DRILL BEZ CUKRU TVRDÉ PASTILKY SLADENÉ UMELÝM SLADIDLOM - ASPARTÁMOM A ISOMALTOM pas ord 24 (blis.PVC/PVDC/Al)

SPC
zhoršia do 5 dní, musíte kontaktovať lekára.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je DRILL BEZ CUKRU a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete DRILL BEZ CUKRU
3. Ako užívať DRILL BEZ CUKRU
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať DRILL BEZ CUKRU
6. Ďalšie informácie

1. ČO JE DRILL BEZ CUKRU A NA ČO SA POUŽÍVA

DRILL BEZ CUKRU je kombinovaný liek s antiseptickým (dezinfekčným) a lokálne anestetickým (znižuje bolesť) účinkom.
Chlórhexidín (liečivo) zo skupiny biguanidov je účinné antiseptikum už pri nízkych koncentráciách. Pôsobí na takmer všetky patogény vyskytujúce sa v dutine ústnej a hltane (na grampozitívne, gramnegatívne baktérie, kvasinky a plesne). Rýchlo sa naviaže na povrch baktérie, čím spôsobí jej narušenie až zničenie.
Tetrakaín (liečivo) je lokálne anestetikum, ktoré rýchlo tlmí lokálnu bolesť. Po odoznení tohto účinku sa však citlivosť vracia do pôvodného stavu. To dokazuje bezpečnosť jeho použitia.
Prítomná aróma (ovocná alebo mentolová) sa tiež podieľa na účinnosti lieku tým, že spôsobuje dezinfekciu a ukľudnenie podráždených slizníc.

Indikácie
Dezinfekcia, zmiernenie a liečba zápalov a infekcií dutiny ústnej a hltanu (bolestivý zápal hltanu, afty, malé poranenia v dutine ústnej, soor) pri nachladnutí a chrípke. Súčasne znižuje zápalom vyvolanú lokálnu bolesť.
Jedná sa o doplňujúci liek pri infekciách bez celkových príznakov. V prípade infekcie s celkovými príznakmi a horúčkou je nutná kontrola u lekára, ktorý liečbu doplní.

2. SKÔR AKO UŽIJETE DRILL BEZ CUKRU

Nepoužívajte DRILL BEZ CUKRU
- keď ste alergický (precitlivený) na chlórhexidín alebo na lokálne anestetiká (pre miestne znecitlivenie) alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek DRILLU BEZ CUKRU.
- u detí do 6 rokov.
- keď trpíte fenylketonúriou (z dôvodu prítomnosti aspartámu).

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní DRILLU BEZ CUKRU
- Liek nemôžu užívať deti do 6 rokov.
- Liečba by nemala trvať dlhšie ako 5 dní. Po dlhšej dobe užívania by mohlo dôjsť k narušeniu rovnováhy bežnej mikrobiálnej flóry v ústach (bežne prítomných mikróbov) v prospech choroboplodných (spôsobujúcich ochorenie) baktérií alebo kvasiniek.
- Opakovaná či predĺžená liečba lokálnym anestetikom môže vyvolať kŕče - porušenie funkcie centrálnej nervovej sústavy alebo srdcovej činnosti.
- Ak príznaky ochorenia pretrvávajú 3 alebo sa zhoršujú aj po3 dňoch u detí a 5 dňoch u dospelých, poraďte sa o ďalšej liečbe s lekárom.
- Športovci by mali brať do úvahy možné zistenie pozitívnej dopingovej skúšky po užití DRILLU BEZ CUKRU (vďaka liečivám).
- Pacienti trpiaci cukrovkou (diabetici) môžu počítať s tým, že tablety neobsahujú cukor ale umelé sladidlá.

Užívanie iných liekov
Súčasne alebo následne nepoužívajte iné lieky dezinfekciu ústnej dutiny, či nosohltanu vzhľadom k možnej vzájomnej reakcii liekov. Neodporúča sa ani kombinácia s látkami povrchovo aktívnymi (laurysulfát).

Užívanie DRILLU BEZ CUKRU s jedlom a nápojmi
Neužívať tesne pred jedlom alebo pitím.
U niektorých jedincov môže dôjsť k dočasnému ľahkému stuhnutiu jazyka. Preto bezprostredne po rozpustení pastilky nejedzte a nepite (možnosť zakuckania).

Tehotenstvo a dojčenie
Užívanie DRILLU BEZ CUKRUsa neodporúča pre tehotné a dojčiace ženy (obsahuje lokálne anestetikum). V prípade nutnosti užívajte DRILL BEZ CUKRU len po dohode s lekárom.
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Po požití lieku nebolo zistené zníženie pozornosti (vodiči, obsluha ťažkých strojov).

3. AKO UŽÍVAŤ DRILL BEZ CUKRU

Dospelí:
Nechajte rozpustiť v ústach 1 pastilku štyrikrát denne.

Deti od 6 do 15 rokov:
Nechajte rozpustiť v ústach 1 pastilku dvakrát až trikrát denne.

Interval medzi dvomi dávkami by mal byť najmenej 2 hodiny u dospelých pacientov a 4 hodiny u detí.

Neužívať dlhšie ako 5 dní. Diabetici, športovci, ďalšie obmedzenia - pozri časť Buďte zvlášť opatrný pri užívaní DRILLU BEZ CUKRU.'

Ak užijete viac DRILLU BEZ CUKRU, ako máte
Predávkovanie môže navodiť poruchu nervového alebo kardiovaskulárneho systému (kŕče, porucha srdcovej činnosti alebo dokonca zástava).

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj DRILL BEZ CUKRU môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Môžu sa objaviť:
· alergické reakcie na chlórhexidín a lokálne anestetiká (tetrakaín).
· prechodné zhnednutie jazyka či zubov (chlórhexidín). Pri zvýšenej ústnej hygiene zafarbenie zmizne.
U niektorých jedincov môže dôjsť k dočasnému ľahkému stuhnutiu jazyka. Preto bezprostredne po rozpustení pastilky nejedzte a nepite (možnosť zakuckania).

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

5. AKO UCHOVÁVAŤ DRILL BEZ CUKRU

Uchovávajte v pôvodnom vnútornom obalu pri teplote do 30 °C.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo DRILL BEZ CUKRU obsahuje

- Liečivá sú chlorhexidini digluconas 3,000 mg a tetracaini hydrochloridum 0,200 mg.
- Ďalšie zložky sú kyselina askorbová, amónium glycyrrhizát, zložená mentolová aróma, zložená aróma, aspartám, isomalt v 1 pastilke.

Ako vyzerá DRILL BEZ CUKRU a obsah balenia

12 tvrdých pastiliek
24 tvrdých pastiliek

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Pierre Fabre Medicament
Boulogne Cedex
Francúzsko

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v novembri 2009.
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.