DECAPEPTYL 0,1 MG sol inj 7x1 ml /0,1 mg (striek.inj.skl.napl.)

SPC
opín uvoľňujúcemu hormónu (GnRH). V organizme pôsobí tak, že znižuje hladiny určitých pohlavných hormónov.

DECAPEPTYL sa používa
 
Muži
- liečba pokročilej rakoviny prostaty, pri ktorej je potrebné potlačenie tvorby mužského pohlavného hormónu – testosterónu.

Ženy
- pri metódach asistovanej reprodukcia (umelé oplodnenie) ako doplnková liečba na vyvolanie ovulácie za účelom umelého oplodnenie a prenosu embrya.


2. SKÔR AKO POUŽIJETE DECAPEPTYL

Nepoužívajte DECAPEPTYL
- keď ste alergický/alergická (precitlivený/precitlivená) na triptorelíniumacetát alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok,
- keď ste alergický/alergická (precitlivený/precitlivená) na gonadotropín uvoľňujúci hormón (GnRH) alebo na ktorýkoľvek iný analóg GnRH (liek podobný DECAPEPTYLU).

Muži
- keď máte hormonálne nezávislý karcinóm prostaty,
- ako jedinú liečbu, ak máte rakovinu prostaty a pociťujete príznaky spojené s tlakom na miechu alebo máte metastázy v chrbtici,
- po chirurgickom odstránení semenníkov, pretože v takom prípade použitie DECAPEPTYLU nevedie k ďalšiemu znižovaniu hladiny testosterónu v sére.

Ženy
- keď ste tehotná alebo dojčíte,
- keď trpíte závažnou osteoporózou (rednutie kostí).

Buďte zvlášť opatrný/opatrná pri používaní DECAPEPTYLU

Muži
- ak pociťujete tlak na miechu alebo máte problémy s močením. V prípade vzniku takýchto komplikácií sa má začať štandardná liečba,
- ak máte diabetes mellitus (cukrovku), počas liečby budete pravidelne kontrolovaný,
- ak trpíte psychickými poruchami (zmeny nálady, depresia),
- ak máte vysoký krvný tlak (hypertenziu),
- liečba DECAPEPTYLOM môže zvýšiť riziko zlomenín v dôsledku osteoporózy (rednutie kostí).

Počas prvého týždňa liečby zvyčajne dochádza ku krátkodobému zvýšeniu hladín testosterónu v krvi. To môže viesť k prechodnému zhoršeniupríznakov spojených s ochorením, a tiež k vzniku nových príznakov, ktoré ste dovtedy nepociťovali. Ide predovšetkým o bolesť v kostiach, ťažkosti s močením, tlak na miechu alebo prítomnosť krvi v moči. Tieto príznaky obvykle ustúpia počas liečby. Ak príznaky neustúpia, oznámte to svojmu lekárovi.

Ženy
- ak si myslíte, že ste tehotná. Pred začiatkom liečby musí lekár vylúčiť tehotenstvo.
- ak trpíte osteoporózou (rednutie kostí), pretože môže spôsobiť odvápnenie kostí,
- ak trpíte mierne závažným až závažným ochorením pečene,
- ak máte predispozíciu na alergickú reakciu,
- ak si podávate DECAPEPTYL sama, musíte si byť vedomá možnej alergickej reakcie (svrbenie, vyrážka, teplota).
V prípade alergickej reakcie ihneď kontaktujte svojho lekára.

Ak máte nasledovné príznaky:
- bolesť brucha
- nafúknuté brucho
- nevoľnosť
- vracanie
- hnačka
- priberanie na váhe
- ťažkosti s dýchaním
- menej močíte
povedzte to ihneď svojmu lekárovi, aj keď sa u Vás objavia po niekoľkých dňoch po podaní poslednej injekcie. Môže ísť o príznaky ovariálnej hyperstimulácie, ktorá sa môže stať závažnou (pozri časť 4). Ak sa príznaky stanú závažnými, liečba neplodnosti sa musí prerušiť a v prípade potreby budete hospitalizovaná.

Pokiaľ sa liečite týmto liekom, Váš lekár pre Vás zabezpečí vyšetrenie ultrazvukom a prípadne krvnétesty, aby mohol sledovať Vašu odpoveď na liečbu.

Ak sa liečite hormónmi, akým je aj tento liek, môže sa u Vás zvýšiť riziko:
- mimomaternicového tehotenstva, ak ste prekonali ochorenie vajcovodov,
- spontánneho potratu,
- viacpočetného tehotenstva (dvojičky, trojičky, atď.),
- vrodených malformácií (fyzické vady prítomné u novorodencov).

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Tehotenstvo a dojčenie
DECAPEPTYL sa nemá používať v tehotenstve a počas dojčenia.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
DECAPEPTYL pravdepodobne neovplyvňuje schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách DECAPEPTYLU
Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v jednej dávke, tzn. že je v podstate bez sodíka.


3. AKO POUŽÍVAŤ DECAPEPTYL

Vždy používajte DECAPEPTYL presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý/istá, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Injekčný roztok DECAPEPTYLU sa musí aplikovať podkožne.

Rakovina prostaty:
Počas prvých 7 dní liečby sa podáva denne podkožná dávka 0,5 mg. Na ôsmy deň sa denná dávka zníži na 0,1mg.

Asistovaná reprodukcia (umelé oplodnenie):
Každý deň sa injekčne aplikuje 1ml injekčného roztoku DECAPEPTYLU 0,1mg alebo 0,2 ml injekčného roztoku DECAPEPTYLU 0,5 mg. Liečba má začať na 2. – 3. deň alebo 21. – 23. deň menštruačného cyklu (alebo 5 – 7 dní pred očakávaným začiatkom menštruácie). Po 2 až 4 týždňoch sa podá iný hormón na podporu rastu folikulov (bunkové váčky obsahujúce vajíčka). Liečba DECAPEPTYLOM pokračuje pokiaľ folikuly nedosiahnu potrebnú veľkosť. Obyčajne to trvá 4 až 7 týždňov.

Akonáhle sa pozoruje primeraný rast folikulov, skončí podávanie DECAPEPTYLU a gonadotropínu a podá sa jednorazová injekcia ďalšieho hormónu nazývaného ľudský choriový gonadotropín (hCG) na vyvolanie ovulácie (uvoľnenie vajíčka z vaječníkov).
Váš lekár Vás bude pozorne sledovať najmenej 2 týždne po podaní hCG injekcie.

Pokyny na použitie
Prvá injekcia DECAPEPTYLU sa má podať pod dohľadom lekára.

· Odstráňte ochrannú fóliu a vyberte naplnenú injekčnú striekačku z blistrového obalu. Držte ju v zvislej polohe tak, aby šedý ochranný uzáver na injekčnej ihle smeroval nahor. Odstráňte šedý ochranný uzáver. Opatrne stlačte piest injekčnej striekačky, až kým sa na injekčnej ihle neobjavia prvé kvapky.
· Palcom a ukazovákom vytvorte kožný záhyb. Stlačte piest injekčnej striekačky a pomaly vytlačte obsah injekčnej striekačky.

Ak použijete viac DECAPEPTYLU, ako máte
Ak použijete viac lieku, ako máte, kontaktujte ihneď svojho lekára alebo zdravotnú sestru.

Ak zabudnete použiť DECAPEPTYL
Poraďte sa, prosím, so svojím lekárom alebo zdravotnou sestrou.

Ak prestanete používať DECAPEPTYL
Neukončite liečbu DECAPEPTYLOM sama, ale riaďte sa pokynmi lekára. Ak ukončíte liečbu predčasne, zníži sa Vaša šanca otehotnieť. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj DECAPEPTYL môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Známe vedľajšie účinky DECAPEPTYLU sú uvedené nižšie:

Muži
Veľmi časté vedľajšie účinky (postihujú viac ako 1 z 10 pacientov):
- Bolesť kostí
- Sťažené alebo bolestivé močenie
- Impotencia
- Znížené libido (znížená sexuálna túžba)
- Návaly tepla

Časté vedľajšie účinky (postihujú menej ako 1 z 10, ale viac ako 1 zo 100 pacientov):
- Alergické reakcie (svrbenie, kožná vyrážka, horúčka)
- Gynekomastia (zväčšenie prsníkov)
- Depresia
- Podráždenosť
- Bolesť hlavy
- Nevoľnosť
- Bolesť svalov
- Bolesť kĺbov
- Zvýšené potenie
- Únava
- Poruchy spánku
- Bolesť a/alebo reakcie v mieste vpichu injekcie

Menej časté vedľajšie účinky (postihujú menej ako 1 zo 100, ale viac ako 1 z 1 000 pacientov):
- Hypertenzia (vysoký krvný tlak)
- Vznik krvnej zrazeniny (trombu)
- Zhoršenie astmy
- Znížená chuť do jedla
- Gastralgia (bolesť žalúdka, žalúdočné kŕče)
- Sucho v ústach
- Znížené zarastanie na tvári a/alebo celková strata ochlpenia
- Atrofia semenníkov (zmenšenie ich veľkosti)'
- Zvýšené hodnoty niektorých enzýmov
- Zmena telesnej hmotnosti

Ženy
Veľmi časté vedľajšie účinky (postihujú viac ako 1 z 10 pacientok):
- Bolesť hlavy
- Bolesť brucha
- Nevoľnosť
- Krvácanie z pošvy/špinenie
- Zápal v mieste vpichu injekcie

Časté vedľajšie účinky (postihujú menej ako 1 z 10, ale viac ako 1 zo 100 pacientok):
- Infekcie horných dýchacích ciest
- Faringitída (zápal hltana)
- Závraty
- Návaly tepla
- Vracanie
- Nafúknuté brucho
- Bolesť chrbta
- Potrat
- Bolesť v oblasti panvy
- Výskyt ovariálneho hyperstimulačného syndrómu (zvýšená tvorba vajíčok vo vaječníkoch, ktorá sa prejavuje najmä bolesťou brucha a vracaním)
- Bolestivá menštruácia
- Cysty na vaječníkoch (na začiatku liečby)
- Bolesť alebo reakcia v mieste vpichu injekcie
- Únava
- Chrípke podobné ochorenie

Frekvencia výskytu nie je známa (z dostupných údajov):
- Alergické reakcie
- Poruchy spánku
- Zmeny nálady
- Znížené libido (znížená sexuálna túžba)
- Poruchy videnia
- Rozmazané videnie
- Dýchavičnosť
- Mierna bolesť brucha
- Nadmerné potenie
- Svrbenie
- Vyrážka
- Angioedém (opuch podkožného tkaniva)
- Slabosť
- Svalové kŕče
- Bolesť kĺbov
- Zväčšenie vaječníkov
- Slabé krvácanie/špinenie medzi menštruáciami
- Silná dlhotrvajúca a/alebo nepravidelná menštruácia
- Suchosť pošvy
- Bolesť pri pohlavnom styku
- Bolesť prsníkov
- Začervenanie v mieste vpichu injekcie
- Prírastok na váhe

Ak začnete pociťovať akýkoľvek nežiaduci účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ DECAPEPTYL

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
Uchovávajte v chladničke (pri teplote 2 °C – 4 °C).
Neuchovávajte v mrazničke.
Uchovávajte v pôvodnom obale.

Nepoužívajte DECAPEPTYL po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a štítku po skratke EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo DECAPEPTYL obsahuje
Liečivo je triptorelíniumacetát. Jedna naplnená injekčná striekačka s 1 ml injekčného roztoku obsahuje:
DECAPEPTYL 0,1 mg – 100 mikrogramov triptorelíniumacetátu, čo zodpovedá 95,6 mikrogramom triptorelínu.
DECAPEPTYL 0,5 mg – 498 mikrogramov triptorelíniumacetátu, čo zodpovedá 478,1 mikrogramom triptorelínu.
Ďalšie zložky sú: chlorid sodný, kyselina octová, ľadová (na úpravu pH) a voda na injekciu.
 
Ako vyzerá DECAPEPTYL a obsah balenia
Tento liek je číry bezfarebný roztok v naplnenej sklenej injekčnej striekačke, ku ktorej je pripojená injekčná ihla s ochranným krytom.

DECAPEPTYL 0,1 mg:
7 jednorazových injekčných striekačiek, v každej po 1 ml injekčného roztoku
28 jednorazových injekčných striekačiek, v každej po 1 ml injekčného roztoku

DECAPEPTYL 0,5 mg:
7 jednorazových injekčných striekačiek, v každej po 1 ml injekčného roztoku

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Ferring GmbH
Wittland 11
D-24109 Kiel
Nemecko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

Ferring Pharmaceuticals SA
BC Aruba, Galvaniho 7/D
821 04 Bratislava
Tel: + 421 2 54 416 010
Fax: + 421 2 54 411 770
E-mail: SK0-Recepcia@ferring.com

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená 04/2011.

Neprehliadnite voľnopredajné prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.