FUCITHALMIC int opu 1x5 g (tuba Al)

otrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný iba vám.Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Fucithalmic a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako použijete Fucithalmic
3. Ako používať Fucithalmic
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Fucithalmic
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Fucithalmic a na čo sa používa

Fucithalmicje úzkospektrálne antibiotiokum vo formeočnej instilácie, účinné proti najčastejším očným patogénom, ako je najmä Staphylococcus aureus.

Antibakteriálny účinok kyseliny fusidovej je založený na inhibícii syntézy bakteriálnych proteínov, čo vedie k deštrukcii bakteriálnej bunkovej steny.
Skrížená rezistencia medzi fusidovou kyselinou a jej soľami a inými klinicky používanými antibiotikami nebola pozorovaná.
Používa sa v liečbe očných zápalov spôsobených baktériami citlivými na fusidáty, ako sú zápal očných spojoviek, chronický zápal okrajov očných viečok, zápal mazovej žľazy oka (jačmeň), zápal očnej rohovky, zápal slzného vačku oka a tiež v liečbe zápalov, ktoré sú následkom vniknutia cudzieho telesa do oka.

2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako použijete Fucithalmic
Neužívajte Fucithalmic
- ak ste alergický (precitlivený) na liečivo alebo ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6.).

Upozornenia a opatrenia
Fucithalmicsa nemá používať pokiaľ sú v očiach kontaktné šošovky.

Iné lieky a Fucithalmic
Žiadne vzájomné pôsobenie Fucithalmicu  a iných liečiv nie je známe.Tehotenstvo a dojčenie
Fucithalmic sa môže používať aj počas tehotenstva a dojčenia.

3. Ako používať Fucithalmic

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečim istý, overte si to u svojho lekára.

Odporúčaná dávka je 1 kvapka Fucithalmicu do postihnutého oka 2-krát denne. Liečba by mala pokračovať ešte najmenej dva dni potom, ako sa oko javí ako zdravé.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia
 u každého.

Po použití lieku Fucithalmic sa môže objaviť prechodné pálenie. Pozorované boli aj alergické reakcie.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.'

5. Ako uchovávať Fucithalmic

Uchovávajte pri teplote do 30 °C. Spotrebujte do 28 dní po otvorení balenia.
Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume expirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum expirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Liečivo je acidum fusidicum hemihydricum (hemihydrát kyseliny fusidovej), vyjadrený ako bezvodá kyselina fusidová 10 mg/g.
Ďalšie zložky sú: benzalkóniumchlorid, sodná soľ edetanu dvojsodného, manitol, karbomér, hydroxid sodný, voda na injekciu.

Ako vyzerá Fucithalmic a obsah balenia
Fucithalmic je belasá až takmer biela očná suspenzná instilácia.

Hliníková tuba z vonkajšej a vnútornej strany pokrytá vrstvou polyetylénu. Tuba je vybavená polyetylénovým nadstavcom a uzatvorená polyetylénovým skrutkovacím uzáverom s poistným krúžkom. Pred prvým otvorením skontrolujte neporušenosť poistného krúžku. Ak je krúžok porušený, nepoužívajte tento liek. Tuba je uložená v papierovej škatuľke.

Veľkosť balenia
3 g alebo 5 gDržiteľ rozhodnutia o registrácii

LEO PharmaA/S
Industriparken 55
DK-2750 Ballerup
Dánsko


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovaná v marci 2012.

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) http://www.sukl.sk/.

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.