
Máj 2002.

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Neprehliadnite voľnopredajné prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.