MARVELON tbl 6x21 (blis.PVC/Al)

ávke, považuje sa za monofázovú kombinovanú antikoncepciu na vnútorné použitie.

Prečo používať Marvelon?
Marvelon sa používa na ochranu pred otehotnením.

Ak sa užíva správne (bez vynechania tabliet), pravdepodobnosť otehotnenia je veľmi nízka.


2. SKÔR AKO ZAČNETE UŽÍVAŤ MARVELON

2.1. Kedy nesmiete užívať Marvelon
Neužívajte Marvelon, ak sa u Vás objaví ktorýkoľvek z nižšie uvedených stavov. Ak sa Vás ktorýkoľvek z nich týka, povedzte to svojmu lekárovi skôr ako začnete užívať Marvelon. Váš lekár Vám môže odporučiť používanie iného druhu tabletiek alebo úplne inú (nehormonálnu) metódu antikoncepcie.

· Ak máte alebo ste v minulosti mali krvnú zrazeninu (trombózu) v krvných cievach dolných končatín, pľúc (embolus) alebo v iných orgánoch.
· Ak máte alebo ste v minulosti mali srdcový infarkt alebo mozgovú mŕtvicu.
· Ak máte alebo ste niekedy mali stav, ktorý môže byť prvým znakom srdcového infarktu (ako je srdcová angína alebo bolesť v hrudníku) alebo mozgovej mŕtvice (ako je prechodný záchvat z nedokrvenia alebo prechodná malá mozgová príhoda).
· Ak máte poruchu zrážania krvi (napríklad nedostatok proteínu C).
· Ak máte alebo ak ste mali migrénu spojenú napr. so zrakovými príznakmi, poruchou reči, alebo slabosťou, alebo so zníženou citlivosťou ktorejkoľvek časti Vášho tela.
· Ak máte diabetes mellitus (cukrovku) s poškodením krvných ciev.
· Ak máte závažný rizikový faktor alebo niekoľko rizikových faktorov pre vznik trombózy, toto môže byť tiež dôvod, prečo nesmiete užívať Marvelon (pozri tiež časť 2.2.3 „Tabletka a trombóza“).
· Ak máte alebo ste mali pankreatitídu (zápal podžalúdkovej žľazy) spojenú s vysokými hladinami tukov v krvi.
· Ak máte žltačku (žlté sfarbenie kože) alebo ťažké ochorenie pečene.
· Ak máte alebo ste mali nádor, ktorý môže rásť pod vplyvom pohlavných hormónov (napr. prsníka alebo pohlavných orgánov).
· Ak máte alebo ste mali nádor pečene.
· Ak máte akékoľvek neobjasnené krvácanie z pošvy.
· Ak máte hyperpláziu endometria (abnormálny rast výstelky maternice).
· Ak ste tehotná alebo si myslíte, že by ste mohli byť tehotná.
· Ak ste alergická na ktorúkoľvek zložku Marvelonu.

Ak sa niektorý z týchto stavov u Vás po prvýkrát objaví počas užívania antikoncepčných tabliet, ihneď ich prestaňte užívať a povedzte to svojmu lekárovi. Medzitým používajte nehormonálne antikoncepčné metódy. Pozri tiež „Všeobecné poznámky“ v časti 2.2.1.

2.2. Kedy musíte byť zvlášť opatrná pri užívaní Marvelonu

2.2.1. Všeobecné poznámky
V tejto písomnej informácii pre používateľky sú popísané rôzne situácie, kedy musíte užívanie tabletiek prerušiť alebo kedy môže byť spoľahlivosť tabletiek znížená. V týchto situáciách by ste nemali mať pohlavný styk alebo musíte použiť ďalšiu nehormonálnu antikoncepčnú metódu, t.j. použiť kondóm alebo inú bariérovú metódu antikoncepcie. Nepoužívajte kalendárovú alebo teplotnú metódu. Tieto metódy nemusia byť spoľahlivé, pretože tabletky ovplyvňujú zvyčajné zmeny teploty a cervikálneho hlienu, ku ktorým dochádza v priebehu menštruačného cyklu.

Marvelon, podobne ako iná hormonálna antikoncepcia, nechráni pred infekciou HIV (AIDS) ani pred inými pohlavne prenosnými chorobami.

Marvelon predpísali Vám osobne. Nedeľte sa oň s ostatnými.

Marvelon sa normálne nemá používať na oddialenie menštruácie. Ak však vo výnimočných prípadoch potrebujete posunúť menštruáciu, obráťte sa na svojho lekára.

2.2.2. Čo potrebujete vedieť skôr než začnete užívať Marvelon
Ak užívate kombinované tabletky za prítomnosti ktoréhokoľvek z nižšie uvedených stavov, je možné, že budete potrebovať starostlivý lekársky dohľad. Váš lekár Vám podá vysvetlenie. Preto, ak sa Vás ktorýkoľvek z nich týka, povedzte to svojmu lekárovi skôr ako začnete užívať Marvelon.

· Fajčíte,
· máte cukrovku,
· máte nadváhu,
· máte vysoký krvný tlak,
· máte chybu srdcovej chlopne alebo určitú poruchu srdcového rytmu,
· máte zápal žíl (povrchovú flebitídu),
· máte kŕčové žily,
· ktokoľvek z Vašich blízkych príbuzných mal trombózu, srdcovú príhodu alebo cievnu mozgovú príhodu,
· máte migrénu,
· máte epilepsiu,
· Vy alebo Váš blízky príbuzný má alebo mal vysokú koncentráciu cholesterolu alebo triglyceridov (krvných tukov) v krvi,
· ktokoľvek vo Vašej blízkej rodine mal rakovinu prsníka,
· máte ochorenie pečene alebo žlčníka,
· máte Crohnovu chorobu alebo ulceróznu kolitídu (chronické zápalové ochorenie čriev),
· máte systémový lupus erythematosus (SLE, chronické ochorenie spojivového tkaniva postihujúce kožu celého tela),
· máte hemolyticko-uremický syndróm (HUS, porucha zrážania krvi spôsobujúca zlyhanie obličiek),
· máte kosáčikovitú anémiu (zriedkavé ochorenie krvi),
· máte stav, ktorý sa objavil po prvýkrát alebo sa zhoršil v priebehu tehotenstva alebo počas predošlého užívania pohlavných hormónov (napr. strata sluchu, ochorenie nazývané porfýria (porucha premeny krvného farbiva), kožné ochorenie nazvané tehotenský herpes, ochorenie nazývané Sydenhamova chorea - Tanec svätého Víta),
· máte alebo ste mali chloazmu (žltohnedé pigmentové škvrny na koži predovšetkým tváre). Ak áno, vyhnite sa prílišnému slneniu a nevystavujte sa ultrafialovému žiareniu.

Ak sa niektorý z týchto stavov objaví prvýkrát, zopakuje sa alebo zhorší počas užívania tabletiek, kontaktujte svojho lekára.

2.2.3. Tabletka a trombóza
Trombóza žíl
Užívanie akejkoľvek kombinovanej tabletky, vrátane Marvelonu, zvyšuje riziko vzniku žilovej trombózy (tvorbe krvných zrazenín v cievach) v porovnaní so ženami, ktoré neužívajú žiadne (antikoncepčné) tabletky.

Ak užívate Marvelon, riziko vzniku žilovej trombózy je vyššie v porovnaní s inými kombinovanými tabletkami obsahujúcimi gestagén levonorgestrel.

Riziko žilovej trombózy u používateliek kombinovaných tabletiek rastie:

· so zvyšujúcim sa vekom,
· keď máte nadváhu,
· keď niekto z Vašich priamych príbuzných mal v mladosti krvnú zrazeninu (trombózu) v nohe, pľúcach alebo v inom orgáne,
· keď musíte ísť na operáciu (chirurgický zákrok), akékoľvek dlhšie obdobie znehybnenia alebo ak ste mali ťažký úraz. Je dôležité vopred oznámiť svojmu lekárovi, že užívate Marvelon, pretože možno bude potrebné prerušiť liečbu. Váš lekár Vám povie, kedy môžete Marvelon opäť začať užívať. Zvyčajne sú to asi dva týždne po tom, čo začnete znovu chodiť.

Trombóza tepien
Užívanie kombinovaných tabletiek sa spája so zvýšených rizikom tepnovej trombózy (upchatie tepien), napríklad v krvných cievach srdca (srdcový infarkt) alebo mozgu (mŕtvica).

Riziko tepnovej trombózy u používateliek kombinovaných tabletiek rastie:

· keď fajčíte. Počas užívania Marvelonu sa dôrazne odporúča prestať fajčiť, najmä ak máte viac ako 35 rokov,
· keď máte zvýšený obsah tukov v krvi (cholesterol alebo triglyceridy),
· keď máte vysoký krvný tlak,
· keď máte migrénu,
· keď máte problémy so srdcom (poruchu srdcových chlopní, poruchu srdcového rytmu).

Ak spozorujete znaky trombózy, prestaňte užívať tabletky a okamžite to povedzte svojmu lekárovi (pozri tiež časť 2.3 „Kedy máte vyhľadať svojho lekára?“).

2.2.4. Tabletka a rakovina
U žien užívajúcich tabletku sa o niečo častejšie diagnostikuje rakovina prsníka ako u žien rovnakého veku, ktoré tabletku neužívali. Toto mierne zvýšenie počtu diagnostikovaných prípadov rakoviny prsníka postupne mizne v priebehu desiatich rokov od ukončenia užívania tabletky. Nie je známe, či je rozdiel spôsobený tabletkou. Dôvodom môže byť aj skutočnosť, že ženy sú častejšie vyšetrované a rakovina prsníka sa odhalí skôr.

V zriedkavých prípadoch sa u užívateliek tabletky zaznamenali nezhubné nádory pečene a dokonca veľmi zriedkavo zhubné nádory pečene. Tieto nádory môžu viesť k vnútornému krvácaniu. Ak sa objaví silná bolesť brucha, vyhľadajte okamžite lekára.

Rakovina krčka maternice je spôsobená infekciou ľudským papilomavírusom. Častejšie sa vyskytuje u žien, ktoré užívajú tabletky dlhodobo. Nie je jasné, či tieto zistenia sú spôsobené užívaním hormonálnej antikoncepcie alebo sexuálnym správaním a inými faktormi (ako je lepší skríning krčka maternice).

2.2.5. Tabletka a užívanie iných liekov
Niektoré lieky môžu brániť správnemu účinku tabletiek. Týka sa to liekov používaných na liečbu epilepsie (napr. primidón, fenytoín, barbituráty, karbamazepín, oxkarbazepín, topiramát, felbamát); tuberkulózy (napr. rifampicín) a infekcie HIV (napr. ritonavir); antibiotík určených na liečbu niektorých infekčných ochorení (napr. ampicilín, tetracyklíny, griseofulvín) a rastlinné lieky s obsahom ľubovníka bodkovaného (Hypericum perforatum, primárne používané na liečbu depresívnych nálad). Tabletka môže tiež ovplyvňovať účinok iných liekov (napr. cyklosporín alebo lamotrigín).

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky alebo rastlinné prípravky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Rovnako tak upozornite lekára alebo zubára, ktorý Vám bude predpisovať iný liek (prípadne lekárnika), že užívate Marvelon. Poradia Vám, či potrebujete ďalšie antikoncepčné opatrenia a pokiaľ áno, na aký dlhý čas.

2.2.6. Tabletka a tehotenstvo
Marvelon nesmú užívať ženy, ktoré sú tehotné alebo si myslia, že môžu byť tehotné. Ak sa domnievate, že ste tehotná a užívate Marvelon, povedzte to čo najskôr svojmu lekárovi.

2.2.7. Tabletka a dojčenie
Marvelon sa zvyčajne neodporúča užívať počas dojčenia. Ak chcete užívať tabletky počas dojčenia, poraďte sa, prosím, so svojím lekárom.

2.2.8. Tabletka a vedenie vozidla a obsluha strojov
Nepozorovali sa žiadne vplyvy.

2.2.9. Dôležitá informácia o niektorých zložkách Marvelonu
Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím Marvelonu.

2.2.10. Použitie u dospievajúcich
K dispozícii nie sú žiadne klinické údaje o účinnosti a bezpečnosti u dospievajúcich do 18 rokov.

2.3. Kedy máte vyhľadať svojho lekára?

Pravidelné kontroly

Počas užívania tabletiek Vás bude lekár pozývať na pravidelné kontroly. Mali by ste mať vyšetrenie každý rok.

Vyhľadajte čo najskôr lekára, ak:
· si všimnete akékoľvek zmeny zdravotného stavu, najmä ak sa spomínajú v tejto písomnej informácii pre používateľky (pozri tiež časť 2.1 „Kedy nesmiete užívaťMarvelon“ ačasť 2.2.2 „Čo potrebujete vedieť skôr než začnete užívať Marvelon“, nezabudnite na zmeny zdravotného stavu Vašej blízkej rodiny),
· cítite hmatateľný uzlík v prsníku,
· sa u Vás objavia príznaky angioedému, ako je opuch tváre, jazyka a/alebo hrdla a/alebo ťažkosti pri prehĺtaní alebo žihľavka spolu s dýchacími ťažkosťami,
· sa chystáte užívať ďalšie lieky (pozri tiež časť 2.2.5 „Tabletka a iné lieky“),
· viete, že budete mať obmedzenú pohyblivosť alebo máte ísť na operáciu (poraďte sa s lekárom aspoň štyri týždne dopredu),
· máte nezvyčajné silné vaginálne krvácanie,
· zabudnete užiť tabletky v prvom týždni z balenia a mali ste pohlavný styk v predchádzajúcich siedmich dňoch,
· máte silnú hnačku,
· sa krvácanie nedostavilo dva razy za sebou alebo máte podozrenie, že ste tehotná (nezačínajte užívať ďalšie balenie, kým Vám to lekár neodporučí).

Okamžite prerušte užívanie tabliet a vyhľadajte lekára, ak si všimnete možné znaky trombózy:
· nezvyčajný kašeľ,
· silná bolesť na hrudníku, ktorá môže vystreľovať do ľavej ruky,
· dýchavičnosť,
· akákoľvek nezvyčajná, silná alebo dlhodobá bolesť hlavy alebo záchvat migrény,
· čiastočná alebo úplná strata videnia alebo dvojité videnie,
· nezreteľná výslovnosť alebo strata schopnosti hovoriť,
· náhle zmeny sluchu, čuchové alebo chuťové vnemy,
· závrat alebo mdloba,
· slabosť alebo necitlivosť ktorejkoľvek časti tela,
· silná bolesť brucha,
· silná bolesť alebo opuch dolných končatín.

Viac informácií pozri v časti 2.2.3 tejto písomnej informácie pre používateľky.


3. AKO UŽÍVAŤ MARVELON

3.1. Kedy a ako užívať tablety
Balenie Marvelonu obsahuje 21 tabliet. V balení je každá tableta označená dňom týždňa, v ktorom sa má užiť. Tabletu užívajte každý deň v približne rovnakom čase, v prípade potreby zapite malým množstvom vody. Pokračujte podľa inštrukcií v smere šípky, až kým užijete všetkých 21 tabliet. Počas nasledujúcich 7 dní neužívate nijaké tablety. Počas týchto dní sa dostaví menštruácia (krvácanie z vysadenia). Zvyčajne začne 2. - 3. deň po užití poslednej tablety Marvelonu. S novým balením začnite na 8. deň, aj vtedy, keď krvácanie ešte trvá. To znamená, že s novým balením začnete vždy v ten istý deň v týždni a že menštruačné krvácanie budete mať každý mesiac vždy približne v ten istý deň.

3.2. Začínate s Vašim prvým balením Marvelonu
Ak ste posledný mesiac neužívali žiadnu hormonálnu antikoncepciu
Začnite užívať Marvelon v prvý deň Vášho cyklu, t.j. v prvý deň menštruačného krvácania. Marvelon začne pôsobiť okamžite. Nepotrebujete používať ďalšiu antikoncepčnú metódu.

Môžete tiež začať 2. až 5.deň Vášho cyklu, ale ak tak spravíte, počas prvých 7 dní užívania tabliet v prvom cykle používajte aj ďalšiu antikoncepčnú metódu (bariérovú kontracepciu).

Ak prechádzate z inej kombinovanej hormonálnej antikoncepcie (kombinovaná antikoncepčná tabletka na vnútorné použitie (COC), vaginálny krúžok alebo transdermálna náplasť)
Marvelon môžete začať užívať nasledujúci deň po dni, kedy ste užili poslednú tabletu z Vášho terajšieho balenia antikoncepčných tabletiek (to znamená vynechať obdobie bez tabliet). Ak Vaše terajšie balenie antikoncepčných tabletiek obsahuje aj neúčinné tablety, môžete začať užívať Marvelon nasledujúci deň po užití poslednej účinnej tablety (pokiaľ si nie ste istá, ktorá je účinná tabletka, spýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika). Môžete začať aj neskôr, no nikdy nie neskôr ako nasledujúci deň po období bez Vašich terajších antikoncepčných tabletiek (alebo deň po poslednej neúčinnej tablete z Vašich terajších antikoncepčných tabletiek). Ak používate vaginálny krúžok alebo transdermálnu náplasť, najlepšie je začať s užívaním Marvelonu v deň, kedy odstránite krúžok alebo náplasť. Taktiež môžete začať najneskôr v deň predpokladaného ďalšieho zavedenia krúžku alebo náplasti.

Ak ste užívali tabletky, použili náplasť alebo krúžok dôsledne a správne a ak ste si istá, že nie ste tehotná, môžete tiež prestať užívať tabletky alebo odstrániť krúžok alebo náplasť v ktorýkoľvek deň cyklu a ihneď začať používať Marvelon.

Ak sa budete riadiť týmito odporúčaniami, nie je potrebné použiť ďalšiu antikoncepčnú metódu.

Ak prechádzate z “tabletky“ obsahujúcej iba gestagén („minitabletka“)
Minitabletky môžete prestať užívať v ktorýkoľvek deň a Marvelon môžete začať užívať nasledujúci deň v rovnakom čase. Ale ak máte pohlavný styk, počas prvých 7 dní užívania Marvelonu použite tiež ďalšiu antikoncepčnú metódu (bariérovú kontracepciu).

Ak prechádzate z injekcií obsahujúcich iba gestagén, implantátu alebo vnútromaternicového telieska (IUD) uvoľňujúceho gestagén.
Marvelon začnite užívať v čase, keď by ste mali dostať ďalšiu injekciu alebo v deň odstránenia implantátu alebo IUD. Ale ak máte pohlavný styk, počas prvých 7 dní užívania Marvelonu použite tiež ďalšiu antikoncepčnú metódu (bariérovú kontracepciu).

Po pôrode
Ak ste práve po pôrode, Váš lekár Vám môže odporučiť, aby ste s užívaním Marvelonu počkali až do prvej riadnej menštruácie. Niekedy je možné začať i skôr. Váš lekár Vám poradí. Ak dojčíte a chcete užívať Marvelon, najskôr sa o tom poraďte so svojím lekárom.

Po spontánnom potrate alebo po potrate
Váš lekár Vám poradí.

3.3. Ak užijete viac Marvelonu, ako máte (predávkovanie)
Nepopísali sa žiadne závažné škodlivé účinky pri jednorazovom užití príliš veľkého množstva tabliet Marvelonuv jednom čase. Ak ste naraz užili viacero tabliet v rovnakom čase, môže sa u Vás objaviť nevoľnosť, vracanie alebo krvácanie z pošvy. Ak zistíte, že Marvelon užilo dieťa, poraďte sa so svojim lekárom.

3.4. Čo robiť ak...

... zabudnete užiť tabletu
· Ak s užitím tablety meškáte menej ako 12 hodín,účinnosť antikoncepčnej tabletky zostáva nezmenená. Tabletku užite okamžite, ako si spomeniete a pokračujte v užívaní vo zvyčajnom čase.'

· Ak ste sa omeškali s užitím tablety o viac ako 12 hodín, účinnosť antikoncepčnej tabletky môže byť znížená. Čím väčšie množstvo po sebe nasledujúcich tabliet ste vynechali, tým vyššie je riziko, že je antikoncepčný účinok znížený. Vyššie riziko otehotnenia je najmä vtedy, ak ste vynechali tablety na začiatku alebo tablety na konci balenia. Preto sa máte riadiť nižšie uvedenými pravidlami (pozri tiež schému uvedenú nižšie).

Viac ako jedna vynechaná tableta v balení
Požiadajte o radu lekára.

1 tableta vynechaná v 1. týždni
Užite vynechanú tabletu ihneď, ako sispomeniete (aj keby to znamenalo užiť dve tablety naraz) a nasledujúcu tabletu potom užite vo zvyčajnom čase. Počas nasledujúcich 7 dní použite naviac ďalšie antikoncepčné opatrenie (bariérovú metódu antikoncepcie). Ak ste mali pohlavný styk počas týždňa pred vynechaním tablety, je možné, že otehotniete. Okamžite to povedzte svojmu lekárovi.

1 tableta vynechaná v 2. týždni
Užite vynechanú tabletu ihneď, ako sispomeniete (aj keby to znamenalo užiť dve tablety naraz) a nasledujúcu tabletu potom užite vo zvyčajnom čase.
Spoľahlivosť tabletky zostane zachovaná. Nemusíte používať ďalšie antikoncepčné opatrenia.

1 tableta vynechaná v 3. týždni
Môžete si zvoliť jednu z nasledovných možností, pričom nemusíte používať ďalšie antikoncepčné opatrenia.

1. Užite vynechanú tabletu ihneď, ako sispomeniete (aj keby to znamenalo užiť dve tablety naraz) a nasledujúcu tabletu potom užite vo zvyčajnom čase. Z ďalšieho balenia začnite užívať ihneď po užití poslednej tablety zo súčasného balenia, takže nebude žiadne obdobie bez užívania tabliet medzi dvoma baleniami. Krvácanie z vysadenia sa môže dostaviť až po využívaní druhého balenia, ale počas užívania tabliet sa môže objaviť špinenie a medzimenštruačné krvácanie.

alebo

2. Prerušte užívanie tabliet zo súčasného balenia a začnite 7-dňovú alebo kratšiu prestávku bez užívania tabliet (započítajte tiež deň vynechanej tablety) a potom začnite užívať ďalšie balenie. Ak to tak spravíte, môžete vždy začať s Vašim ďalším balením v ten istý deň v týždni, na ktorý ste si zvykli.

· Ak ste zabudli užiť tablety v balení a v prvom období bez tabliet sa nedostavila očakávaná menštruácia, možno ste tehotná. Skôr než začnete užívať ďalšie balenie, poraďte sa so svojím lekárom.... máte tráviace ťažkosti (napríklad vracanie, silná hnačka)
Ak vraciate alebo máte silnú hnačku, liečivá z Vašej tablety Marvelonusa nemuseli dostatočne vstrebať. Ak začnete vracať 3 až 4 hodiny po užití Vašej tablety, následok je rovnaký ako v prípade, keď zabudnete tabletu užiť. Postupujte podľa pokynov pre prípad vynechania tablety. Ak máte silnú hnačku, vyhľadajte svojho lekára.

... chcete zmeniť začiatočný deň Vašej menštruácie
Ak správne užívate tablety, budete mať menštruáciu každé 4 týždne približne v ten istý deň. Ak chcete tento deň zmeniť, skráťte (nikdy nepredlžujte) nasledujúce obdobie bez tabliet. Napríklad, ak Vám začína menštruácia vždy v piatok a Vy by ste chceli, aby to bolo v utorok (teda o 3 dni skôr), začnite užívať nové balenie o 3 dni skôr ako zvyčajne. Ak si obdobie bez tabliet veľmi skrátite (napr. na 3 dni alebo menej), počas prestávky nemusíte krvácať. Počas užívania nasledujúceho balenia sa však môže objaviť medzimenštruačné krvácanie alebo špinenie.

... máte neočakávané krvácanie
Počas prvých mesiacov užívania všetkých antikoncepčných tabletiek sa u Vás medzi menštruáciami môže objaviť nepravidelné krvácanie (špinenie alebo medzimenštruačné krvácanie). Možno budete musieť používať aj vložky, no pokračujte v užívaní tabliet ako zvyčajne. Nepravidelné krvácanie z pošvy väčšinou skončí, keď si Váš organizmus na antikoncepčné tabletky zvykne (zvyčajne po 3 mesiacoch). Ak krvácanie pretrváva, stane sa silnejším alebo sa znovu objaví, informujte o tom svojho lekára.

... ste nedostali menštruáciu
Ak ste užívali všetky Vaše tablety v správnom čase a nevracali ste, ani ste neužívali iné lieky, je veľmi nepravdepodobné, že ste tehotná. Pokračujte v užívaní Marvelonu ako zvyčajne.

Ak Vám menštruácia vynechala dvakrát za sebou, môžete byť tehotná. Ihneď informujte svojho lekára. S užívaním ďalšieho balenia Marvelonu nezačnite, až kým lekár nevylúči tehotenstvo.

3.5. Ak chcete prestať užívať Marvelon
Kedykoľvek môžete Marvelonprestať užívať. Ak nechcete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom o iných antikoncepčných metódach plánovaného rodičovstva.

Ak prestanete užívať Marvelon, lebo chcete otehotnieť, odporúča sa vyčkať na prvú prirodzenú menštruáciu a až potom sa pokúsiť otehotnieť. Takto si ľahšie vypočítate termín narodenia dieťaťa.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Marvelonmôže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Informujte svojho lekára, ak spozorujete akékoľvek vedľajšie účinky, najmä ak sú závažné alebo ak pretrvávajú, prípadne ak sa u Vás objavia zmeny zdravotného stavu, ktoré podľa Vás môžu súvisieť s užívaním antikoncepčných tabletiek.

Závažné reakcie spojené s užívaním antikoncepčných tabletiek, ako aj súvisiace príznaky, sú popísané v častiach 2.2.3 a 2.2.4: „Tabletka a trombóza/Tabletka a rakovina“.

Časté (vyskytujú sa viac ako u 1 zo 100 užívateliek):
· depresívna nálada, zmeny nálady,
· bolesť hlavy,
· nevoľnosť, bolesť brucha,
· bolesť prsníkov, napätie v prsníkoch,
· zvýšenie telesnej hmotnosti.

Menej časté (vyskytujú sa viac ako u 1 z 1 000 užívateliek, ale nie viac ako u 1 zo 100 užívateliek):
· zadržiavanie tekutín,
· znížená pohlavná túžba,
· migréna,
· vracanie, hnačka,
· vyrážka, žihľavka,
· zväčšenie prsníkov.

Zriedkavé (vyskytujú sa menej ako u 1 z 1 000 užívateliek):
· reakcie z precitlivenosti,
· zvýšená pohlavná túžba,
· neznášanlivosť kontaktných šošoviek,
· nodózny erytém, multiformný erytém (toto sú kožné ochorenia),
· výtok z prsníkov, výtok z pošvy,
· zníženie telesnej hmotnosti.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľky, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ MARVELON

Nepoužívajte Marvelon po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale.

Uchovávajte pri teplote do 30 °C.
Neuchovávajte v mrazničke. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.

Nepoužívajte tablety, ak spozorujete napríklad zmenu farby tabliet, ak sa tablety rozpadávajú alebo vykazujú iné viditeľné známky poškodenia.

Marvelon uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

6.1. Čo Marvelon obsahuje
Liečivá sú:
dezogestrel (0,150 mg) a etinylestradiol (0,030 mg).

Ďalšie zložky sú:
koloidný oxid kremičitý bezvodý, monohydrát laktózy, zemiakový škrob, povidón, kyselina stearová, tokoferol all-rac-alfa.

6.2. Ako vyzerá Marvelon a obsah balenia
Marvelon sa dodáva ako 1, 3 alebo 6 blistrov s obsahom 21 tabliet zabalených v papierovej škatuľke.

Tablety sú okrúhle, bikonvexné a s priemerom 6 mm. Každá tableta je označená „TR“ nad „5“ na jednej strane a „Organon“ na druhej strane.

6.3. Držiteľ rozhodnutia o registrácii
N.V. Organon
P.O. Box 20
5340 BH Oss
Holandsko

6.4. Posledná revízia tejto písomnej informácie pre používateľky
Táto písomná informácia pre používateľky bola naposledy schválená vo februári 2012


AK MÁTE AKÉKOĽVEK ĎALŠIE OTÁZKY ALEBO POTREBUJETE ÚPLNÚ INFORMÁCIU O PREDPISOVANÍ MARVELONU, PORAĎTE SA, PROSÍM, SO SVOJÍM LEKÁROM ALEBO LEKÁRNIKOM.

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
MARVELON tbl 1x21 (blis.PVC/Al) Rp 8,40
MARVELON tbl 3x21 (blis.PVC/Al) Rp 24,20
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.