DRILL pas ord 24 (blis.PVC/PVDC/Al)

ekcií sliznice dutiny ústnej
a hltanu (bolestivý zápal htanu bez horúčky a celkových príznakov, aftózna stomatitída, drobné poranenia dutiny ústnej), nachladenie, chrípka.
Poznámka: V prípade príznakov celkovej bakteriálnej infekcie je vhodné podávať niektoré zo širokospektrálnych antibiotík.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania
Dospelí:
Jednu pastilku nechať rozpustiť v ústach štyrikrát denne. Deti od 6 do 15 rokov:
Jednu pastilku nechať rozpustiť v ústach dvakrát až trikrát denne.
Interval medzi dvomi dávkami by mal byť najmenej 2 hodiny u dospelých a 4 hodiny u detí.

4. 3 Kontraindikácie
Zistené alergie na lokálne anestetiká a chlórhexidín alebo iné zložky prípravku.. Prípravok nemôžu užívať deti do 6 rokov.
Neužívať v prípade fenylketonúrie ( obsahuje aspartám)

4.4Špeciálne upozornenia
- vzhľadom k zníženiu citlivosti nosohltanu a eventuálnej prechodnej stuhnutosti jazyka sa môžu vyskytnúť ihneď po vycucaní problémy pri prehĺtaní pevnej alebo tekutej stravy -lepšie počkať
30 minút
- neužívajte prípravok tesne pred jedlom a nápojmy
- nepodávajte prípravok deťom mladším ako 6 rokov, buďte opatrní ak prípravok užíva dieťa mladšie ako 12 rokov.

Prípravok nie je určený pre dlhodobú liečbu (nie dlhšie ako 5 dní ). Môže pak vyvolať porušenie rovnováhy bežnej mikrobiálnej flóry v dutine ústnej a následné nebezpečie rozšírenia bakteriálnej alebo pliesňovej infekcie.

Prítomné anestetikum môže vyvolať pri častom príjme prípravku alebo dlhodobej liečbe Drillom nebezpečie toxických účinkov (v centrálnom nervovom systéme - kŕče, zlyhávanie alebo zástavu srdcovej činnosti).
Energetická hodnota: 8 kcal/pastilka

Varovanie:
Diabetici by mali brať do úvahy mosnosť výhody liečby bez cukru.
Ak ťažkosti pretrvávajú aj po 5 dňoch liečby bez zmien a sú prípadne sprevádzané aj horúčkou, musí byť posúdené ďalšie užívanie prípravku a stav pacienta lekárom. Športovci by mali počítať s tým, že prípravok obsahuje účinné látky, ktoré môžu spôsobiť pozitívnu reakciu pri antidopingových testoch.

4.5 Liekové a iné interakcie
Vzhľadom k možnej interakcii sa neodporúča súčasné alebo následné užitie iných antiseptík a protizápalovych liekov (zvlášť nie s obsahom hexomidínu).
Neodporúča sa taktiež kombinácia s látkami povrchovo aktívnymi ako je napr. laurylsulfát.

4.6 Používanie v gravidite a počas laktácie
U človeka ani u zvierat nebol popísaný teratogénny efekt alebo reprodukčná toxicita prípravku. Napriek tomu sa však neodporúča užívanie Drillu v gravidite alebo počas laktácie .

4.7 Ovplyvnenie schpnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje
Tieto nežiaduce účinky neboli zistené

4.8 Nežiaduce účinky
- alergické reakcie na lokálne antiseptiká a anestetiká (chlórhexidín, tetrakain) či na ostatné zložky prípravku- žihľavka, Quinkeho edém, edém
- hnedé škvrny na jazyku a zuboch (chlórhexidín),
- možnosť dočasného znecitlivenia jazyka a ťažkosti pri prijímaní potravy (viď Zvláštne upozornenia).

4.9 Pedávkovanie
Pri predávkovaní môže dôjsť k reakciám v oblasti centrálneho nervového systému alebo kardiovaskulárneho systému - kŕče, poruchy srdcového rytmu.
Liečba a prvá pomoc je v týchto prípadoch iba symptomatická.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI
5.1 Farmakodynamické vlastnosti
Farmakoterapeutická skupina
OTORINOLARYNGOLOGIKUM
(LOKÁLNE ANTISEPTIKUM / LOKÁLNE ANESTETIKUM) ATC kód: A 01A B03

Chlórhexidín je lokálne antiseptikum patriace do skupiny biguanidov. Tetrakain je lokálne anestetikum.
Jedná sa o kombinovaný prípravok s antiseptickým a anestetickým účinkom.Chlorhexidín účikuje antisepticky už pri nízkych koncentráciách. Pôsobí na takmer všetkých patogenov vyskytujúcich sa v dutine ústnej a hltane (oropharynx) - na grampositívne aj gramnegatívne baktérie, kvasinky a pliesne. Rýchlo sa naviaže na povrch baktérie čím spôsobí jej narušenie až zničenie.'
Tetrakaín – anestetikum, ktoré rýchlo tlmí lokálnu bolesť. Po odoznení tohto účinku sa však citlivosť vracia do pôvodneho stavu.To dokazuje bezpečnosť jeho použitia.
Prítomné „složené„ aróma sa taktiež podieľa na účinnosti prípravku v zmysle dezinfekcie a zkľudnenie podráždených slizníc.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti
Chlórhexidín: absorbčné testy boli vykonávané s rádioaktívne značeným prípravkom. Stupeň
vstrebania chlórhexidínu je veľmi nízky. V moči bolo zistených 0,2 - 0,3 % rádioaktívnych látok.

Tetrakain: väčšina lokálnych anestetík sa sliznicou ľahko vstrebáva. Odtiaľ sa dostávajú do nervového vlákna, kde reagujú.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti
LD 50 pre myši je 42 - 48 g/kg. LD 50 pre potkany je 31 - 33 g/kg.
Užitie dávky 6 g/kg bolo testované na psoch. Po spomenutej dávke neboli pozorované žiadne nežiadúce príznaky.
Ani štvortýždňové opakované podávanie prípravku potkanom a psom neviedlo k vyvolaniu nežiadúcich reakcií.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE
6.1 Zoznam pomocných látok
Acidum ascorbicum,aroma compositum, aroma mentholi compositum.,amonii glycirhizinas, aspartamum, isomaltum.

6.2 Inkompatibility
Neboli zistené.

6.3 Čas použitelnosti
3 roky

6.4 Upozornenia na podmienky a spôsob skladovania
V povodnom vnútornom obalu pri teplote do 25 °C, chrániť pred vlhkom.

6.5 Vlastnosti a zloženie obalu, veľkosť balenia Blister (PVC/PVDC/aluminium) s 12 pastilkami. Blister (PVC/PVDC/akuminium) s 24 pastilkami

6.6 Upozornenia na spôsob zaobcházania s liekom
Volnopredajný liek.
Pastiku voľne rozpustiť v ústach.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII
PIERRE FABRE MEDICAMENT
45, place Abel Gance
92 654 BOULOGNE CEDEX Francúzsko

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

9. DÁTUM REGISTRÁCIE

10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU

Neprehliadnite ďalšie prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.