IMBRUVICA 140 MG TVRDÉ KAPSULY cps dur 90x140 mg (fľ. HDPE)

SPC
Nepodávať mladistvým do 18r. Liekové a iné interakcie Liek obsahuje cukry Kontraindikácie na ochorenia pacienta Liekom disponuje výlučné lekár-špecialista Nedoporučuje sa podávať počas dojčenia Nedoporučuje sa podávať počas gravidity

Cena

Max. predajná cena:

6039,25 €

Úhrada poisťovne:

4529,46 €

Pacient platí:

1509,79 €(25,00%)
Čiastočne hradený ZP (S)*
Vývoj cien
IMBRUVICA cena
Indikačné obmedzenie: Áno
Preskripčné obmedzenia: HEM, ONK
Súhlas revízneho lekára: Áno
Kód 2189B
Registračné číslo EU/1/14/945/001
Dátum registrácie 21.10.2014
Patentná ochrana originalny liek
Výdaj s obmedzením predpisovania (Rx)
Zastúpenie výrobcu Janssen - Cilag International N.V., Belgicko
Účinné látky
Indikačná skupina Cytostatiká (44)
Doba použiteľnosti 24 mes.
ATC skupina (podľa účinku na jednotlivé orgány):
L ANTINEOPLASTIKÁ A IMUNOMODULÁTORY
L01 Cytostatiká
L01X Iné cytostatiká
L01XE Inhibítory proteínkinázy
L01XE27 Ibrutinib

Na čo sa IMBRUVICA používa?

Používa sa pri liečbe nasledujúcich druhov rakoviny krvi u dospelých:
 • Lymfóm z plášťových buniek (MCL, z angl. mantle cell lymphoma), druh rakoviny postihujúcej lymfatické uzliny, keď sa ochorenie vrátilo alebo nereagovalo na liečbu.
 • Chronická lymfocytová leukémia (CLL, z angl. chronic lymphocytic leukaemia), druh rakoviny postihujúcej biele krvinky nazývané lymfocyty a zároveň aj lymfatické uzliny. IMBRUVICA sa používa u pacientov, ktorí neboli doposiaľ liečení na CLL, alebo keď sa ochorenie vrátilo alebo
nereagovalo na liečbu.
 • Waldenströmova makroglobulinémia (WM), druh rakoviny postihujúcej biele krvinky nazývané lymfocyty. Používa sa, keď sa ochorenie vrátilo alebo nereagovalo na liečbu alebo u pacientov, pre ktorých nie je chemoterapia podávaná spolu s protilátkou vhodnou liečbou.

Pri MCL, CLL a WM IMBRUVICA účinkuje blokovaním Brutonovej tyrozín kinázy, proteínu v tele, ktorý pomáha týmto rakovinovým bunkám rásť a prežívať. Blokovaním tohto proteínu IMBRUVICA pomáha zničiť a znížiť počet rakovinových buniek. Spomaľuje tiež zhoršovanie rakoviny.
Pre viac informácií si prečítajte príbalový leták...

Nežiaduce účinky

Ak zaznamenáte niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov, prestaňte užívať IMBRUVICA a ihneď to povedzte svojmu lekárovi:
svrbivá hrboľatá vyrážka, problémy s dýchaním, opuch tváre, pier, jazyka alebo hrdla – môžete mať alergickú reakciu na tento liek.

Ak zaznamenáte niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov, ihneď to povedzte svojmu lekárovi:

Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb)
 • horúčka, triaška, bolesť tela, pocit únavy, nádcha alebo príznaky chrípky, dýchavičnosť – môžu to byť známky infekcie (vírusová, bakteriálna alebo plesňová). Tieto môžu zahŕňať infekcie nosa, nosových dutín alebo hrdla (infekcia horných dýchacích ciest) alebo pľúc, alebo kože.
 • tvorba modrín alebo zvýšený sklon k tvorbe modrín.
 • afty
 • bolesť hlavy
 • zápcha
 • pocit nevoľnosti (nauzea) alebo vracanie
 • hnačka, váš lekár vám môže podať náhradu tekutín alebo soli alebo iný liek
 • vyrážka na koži
 • bolesť rúk alebo nôh
 • bolesť chrbta alebo kĺbov
 • svalové kŕče, bolesť alebo záchvaty
 • nízky počet buniek, ktoré sa podieľajú na tvorbe krvnej zrazeniny (krvné doštičky), veľmi nízky počet bielych krviniek – preukázaný v krvných testoch
 • opuch rúk, členkov alebo nôh
 • vysoký krvný tlak.

Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)
 • závažné infekcie postihujúce celé telo (sepsa)
 • infekcie močových ciest
 • krvácanie z nosa, malé červené alebo purpurové škvrny spôsobené krvácaním pod kožou
 • krv v žalúdku, črevách, stolici alebo v moči, silnejšie menštruačné krvácanie alebo krvácanie zo zranenia, ktoré nemôžete zastaviť
 • rýchly tlkot srdca, vynechanie činnosti srdca, slabý alebo nerovnomerný pulz, závrat, dýchavičnosť, bolesť na hrudníku (príznaky problémov srdcového rytmu)
 • zvýšenie počtu alebo podielu bielych krviniek preukázané v krvných testoch
 • nízky počet bielych krviniek s horúčkou (febrilná neutropénia)
 • môžu sa vyskytnúť nezvyčajné hladiny chemických látok v krvi zapríčinené rýchlym rozpadom nádorových buniek počas liečby rakoviny a niekedy aj bez liečby (syndróm nádorového rozpadu)
 • nemelanómová rakovina kože, najčastejšie rakovina dlaždicových buniek kože a rakovina bazálnych buniek kože
 • závrat
 • rozmazané videnie
 • sčervenanie kože
 • vysoká hladina „kyseliny močovej“ v krvi (preukázaná v krvných testoch), čo môže spôsobiť dnu
 • zápal pľúc, ktorý môže viesť k trvalému poškodeniu
 • lámanie nechtov
 • slabosť, znížená citlivosť, brnenie alebo bolesť v rukách alebo nohách, alebo iných častiach tela
(periférna neuropatia).

Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb)
 • zlyhanie pečene
 • závažné plesňové infekcie
 • zmätenosť, bolesť hlavy so zle zrozumiteľnou rečou alebo pocit na odpadnutie – môžu to byť prejavy závažného vnútorného krvácania do mozgu
 • alergická reakcia, niekedy závažná, ktorá môže zahŕňať opuch tváre, pier, úst, jazyka alebo hrdla, problémy s prehĺtaním alebo dýchaním, svrbivú vyrážku (žihľavku)
 • zápal podkožného tukového tkaniva.

Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1000 osôb)
 • závažné zvýšenie počtu bielych krviniek, ktoré môže spôsobiť zhlukovanie buniek.

Neznáme (z dostupných údajov)
 • závažná vyrážka s pľuzgiermi a odlupovaním kože, najmä v okolí úst, nosa, očí a pohlavných orgánov (Stevensov-Johnsonov syndróm).

Neprehliadnite voľnopredajné prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.