NEO-ANGIN ŠALVIA pas ord 24 (blis.PVC/PVDC/Al)

sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov. Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia do 3-4 dní, alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Neo-angin šalvia a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Neo-angin šalviu
3. Ako užívať Neo-angin šalviu
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Neo-angin šalviu
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE NEO-ANGIN ŠALVIA A NA ČO SA UŽÍVA

Neo-angin šalvia je antiseptikum ústnej dutiny a hrdla.
Používa sa na podpornú liečbu pri zápaloch sliznice dutiny ústnej v oblasti hltanu, ktoré sprevádzajú typické príznaky ako bolesť hrdla, sčervenenie alebo opuch.


2. SKÔR AKO UŽIJETE NEO-ANGIN ŠALVIA

Neužívajte Neo-angin šalviu
Ak ste alergický (precitlivený) na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Neo-anginu šalvia (uvedených v časti 6).

Neo-angin šalvia nie je vhodný pre deti mladšie ako 6 rokov.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní lieku Neo-angin šalvia

Neo-angin šalvia obsahuje izomalt. Ak vám lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, poraďte sa s ním predtým, než začnete užívať Neo-angin šalviu.

Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Interakcie s inými liekmi nie sú známe.

Užívanie Neo-anginu šalvie s jedlom a nápojmi

Neo-angin šalvia sa môže užívať kedykoľvek počas dňa nezávisle od jedla.

Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Nie sú dostupné žiadne údaje o užívaní Neo-anginu šalvie počas tehotenstva. Štúdie na zvieratách nepotvrdili priamy alebo nepriamy škodlivý účinok na vývoj plodu, pôrod alebo vývoj dieťaťa.

Pre nedostatok informácií nie je možné vylúčiť riziko pre plod a dojčené dieťa, preto sa užívanie tohto lieku počas tehotenstva a dojčenia neodporúča.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Liek nemá vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Neo-anginu šalvie
Neo-angin šalvia obsahuje izomalt. Ak vám lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, poraďte sa s ním predtým, než začnete užívať tento liek.
Neo-angin šalvia obsahuje aj 2,58 g izomaltu (náhradné sladidlo) (zodpovedá približne 0,22 uhlohydrátových jednotiek). Toto je potrebné zobrať do úvahy u pacientov s cukrovkou.

Neo-anginšalvia obsahuje farbivo ponsó 4R, ktoré môže vyvolať alergické reakcie.


3. AKO UŽÍVAŤ NEO-ANGIN ŠALVIU

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Ak vám lekár nedal iné odporučenie, riaďte sa týmito pokynmi:

Dospelí a deti od 6 rokov nechajú pomaly rozpustiť 1 pastilku v ústach každé 2 – 3 hodiny. Maximálna denná dávka je 6 pastiliek.

Ak sa príznaky ochorenia nezlepšia po 3-4 dňoch, alebo ak sa zhoršia, je potrebné kontaktovať lekára.

Ak použijete viac Neo-anginu šalvie, ako máte


Nebol ohlásený nijaký prípad predávkovania

Ak zabudnete užiť Neo-angin šalviu


Ak ste zabudli užiť Neo-angin šalviu, alebo ste užili menej, pokračujte v užívaní nasledujúcou dávkou.

Ak máte ďalšie otázky ohľadom užívania tohto lieku, opýtajte sa vášho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky aj Neo-angin šalvia môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Vedľajšie účinky sa hodnotia podľa nasledujúcej častosti výskytu:

Veľmi časté
Pozorované u viac než 1 z 10 pacientov
Časté
Pozorované u menej než 1 z 10 pacientov, ale viac než 1 zo 100 pacientov '
Menej časté
Pozorované u menej než 1 z 100 pacientov, ale viac než 1 z 1000 pacientov
Zriedkavé
Pozorované u menej než 1 z 1000 pacientov, ale viac než 1 z 10 000 pacientov
Veľmi zriedkavé
Pozorované u menej než 1 z 10 000 pacientov, vrátane individuálnych prípadov
Veľmi zriedkavé: možné sú poruchy žalúdočno-črevného systému a podráždenie sliznice ústnej dutiny.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


5. AKO UCHOVÁVAŤ NEO-ANGIN ŠALVIA

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.
Uchovávajte v pôvodnom obale.

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po skratke EXP.
Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nevyhadzujte lieky odpadovou vodou ani domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Neo-angin šalvia obsahuje


Liečivá Neo-anginu šalvie sú : dichlórbenzénmetanol 1,20 mg, amylmetakrezol 0,60 mg
levomentol 5,90 mg v jednej pastilke.

Ďalšie zložky sú: silica mäty piepornej, izomalt, kyselina vínna, šalviová silica, ponsó 4R (E 124) chinolínová žlť (E 104), patentná modrá (E 131).

Ako vyzerá Neo-angin šalvia a obsah balenia


Neo-anginu šalvia sú okrúhle medovo zafarbené obojstranne vypuklé čiastočne priehľadné tvrdé pastilky.

Obsah balenia: 24 tvrdých pastiliek v blistri.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii


DIVAPHARMA GmbH
D-12274 Berlín
Nemecko

Táto písomná informácia pre používateľov bola aktualizovaná v novembri 2011.
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.