IMATINIB ACCORD 100 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 60x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al)

SPC
Nepodávať deťom do 2r. Liekové a iné interakcie Liekom disponuje výlučné lekár-špecialista Nedoporučuje sa podávať počas dojčenia Nedoporučuje sa podávať počas gravidity

Cena

Orientačná cena:
Liek nie je kategorizovaný

nie je
Kód 6364A
Registračné číslo EU/1/13/845/002
Dátum registrácie 1.7.2013
Patentná ochrana genericky liek
Výdaj s obmedzením predpisovania (Rx)
Zastúpenie výrobcu Accord Healthcare S.L.U, Španielsko
Účinné látky
Indikačná skupina Cytostatiká (44)
Doba použiteľnosti 24 mes.
ATC skupina (podľa účinku na jednotlivé orgány):
L ANTINEOPLASTIKÁ A IMUNOMODULÁTORY
L01 Cytostatiká
L01X Iné cytostatiká
L01XE Inhibítory proteínkinázy
L01XE01 Imatinib

Na čo sa IMATINIB ACCORD používa?

Imatinib Accord je liek, ktorý obsahuje liečivo nazývané imatinib. Tento liek účinkuje tak, že bráni množeniu abnormálnych buniek pri ochoreniach uvedených nižšie. Patria k nim niektoré druhy rakoviny.

Liekom Imatinib Accord sa lieči:
 • Chronická myelocytová leukémia (CML). Leukémia je rakovina bielych krviniek. Tieto biele krvinky obvykle pomáhajú telu bojovať proti infekciám. Chronická myelocytová leukémia je druhom leukémie, pri ktorej niektoré abnormálne biele krvinky (nazývané myeloidné bunky) sa začnú nekontrolovane množiť.

U dospelých pacientov sa Imatinib Accord používa k liečbe pokročilého štádia chronickej myeloidnej leukémie nazývané „blastická kríza“. U detí a dospievajúcich sa však môže použiť k liečbe všetkých štádiach ochorenia.

Liekom Imatinib Accord sa tiež liečia u dospelých:
 • Akútna lymfoblastická leukémia s pozitívnym chromozómom Philadelphia (Ph-pozitívna ALL). Leukémia je rakovina bielych krviniek. Tieto biele krvinky obvykle pomáhajú telu bojovať proti infekciám. Akútna lymfoblastická leukémia je druhom leukémie, pri ktorej určité abnormálne biele krvinky (označované ako lymfoblasty) sa začnú nekontrolovane množiť. Imatinib Accord bráni množeniu týchto buniek.
 • Myelodysplastické/myeloproliferatívne ochorenia (MDS/MPD). Je to skupina ochorení krvi, pri ktorých sa niektoré krvinky začnú nekontrolovane množiť. Imatinib Accord bráni množeniu týchto krviniek pri určitom podtype týchto ochorení.
 • Hypereozinofilný syndróm (HES) a/alebo chronická eozinofilová leukémia (CEL). Sú to ochorenia krvi, pri ktorých sa niektoré krvinky (nazývané eozinofily) začnú nekontrolovane množiť. Imatinib Accord bráni množeniu týchto krviniek pri určitom podtype týchto ochorení.
 • Dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP). DFSP je rakovina tkaniva pod kožou, v ktorom sa niektoré bunky začnú nekontrolovane množiť. Imatinib Accord bráni množeniu týchto buniek.

Pre viac informácií si prečítajte príbalový leták...

Nežiaduce účinky

Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné. Ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledujúcich účinkov, okamžite o tom povedzte svojmu lekárovi:

Veľmi časté (môžu postihnúť viac ako 1 z 10 osôb) alebo časté (môžu postihnúť až 1 z 10 osôb):
 • Náhle zvýšenie telesnej hmotnosti. Imatinib Accord môže spôsobiť, že vaše telo zadržiava vodu
(závažné zadržiavanie tekutiny).
 • Príznaky infekcie, ako je horúčka, zimnica, bolesť hrdla alebo vredy v ústach. Imatinib Accord môže znížiť počet bielych krviniek, takže infekcie môžete dostávať ľahšie.
 • Neočakávané krvácanie alebo vznik krvných podliatin (bez toho, aby ste sa zranili).

Menej časté (môžu postihnúť až 1 zo 100 osôb) alebo zriedkavé (môžu postihnúť až 1 z 1000 osôb):
 • Bolesť na hrudi, nepravidelný srdcový rytmus (prejavy problémov so srdcom).
 • Kašeľ, ťažkosti s dýchaním alebo bolestivé dýchanie (prejavy problémov s pľúcami).
 • Závraty alebo mdloby (prejavy nízkeho tlaku krvi).
 • Nutkanie na vracanie (nauzea) so stratou chuti do jedenia, svetlý moč, zožltnutie kože alebo očí
(prejavy problémov s pečeňou).
 • Vyrážky, sčervenenie kože s pľuzgiermi na perách, očiach, koži alebo v ústach, šúpanie kože, horúčka, vypuklé červené alebo purpurové miesta na koži, svrbenie, pocit pálenia, pľuzgierovité vyrážky (prejavy problémov s kožou).
 • Silná bolesť brucha, krv pri vracaní, v stolici alebo v moči, čierna stolica (prejavy problémov s tráviacou sústavou).
 • Závažné zníženie tvorby moču, pocit smädu (prejavy problémov s obličkami).
 • Nutkanie na vracanie s hnačkou a vracaním, bolesť brucha alebo horúčka (prejavy problémov s črevami).
 • Silná bolesť hlavy, slabosť alebo ochrnutie končatín alebo tváre, ťažkosti pri hovorení, náhla strata vedomia (prejavy problémov s nervovou sústavou, napr. krvácania alebo opuchu
v lebke/mozgu).
 • Bledosť kože, pocit únavy a dýchavičnosť a tmavý moč (prejavy nízkeho počtu červených krviniek).
 • Bolesť očí alebo zhoršenie zraku, krvácanie v očiach.
 • Bolesť bedrových kĺbov alebo ťažkosti pri chodení.
 • Necitlivé alebo studené prsty na nohách a rukách (prejavy Raynaudovho syndrómu).
 • Náhly opuch a sčervenenie kože (prejavy infekcie kože nazývanej celulitída).
 • Nedoslýchavosť.
 • Svalová slabosť a svalové kŕče s poruchou srdcového rytmu (prejavy zmien množstva draslíka v krvi).
 • Podliatiny.
 • Bolesť žalúdka s nutkaním na vracanie (nauzea).
 • Svalové kŕče s horúčkou, červenohnedý moč, svalová bolesť alebo slabosť (prejav problémov so svalmi).
 • Bolesť v panve, niekedy s nutkaním na vracanie a vracaním, s neočakávaným krvácaním z pošvy, závraty alebo mdloby následkom nízkeho krvného tlaku (prejavy problémov
s vaječníkmi alebo maternicou).
 • Nutkanie na vracanie, dýchavičnosť, nepravidelný tep srdca, zakalený moč, únava a/alebo nepríjemné pocity v kĺboch spojené s abnormálnymi výsledkami laboratórnych testov (napr. vysoká hladina draslíka, kyseliny močovej a vápnika a nízka hladina fosforu v krvi).

Neznáme (z dostupných údajov):
 • Rozsiahly a vážny výsev, pocit nevoľnosti, horúčka, vysoká hladina určitého typu bielych krviniek alebo zožltnutie kože a očných bielok (príznaky žltačky) spojený s s dýchavičnosťou, bolesťou/ťaživým pocitom na hrudi, výrazný pokles tvroby moču a pocit smädu atď. (príznaky alergickej reakce spojenej s liečbou).
 • Chronické zlyhanie obličiek.
 • Rekurencia (opätovný výskyt, reaktivácia - opätovná aktivácia) infekcie zapríčinenej vírusom hepatitídy B, keď ste mali hepatitídu B v minulosti (infekciu pečene).

Ak sa u vás vyskytne niektorý z týchto účinkov, ihneď o tom povedzte svojmu lekárovi. K ďalším vedľajším účinkom môžu patriť:
Veľmi časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť viac ako 1 z 10 osôb):
 • Bolesť hlavy alebo pocit únavy.
 • Nutkanie na vracanie (nauzea), vracanie, hnačka alebo tráviace ťažkosti.
 • Kožné vyrážky.
 • Svalové kŕče alebo bolesť kĺbov, svalov alebo kostí.
 • Opuchy, napr. okolo členkov, alebo opuchnuté oči.
 • Zvýšenie telesnej hmotnosti.
Ak vám niektorý z týchto účinkov spôsobuje závažné ťažkosti, povedzte o tom svojmu lekárovi.

Časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť až 1 z 10 osôb):
 • Strata chuti do jedenia, zníženie telesnej hmotnosti alebo porucha vnímania chuti.
 • Závraty alebo pocit slabosti.
 • Nespavosť.
 • Výtok z oka so svrbením, sčervenením a opuchom (zápal očných spojoviek), slzenie alebo neostré videnie.
 • Krvácanie z nosa.
 • Bolesť alebo nadúvanie brucha, plynatosť, pálenie záhy alebo zápcha.
 • Svrbenie.
 • Neobvyklé vypadávanie alebo rednutie vlasov.
 • Znížená citlivosť na rukách alebo nohách.
 • Vredy v ústach.
 • Bolesť a opuch kĺbov.
 • Suchosť v ústach, suchosť kože alebo suchosť očí.
 • Znížená alebo zvýšená citlivosť kože.
 • Návaly tepla, zimnica alebo nočné potenie.
Ak vám niektorý z týchto účinkov spôsobuje závažné ťažkosti, povedzte o tom svojmu lekárovi.

Neznáme (z dostupných údajov):
 • Sčervenenie a/alebo opuch dlaní a chodidiel, ktoré môže sprevádzať mravčenie a pálčivá bolesť.
 • Spomalenie rastu u detí a dospievajúcich.
Ak vám niektorý z týchto účinkov spôsobuje závažné ťažkosti, povedzte o tom svojmu lekárovi.

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
IMATINIB ACCORD 100 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 20x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rx n/a
IMATINIB ACCORD 100 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm120x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rx n/a
IMATINIB ACCORD 100 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm180x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rx n/a
IMATINIB ACCORD 100 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 20x100 mg (blis.Al/Al) Rx n/a
IMATINIB ACCORD 100 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 60x100 mg (blis.Al/Al) Rx n/a
IMATINIB ACCORD 100 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 120x100 mg (blis.Al/Al) Rx n/a
IMATINIB ACCORD 100 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 180x100 mg (blis.Al/Al) Rx n/a
IMATINIB ACCORD 100 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 30x1x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al-jednotl.dávka) Rx n/a
IMATINIB ACCORD 100 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 60x1x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al-jednotl.dávka) Rx n/a
IMATINIB ACCORD 100 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 90x1x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al-jednotl.dávka) Rx n/a
IMATINIB ACCORD 100 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 120x1x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al-jednotl.dávka) Rx n/a
IMATINIB ACCORD 100 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 180x1x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al-jednotl.dávka) Rx n/a
IMATINIB ACCORD 400 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 30x1x400 mg (blis.PVC/PVDC/Al-jednotl.dávka) Rx n/a
IMATINIB ACCORD 400 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 60x1x400 mg (blis.PVC/PVDC/Al-jednotl.dávka) Rx n/a
IMATINIB ACCORD 400 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 90x1x400 mg (blis.PVC/PVDC/Al-jednotl.dávka) Rx n/a
IMATINIB ACCORD 400 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 10x400 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rx n/a
IMATINIB ACCORD 400 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 30x400 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rx n/a
IMATINIB ACCORD 400 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 90x400 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rx n/a
IMATINIB ACCORD 400 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 10x400 mg (blis.Al/Al) Rx n/a
IMATINIB ACCORD 400 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 30x400 mg (blis.Al/Al) Rx n/a
IMATINIB ACCORD 400 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 90x400 mg (blis.Al/Al) Rx n/a

Neprehliadnite voľnopredajné prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.