CARBOSORB 250 MG TABLETY tbl 20

začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je CARBOSORB 250 mg tablety a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete CARBOSORB 250 mg tablety
3. Ako užívať CARBOSORB 250 mg tablety
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať CARBOSORB 250 mg tablety
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE CARBOSORB 250 mg tablety A NA ČO SA POUŽÍVA

Liečivo lieku CARBOSORB môže viazať (adsorbovať) škodlivé a nežiaduce látky prítomné v tráviacom trakte.

CARBOSORB sa môže použiť pri liečbe akútnej nešpecifikovanej hnačky.2. SKÔR AKO UŽIJETE CARBOSORB 250 mg tablety

Neužívajte CARBOSORB 250 mg tablety
- keď ste alergický (precitlivený) na aktívne uhlie alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku CARBOSORB 250 mg tablety (Pozri časť 6. Ďalšie informácie)
- pri zníženej črevnej peristaltike ( z dôvodu rizika črevnej obštrukcie (upchania) alebo perforácie (prederavenia) čriev), ileu (nepriechodnosti čriev), pooperačných stavoch, elektrolytovej dysbalancii (nerovnováhe elektrolytov), dehydratácii (straty a nedostatku vody v organizme), hypovolémii (zníženom objeme obiehajúcej krvi), stavoch tesne pred endoskopiou, (ezofagoskopia, gastroskopia (vyšetrenie pažeráka a žalúdka)), zvýšenom riziku vdýchnutia u pacientov bez intubácie.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní CARBOSORB 250 mg tablety
Užívanie lieku CARBOSORB 250 mg tablety spôsobuje čierne zafarbenie stolice, ktoré môže
maskovať krvácanie do tráviaceho ústrojenstva.

Užívanie iných liekov
Užívanie lieku CARBOSORB 250 mg tablety znižuje účinnosť akýchkoľvek iných liekov
podávaných ústami, preto neužívajte iné lieky najmenej dve hodiny po užití lieku CARBOSORB.
Ženy, ktoré užívajú perorálnu antikoncepciu (podávanú ústami), majú v čase užívania lieku
CARBOSORB 250 mg tablety používať aj inú formu antikoncepcie.

Tehotenstvo a dojčenie
Aktívne uhlie sa môže, pokiaľ je známe, používať bez nebezpečenstva pre plod alebo dieťa v súlade s pokynmi počas tehotenstva a dojčenia. Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Prosím, povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
CARBOSORB 250 mg tablety neovplyvňuje Vašu schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách CARBOSORB 250 mg tablety
Liek obsahuje 252 mg sacharózy (cukru) v jednej tablete. Je to potrebné zohľadniť u pacientov s
cukrovkou. Spýtajte sa svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. AKO UŽÍVAŤCARBOSORB 250 mg tablety

Nepoužívajte CARBOSORB dlhšie ako dva dni, pokiaľ Vám neodporučí inak lekár.

Dospelí a mladiství od 12 rokov:
Zvyčajná denná dávka je 2-5 tabliet 3-4-krát denne.

Prehltnite CARBOSORB 250 mg tablety celé s malým množstvom vody alebo ich rozpustite v pohári s malým množstvom vody a zamiešajte až kým sa nerozpustia.

Ak užijete viac CARBOSORB 250 mg tablety, ako máte
Ak ste užili viac lieku CARBOSORB ako ste mali, okamžite kontaktujte svojho lekára alebo najbližšiu pohotovosť. Príznaky predávkovania zahŕňajú vracanie, zápchu a možné následné upchatie čriev.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa užitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY
Tak ako všetky lieky, aj CARBOSORB 250 mg tablety môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Častým vedľajším účinkom, (ktorý sa vyskytuje u menej ako 1 pacienta z 10, ale viac ako 1 zo 100) je čierne zafarbenie stolice.
Pacienti liečení liekom CARBOSORB hlásili nasledovné vedľajšie účinky:
Menej časté vedľajšie účinky (ktoré sa vyskytujú u menej ako 1 pacienta zo 100, ale viac ako 1 z 1000):
- bolesť hlavy
- vracanie
- nevoľnosť
- zápcha.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.'


5. AKO UCHOVÁVAŤ CARBOSORB 250 mg tablety

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.
Nepužívajte CARBOSORB 250 mg tablety po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri a na škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte sa u svojho lekárnika ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo CARBOSORB 250 mg tablety obsahuje

- Liečivo je aktívne uhlie (carbo activatus). Jedna tableta obsahuje 250 mg aktívneho uhlia.
- Ďalšie zložky sú sacharóza, mikrokryštalická celulóza, glycerol 85 %, želatína, mastenec,
stearan horečnatý a sodná soľ karboxymetylškrobu.

Ako vyzerá CARBOSORB 250 mg tablety a obsah balenia
CARBOSORB sú čierne, okrúhle, tvrdé tablety s hladkým povrchom.
CARBOSORB 250 mg tablety je dostupný v blistroch s 10 tabletami balených v papierovej krabičke,
s obsahom 20 tabliet.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
IMUNA PHARM, a.s
Jarková 17
082 22 Šarišské Michaľany
Slovenská republika

Liek je schválený aj v členských štátoch EEA s nasledujúcimi názvami:

Slovenská republika
CARBOSORB 250 mg tablety
Rakúsko
CARBOSORB 250 mg Tabletten
Bulharsko
CARBOSORB 250 mg tablets
Nemecko
CARBOSORB 250 mg Tabletten
Maďarsko
KARBOSORB 250 mg tabletta
Poľsko
Carboadsorbent


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 10/2010.

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
CARBOSORB PERORÁLNY PRÁŠOK plv por 1x25 g (vre.PE) Vp 1,53
CARBOSORB TABLETY tbl 20x320 mg (blis.PVC/Al) Vp 3,19
CARBOSORB TABLETY tbl 50x320 mg (blis.PVC/Al) Vp n/a

Neprehliadnite voľnopredajné prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.