LAMIVUDIN TEVA 100 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 100x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al)

SPC
Nepodávať deťom do 2r. Liekové a iné interakcie Obzvlášť nepodávať počas 1.tr.gravidity Nepodávať novorodencovi do 3 mes Nedoporučuje sa podávať počas dojčenia

Cena

Orientačná cena:
Liek nie je kategorizovaný

nie je
Kód 81539
Registračné číslo EU/1/09/566/004
Dátum registrácie 23.10.2009
Patentná ochrana genericky liek
Výdaj s obmedzením predpisovania (Rx)
Zastúpenie výrobcu Teva B.V., Holandsko
Účinné látky
Indikačná skupina Chemoterapeutiká (vrátane tuberkulostatík) (42)
Doba použiteľnosti 24 mes.
ATC skupina (podľa účinku na jednotlivé orgány):
J ANTIINFEKTÍVA NA SYSTÉMOVÉ POUŽITIE
J05 Antivirotiká pre systémovú aplikáciu
J05A Priamo pôsobiace antivirotiká
J05AF Nukleozidové a nukleotidové inhibítory reverznej transkriptázy
J05AF05 Lamivudín

Nežiaduce účinky

Poruchy krvi a lymfatického systému
Menej časté : Neutropénia a anémia (obe ojedinele ťažké), trombocytopénia
Veľmi zriedkavé: Aplázia len buniek červenej krvnej zložky

Poruchy nervového systému
Časté: Bolesť hlavy, nespavosť
Veľmi zriedkavé: Periférna neuropatia (alebo parestézia)

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína
Časté: Kašeľ, nosové príznaky

Poruchy gastrointestinálneho traktu
Časté: Nauzea, vracanie, bolesti brucha alebo kŕče, hnačka
Zriedkavé: Pankreatitída, vzostup sérových amyláz

Poruchy pečene a žlčových ciest
Menej časté: Prechodný vzostup pečeňových enzýmov (AST, ALT)
Zriedkavé: Hepatitída

Poruchy kože a podkožného tkaniva
Časté: Vyrážka, alopécia

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva
Časté: Artralgia, poruchy svalov
Zriedkavé: Rabdomyolýza

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania
Časté: Únava, malátnosť, horúčka.

Pri použití nukleozidových analógov sa zaznamenali i prípady vzniku laktátovej acidózy, niekedy smrteľnej, zvyčajne súvisiacej s ťažkou hepatomegáliou a hepatálnou steatózou (pozri časť 4.4).

Kombinovaná antiretrovírusová terapia bola u pacientov s HIV spojená s redistribúciou telesného tuku (lipodystrofiou), ktorá zahŕňa stratu periférneho podkožného tuku a podkožného tuku v oblasti tváre, zvýšenie intraabdominálneho a viscerálneho tuku, hypertrofiu prsníkov a nahromadenie dorzocervikálneho tuku ( tzv. byvolí hrb).

Kombinovaná antiretrovírusová terapia bola spojená s metabolickými abnormalitami ako sú hypertriglyceridémia, hypercholesterolémia, inzulínová rezistencia, hyperglykémia a hyperlaktémia
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.