MIDAZOLAM KALCEKS 5 MG/ML INJEKČNÝ/INFÚZNY ROZTOK sol ijf 5x3 ml (amp.skl.)

SPC
Liekové a iné interakcie Liek ovplyvňuje pozornosť Kontraindikácie na ochorenia pacienta Neužívať súčasne s alkoholom Liekom disponuje výlučné lekár-špecialista Nepodávať novorodencovi do 6 mes Nedoporučuje sa podávať počas dojčenia Relatívny zákaz počas gravidity

Cena

Orientačná cena:
Liek nie je kategorizovaný

nie je
Kód 9319C
Registračné číslo 57/0331/18-S
Dátum registrácie 11.10.2018
Patentná ochrana genericky liek
Výdaj s obmedzením predpisovania (Rx)
Zastúpenie výrobcu AS KALCEKS , Lotyšsko
Účinné látky
Indikačná skupina Hypnotiká, sedatíva (57)
Doba použiteľnosti 24 mes.
ATC skupina (podľa účinku na jednotlivé orgány):
N NERVOVÝ SYSTÉM
N05 Psycholeptiká
N05C Hypnotiká  a sedatíva
N05CD Deriváty benzodiazepínu
N05CD08 Midazolam

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Prestaňte používať midazolam a okamžite vyhľadajte lekára, ak spozorujte niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov. Môžu byť život ohrozujúce a možno budete potrebovať okamžité lekárske ošetrenie:
 Anafylaktický šok (život ohrozujúca alergická reakcia). Príznaky môžu zahŕňať náhlu vyrážku, svrbenie alebo žihľavku a opuch tváre, pier, jazyka alebo iných častí tela. Môže sa tiež objaviť dýchavičnosť, sipot alebo problémy s dýchaním.
 Srdcový záchvat (zástava srdca). Prejavy môžu zahŕňať bolesť na hrudníku, ktorá prechádza na krk, ramená a dolu na ľavú ruku.
 Ťažkosti alebo komplikácie s dýchaním (niekedy vedúce k zástave dýchania).
 Dusenie a náhla blokáda dýchacích ciest (laryngospazmus).

Život ohrozujúce vedľajšie účinky sú pravdepodobnejšie u dospelých vo veku nad 60 rokov a u pacientov, ktorí už mali problémy s dýchaním alebo srdcom, najmä ak je injekcia podaná príliš rýchlo alebo vo vysokej dávke.

Ďalšie možné vedľajšie účinky:
Boli hlásené nasledujúce vedľajšie účinky, ale ich frekvencia nie je známa a z dostupných údajov sa nedá odhadnúť:

Poruchy imunitného systému: celkové alergické reakcie (reakcie na koži, reakcie kardiovaskulárneho systému, sipot).

Psychické poruchy: zmätenosť, eufória (neprimeraný pocit šťastia), halucinácie. Boli hlásené paradoxné reakcie ako napr. agitácia (pohybový nepokoj), kŕče a tras svalov, nepokoj, nepriateľské správanie, záchvaty hnevu, agresivita, vzrušenie a útočnosť. Tieto reakcie boli častejšie po rýchlom podaní injekcie alebo pri vysokej dávke. Riziko výskytu týchto príznakov je vyššie u detí a starších pacientov.

Závislosť: Midazolam môže aj v terapeutických dávkach viesť ku vzniku fyzickej závislosti. Výskyt abstinenčných príznakov zahŕňajúcich kŕče, ktoré sa môžu objaviť po dlhodobej liečbe midazolamom, sa môže zabrániť postupným znižovaním dávky (pozri časť 2).

Poruchy nervového systému: spavosť a dlhotrvajúca sedácia, znížená pozornosť, ospalosť, bolesť hlavy, závraty, ťažkosti so svalovou koordináciou. Bola hlásená dočasná strata pamäti. Jej trvanie závisí od veľkosti dávky a môže sa objaviť aj po liečbe. V ojedinelých prípadoch môže byť strata pamäti dlhodobejšia. U predčasne narodených detí a novorodencov boli hlásené kŕče.

Poruchy srdca a srdcovej činnosti: Vyskytli sa závažné nežiaduce reakcie, ako napr. nízky krvný tlak, pomalý srdcový tep, dilatácia ciev (napr. návaly horúčavy, mdloby a bolesť hlavy).

Poruchy gastrointestinálneho traktu: nevoľnosť, vracanie, zápcha, sucho v ústach.

Poruchy kože a podkožného tkaniva: vyrážka, alergická reakcia, svrbenie.

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania: únava, sčervenanie, opuch kože, krvné zrazeniny a bolesť žíl v mieste vpichu (erytém, tromboflebitída, trombóza).
U pacientov užívajúcich benzodiazepíny (lieky vyvolávajúce upokojenie, ospalosť a spánok) existuje väčšie riziko pádu a zlomenín, najmä u starších pacientov a pacientov užívajúcich iné sedatíva (vrátane alkoholických nápojov).

Neprehliadnite voľnopredajné prípravky

Súvisiace články

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.