ESCAPELLE tbl 1x1,5 mg (blis.PVC/Al)

ch chorôb
5. Ako užívať Escapelle?
- Ako často môžete užiť Escapelle?
- Čo robiť, ak ste vracali?
- Čo robiť, ak ste užili príliš veľa tabliet naraz (predávkovanie)?
6. Keď ste užili Escapelle
7. Aké sú možné vedľajšie účinky?
8. Kde uchovávať tabletu Escapelle?
9. Ďalšie informácie

1. Čo je Escapelle?
Escapelle je postkoitálne kontraceptívum (antikoncepcia po pohlavnom styku), ktoré možno užiť po nechránenom pohlavnom styku alebo vtedy, keď zlyhala iná antikoncepčná metóda. Tento typ antikoncepcie sa často nazýva „ tabletka ráno po“.
Escapelle patrí medzi perorálne kontraceptíva.
Každé balenie obsahuje 1 takmer bielu okrúhlu tabletu, označenú G00 na jednej strane. Každá tableta obsahuje liečivo levonorgestrelum (levonorgestrel) 1,50 mg.
Escapelle tiež obsahuje pomocné látky: silica colloidalis anhydrica (koloidný oxid kremičitý), magnesii stearas (magnéziumstearát), talcum (mastenec), maydis amylum (kukuričný škrob), solani amylum (zemiakový škrob), lactosum monohydricum (monohydrát laktózy).


2. Držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku
Gedeon Richter Plc.
Gyömrői út 19-21
1103 Budapešť, Maďarsko

3. Ako účinkuje Escapelle?
Escapelle zabráni asi 84 % očakávaných tehotenstiev, keď sa tableta užije v priebehu 72 hodín (3 dni) po nechránenom pohlavnom styku. Escapelle nezabráni tehotenstvu v každom prípade, ale tableta je tým účinnejšia, čím skôr sa užije po nechránenom styku (je lepšie užiť ju v priebehu 12 hodín, ako to odkladať až na tretí deň).
Predpokladá sa, že Escapelle účinkuje tým, že:
- zastaví uvoľnenie vajíčka z vašich vaječníkov;
- zabráni oplodneniu už uvoľneného vajíčka spermiou; alebo
- zabráni oplodnenému vajíčku usadiť sa na sliznici maternice.
Takže Escapelle zabraňuje otehotneniu. Neúčinkuje, ak ste už tehotná.

4. Skôr, ako užijete Escapelle

Kedy nesmiete užívať Escapelle?

Nepoužívajte Escapelle, keď:
- viete, že ste precitlivená na ktorúkoľvek zložku tohto lieku.

Čo máte povedať svojmu lekárovi

Ak sa u vás vyskytol ktorýkoľvek z týchto stavov, obráťte sa na svojho lekára predtým, ako užijete Escapelle, pretože postkoitálna antikoncepcia nemusí byť pre vás vhodná.
Keď:
- ste tehotná alebo si myslíte, že by ste mohli byť tehotná;
- vaša menštruácia mešká alebo vaše posledné krvácanie bolo úplne nezvyčajné;
- ste mali nechránený pohlavný styk pred viac ako 72 hodinami a pred vašou poslednou menštruáciou (už môžete byť tehotná a liečba nebude účinná);
- máte ochorenie tenkého čreva (také ako Crohnova choroba), ktoré ovplyvňuje vaše trávenie;
- máte vážne problémy s pečeňou;
- užívate liek s obsahom cyklosporínu (na podporu imunitného systému);
- užívate akýkoľvek z liekov menovaných nižšie, pretože tieto lieky môžu brániť správnemu účinku tablety Escapelle:
- barbituráty a iné lieky používané pri liečbe epilepsie (napríklad primidón,
- fenytoín a karbamazepín);
- lieky používané na liečbu tuberkulózy (napríklad rifampicín, rifabutín);
- liečba HIV infekcie (ritonavir);
- lieky používané pri liečbe hubových infekcií (grizeofulvín);
- liek obsahujúci cyklosporín (na podporu imunitného systému)
- rastlinné prípravky obsahujúce ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum).
Ak sa u vás vyskytol ktorýkoľvek z vyššie uvedených stavov, Escapelle nie je pre vás vhodný. Možno budú pre vás lepšie iné typy postkoitálnej antikoncepcie.

Ak Vám lekár povedal, že máte intoleranciu (neznášanlivosť) niektorých cukrov (laktózy alebo mliečneho cukru), poraďte sa s ním predtým, ako začnete užívať Escapelle.

Ak ste tehotná
Ak ste už tehotná, nesmiete užívať tento liek. Ak ste mali nechránený pohlavný styk pred viac ako 72 hodinami a neskôr ako 72 hodín od vášho posledného krvácania, môžete už byť tehotná a liečba nebude účinná. Ak sa vaše posledné krvácanie omeškalo o viac ako 5 dní alebo bolo nezvyčajne slabé alebo nezvyčajne silné, musíte ísť k lekárovi na vyšetrenie, či nie ste tehotná.
Ak otehotniete aj po užití tohto lieku, bude dôležité, aby ste navštívili svojho lekára. Nie je žiaden dôkaz, že Escapelle poškodí dieťa, ktoré sa vyvíja vo vašej maternici, ale váš lekár bude možno chcieť skontrolovať, či tehotenstvo nie je ektopické (dieťa sa vyvíja mimo maternice). Toto je zvlášť dôležité, ak ste po užití tablety Escapelle pocítili vážnu bolesť v bruchu alebo ak ste v minulosti mali ektopické tehotenstvo, chirurgický výkon na vajíčkovodoch alebo zápalové ochorenie panvy.

Kedy máte byť zvlášť opatrná pri užívaní Escapelle?
Ak dojčíte
Veľmi malé množstvo liečiva tohto lieku sa môže objaviť vo vašom materskom mlieku. Nie je pravdepodobné, že by uškodilo dieťaťu, ale ak sa obávate, môžete užiť svoju tabletu hneď po dojčení. Týmto spôsobom užijete tabletu správne pred nasledujúcim dojčením a znížite tak množstvo liečiva, ktoré by vaše dieťa užilo spolu s materským mliekom.

Ak ste dieťa
Escapelle sa neodporúča používať u detí.
U dievčat vo veku do 16 rokov sú k dispozícii iba veľmi obmedzené údaje.

Ak užívate akékoľvek iné lieky
Informujte svojho lekára, keď užívate akýkoľvek z liekov vymenovaných v časti „Čo máte povedať svojmu lekárovi ...“
Ak si nie ste čímkoľvek istá, obráťte sa na svojho lekárnika, lekára, zdravotnú sestru alebo kliniku plánovaného rodičovstva.

Ak sa obávate pohlavne prenosných chorôb
Tento liek vás neochráni pred pohlavne prenosnými chorobami, to môžu iba kondómy. Ak máte nejaké obavy, poraďte sa so svojím lekárom, zdravotnou sestrou, lekárnikom alebo na klinike plánovaného rodičovstva.

5. Ako užívať Escapelle?
Užite tabletu čo najskôr, najlepšie do 12 hodín, ale nie neskôr ako 72 hodín (3 dni) po nechránenom pohlavnom styku. Prehltnite tabletu celú, ak je to potrebné, zapite vodou. Užitie tablety neodkladajte. Tableta je tým účinnejšia, čím skôr ju užijete po nechránenom pohlavnom styku.
Ak už používate pravidelnú metódu antikoncepcie, ako sú antikoncepčné tablety, môžete pokračovať v ich užívaní v pravidelných intervaloch.

Ako často môžete užiť Escapelle?
Escapelle máte užiť iba v urgentných prípadoch a nemáte ho používať ako pravidelnú metódu antikoncepcie. Ak Escapelle užijete častejšie ako raz za menštruačný cyklus, je pravdepodobnejšie, že to naruší váš menštruačný cyklus.
Escapelle neúčinkuje ako pravidelné metódy antikoncepcie. Váš lekár, zdravotná sestra alebo klinika plánovaného rodičovstva vás môžu informovať o dlhodobých metódach antikoncepcie, ktoré sú účinnejšie v zabránení počatia.'

Čo robiť, ak ste vracali?
Ak ste vracali v priebehu 3 hodín od užitia tablety, musíte užiť ďalšiu tabletu. Potom sa budete musieť okamžite spojiť so svojím lekárnikom, lekárom, zdravotnou sestrou alebo klinikou plánovaného rodičovstva, aby ste sa poradili a dostali viac tabliet.

Čo robiť, ak ste užili príliš veľa tabliet naraz (predávkovanie)?
Hoci neexistujú žiadne hlásenia o vážnych škodlivých účinkoch po užití veľkého množstva tabliet naraz, môžete sa zle cítiť, môžete vracať alebo krvácať z pošvy. Keď ste vracali, musíte sa poradiť so svojím lekárnikom, lekárom, zdravotnou sestrou alebo na klinike plánovaného rodičovstva, lebo tablety nemusia správne účinkovať.

6. Keď ste užili Escapelle
Keď ste užili Escapelle a ak chcete mať pohlavný styk a nepoužívate antikoncepčné tabletky, musíte používať kondómy alebo pesar so spermicídom. Je to nutné, nakoľko Escapellenebude účinkovať až do očakávanej najbližšej menštruácie, ak budete mať znovu nechránený pohlavný styk.
Keď ste už užili Escapelle, odporúča sa, aby ste asi o tri týždne navštívili svojho lekára a uistili sa, že tableta Escapelle účinkovala. Keď vám menštruácia mešká viac ako 5 dní alebo je nezvyčajne slabá alebo nezvyčajne silná, skontaktujte sa čo najskôr so svojím lekárom. Ak ste otehotneli aj po užití tohto lieku, je dôležité, aby ste navštívili svojho lekára.
Váš lekár vás tiež môže informovať o dlhodobých metódach antikoncepcie, ktoré sú účinnejšie v zabránení počatia.
Ak pokračujete v používaní pravidelnej hormonálnej antikoncepcie, ako sú antikoncepčné tabletky, a v intervale bez tabliet nekrvácate, navštívte svojho lekára, aby ste sa uistili, že nie ste tehotná.

7. Aké sú možné vedľajšie účinky?
Ako všetky lieky, aj Escapelle môže mať vedľajšie účinky.
Po užití tohto lieku môžete cítiť krátkodobú nevoľnosť.
Po užití tohto lieku môžete aj vracať. Keď ste vracali, prečítajte si časť „Čo robiť, ak ste vracali?“.
Vaše krvácanie môže byť odlišné.
Väčšina žien bude mať normálne krvácanie v očakávanom čase, ale niektoré ho môžu mať neskôr alebo skôr ako zvyčajne. Až do nasledujúcej menštruácie sa môže u vás vyskytnúť tiež nepravidelné krvácanie alebo špinenie. Keď vám menštruácia mešká viac ako 5 dní alebo je nezvyčajne slabá alebo nezvyčajne silná, skontaktujte sa čo najskôr so svojím lekárom.
Po užití tohto lieku môžete mať citlivé prsníky, bolesti hlavy, bolesti v podbrušku, hnačku, závraty alebo sa cítiť unavená. Tieto príznaky by sa v priebehu niekoľkých dní mali zlepšiť.
Ak si myslíte, že u vás tento liek vyvolal akýkoľvek iný vedľajší účinok, informujte o tom svojho lekárnika, zdravotnú sestru, lekára alebo kliniku plánovaného rodičovstva.

8. Kde uchovávať tabletu Escapelle?
Tabletu uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí. Tabletu uchovávajte v pôvodnom obale.
Neužívajte tabletu po uplynutí času použiteľnosti, ktorý je vyznačený na obale.

9. Ďalšie informácie
Ak po prečítaní tejto písomnej informácie pre používateľky máte akékoľvek otázky alebo si nie ste čímkoľvek istá, opýtajte sa svojho lekárnika, lekára, zdravotnej sestry alebo na klinike plánovaného rodičovstva.

Dátum poslednej revízie apríl 2010.


Neprehliadnite voľnopredajné prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.