DORSIFLEX 200 MG tbl 30x200 mg (blis.Al/PVC)

kárnika.
- Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov:
1. Čo je Dorsiflex® 200 mg a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Dorsiflex® 200 mg
3. Ako užívať Dorsiflex® 200 mg
4. Možné vedľajšie účinky
5 Ako uchovávať Dorsiflex® 200 mg
6. Ďalšie informácie1. ČO JE Dorsiflex® 200 mg A NA ČO SA POUŽÍVA

Dorsiflex® 200 mg je liek, ktorý patrí do skupiny liekov nazývaných centrálne myorelaxancia (znižujú napätie kostrových svalov).

Dorsiflex® 200 mg sa používa na liečbu:
· tortikolis (stuhnutie šije)
· cervikálneho syndrómu (bolesti krčnej chrbtice)
· svalových kŕčov
· lumbaga (prudká bolesť v krížoch)
· myalgie (bolesť svalov)
· artrózy (poškodenie kĺbov)
· poranenia svalov
· kŕčov spojených so zlomeninou
· liečebné naťahovanie alebo znehybnenie svalov
· prietrže medzistavcovej platničky
· ako doplnok pri fyzikálnej liečbe, napomáhajúci zlepšeniu pohyblivosti


2. SKÔR AKO UŽIJETE Dorsiflex® 200 mg

Neužívajte Dorsiflex® 200 mg
- keď ste alergický (precitlivený) na mefenoxalon alebo na niektorú z ďalších zložiek Dorsiflex® 200 mg.
- keď ste tehotná alebo dojčíte
- liek nesmú užívať deti vo veku do 6 rokov.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Dorsiflexu® 200 mg
- keď trpíte ťažkou poruchou funkcie pečene alebo obličiek
- keď užívate kumarínové antikoagulancia, napr. warfarín
- keď ste starší pacient

Užívanie iných liekov

Pri súčasnom podávaní Dorsiflexu a látok tlmiacich činnosť CNS (sedatíva – utišujúce látky, psychofarmaká – látky na liečbu duševných chorôb, hypnotiká – látky, vyvolávajúce stav podobný prirodzenému spánku, analgetiká – lieky zmierňujúce bolesť, antihistaminiká – látky na liečbu alergie a i.) alebo pri súčasnej konzumácii alkoholu môže dochádzať k výraznému zosilneniu ich tlmivého účinku. Mefenoxalon tiež zosilňuje účinok svalových relaxancií a kumarínových antikoagulancií, napr. warfarínu.

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte o to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Užívanie Dorsiflexu® 200 mg s jedlom a nápojmi
Tablety je najlepšie užívať s jedlom, rozpustené vo vode.

Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Bezpečné užívanie lieku počas tehotenstva a dojčenia sa nepotvrdilo a preto sa mefenoxalon nemá užívať počas tehotenstva. Počas liečby sa u matiek neodporúča dojčenie. Pacientky majú informovať lekára ak sú tehotné, zamýšľajú otehotnieť, alebo ak otehotneli počas liečby.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Keďže liek môže zhoršiť vaše psychické a fyzické schopnosti, a to predovšetkým v kombinácii s alkoholom a inými látkami tlmiacimi činnosť CNS, viesť motorové vozidlá ani obsluhovať stroje sa neodporúča.


3. AKO UŽÍVAŤ Dorsiflex® 200 mg

Vždy užívajte Dorsiflex® 200 mg presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Zvyčajná denná dávka pre dospelých je 1 až 2 tablety trikrát denne: ráno, na obed a večer. Ak je to nevyhnutné, je možné dennú dávku zvýšiť až na 8 tabliet. Zvyčajná dávka pre deti vo veku od 6-16 rokov je 1/2 tablety trikrát denne: ráno, na obed a večer.

Ak užijete viac Dorsiflexu® 200 mg ako máte okamžite vyhľadajte najbližšiu lekársku pomoc. Príznakmi predávkovania sú: ospalosť, závraty, nutkanie na vracanie, vracanie, plytké dýchanie a svalové kŕče.

Ak zabudnete užiť Dorsiflex® 200 mg
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku ale pokračujte v predpísanom dávkovaní.'

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, Dorsiflex® 200 mg môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Dorsiflex® 200 mg sa všeobecne dobre znáša. Zriedkavo sa môže objaviť ospalosť, únava, svalová únava, bolesti hlavy alebo tráviace ťažkosti.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ Dorsiflex® 200 mg X

Uchovávajte pri teplote do 25ºC, chráňte pred svetlom.
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí!

Nepoužívajte Dorsiflex® 200 mg po dátume exspirácie (EXP), ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Nepoužívajte Dorsiflex® 200 mg ak spozorujete viditeľné poškodenie lieku.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte sa u svojho lekárnika ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Dorsiflex® 200 mg obsahuje

- Liečivo je mephenoxalonum (mefenoxalon) 200 mg v každej tablete.
- Ďalšie zložky sú maydis amylum (kukuričný škrob), talcum (mastenec), acidum stearicum (kyselina stearová), gelatina (želatína), magnesii stearas (magnéziumstearát), silica colloidalis anhydrica (koloidný oxid kremičitý bezvodý), aqua purificata (čistená voda).

Ako vyzerá Dorsiflex® 200 mg a obsah balenia

Dorsiflex® 200 mgsú biele, okrúhle, ploché tablety s poliacou ryhou na jednej strane.
Jedno balenie obsahuje blister s 30 tabletami.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Sandoz Pharmaceuticals d.d
Verovškova 57
1000 Ljubljana, Slovinsko

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 07/2007

Súvisiace články

LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.