GÁFROVÁ MASŤ S ICHTAMOLOM ung 1x50 g (tuba laminátová)

SPC

Liečivá:
Camphora racemica (racemický gáfor) 2 g, ichthammolum (ichtamol) 8 g, zinci oxidum (oxid zinočnatý) 24 g v 100 g masti.
Pomocné látky: pozri v časti 6.1. Zoznam pomocných látok.

3. LIEKOVÁ FORMA
Dermálna masť
Opis lieku: homogénna svetlohnedá masť s charakteristickým zápachom po gáfre a ichtamole.

4. KLINICKÉ ÚDAJE
4.1. Terapeutické indikácie
Masť sa používa pri liečbe ekzému, psoriáze, niektorých formách akné, erysipelu, erysipeloidu a pri povrchovom zápale žíl.
4.2. Dávkovanie a spôsob podávania
Masť sa nanáša na postihnuté miesto v tenkej vrstve 1-2 krát denne najdlhšie 7 dní.
4.3. Kontraindikácie
Hypersenzitivita na jednotlivé zložky lieku.
4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní.
Liek je určený na vonkajšie použitie. Masť sa rovnomerne nanáša na postihnuté miesta. Na vrstvu masti sa môže priložiť náplasť alebo gáza a miesto obviazať.
4.5. Liekové a iné interakcie
Ichtamol môže zvýšiť účinok niektorých kožných liekov obsahujúcich napríklad steroidné hormóny alebo niektoré antibiotiká. Neznáša sa s liekmi obsahujúcimi jód. Preto bez porady s lekárom nie je
vhodné súčasne nanášať na postihnuté miesto iné masti.
4.6. Gravidita a laktácia
Prípravok neovplyvňuje priebeh gravidity, pri bežnom spôsobe použitia nepreniká do materského mlieka.
4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje
Gáfrová masť s ichtamolom nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
4.8. Nežiaduce účinky
Liek je obvykle dobre znášaný, vzácne (u 0,01 – 0,09% pacientov) sa môže objaviť začervenanie kože, pocity pálenia a svrbenia.
4.9. Predávkovanie
Nebol hlásený žiaden prípad predávkovania.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI
5.1. Farmakodynamické vlastnosti
Farmakoterapeutická skupina: Dermatologiká
ATC kód: D05AA - dechty
Mechanizmus účinku:
Gáfor patrí do skupiny derivancií, antipruriginóz a antihydrotík. Má aj lokálne anestetický účinok. Ichtamol má niekoľko účinkov: antiflogistický, epitelizačný, keratoplastický, antiseboreický, antipruriginózny, derivančný a mierny antiseptický.
Oxid zinočnatý pôsobí slabo adstringentne, antiflogisticky a mierne antisepticky.
5.2. Farmakokinetické vlastnosti
Pri lokálnej aplikácii nie sú známe.
5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti
Bezpečnosť lieku je overená jeho dostatočne dlhým používaním v klinickej praxi.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE'
6.1. Zoznam pomocných látok
Adeps lanae, vaselinum flavum, aqua purificata.
1

6.2. Inkompatibility
Ichtamol je inkompatibilný s alkáliami, mydlami vyššími koncentráciami kyselín, soľami ťažkých kovov, kvartérnymi amóniovými zlúčeninami a étermi.
6.3. Čas použiteľnosti
2 roky
6.4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie
Uchovávať v dobre uzatvorenom obale pri teplote do 25°C, chrániť pred mrazom a priamym slnečným svetlom.
6.5. Druh obalu a obsah balenia
Laminátová hliníková tuba zvnútra potiahnutá priesvitným plastom a zvonka plastom s potlačou, na krčku tuby je odtrhovacia fólia so skrutkovacím uzáverom z bieleho plastu.
veľkosť balenia: 50 g
6.6. Špeciálne opatrenia na likvidáciu
Nepoužitý liek vrátiť do lekárne.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII
GALVEX spol. s r.o., Jegorovova 37, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
Tel.: 048/415 4615
Fax: 048/472 6911
e-mail: info@galvex.sk

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO
46/0476/95-S

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE
05/09/1995

10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU
06/2008

Neprehliadnite voľnopredajné prípravky

Súvisiace články

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.