BIXEBRA 5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 30x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)

SPC
Nepodávať mladistvým do 18r. Liekové a iné interakcie Liek obsahuje cukry Liek ovplyvňuje pozornosť Kontraindikácie na ochorenia pacienta Neužívať súčasne s alkoholom Prísny zákaz počas dojčenia Prísny zákaz počas gravidity

Cena

Orientačná cena:
Liek nie je kategorizovaný

nie je
Kód 0713C
Registračné číslo 41/0379/16-S
Dátum registrácie 4.8.2016
Patentná ochrana genericky liek
Výdaj na lekársky predpis (Rp)
Zastúpenie výrobcu KRKA d.d., Slovinsko
Účinné látky
Indikačná skupina Kardiaká (41)
Doba použiteľnosti 24 mes.
ATC skupina (podľa účinku na jednotlivé orgány):
C KARDIAKÁ
C01 Kardiaká
C01E Iné kardiaká
C01EB Ostatné kardiaká
C01EB17 Ivabradín

Na čo sa BIXEBRA používa?

Bixebra (ivabradín) je liek na srdce používaný na liečbu:
  • symptomatickej stabilnej angíny pektoris (ktorá vyvoláva bolesť na hrudníku) u dospelých pacientov, ktorých srdcová frekvencia je vyššia alebo rovná 70 úderom za minútu. Používa sa u dospelých pacientov, ktorí netolerujú alebo nemôžu užívať lieky na srdce nazývané betablokátory.

Používa sa tiež v kombinácii s betablokátormi u dospelých pacientov, ktorých stav nie je dostatočne kontrolovaný betablokátorom.
  • chronického srdcového zlyhania u dospelých pacientov, ktorých srdcová frekvencia je vyššia alebo rovná 75 úderom za minútu. Používa sa v kombinácii so štandardnou liečbou, vrátane liečby betablokátormi, alebo ak sa liečba betablokátormi nemôže použiť, alebo nie je tolerovaná.

O stabilnej angíne pektoris (bežne nazývaná len „angína”):
Stabilná angína je ochorenie srdca, ku ktorému dochádza, keď srdce nedostáva dostatok kyslíka. Zvyčajne sa objavuje medzi 40. a 50. rokom života. Najbežnejším príznakom angíny je bolesť alebo nepríjemný pocit na hrudníku. Angína sa skôr vyskytne, keď srdce bije rýchlejšie v situáciách ako sú cvičenie, emócie, vystavenie sa chladu alebo po jedle. Toto zvýšenie srdcovej frekvencie môže spôsobiť bolesť na hrudníku u ľudí trpiacich angínou.

O chronickom srdcovom zlyhaní:
Chronické srdcové zlyhanie je ochorenie srdca, ktoré vzniká, keď vaše srdce nemôže pumpovať dostatok krvi do celého tela. Najčastejšími príznakmi srdcového zlyhania sú dýchavičnosť, únava, vyčerpanosť a opuchy členkov.
Pre viac informácií si prečítajte príbalový leták...

Nežiaduce účinky

Najčastejšie vedľajšie účinky tohto lieku sú závislé od dávky a súvisia s jeho spôsobom účinku:

Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb):
Svetelné vizuálne fenomény (krátkodobé momenty zvýšeného jasu, najčastejšie spôsobené náhlymi zmenami v intenzite svetla). Taktiež sa popisujú ako prstenec svetla (halo), farebné záblesky, rozloženie obrazu alebo mnohopočetný obraz. Všeobecne sa vyskytujú počas prvých dvoch mesiacov liečby, potom sa môžu opakovane vyskytnúť a ustúpia počas liečby alebo po jej ukončení.

Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):
Zmena vo funkcii srdca (príznakmi sú spomalenie srdcovej frekvencie). Vyskytuje sa najmä počas prvých 2 až 3 mesiacov po začatí liečby.

Boli hlásené aj iné vedľajšie účinky:

Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):
Nepravidelné rýchle sťahy srdca, neobvyklé vnímanie srdcového pulzu, nekontrolovaný krvný tlak, bolesť hlavy, závrat a rozmazané videnie (zahmlené videnie).

Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):
Búšenia srdca a predčasné sťahy srdca (extrasystola), nevoľnosť (nauzea), zápcha, hnačka, bolesť brucha, pocit točenia (vertigo), ťažkosti s dýchaním (dyspnoe), svalové kŕče, zmeny v laboratórnych parametroch: vysoké hladiny kyseliny močovej v krvi, nadbytok eozinofilov (typ bielych krviniek) a zvýšenie hladiny kreatinínu v krvi (produkt rozkladu v svalovom tkanive), kožná vyrážka, angioedém (ako opuch tváre, jazyka alebo hrdla, ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním), nízky krvný tlak, mdloba, pocit únavy, pocit slabosti, neobvyklý srdcový záznam na EKG, dvojité videnie, zhoršené videnie.

Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1000 osôb):
Žihľavka, svrbenie, sčervenanie kože, pocit choroby.

Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):
Nepravidelný srdcový pulz.

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
BIXEBRA 5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 14x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
BIXEBRA 5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 28x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
BIXEBRA 5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 56x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp 0,28
BIXEBRA 5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 60x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
BIXEBRA 5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 90x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
BIXEBRA 5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 98x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
BIXEBRA 5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 100x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
BIXEBRA 5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 112x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
BIXEBRA 5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 180x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
BIXEBRA 5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 14x1x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al-jednotl.dáv.) Rp n/a
BIXEBRA 5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 28x1x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al-jednotl.dáv.) Rp n/a
BIXEBRA 5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 30x1x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al-jednotl.dáv.) Rp n/a
BIXEBRA 5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 56x1x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al-jednotl.dáv.) Rp n/a
BIXEBRA 5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 60x1x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al-jednotl.dáv.) Rp n/a
BIXEBRA 5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 90x1x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al-jednotl.dáv.) Rp n/a
BIXEBRA 5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 98x1x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al-jednotl.dáv.) Rp n/a
BIXEBRA 5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 100x1x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al-jednotl.dáv.) Rp n/a
BIXEBRA 5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 112x1x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al-jednotl.dáv.) Rp n/a
BIXEBRA 5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 180x1x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al-jednotl.dáv.) Rp n/a
BIXEBRA 7,5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 14x7,5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
BIXEBRA 7,5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 28x7,5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
BIXEBRA 7,5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 30x7,5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
BIXEBRA 7,5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 56x7,5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp 0,56
BIXEBRA 7,5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 60x7,5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
BIXEBRA 7,5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 90x7,5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
BIXEBRA 7,5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 98x7,5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
BIXEBRA 7,5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 100x7,5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
BIXEBRA 7,5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 112x7,5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
BIXEBRA 7,5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 180x7,5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
BIXEBRA 7,5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 14x1x7,5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al-jednotl.dáv.) Rp n/a
BIXEBRA 7,5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 28x1x7,5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al-jednotl.dáv.) Rp n/a
BIXEBRA 7,5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 30x1x7,5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al-jednotl.dáv.) Rp n/a
BIXEBRA 7,5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 56x1x7,5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al-jednotl.dáv.) Rp n/a
BIXEBRA 7,5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 60x1x7,5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al-jednotl.dáv.) Rp n/a
BIXEBRA 7,5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 90x1x7,5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al-jednotl.dáv.) Rp n/a
BIXEBRA 7,5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 98x1x7,5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al-jednotl.dáv.) Rp n/a
BIXEBRA 7,5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 100x1x7,5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al-jednotl.dáv.) Rp n/a
BIXEBRA 7,5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 112x1x7,5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al-jednotl.dáv.) Rp n/a
BIXEBRA 7,5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 180x1x7,5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al-jednotl.dáv.) Rp n/a
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.