FAKTU MAST ung rec 1x20 g (tuba Al+aplikátor)

k sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia do 2 týždňov, musíte kontaktovať lekára.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Faktu a na čo sa používa
2. Skôr ako použijete Faktu
3. Ako používať Faktu
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Faktu
6. Ďalšie informácie


1. Čo je Faktu a na čo sa používa

Faktu masť a čapíky sa používajú na liečbu hemoroidov a iných ochorení v oblasti konečníka. Liek rýchlo zastavuje krvácanie, svrbenie a pálenie v oblasti konečníka, zabraňuje vzniku zápalu a podporuje regeneráciu tkaniva v postihnutej oblasti.
Faktu masť je určená na liečbu vonkajších aj vnútorných hemoroidov.
Faktu čapíky sa používajú na liečbu vnútorných hemoroidov, najmä ak sú sprevádzané zápalom a krvácaním.
Faktu sa ďalej používa pri vyrážkach a svrbení v oblasti konečníka (análne ekzémy, začervenanie) a pri drobných rankách v oblasti konečníka (pľuzgiere a popraskania).
Použitie Faktu na liečbu rán po chirurgických zákrokoch v oblasti konečníka (proktokolické operácie) je viazané na odporučenie lekára.
2. Čo potrebujete vedieť skôr ako použijete Faktu

Nepoužívajte Faktu
- ak ste alergický (precitlivený) na polykrezulén, cinchokaínumchlorid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Faktu(pozri časť 6 – „Čo Faktu obsahuje“)
- ak ste alergický na sójový olej, nepoužívajte Faktu čapíky

Deti a dospievajúci
Neboli vykonané žiadne klinické štúdie používania Faktu u detí, preto sa jeho použitie u detí neodporúča.

Užívanie iných liekov
Doteraz nie je známe žiadne ovplyvňovanie účinku Faktu pri súčasnom užívaní iných liekov.
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití polykrezulénu a cinchokaínumchloridu ( liečivá u tehotných žien a o ich vylučovaní do materského mlieka.

Ak ste tehotná alebo si myslíte, že by ste mohli byť tehotná alebo ak dojčíte, môžete používať tento liek len vtedy, ak Váš lekár posúdi, že prínos pre Vás je vyšší ako možné riziko pre Vaše nenarodené alebo dojčené dieťa.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Faktu nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Faktu
Faktu čapíky obsahujú sójový olej. Ak ste alergický na arašidy alebo sóju, nepoužívajte tento liek.


3. Ako používať Faktu

Vždy používajte Faktu presne tak, ako je popísané v tejto informácii pre používateľov. Ak si nie ste niečim istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Ak máte hemoroidy, o svojom ochorení a jeho liečbe sa vždy poraďte s lekárom.

Faktu masť  
Pokiaľ nie je predpísané inak, naneste 2 – 3 krát denne na postihnuté miesto, podľa možnosti votrite. Do konečníka aplikujte po vyprázdnení.
Pri vnútorných hemoroidoch použite priložený aplikátor, ktorý si po nasadení na tubu zaveďte do vyprázdneného konečníka. Tubu mierne stláčajte tak, aby masť vytiekla rovnomerne do otvoru na strane aplikátora a do poškodenej oblasti. Mierne otáčanie tuby napomáha rovnomernému rozptýleniu masti.
Faktu čapíky
Zaveďte 2 – 3 krát denne (ráno a večer, ak treba aj v priebehu dňa) jeden čapík do vyprázdneného konečníka. Po zmiernení príznakov môžete pokračovať dávkou 1 čapík denne.

Ak použijete viac Faktu ako máte
Povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Nie sú známe príznaky predávkovania.

Ak zabudnete použiť Faktu
Nepoužite dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili zabudnutú dávku. Svoju normálnu dávku použite vo zvyčajnom čase.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj Faktu môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Vedľajšie účinky sa môžu vyskytovať v určitých intervaloch, ktoré sú definované takto:
- veľmi časté: postihnú viac ako 1 používateľa z 10
- časté: postihnú 1 až 10 používateľov zo 100
- menej časté: postihnú 1 až 10 používateľov z 1 000
- zriedkavé: postihnú1 až 10 používateľov z 10 000
- veľmi zriedkavé: postihnú menej ako 1 používateľa z 10 000
- neznáme: frekvencia výskytu sa nedá určiť z dostupných údajov


Časté vedľajšie účinky:
Mierne miestne reakcie, napríklad pocit pálenia a svrbenia súvisia s mechanizmom účinku tohto lieku. Môžu sa vyskytnúť na začiatku liečby, v priebehu krátkej doby však zväčša vymiznú a nie sú dôvodom na prerušenie liečby.

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky:
Kontaktný zápal kože (kontaktná dermatitída), sčervenanie pokožky (erytém), vyrážky a svrbenie. V uvedených prípadoch sa odporúča prerušiť liečbu a poradiť sa s lekárom.'
Ak spozorujete nasledujúce veľmi zriedkavé vážne vedľajšie účinky, ihneď to oznámte svojmu lekárovi, môžete potrebovať urgentné lekárske ošetrenie: alergické reakcie vrátane kožných reakcií a celkové reakcie až po anafylaktický šok – opuch perí, tváre, úst, hrdla, ktoré môžu spôsobovať ťažkosti pri prehĺtaní a dýchaní, kožné vyrážky, opuch rúk, nôh a členkov.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. Ako uchovávať Faktu

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Faktu po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a fólii/tube. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Uchovávajte pri teplote do 25 oC, v suchu.
Možné zmeny farby (napr. svetlejšie škvrny čapíkov) v priebehu uchovávania sú zanedbateľné a neovplyvňujú terapeutický účinok lieku.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Faktu obsahuje

Faktu masť:
- Liečivá sú: polykrezulén 50 mg, cinchokaínumchlorid 10 mg v 1 g masti.
- Ďalšie zložky sú: makrogol 400, cetostearomakrogol 300, koloidný oxid kremičitý, dihydrát dinátrium edetát, hydroxid sodný, butylhydroxytoluén, čistená voda.

Faktu čapíky:
- Liečivá sú: polykrezulén 100 mg, cinchokaínumchlorid 2,5 mg v 1 čapíku.
- Ďalšie zložky sú: tuhý tuk, mikrokryštalická celulóza, koloidný oxid kremičitý, sójový lecitín, hydroxid sodný.

Ako vyzerá Faktu a obsah balenia
Faktu masť: 20 g, svetlá ľahko roztierateľná masť sklovitého vzhľadu.
Faktu čapíky: 10 alebo 100 čapíkov svetložltej farby, kónického tvaru na strane aplikácie, povrch na pohmat mastnej konzistencie.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Nycomed GmbH
Byk-Gulden-Straße 2
78467 Konstanz
Nemecko


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

Slovenská republika
Nycomed s.r.o.
Plynárenská 7B
SK-821 09 Bratislava
Tel.: +421 2 20 60 26 00
e-mail: info.sk@nycomed.com


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená vo februári 2012.
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.